open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
04.03.2003 N 14
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Фонду соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних

захворювань

№ 59 ( z0036-12 ) від 20.12.2011 }
Про затвердження Положення про реєстр страхувальників

за загальнообов'язковим державним соціальним

страхуванням від нещасного випадку на виробництві

та професійного захворювання,

які спричинили втрату працездатності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань N 5 ( v0005583-05 ) від 28.02.2005 N 70 ( v0070583-06 ) від 22.12.2006 }

Відповідно до статей 17, 24 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Положення про реєстр страхувальників за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності (додається).
Голова правління Г.Ольховець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування від

нещасних випадків на

виробництві та професійних

захворювань України

04.03.2003 N 14

ПОЛОЖЕННЯ
про реєстр платників страхових внесків за загальнообов'язковим

державним соціальним страхуванням від нещасного випадку

на виробництві та професійного захворювання,

які спричинили втрату працездатності
{ У назві і тексті Положення слова "реєстр страхувальників"

замінено словами "реєстр платників страхових внесків" у

відповідних відмінках згідно з Постановою Фонду

соціального страхування від нещасних випадків на

виробництві та професійних захворювань N 70 ( v0070583-06 )

від 22.12.2006 }

1. Загальні положення
1.1. Реєстр платників страхових внесків за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності (далі - реєстр платників
страхових внесків), - це автоматизована система збору, накопичення
та обробки даних про страхувальників-роботодавців та, в окремих
випадках, застрахованих осіб (далі - страхувальники). { Пункт 1.1
розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від 22.12.2006 }
1.2. Положення про реєстр платників страхових внесків за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності (далі - Положення), розроблено
відповідно до пункту 1 частини першої статті 24 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" від 23.09.99 року N 1105-XIV
( 1105-14 ) (далі - Закон N 1105-XIV), Закону України "Про
страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22.02.2001
року N 2272-III ( 2272-14 ) (далі - Закон N 2272-III), Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців" від 15.05.2003 року N 755-IV ( 755-15 ), Порядку
визначення страхових тарифів для підприємств, установ та
організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2000
року N 1423 ( 1423-2000-п ), Інструкції про порядок перерахування,
обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України (далі - Фонд) від 20.04.2001 року
N 12 ( v0012583-01 ) (далі - Інструкція), та інших нормативно -
правових актів. { Пункт 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно
з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань N 5 ( v0005583-05 ) від
28.02.2005, в редакції Постанови Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 70
( v0070583-06 ) від 22.12.2006 }
1.3. У Положенні використовуються такі терміни: автоматизоване оброблення даних - оброблення даних технічними
та програмними засобами за участю людини (3.10. ДСТУ 2938-94); інформаційна пошукова система - система, що забезпечує
збирання, пошук, оброблення та пересилання інформації (4.1.3.7.
ДСТУ 2392-94); інформаційний ресурс - сукупність документів у інформаційних
системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо) (Закон України
"Про національну програму інформатизації" N 74/98-ВР
( 74/98-ВР ) від 04.02.98 р.); інформаційний фонд - документація, множина документів,
підібраних зі спеціальною метою (4.2.2. ДСТУ 2392-94).
1.4. Реєстр платників страхових внесків створюється з метою: інформаційно-аналітичного забезпечення системи
загальнообов'язкового державного соціального страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності (далі - страхування від нещасного
випадку), повною базою даних про платників страхових внесків до
Фонду; { Абзац другий пункту 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 70
( v0070583-06 ) від 22.12.2006 } забезпечення єдиних принципів ідентифікації страхувальників
та їх автоматизованого обліку в межах інформаційного простору
України; запровадження статистичної класифікації видів економічної
діяльності ( v0441217-96 ) (КВЕД) для обліку страхувальників; створення класифікації видів економічної діяльності за
класами професійного ризику виробництва; визначення галузевих страхових тарифів на страхування від
нещасного випадку (далі - страхові тарифи); застосування знижок та надбавок до розміру страхового внеску; відстеження змін, які відбуваються в розподілі
страхувальників за видами економічної діяльності, класами
професійного ризику виробництва тощо; прогнозування та аналізу сум страхових внесків за видами
економічної діяльності, в розрізі областей та по окремих
страхувальниках; обліку та контролю надходження страхових внесків за видами
економічної діяльності, в розрізі областей та по окремих
страхувальниках; аналізу та формування даних щодо розподілу витрат на
страхування від нещасного випадку за видами економічної
діяльності, в розрізі областей та по окремих страхувальниках; забезпечення згідно з чинним законодавством органів
державного нагляду у сфері соціального страхування від нещасного
випадку, органів державного нагляду за охороною праці та інших
зацікавлених органів інформацією про страхувальників; взаємодії на єдиних методологічних засадах з базами даних
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва (далі - Держпідприємництво), державних
реєстраторів, центрального органу виконавчої влади з питань
статистики, органів Державної податкової адміністрації, Пенсійного
фонду України, фондів соціального страхування, інших центральних
органів виконавчої влади. { Абзац тринадцятий пункту 1.4 розділу 1
в редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 70
( v0070583-06 ) від 22.12.2006 } Пункт 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань N 5 ( v0005583-05 ) від 28.02.2005 )
1.5. Дані з реєстру платників страхових внесків можуть
використовуватись для автоматизованого здійснення робіт,
пов'язаних з виконанням статутних завдань Фонду.
2. Інформаційна база даних ведення реєстру платників

страхових внесків
2.1. До реєстру платників страхових внесків вносяться дані
про страхувальників, якими є: 2.1.1. Юридичні особи незалежно від форм власності і
господарювання, виду діяльності та галузевої належності, а також
їх відокремлені підрозділи (філії, інші підрозділи юридичної
особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляють
продукцію, виконують роботи або операції, надають послуги від
імені юридичної особи, або представництва, що здійснюють
представництво і захист інтересів юридичної особи), за умови, що
розрахунки з оплати праці цих відокремлених підрозділів
проводяться не централізовано. { Підпункт 2.1.1 розділу 2 в
редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 5
( v0005583-05 ) від 28.02.2005, із змінами, внесеними згідно з
Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від
22.12.2006 } 2.1.2. Розташовані в Україні іноземні підприємства, установи,
організації (у тому числі міжнародні), філії або представництва,
які використовують найману працю, якщо інше не передбачено
міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана
Верховною Радою України. 2.1.3. Фізичні особи, які використовують найману працю.
{ Пункт 2.1.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від 22.12.2006 } 2.1.4. Священнослужителі, церковнослужителі та особи, які
працюють у релігійних організаціях на виборних посадах, особи, які
забезпечують себе роботою самостійно, громадяни - суб'єкти
підприємницької діяльності, що сплачують внески до Фонду на
добровільних засадах. { Пункт 2.1.4 розділу 2 в редакції Постанови
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від 22.12.2006 }
2.2. Реєстр платників страхових внесків створюється на
підставі даних про страхувальників, які містяться в документах, що
надаються в установленому порядку робочим органам виконавчої
дирекції Фонду Держпідприємництвом, державними реєстраторами,
органами державної служби зайнятості, юридичними та фізичними
особами згідно з пунктами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 Інструкції
( v0012583-01 ). { Абзац перший пункту 2.2 розділу 2 в редакції
Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від
22.12.2006 } Інформаційний фонд реєстру платників страхових внесків
включає такі види даних: 2.2.1. Для страхувальників - зазначених у пунктах 2.1.1,
2.1.2 цього Положення (додаток 1): ідентифікаційні - код за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України; облікові - персональний номер страхувальника, дата взяття на
облік і дата набуття статусу страхувальника у Фонді, серія та
номер свідоцтва про державну реєстрацію і дата проведення
державної реєстрації або номер свідоцтва про реєстрацію
представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в
Україні та дата проведення реєстрації, номер платника податків,
номер та дата повідомлення про віднесення до класу професійного
ризику виробництва; { Абзац третій пункту 2.2.1 розділу 2 в
редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 70
( v0070583-06 ) від 22.12.2006 } класифікаційні - повна та скорочена назви юридичної особи,
КОПФГ, СПОДУ, КФВ, юридична та фактична адреси, галузь економіки,
вид економічної діяльності, ознака наявності підрозділів, яким
встановлено окремий страховий тариф, клас професійного ризику
виробництва, розмір страхового тарифу, поточний рахунок, розмір
знижки (надбавки) до страхового внеску, чи підпадає під дію статті
4 Закону N 2272-III або під дію статті 5 Закону N 2272-III
( 2272-14 ); { Абзац четвертий пункту 2.2.1 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 70
( v0070583-06 ) від 22.12.2006 } довідкові - дані про місцезнаходження, телефон, факс,
прізвище керівника і бухгалтера, дату видачі страхового свідоцтва,
прізвище працівника Фонду, який видав страхове свідоцтво, дата
внесення змін до особової справи страхувальника, дата зняття з
обліку, прізвище працівника Фонду, який зняв з обліку, встановлені
строки виплати заробітної плати. { Абзац п'ятий пункту 2.2.1
розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від 22.12.2006 } 2.2.2. Для страхувальників, зазначених у пункті 2.1.3 цього
Положення (додаток 2): ідентифікаційні - ідентифікаційний номер фізичної особи з
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів або серія та номер паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються
від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це
відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті);
{ Підабзац перший підпункту 2.2.2 пункту 2.2 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 5
( v0005583-05 ) від 28.02.2005, в редакції Постанови Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від 22.12.2006 } облікові - персональний номер страхувальника, дата набуття
статусу страхувальника, серія та номер свідоцтва про державну
реєстрацію та дата проведення державної реєстрації, номер і дата
повідомлення про віднесення до класу професійного ризику
виробництва, дата укладення трудової угоди з першим із найманих
працівників; { Абзац третій пункту 2.2.2 розділу 2 в редакції
Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від
22.12.2006 } класифікаційні - прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи, поточний рахунок (за його наявності), дані про вид
економічної діяльності, галузь економіки, клас професійного ризику
виробництва, розмір знижки (надбавки) до страхового внеску, чи
підпадає під дію статті 5 Закону N 2272-III ( 2272-14 );
{ Підабзац третій підпункту 2.2.2 пункту 2.2 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановами Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 5
( v0005583-05 ) від 28.02.2005, N 70 ( v0070583-06 ) від
22.12.2006 } довідкові - дані про місце проживання, телефон, факс,
прізвище фізичної особи і бухгалтера (за наявності), паспортні
дані фізичної особи, кількість наявних найманих працівників, дату
видачі страхового свідоцтва, прізвище працівника Фонду, який видав
страхове свідоцтво, дату внесення змін до особової справи
страхувальника, прізвище працівника Фонду, який зняв з обліку,
встановлені строки виплати заробітної плати. { Абзац п'ятий пункту
2.2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від 22.12.2006 } 2.2.3. Для страхувальників, зазначених у пункті 2.1.4 цього
Положення (додаток 3): ідентифікаційні - ідентифікаційний номер страхувальника з
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів або серія та номер паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються
від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це
відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті); облікові - персональний номер платника страхових внесків у
Фонді, дата набуття статусу платника страхових внесків, номер і
дата повідомлення про віднесення до класу професійного ризику
виробництва; класифікаційні - прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи, поточний рахунок, дані про вид економічної діяльності, клас
професійного ризику виробництва, розмір страхового внеску, чи
підпадає під дію статті 6 Закону N 2272-III ( 2272-14 ); довідкові - дані про місце проживання, телефон, факс,
прізвище фізичної особи, дату видачі страхового свідоцтва,
прізвище працівника Фонду, який видав страхове свідоцтво, дату
внесення змін до особової справи платника страхових внесків і дату
зняття з обліку, прізвище працівника Фонду, який зняв з обліку. Пункт 2.2.3 розділу 2 в редакції Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від 22.12.2006 }
2.3. Введення інформації в автоматизовану базу даних
платників страхових внесків, звірка та її оновлення здійснюються
на підставі записів у журналах первинного обліку і відповідних
повідомлень, отриманих від Держпідприємництва, державного
реєстратора, регіональних центрів зайнятості, заяв платників
страхових внесків. { Пункт 2.3 розділу 2 в редакції Постанови
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від 22.12.2006 } 2.3.1. Відділення виконавчої дирекції Фонду в районах та
містах обласного значення (далі - відділення) проводять відповідні
записи у журналах первинного обліку та вводять інформацію в
автоматизовану базу даних страхувальників безпосередньо по кожному
страхувальнику і передають управлінню виконавчої дирекції Фонду в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(далі - управління) базу даних страхувальників по району, місту
обласного значення в електронному вигляді щоквартально, в терміни,
встановлені наказом виконавчої дирекції Фонду. 2.3.2. Управління виконавчої дирекції Фонду складають
зведений реєстр платників страхових внесків по управлінню та
перевіряють на наявність помилок. Після складення зведеного
реєстру платників страхових внесків управління виконавчої дирекції
Фонду надсилають до відділень виконавчої дирекції Фонду списки
платників страхових внесків, щодо яких у базі даних є зауваження,
для доопрацювання. { Підпункт 2.3.2 пункту 2.3 розділу 2 в
редакції Постанов Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 5
( v0005583-05 ) від 28.02.2005, N 70 ( v0070583-06 ) від
22.12.2006 } 2.3.3. Відділення доопрацьовує з врахуванням отриманих
зауважень реєстр платників страхових внесків та виконує роботу по
забезпеченню взяття на облік всіх страхувальників. { Пункт 2.3.3
розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від 22.12.2006 } 2.3.4. Зведений по управлінню реєстр платників страхових
внесків надсилається в електронному вигляді до виконавчої дирекції
Фонду. { Пункт 2.3.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від
22.12.2006 } 2.3.5. Виконавча дирекція Фонду складає зведений реєстр
платників страхових внесків по Україні та перевіряє на наявність
помилок. Після складення зведеного реєстру платників страхових
внесків виконавча дирекція Фонду надсилає до управлінь виконавчої
дирекції Фонду списки платників страхових внесків, щодо яких у
базі даних є зауваження, для доопрацювання. { Пункт 2.3 розділу 2
доповнено підпунктом 2.3.5 згідно з Постановою Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 5 ( v0005583-05 ) від 28.02.2005, в редакції
Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від
22.12.2006 } 2.3.6. Відділення проводять постійну роботу щодо доповнення,
уточнення та оновлення реєстру платників страхових внесків, в тому
числі під час подання страхувальниками розрахункових відомостей
про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання
коштів Фонду.
2.4. При набутті страхувальником статусу платника страхових
внесків йому присвоюється персональний номер. Персональний номер страхувальника складається з 14 розрядів,
з яких заповнюються перші 10 розрядів. Розряди 1, 2 персонального номера страхувальника заповнюються
згідно з порядковими номерами, що присвоюються виконавчою
дирекцією Фонду Автономній Республіці Крим, областям, містам Києву
та Севастополю. Розряди 3, 4 заповнюються згідно з порядковими номерами, що
присвоюються управліннями відповідним районам та містам обласного
значення. Райони та міста обласного значення упорядковуються за
алфавітом, кожному з них присвоюється двозначний порядковий номер
від 01 до 99. Перелік районів і міст обласного значення з присвоєними
порядковими номерами передається управліннями до виконавчої
дирекції Фонду. Відповідно до пунктів 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 Інструкції
( v0012583-01 ) ведуться журнал обліку юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців і журнали обліку страхувальників (окремо для
юридичних осіб, для фізичних осіб, які використовують найману
працю, для добровільно застрахованих осіб). В журналі для юридичних осіб порядкові номери починаються з
000001. В журналі для фізичних осіб, які використовують найману
працю, порядкові номери починаються з 600001. В журналі для добровільно застрахованих осіб порядкові номери
починаються з 700001. Розряди 5, 6, 7, 8, 9, 10 відповідають порядковому номеру
страхувальника. Останні чотири розряди (11, 12, 13, 14) не використовуються і
не заповнюються. Приклади присвоєння персонального номера страхувальникам
наведено в додатку 4. Пункт 2.4 розділу 2 в редакції Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від 22.12.2006 }
3. Внесення змін до реєстру платників страхових

внесків
3.1. До реєстру платників страхових внесків вносяться зміни
за місцем обліку страхувальника на підставі відповідних
повідомлень Держпідприємництва, державних реєстраторів або
письмового повідомлення страхувальником: { Абзац перший пункту 3.1
розділу 3 в редакції Постанови Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 70
( v0070583-06 ) від 22.12.2006 }

{ Абзац другий пункту 3.1 розділу 3 виключено на підставі
Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від
22.12.2006 }

про реорганізацію страхувальника, зміну основного виду
діяльності страхувальника (відокремлених підрозділів) або інші
зміни, які можуть вплинути на обов'язки страхувальника перед
застрахованими та Фондом; про зміни місцезнаходження (місця проживання) та найменування
(прізвища, імені та по батькові) страхувальника та інших
відомостей. { Абзац третій пункту 3.1 розділу 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 70
( v0070583-06 ) від 22.12.2006 }
3.2. У вищезазначених випадках робочий орган виконавчої
дирекції Фонду за місцем обліку страхувальника на підставі
одержаних повідомлень Держпідприємництва або державного
реєстратора про проведення змін або у разі одержання відповідної
заяви та відповідних документів від страхувальника вносить зміни
до особових справ платників страхових внесків. Якщо такі зміни не
стосуються зміни меж територіального обслуговування, персональний
номер страхувальника не змінюється. { Пункт 3.2 розділу 3 в
редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 70
( v0070583-06 ) від 22.12.2006 }
3.3. На підставі отриманих даних робочі органи виконавчої
дирекції Фонду вносять зміни до облікових та особових справ
платників страхових внесків та вносять відповідні зміни до реєстру
платників страхових внесків в установленому порядку. { Пункт 3.3
розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від 22.12.2006 }
4. Вилучення з реєстру платників страхових

внесків
4.1. Зняття страхувальників з обліку здійснюється робочими
органами виконавчої дирекції Фонду у разі: отримання від державного реєстратора повідомлення про
державну реєстрацію припинення юридичної особи або фізичної
особи - підприємця; { Абзац другий пункту 4.1 розділу 4 в редакції
Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від
22.12.2006 } зміни місцезнаходження юридичної особи (відокремленого
підрозділу юридичної особи), місце проживання фізичної особи, що
використовує найману працю, фізичної особи, яка добровільно
застрахована, якщо це виходить за межі території обслуговування
робочого органу виконавчої дирекції Фонду; смерті фізичної особи, яка є платником страхового внеску; припинення добровільного страхування згідно з статтею 11
Закону N 1105-XIV ( 1105-14 ).
4.2. У разі отримання від Держпідприємництва, державного
реєстратора повідомлення про державну реєстрацію припинення
юридичної особи чи фізичної особи - підприємця робочий орган
виконавчої дирекції Фонду закриває справу страхувальника. У разі отримання від фізичної особи заяви про зняття з обліку
як платника страхових внесків у зв'язку з припиненням використання
найманої праці робочий орган виконавчої дирекції Фонду після
проведення перевірки повноти сплати страхових внесків і
розрахунків з Фондом закриває справу страхувальника. Персональний номер страхувальника в подальшому не
використовується. Пункт 4.2 розділу 4 в редакції Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від 22.12.2006 }
4.3. У разі одержання від Держпідприємництва, державного
реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації змін
до установчих документів юридичної особи чи фізичної особи -
підприємця щодо зміни місцезнаходження страхувальника за межі
території обслуговування робочого органу виконавчої дирекції Фонду
робочий орган виконавчої дирекції Фонду після проведення перевірки
повноти сплати страхових внесків і розрахунків з Фондом у порядку,
передбаченому пунктом 4.16 Інструкції ( v0012583-01 ), закриває
справу страхувальника. Справа за новим місцезнаходженням не
передається. У разі отримання від фізичної особи, яка не має статусу
підприємця і використовує працю найманих працівників, заяви про
зняття з обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження за межі
території обслуговування робочого органу виконавчої дирекції Фонду
та після проведення перевірки повноти сплати внесків і розрахунків
з Фондом в порядку, передбаченому пунктом 4.16
Інструкції ( v0012583-01 ), її справа закривається і за новим
місцезнаходженням не передається. Персональний номер страхувальника в подальшому не
використовується. За новим місцезнаходженням страхувальник повинен стати на
облік у встановленому порядку. Пункт 4.3 розділу 4 в редакції Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від 22.12.2006 }
4.4. На підставі документа, що засвідчує смерть
страхувальника - фізичної особи, робочий орган виконавчої дирекції
Фонду закриває справу страхувальника. Персональний номер страхувальника у подальшому не
використовується. Пункт 4.4 розділу 4 в редакції Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від 22.12.2006 }
4.5. На підставі поданої письмової заяви про зняття з обліку
або в разі несплати страхових внесків, порушення терміну чи
розміру сплати страхового внеску добровільно застрахована особа
відповідно до пункту 3.13 Інструкції ( v0012583-01 ) знімається з
обліку. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду закриває справу
платника страхових внесків. Персональний номер платника страхових
внесків у подальшому не використовується. { Пункт 4.5 розділу 4 в
редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 70
( v0070583-06 ) від 22.12.2006 }
5. Супроводження реєстру платників страхових

внесків
5.1. Виконавча дирекція Фонду здійснює: розроблення організаційних і методологічних принципів ведення
реєстру платників страхових внесків; забезпечення і організацію єдиного автоматизованого обліку
всіх суб'єктів, що підлягають включенню до реєстру платників
страхових внесків; контроль за повнотою і достовірністю заповнення реєстру
платників страхових внесків; співпрацю з Держпідприємництвом, державними реєстраторами,
центральним органом виконавчої влади з питань статистики,
Державною податковою адміністрацією, Пенсійним фондом України,
фондами соціального страхування, іншими центральними органами
виконавчої влади з метою взаємного обміну інформацією з баз даних
в установленому спільно із зазначеними органами порядку; розроблення інструктивних та нормативних документів щодо
створення і ведення реєстру платників страхових внесків; навчання та підвищення кваліфікації працівників Фонду, які
вирішують питання обліку страхувальників. Пункт 5.1 розділу 5 в редакції Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від 22.12.2006 }
5.2. Управління здійснюють: зведення баз даних по районах, містах обласного значення і
створення реєстру платників страхових внесків по управлінню; відповідні звірки зведеного реєстру платників страхових
внесків по управлінню, за результатами яких надаються вказівки
відділенням про його доопрацювання; передачу бази даних в установленому порядку виконавчій
дирекції Фонду; інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними
реєстру платників страхових внесків в установленому порядку; співпрацю з регіональними органами Державного комітету
статистики України, Державної податкової адміністрації, Пенсійного
фонду України, фондів соціального страхування, іншими
регіональними органами виконавчої влади з метою взаємного обміну
інформацією з баз даних в установленому спільно із зазначеними
органами порядку. { Пункт 5.2 розділу 5 доповнено абзацом згідно з
Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від
22.12.2006 } Пункт 5.2 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від 22.12.2006 }
5.3. Відділення здійснюють: ведення відповідних записів у журналі первинного обліку та
введення до автоматизованої бази даних платників страхових внесків
даних про набуття ними статусу платників страхових внесків,
внесення змін до їх особових справ і зняття з обліку; забезпечення повноти та достовірності даних, отримуваних при
взятті на облік страхувальників, внесенні змін до їх особових
справ і знятті їх з обліку; передачу бази даних управлінню в установленому порядку; співпрацю з державними реєстраторами, органами Державного
комітету статистики України, Пенсійного фонду України, фондів
соціального страхування, державними податковими інспекціями,
іншими органами виконавчої влади з метою взаємного обміну
інформацією з баз даних в установленому спільно із зазначеними
органами порядку. Пункт 5.3 розділу 5 в редакції Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від 22.12.2006 }
6. Прикінцеві положення
6.1. Користувачами даних реєстру платників страхових внесків
є виконавча дирекція Фонду, правління Фонду, наглядова рада Фонду.
6.2. Відомості, що містяться в реєстрі платників страхових
внесків, є конфіденційною інформацією і можуть використовуватися
лише для цілей і в порядку, визначених чинним законодавством.
6.3. Особи, винні у порушенні встановленого порядку взяття на
облік, внесення змін до особових справ і зняття з обліку платників
страхових внесків, несуть відповідальність згідно із
законодавством. { Пункт 6.3 розділу 6 в редакції Постанови Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 70 ( v0070583-06 ) від 22.12.2006 }
6.4. За незаконне розповсюдження чи використання в інший
спосіб даних реєстру платників страхових внесків користувачі даних
реєстру платників страхових внесків несуть відповідальність згідно
з законодавством.
6.5. Роз'яснення з питань застосування цього Положення
надаються виконавчою дирекцією Фонду.

Додаток 1

до пункту 2.2.1 Положення

про реєстр страхувальників

за загальнообов'язковим

державним соціальним

страхуванням від нещасного

випадку на виробництві

та професійного

захворювання,

які спричинили втрату

працездатності

Юридична особа

------------------------------------------------------------------ N | найменування показників | -----+----------------------------------------------------------| 1 |код за ЄДРПОУ | -----+----------------------------------------------------------| 2 |серія свідоцтва про державну реєстрацію | -----+----------------------------------------------------------| 3 |номер свідоцтва про державну реєстрацію | -----+----------------------------------------------------------| 4 |дата проведення державної реєстрації | -----+----------------------------------------------------------| 5 |номер свідоцтва про реєстрацію (для іноземних | |представництв) | -----+----------------------------------------------------------| 6 |дата проведення реєстрації (для іноземних представництв) | -----+----------------------------------------------------------| 7 |номер платника податків (для іноземних представництв) | -----+----------------------------------------------------------| 8 |дата взяття на облік у Фонді | -----+----------------------------------------------------------| 9 |дата набуття статусу страхувальника | -----+----------------------------------------------------------| 10 |персональний номер страхувальника | -----+----------------------------------------------------------| 11 |номер повідомлення | -----+----------------------------------------------------------| 12 |дата видачі повідомлення | -----+----------------------------------------------------------| 13 |повна назва юридичної особи | -----+----------------------------------------------------------| 14 |скорочена назва юридичної особи | -----+----------------------------------------------------------| 15 |код КОПФГ | -----+----------------------------------------------------------| 16 |код СПОДУ | -----+----------------------------------------------------------| 17 |код КФВ | -----+----------------------------------------------------------| 18 |основний код за ЗКГНГУ | -----+----------------------------------------------------------| 19 |назва галузі ЗКГНГУ | -----+----------------------------------------------------------| 20 |основний код за КВЕД ( va375202-05 ) | -----+----------------------------------------------------------| 21 |назва виду економічної діяльності КВЕД ( va375202-05 ) | -----+----------------------------------------------------------| 22 |форма оподаткування | -----+----------------------------------------------------------| 23 |клас професійного ризику виробництва | -----+----------------------------------------------------------| 24 |чи має відокремлені підрозділи, яким встановлено інший | |тариф | -----+----------------------------------------------------------| 25 |чи підпадає під дію ст. 4 Закону N 2272-III ( 2272-14 ) | -----+----------------------------------------------------------| 26 |чи підпадає під дію ст. 5 Закону N 2272-III ( 2272-14 ) | -----+----------------------------------------------------------| 27 |розмір страхового тарифу | -----+----------------------------------------------------------| 28 |розмір знижки (надбавки) до страхового тарифу +/-, у | |відсотках | -----+----------------------------------------------------------| |поточні рахунки: | -----+----------------------------------------------------------| 29 |п/р | -----+----------------------------------------------------------| 30 |код банку | -----+----------------------------------------------------------| 31 |назва банку | -----+----------------------------------------------------------| |юр. адреса | -----+----------------------------------------------------------| 32 |індекс | -----+----------------------------------------------------------| 33 |область | -----+----------------------------------------------------------| 34 |район | -----+----------------------------------------------------------| 35 |місто | -----+----------------------------------------------------------| 36 |вулиця | -----+----------------------------------------------------------| 37 |будинок | -----+----------------------------------------------------------| |факт. адреса | -----+----------------------------------------------------------| 38 |індекс | -----+----------------------------------------------------------| 39 |область | -----+----------------------------------------------------------| 40 |район | -----+----------------------------------------------------------| 41 |місто | -----+----------------------------------------------------------| 42 |вулиця | -----+----------------------------------------------------------| 43 |будинок | -----+----------------------------------------------------------| 44 |тел./факс | -----+----------------------------------------------------------| 45 |прізвище, ім'я, по батькові директора | -----+----------------------------------------------------------| 46 |прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера | -----+----------------------------------------------------------| 47 |дата видачі страхового свідоцтва | -----+----------------------------------------------------------| 48 |прізвище працівника Фонду, який видав страхове свідоцтво | -----+----------------------------------------------------------| 49 |посада, прізвище особи, яка отримала страхове свідоцтво | -----+----------------------------------------------------------| 50 |дата внесення змін в особову справу страхувальника | -----+----------------------------------------------------------| 51 |дата зняття з обліку | -----+----------------------------------------------------------| 52 |прізвище працівника Фонду, який зняв з обліку | -----+----------------------------------------------------------| 53 |встановлені строки виплати заробітної плати | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Постанови Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 70
( v0070583-06 ) від 22.12.2006 }
Додаток 2

до пункту 2.2.2 Положення

про реєстр страхувальників

за загальнообов'язковим

державним соціальним

страхуванням від нещасного

випадку на виробництві

та професійного

захворювання,

які спричинили втрату

працездатності

Фізична особа,

яка використовує найману працю

------------------------------------------------------------------ N | найменування показників | -----+----------------------------------------------------------| 1 |ідентифікаційний номер | -----+----------------------------------------------------------| 2 |серія паспорта (для фізичних осіб, які відмовились від | |прийняття ідентифікаційного номера) | -----+----------------------------------------------------------| 3 |номер паспорта (для фізичних осіб, які відмовились від | |прийняття ідентифікаційного номера) | -----+----------------------------------------------------------| 4 |серія свідоцтва про державну реєстрацію | -----+----------------------------------------------------------| 5 |номер свідоцтва про державну реєстрацію | -----+----------------------------------------------------------| 6 |дата проведення державної реєстрації | -----+----------------------------------------------------------| 7 |дата взяття на облік у Фонді | -----+----------------------------------------------------------| 8 |дата набуття статусу страхувальника | -----+----------------------------------------------------------| 9 |персональний номер страхувальника | -----+----------------------------------------------------------| 10 |дата укладання трудової угоди із першим із найманих | |працівників | -----+----------------------------------------------------------| 11 |номер повідомлення | -----+----------------------------------------------------------| 12 |дата видачі повідомлення | -----+----------------------------------------------------------| 13 |прізвище ім'я та по батькові фізичної особи, яка | |використовує найману працю | -----+----------------------------------------------------------| 14 |форма оподаткування | -----+----------------------------------------------------------| 15 |чи підпадає під дію ст. 5 Закону N 2272-III ( 2272-14 ) | -----+----------------------------------------------------------| 16 |основний код за ЗКГНГУ | -----+----------------------------------------------------------| 17 |назва галузі ЗКГНГУ | -----+----------------------------------------------------------| 18 |основний код за КВЕД ( va375202-05 ) | -----+----------------------------------------------------------| 19 |назва виду діяльності КВЕД ( va375202-05 ) | -----+----------------------------------------------------------| 20 |клас професійного ризику виробництва | -----+----------------------------------------------------------| 21 |розмір страхового тарифу | -----+----------------------------------------------------------| 22 |розмір знижки (надбавки) до страхового тарифу +/-, у | |відсотках | -----+----------------------------------------------------------| |поточні рахунки: | -----+----------------------------------------------------------| 23 |п/р | -----+----------------------------------------------------------| 24 |код банку | -----+----------------------------------------------------------| 25 |назва банку | -----+----------------------------------------------------------| |адреса | -----+----------------------------------------------------------| 26 |індекс | -----+----------------------------------------------------------| 27 |область | -----+----------------------------------------------------------| 28 |район | -----+----------------------------------------------------------| 29 |місто | -----+----------------------------------------------------------| 30 |вулиця | -----+----------------------------------------------------------| 31 |будинок | -----+----------------------------------------------------------| 32 |тел./факс | -----+----------------------------------------------------------| 33 |дата видачі страхового свідоцтва | -----+----------------------------------------------------------| 34 |прізвище працівника Фонду, який видав страхове свідоцтво | -----+----------------------------------------------------------| 35 |посада, прізвище особи, яка отримала страхове свідоцтво | -----+----------------------------------------------------------| 36 |дата внесення змін в особову справу страхувальника | -----+----------------------------------------------------------| 37 |дата зняття з обліку | -----+----------------------------------------------------------| 38 |прізвище працівника Фонду, який зняв з обліку | -----+----------------------------------------------------------| 39 |встановлені строки виплати заробітної плати | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 в редакції Постанови Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 70
( v0070583-06 ) від 22.12.2006 }
Додаток 3

до пункту 2.2.3 Положення

про реєстр страхувальників

за загальнообов'язковим

державним соціальним

страхуванням від нещасного

випадку на виробництві

та професійного

захворювання,

які спричинили втрату

працездатності

Добровільно застрахована фізична особа

------------------------------------------------------------------ N | найменування показників | -----+----------------------------------------------------------| 1 |ідентифікаційний номер | -----+----------------------------------------------------------| 2 |серія паспорта (для фізичних осіб, які відмовились від | |прийняття ідентифікаційного номера) | -----+----------------------------------------------------------| 3 |номер паспорта (для фізичних осіб, які відмовились від | |прийняття ідентифікаційного номера) | -----+----------------------------------------------------------| 4 |персональний номер платника страхових внесків | -----+----------------------------------------------------------| 5 |дата набуття статусу платника страхових внесків | -----+----------------------------------------------------------| 6 |номер повідомлення | -----+----------------------------------------------------------| 7 |дата видачі повідомлення | -----+----------------------------------------------------------| 8 |прізвище ім'я та по батькові фізичної особи | -----+----------------------------------------------------------| 9 |чи підпадає під дію ст. 6 Закону N 2272-III ( 2272-14 ) | -----+----------------------------------------------------------| 10 |основний код за КВЕД ( va375202-05 ) | -----+----------------------------------------------------------| 11 |назва виду діяльності КВЕД ( va375202-05 ) | -----+----------------------------------------------------------| 12 |клас професійного ризику виробництва | -----+----------------------------------------------------------| 13 |розмір страхового внеску | -----+----------------------------------------------------------| |поточні рахунки: | -----+----------------------------------------------------------| 14 |п/р | -----+----------------------------------------------------------| 15 |код банку | -----+----------------------------------------------------------| 16 |назва банку | -----+----------------------------------------------------------| |адреса | -----+----------------------------------------------------------| 17 |індекс | -----+----------------------------------------------------------| 18 |область | -----+----------------------------------------------------------| 19 |район | -----+----------------------------------------------------------| 20 |місто | -----+----------------------------------------------------------| 21 |вулиця | -----+----------------------------------------------------------| 22 |будинок | -----+----------------------------------------------------------| 23 |тел./факс | -----+----------------------------------------------------------| 24 |дата видачі страхового свідоцтва | -----+----------------------------------------------------------| 25 |прізвище працівника Фонду, який видав страхове свідоцтво | -----+----------------------------------------------------------| 26 |посада, прізвище особи, яка отримала страхове свідоцтво | -----+----------------------------------------------------------| 27 |дата внесення змін в особову справу платника страхових | |внесків | -----+----------------------------------------------------------| 28 |дата зняття з обліку | -----+----------------------------------------------------------| 29 |прізвище працівника Фонду, який зняв з обліку | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 в редакції Постанови Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 70
( v0070583-06 ) від 22.12.2006 }
Додаток 4

до пункту 2.4 Положення

про реєстр страхувальників

за загальнообов'язковим

державним соціальним

страхуванням від нещасного

випадку на виробництві

та професійного

захворювання,

які спричинили втрату

працездатності

ПРИКЛАДИ ПРИСВОЄННЯ

персонального номера страхувальникам

Приклад 1.
Страхувальник має страхове свідоцтво N 1820000003, де: 18 - код Сумської області, 20 - код міста Суми, 000003 -
порядковий номер страхувальника - юридичної особи.
Приклад 2.
Страхувальник має страхове свідоцтво N 1825600443, де:
18 - код Сумської області, 25 - код Ямпільського району області,
600443 - порядковий номер страхувальника, що є фізичною особою,
яка використовує найману працю.
Приклад 3.
Страхувальник має страхове свідоцтво N 2602733124, де:
26 - код міста Києва, 02 - код Дарницького району міста,
733124 - порядковий номер платника страхових внесків, що
зареєструвався добровільно.
{ Додаток 4 в редакції Постанови Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 70
( v0070583-06 ) від 22.12.2006 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: