open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Р І Ш Е Н Н Я
26.07.2005 N 14

Про необхідність усунення порушень

Державним комітетом України з нагляду

за охороною праці принципів державної

регуляторної політики згідно з вимогами

Закону України від 11.09.2003 N 1160-IV

"Про засади державної регуляторної політики

у сфері господарської діяльності"

На виконання вимог Закону України від 11.09.2003 N 1160-IV
( 1160-15 ) "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності", а також статті 3 Указу Президента
України від 01.06.2005 N 901/2005 ( 901/2005 ) "Про деякі заходи
щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики",
здійснюючи аналіз нормативно-правових актів центральних органів
виконавчої влади щодо їх відповідності принципам державної
регуляторної політики, Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва В С Т А Н О В И В:
Державним комітетом України з нагляду за охороною праці було
прийнято наказ від 01.10.97 N 254 ( z0318-98 ) "Про затвердження
Правил безпеки систем газопостачання України".
Правила безпеки систем газопостачання України ( z0318-98 )
(далі - Правила) містять посилання на нормативно-правові акти, які
на сьогоднішній день є такими, що втратили чинність.
Зокрема, підпункт 1.2.1 пункту 1.2 Правил ( z0318-98 )
встановлює, що працівники підприємств і їх структурних
підрозділів, які виконують роботи з проектування, будівництва,
налагодження і експлуатації систем газопостачання і газового
обладнання, димовідвідних пристроїв, вентиляційних систем і
каналів, спеціалісти, які відповідають за безпечну експлуатацію
газового обладнання підприємств, спеціалісти, які ведуть технічний
нагляд, викладачі, зайняті навчанням учнів Правилам користування
газом, а також підготовкою кадрів, експерти, голови і члени
постійно діючих екзаменаційних комісій з перевірки знань цих
Правил, повинні пройти необхідну підготовку і перевірку знань цих
Правил, а також відповідних розділів будівельних норм і правил та
інших нормативних документів в обсязі виконуваної ними роботи у
відповідності з Типовим положенням про навчання, інструктаж і
перевірку знань працівників з питань охорони праці, затвердженим
наказом Держнаглядохоронпраці України 04.04.94 N 30 ( z0095-94 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.05.94 N 95/304.
Зазначене Типове положення втратило чинність згідно з наказом
Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці
та соціальної політики України від 17.02.99 N 27 ( z0248-99 ),
який в свою чергу втратив чинність згідно з наказом Державного
комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15
( z0231-05 ) "Про затвердження Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та
Переліку робіт з підвищеною небезпекою".
Згідно з підпунктом 4.1.12 пункту 4.1 Правил ( z0318-98 )
інструкції з протипожежної безпеки повинні відповідати вимогам
Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених управлінням
Державної пожежної охорони МВС України і введених в дію наказом
МВС України 22.06.95 N 400 ( z0219-95 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 14.07.96 N 219/755. Окрім того,
підпункт 4.8.80 пункту 4.8 Правил також містить посилання на
Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені управлінням
Державної пожежної охорони МВС України і введених в дію наказом
МВС України 22.06.95 N 400. Однак, зазначений наказ втратив
чинність згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 03.08.2004 N 866 ( z1005-04 ).
У зв'язку з викладеним, Правила безпеки систем газопостачання
України, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 01.10.97
N 254 ( z0318-98 ), містять посилання на нормативно-правові акти
Держнаглядохоронпраці, які на сьогоднішній день є такими, що
втратили чинність, що порушує принцип передбачуваності,
закріплений в статті 4 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ), а саме: послідовність регуляторної діяльності,
відповідність її цілям державної політики, а також планам з
підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам
господарювання здійснювати планування їхньої діяльності.
Враховуючи вищевикладене, на виконання статті 3 Указу
Президента України від 01.06.2005 N 901/2005 ( 901/2005 ) "Про
деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної
політики" та керуючись частиною третьою статті 27 Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ), Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва В И Р І Ш И В:
Запропонувати Державному комітету України з нагляду за
охороною праці: - привести у відповідність до діючих нормативно-правових
актів Держнаглядохоронпраці положення підпункту 1.2.1 пункту 1.2
та підпункту 4.1.12 пункту 4.1 Правил безпеки систем
газопостачання України, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці
від 01.10.97 N 254 ( z0318-98 ).
Рішення Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва про необхідність усунення порушень
принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню у
порядку, визначеному статтею 28 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ).
Голова А.В.Дашкевич

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: