open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
21.01.2010 N 14

Про внесення змін до Плану діяльності

Держспоживстандарту України з підготовки

проектів регуляторних актів на 2010 рік

З метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" від 11.09.2003 N 1160-IV ( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Внести доповнення до Плану діяльності Держспоживстандарту
України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік,
затвердженого наказом Держспоживстандарту України "Про реалізацію
принципів державної регуляторної політики у системі
Держспоживстандарту України" від 14.12.2009 N 449 ( v0449609-09 ),
що додається.
2. Департаменту стратегічного прогнозування, планування та
міжнародного співробітництва (Михайлов В.М.) та Департаменту
організаційного забезпечення діяльності Комітету (Соколова О.П.)
забезпечити оприлюднення інформації на веб-порталі
Держспоживстандарту України в мережі Інтернет.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Віткіна Л.М.
Голова Л.В.Лосюк

Додаток

до наказу

Держспоживстандарту

України

21.01.2010 N 14

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ

діяльності Держспоживстандарту України з підготовки

проектів регуляторних актів на 2010 рік,

затвердженого наказом Держспоживстандарту України

"Про реалізацію принципів державної регуляторної

політики у системі Держспоживстандарту України"

від 14.12.2009 N 449

( v0449609-09 )

---------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва проекту | Обґрунтування | Відповідальний |Строк подання| Примітки | з/п|регуляторного акта | необхідності | за розроблення | проекту | | | | прийняття | проекту |регуляторного| | | | регуляторного | регуляторного | акта | | | | акта | акта | | | ---+-------------------+----------------+------------------+-------------+------------| 1 |Проект Закону |На виконання |Управління | I квартал |Оприлюднення| |України "Про |Закону України |технічного | |на веб- | |внесення змін до |від 10.04.2008 |регулювання | |порталі | |Закону України "Про|N 250-VI | | |Держспожив- | |стандарти, технічні|( 250-17 ) "Про | | |стандарту | |регламенти та |ратифікацію | | |України | |процедури оцінки |Протоколу про | | |в мережі | |відповідності" |вступ України | | |Інтернет за | | |до Світової | | |адресою: | | |організації | | |http/www. | | |торгівлі", | | |dssu.gov.ua | | |Указу | | |в розділі | | |Президента | | |"Проекти | | |України від | | |регуляторних| | |04.09.2009 | | |актів" - | | |N 713 | | |"Закони" | | |( 713/2009 ) | | | | | |"Про рішення | | | | | |Ради | | | | | |національної | | | | | |безпеки і | | | | | |оборони | | | | | |України від | | | | | |26.08.2009 | | | | | |року "Про звіт | | | | | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України щодо | | | | | |результатів | | | | | |членства | | | | | |України в | | | | | |Світової | | | | | |організації | | | | | |торгівлі" з | | | | | |метою | | | | | |виконання | | | | | |Україною | | | | | |зобов'язань, | | | | | |взятих на | | | | | |себе у зв'язку | | | | | |зі вступом до | | | | | |СОТ | | | | ---+-------------------+----------------+------------------+-------------+------------| 2 |Проект наказу |На виконання |Управління | IV квартал |Оприлюднення| |Держспоживстандарту|законів |технічного | |на веб- | |України "Про |України "Про |регулювання | |порталі | |затвердження |стандарти, | | |Держспожив- | |Переліку |технічні | | |стандарту | |документів, які |регламенти та | | |України | |подаються для |процедури | | |в мережі | |призначення органом|оцінки | | |Інтернет | |з оцінки |відповідності" | | |за адресою: | |відповідності" |( 3164-15 ), | | |http/www. | | |"Про | | |dssu.gov.ua | | |підтвердження | | |в розділі | | |відповідності" | | |"Проекти | | |( 2406-14 ) | | |регуляторних| | |та постанови | | |актів" - | | |КМУ від | | |"Накази | | |24.01.2007 N 59 | | |ДССУ" | | |( 59-2007-п ) | | | | | |"Про | | | | | |затвердження | | | | | |Порядку | | | | | |здійснення | | | | | |процедур | | | | | |призначення | | | | | |органів з | | | | | |оцінки | | | | | |відповідності | | | | | |продукції, | | | | | |процесів і | | | | | |послуг вимогам | | | | | |технічних | | | | | |регламентів" | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: