open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
Н А К А З
20.01.2010 N 14/3

Про затвердження ковельського

внутрішньопородного

типу волинської м'ясної породи

На виконання Закону України "Про племінну справу у
тваринництві" ( 3691-12 ), в результаті багаторічної творчої
селекційної роботи колективу вчених Інституту розведення і
генетики тварин УААН та спеціалістів базових господарств зі
створення ковельського внутрішньопородного типу волинської м'ясної
породи великої рогатої худоби було створено новий вітчизняний тип
м'ясного напрямку продуктивності. Генетичний потенціал
продуктивності: жива маса повновікових корів 570 - 610 кг,
молочність (210 днів) - 215 - 220 кг, жива маса бугайців у віці
15 - 18 місяців - 456 - 549 кг, інтенсивність росту молодняку на
відгодівлі 1000 - 1200 г, маса туші бугайців у віці
15 - 18 місяців - 256 - 319 кг, забійний вихід - 63%. Експертна комісія, затверджена спільним наказом Міністерства
аграрної політики України та Української академії аграрних наук
від 30 червня 2009 року N 453/69 ( v0453555-09 ), в результаті
вивчення поданих на апробацію матеріалів та безпосереднього
ознайомлення зі стадами базових племінних господарств встановила,
що створено якісно новий цінний масив високопродуктивних тварин
великої рогатої худоби м'ясного напрямку продуктивності, який
відповідає сучасним вимогам селекційних досягнень у тваринництві і
перевищує за основними продуктивними якостями мінімальні вимоги
цільового стандарту, передбачені програмою створення типу. Секція виробництва та переробки продукції тваринництва і
птахівництва Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики
України затвердила висновки експертної комісії за результатами
апробації нового типу та його селекційних формувань, підтвердила
відповідність апробації встановленим вимогам (протокол N 5 від
15.12.2009). На підставі результатів державної апробації і рішення секції
виробництва та переробки продукції тваринництва та птахівництва
Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики України
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити ковельський внутрішньопородний тип волинської
м'ясної породи великої рогатої худоби та визнати його як нове
селекційне досягнення.
2. Визнати структурними одиницями ковельського
внутрішньо-породного типу волинської м'ясної породи великої
рогатої худоби заводські лінії Цитруса 1498/08888, Прогреса 4,
Прем'єр Хай Райза 550122/2853, та 20 заводських родин.
3. Надати ковельському внутрішньопородному типу волинської
м'ясної породи великої рогатої худоби заводську марку - КВТ ВМ.
4. Визнати організаціями-оригінаторами зі створення
ковельського внутрішньопородного типу волинської м'ясної породи:
Інститут розведення і генетики тварин УААН, державне підприємство
"Волинське обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по
племінній справі у тваринництві", племзаводи СТзОВ "Заповіт" та
ТзОВ "Колос" Ковельського району Волинської області.
5. Визнати авторами селекційного досягнення "Ковельський
внутрішньопородний тип волинської м'ясної породи великої рогатої
худоби" та його селекційних формувань вчених та спеціалістів
згідно з додатками 1 - 3.
6. Визнати активне сприяння у створенні селекційного
досягнення "Ковельський внутрішньопородний тип волинської м'ясної
породи великої рогатої худоби" та його селекційних формувань
фахівців та спеціалістів згідно з додатком 4.
7. Затвердити перелік авторів, які згідно з чинним
законодавством висуваються для присвоєння почесних звань України
за значний вклад у створення та впровадження у виробництво нового
селекційного досягнення "Ковельський внутрішньопородний тип
волинської м'ясної породи великої рогатої худоби" та його
селекційних формувань фахівців та спеціалістів згідно з
додатком 5.
8. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.) разом з відповідними
науково-дослідними установами забезпечити розробку і видання
програми селекції ковельського внутрішньопородного типу волинської
м'ясної породи великої рогатої худоби на перспективу та Державної
книги племінних тварин.
9. Контроль за виконання наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Мирошнікова А.М. та
віце-президента Української академії аграрних наук Головка А.М.
Міністр аграрної
політики України Ю.Ф.Мельник
Президент Української
академії аграрних наук М.В.Зубець

Додаток 1

до наказу Міністерства

аграрної політики України

20.01.2010 N 14/3

СПИСОК

авторів ковельського

внутрішньопородного типу волинської

м'ясної породи великої рогатої худоби

------------------------------------------------------------------ N | Прізвище ім'я та по батькові, |Погоджена | п/п| посада автора | частка | | |авторської| | | участі, %| ---+-------------------------------------------------+----------| 1 | 2 | 3 | ---+-------------------------------------------------+----------| 1 |Бондарук Галина Микитівна, | 8 | |науковий співробітник лабораторії генофонду порід| | |західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Буркат Валерій Петрович, директор | 4 | |Інституту розведення і генетики тварин УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Зубець Михайло Васильович, | 4 | |президент УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Казмірчук Володимир Михайлович, | 4 | |президент групи сільськогосподарських компаній з | | |розведення м'ясної худоби | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |Климчук Поліна Іванівна, | 4 | |директор СТОВ "Заповіт" Ковельського району | | |Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |Крочук Володимир Андрійович, | 12 | |старший науковий співробітник лабораторії | | |генофонду порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 7 |Мартинюк Ксенофонт Дмитрович, | 3 | |заступник начальника головного управління | | |агропромислового розвитку Волинської ОДА | | ---+-------------------------------------------------+----------| 8 |Потапчук Юрій Володимирович, | 4 | |головний зоотехнік племзаводу СТОВ "Зоря" | | |Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 9 |Савчук Ольга Кузьмівна, | 3 | |головний зоотехнік племзаводу ТОВ | | |"Колос" Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 10 |Стрижевська Галина Петрівна, | 2 | |головний зоотехнік СТОВ ім. Івана Франка | | |Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 11 |Чоп Ніна Василівна, | 8 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 12 |Шух Василь Іванович, | 4 | |директор ДП "Волинське обласне с/г виробниче | | |підприємство по племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 13 |Янко Тимофій Степанович, | 40 | |завідувач лабораторії генофонду порід західного | | |регіону ІРГТ УААН | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 2

до наказу Міністерства

аграрної політики України

20.01.2010 N 14/3

СПИСОК

авторів заводських ліній ковельського

внутрішньопородного типу волинської

м'ясної породи великої рогатої худоби

------------------------------------------------------------------ N | Прізвище ім'я та по батькові, | Погоджена| п/п| посада автора | частка | | |авторської| | | участі, %| ---+-------------------------------------------------+----------| 1 | 2 | 3 | ----------------------------------------------------------------| Заводська лінія Цитруса 1498/08888 | ----------------------------------------------------------------| 1 |Бондарук Галина Микитівна, | 11 | |науковий співробітник лабораторії генофонду порід| | |західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Крочук Володимир Андрійович, | 15 | |старший науковий співробітник лабораторії | | |генофонду порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Мартинюк Ксенофонт Дмитрович, | 7 | |заступник начальника головного управління | | |агропромислового розвитку Волинської ОДА | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Музичук Павло Дмитрович, | 7 | |начальник відділу організації виробництва | | |маркетингу, переробки та ринку продукції | | |тваринництва управління агропромислового розвитку| | |Ковельської райдержадміністрації | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |Потапчук Юрій Володимирович, | 6 | |головний зоотехнік племзаводу СТОВ "Зоря" | | |Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |Савчук Ольга Кузьмівна, | 5 | |головний зоотехнік племзаводу ТОВ | | |"Колос" Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 7 |Чоп Ніна Василівна, | 11 | |науковий співробітник лабораторії генофонду порід| | |західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 8 |Шух Василь Іванович, | 8 | |директор ДП "Волинське обласне | | |сільськогосподарське виробниче підприємство | | |по племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 9 |Янко Тимофій Степанович, | 30 | |завідувач лабораторії генофонду порід західного | | |регіону ІРГТ УААН | | ----------------------------------------------------------------| Заводська лінія Прогреса 4 | ----------------------------------------------------------------| 1 |Бондарук Галина Микитівна, | 10 | |науковий співробітник лабораторії генофонду порід| | |західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Климчук Поліна Іванівна, | 4 | |директор СТОВ "Заповіт" Ковельського району | | |Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Крочук Володимир Андрійович, | 16 | |старший науковий співробітник лабораторії | | |генофонду порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Лошик Марія Митрофанівна, | 4 | |головний зоотехнік племзаводу НП ТОВ | | |"Турія" Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |Потапчук Юрій Володимирович, | 4 | |головний зоотехнік племзаводу СТОВ "Зоря" | | |Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |Савчук Ольга Кузьмівна, | 4 | |головний зоотехнік племзаводу ТОВ | | |"Колос" Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 7 |Самонюк Віра Олександрівна, | 4 | |головний зоотехнік СТОВ ім. Лесі Українки | | |Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 8 |Чоп Ніна Василівна, | 10 | |науковий співробітник лабораторії генофонду порід| | |західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 9 |Шух Василь Іванович, | 14 | |директор ДП "Волинське обласне | | |сільськогосподарське виробниче підприємство по | | |племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 10 |Янко Тимофій Степанович, | 30 | |завідувач лабораторії генофонду порід західного | | |регіону ІРГТ УААН | | ----------------------------------------------------------------| Заводська лінія Прем'єр Хай Райза 550122/2853 | ----------------------------------------------------------------| 1 |Бенесько Іван Михайлович, | 5 | |головний зоотехнік племзаводу СТОВ "В.Прометей" | | |Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Бондарук Галина Микитівна, | 12 | |науковий співробітник лабораторії генофонду порід| | |західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Васільєва Юлія Миколаївна, | 4 | |головний зоотехнік СТОВ "Заповіт" Ковельського | | |району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Климчук Поліна Іванівна, | 6 | |директор СТОВ "Заповіт" Ковельського району | | |Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |Крочук Володимир Андрійович, | 16 | |старший науковий співробітник лабораторії | | |генофонду порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |Потапчук Юрій Володимирович, | 5 | |головний зоотехнік племзаводу СТОВ "Зоря" | | |Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 7 |Савчук Ольга Кузьмівна, | 5 | |головний зоотехнік племзаводу ТОВ "Колос" | | |Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 8 |Чоп Ніна Василівна, | 12 | |науковий співробітник лабораторії генофонду порід| | |західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 9 |Шух Василь Іванович, | 10 | |директор ДП "Волинське обласне | | |сільськогосподарське виробниче підприємство по | | |племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 10 |Янко Тимофій Степанович, | 25 | |завідувач лабораторії генофонду порід західного | | |регіону ІРГТ УААН | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 3

до наказу Міністерства

аграрної політики України

20.01.2010 N 14/3

СПИСОК

авторів заводських родин ковельського

внутрішньопородного типу волинської

м'ясної породи великої рогатої худоби

------------------------------------------------------------------ N | Прізвище ім'я та по батькові, |Погоджена | п/п| посада автора | частка | | |авторської| | | участі, %| ---+-------------------------------------------------+----------| 1 | 2 | 3 | ----------------------------------------------------------------| Заводська родина Піонії 943 UA 0700214334 | ----------------------------------------------------------------| 1 |Бондарук Галина Микитівна, | 15 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Крочук Володимир Андрійович, | 15 | |старший науковий співробітник лабораторії | | |генофонду порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Огейчук Галина Степанівна, зоотехнік-селекціонер | 5 | |ТОВ "Колос" Ковельського району | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Савчук Ольга Кузьмівна, | 9 | |головний зоотехнік племзаводу ТОВ "Колос" | | |Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |Чоп Ніна Василівна, | 15 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |Шух Василь Іванович, | 8 | |директор ДП "Волинське обласне | | |сільськогосподарськ евиробниче підприємство | | |по племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 7 |Янко Тимофій Степанович, | 33 | |завідувач лабораторії генофонду порід західного | | |регіону ІРГТ УААН | | ----------------------------------------------------------------| Заводська родина Зоряної 705 UA 0700214360 | ----------------------------------------------------------------| 1 |Бондарук Галина Микитівна, | 15 | |науковий співробітник лабораторії генофонду порід| | |західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Крочук Володимир Андрійович, | 16 | |старший науковий співробітник лабораторії | | |генофонду порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Огейчук Галина Степанівна, зоотехнік-селекціонер | 5 | |ТОВ "Колос" Ковельського району | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Савчук Ольга Кузьмівна, | 8 | |головний зоотехнік племзаводу ТОВ "Колос" | | |Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |Чоп Ніна Василівна, | 14 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |Шух Василь Іванович, | 9 | |директор ДП "Волинське обласне | | |сільськогосподарське виробниче підприємство | | |по племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 7 |Янко Тимофій Степанович, | 33 | |завідувач лабораторії генофонду порід західного | | |регіону ІРГТ УААН | | ----------------------------------------------------------------| Заводська родина Ясочки 29 UA 0700079154 | ----------------------------------------------------------------| 1 |Бондарук Галина Микитівна, | 15 | |науковий співробітник лабораторії генофонду порід| | |західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Крочук Володимир Андрійович, | 16 | |старший науковий співробітник лабораторії | | |генофонду порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Потапчук Юрій Володимирович, | 10 | |головний зоотехнік племзаводу СТОВ "Зоря" | | |Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Чоп Ніна Василівна, | 15 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |Шух Василь Іванович, | 9 | |директор ДП "Волинське обласне | | |сільськогосподарське виробниче підприємство | | |по племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |Янко Тимофій Степанович, | 35 | |завідувач лабораторії генофонду порід західного | | |регіону ІРГТ УААН | | ----------------------------------------------------------------| Заводська родина Хвайли 97 UA 0700079194 | ----------------------------------------------------------------| 1 |Бондарук Галина Микитівна, | 18 | |науковий співробітник лабораторії генофонду порід| | |західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Крочук Володимир Андрійович, | 19 | |старший науковий співробітник лабораторії | | |генофонду порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Потапчук Юрій Володимирович, | 8 | |головний зоотехнік племзаводу СТОВ "Зоря" | | |Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Чоп Ніна Василівна, | 18 | |науковий співробітник лабораторії генофонду порід| | |західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |Шух Василь Іванович, | 7 | |директор ДП "Волинське обласне | | |сільськогосподарське виробниче підприємство | | |по племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |Янко Тимофій Степанович, | 30 | |завідувач лабораторії генофонду порід західного | | |регіону ІРГТ УААН | | ----------------------------------------------------------------| Заводська родина Квітки UA 0700512408 | ----------------------------------------------------------------| 1 |Бондарук Галина Микитівна, | 15 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Васільєва Юлія Миколаївна, | 6 | |головний зоотехнік СТОВ "Заповіт" Ковельського | | |району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Климчук Поліна Іванівна, | 10 | |директор СТОВ "Заповіт" Ковельського району | | |Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Крочук Володимир Андрійович, | 20 | |старший науковий співробітник лабораторії | | |генофонду порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |Чоп Ніна Василівна, | 14 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |Шух Василь Іванович, | 9 | |директор ДП "Волинське обласне | | |сільськогосподарське виробниче підприємство | | |по племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 7 |Янко Тимофій Степанович, | 26 | |завідувач лабораторії генофонду порід західного | | |регіону ІРГТ УААН | | ----------------------------------------------------------------| Заводська родина Смілої UA 0700512642 | ----------------------------------------------------------------| 1 |Бондарук Галина Микитівна, | 15 | |науковий співробітник лабораторії генофонду порід| | |західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Васільєва Юлія Миколаївна, | 6 | |головний зоотехнік СТОВ "Заповіт" Ковельського | | |району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Климчук Поліна Іванівна, | 9 | |директор СТОВ "Заповіт" Ковельського району | | |Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Крочук Володимир Андрійович, | 14 | |старший науковий співробітник лабораторії | | |генофонду порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |Чоп Ніна Василівна, | 14 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |Шух Василь Іванович, | 7 | |директор ДП "Волинське обласне | | |сільськогосподарське виробниче підприємство | | |по племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 7 |Янко Тимофій Степанович, | 35 | |завідувач лабораторії генофонду порід західного | | |регіону ІРГТ УААН | | ----------------------------------------------------------------| Заводська родина Мальви UA 0700006686 | ----------------------------------------------------------------| 1 |Бондарук Галина Микитівна, | 18 | |науковий співробітник лабораторії генофонду порід| | |західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Крочук Володимир Андрійович, | 16 | |старший науковий співробітник лабораторії | | |генофонду порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Нестерук Сергій Степанович, | 6 | |ветеринарний лікар ДП "Волинське обласне | | |сільськогосподарське виробниче підприємство по | | |племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Потапчук Юрій Володимирович, | 8 | |головний зоотехнік племзаводу СТОВ "Зоря" | | |Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |Чоп Ніна Василівна, | 17 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |Шух Василь Іванович, | 8 | |директор ДП "Волинське обласне с/г виробниче | | |підприємство по племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 7 |Янко Тимофій Степанович, | 27 | |завідувач лабораторії генофонду порід західного | | |регіону ІРГТ УААН | | ----------------------------------------------------------------| Заводська родина Волошки 39 UA 0700079214 | ----------------------------------------------------------------| 1 |Бондарук Галина Микитівна, | 16 | |науковий співробітник лабораторії генофонду порід| | |регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Крочук Володимир Андрійович, | 18 | |старший науковий співробітник лабораторії | | |генофонду порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Потапчук Юрій Володимирович, | 10 | |головний зоотехнік племзаводу СТОВ "Зоря" | | |Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Чоп Ніна Василівна, | 16 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |Шух Василь Іванович, | 10 | |директор ДП "Волинське обласне | | |сільськогосподарське виробниче підприємство | | |по племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |Янко Тимофій Степанович, | 30 | |завідувач лабораторії генофонду порід західного | | |регіону ІРГТ УААН | | ----------------------------------------------------------------| Заводська родина Руни 67 UA 0700217104 | ----------------------------------------------------------------| 1 |Бондарук Галина Микитівна, | 17 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Крочук Володимир Андрійович, | 16 | |старший науковий співробітник лабораторії | | |генофонду порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Огейчук Галина Степанівна, зоотехнік-селекціонер | 6 | |ТОВ "Колос" Ковельського району | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Савчук Ольга Кузьмівна, | 9 | |головний зоотехнік племзаводу ТОВ "Колос" | | |Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |Чоп Ніна Василівна, | 17 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |Шух Василь Іванович, | 10 | |директор ДП "Волинське обласне | | |сільськогосподарське виробниче підприємство | | |по племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 7 |Янко Тимофій Степанович, | 25 | |завідувач лабораторії генофонду порід західного | | |регіону ІРГТ УААН | | ----------------------------------------------------------------| Заводська родина Лелеки 84 UA 0700079986 | ----------------------------------------------------------------| 1 |Бондарук Галина Микитівна, | 18 | |науковий співробітник лабораторії генофонду порід| | |західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Крочук Володимир Андрійович, | 17 | |старший науковий співробітник лабораторії | | |генофонду порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Потапчук Юрій Володимирович, | 9 | |головний зоотехнік племзаводу СТОВ "Зоря" | | |Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Чоп Ніна Василівна, | 17 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |Шух Василь Іванович, | 9 | |директор ДП "Волинське обласне | | |сільськогосподарське виробниче підприємство | | |по племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |Янко Тимофій Степанович, | 30 | |завідувач лабораторії генофонду порід західного | | |регіону ІРГТ УААН | | ----------------------------------------------------------------| Заводська родина Сови 1598 UA 0700080169 | ----------------------------------------------------------------| 1 |Бондарук Галина Микитівна, | 14 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Крочук Володимир Андрійович, | 16 | |старший науковий співробітник лабораторії | | |генофонду порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Мартинюк Ксенофонт Дмитрович, | 8 | |заступник начальника головного управління | | |агропромислового розвитку Волинської ОДА | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Потапчук Юрій Володимирович, | 5 | |головний зоотехнік племзаводу СТОВ "Зоря" | | |Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |Почукалін Антон Євгенійович, | 5 | |головний спеціаліст з племінної справи Державного| | |науково-виробничого концерну "Селекція" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |Чоп Ніна Василівна, | 14 | |науковий співробітник лабораторії генофонду порід| | |західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 7 |Шух Василь Іванович, | 7 | |директор ДП "Волинське обласне | | |сільськогосподарське виробниче підприємство | | |по племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 8 |Янко Тимофій Степанович, | 31 | |завідувач лабораторії генофонду порід західного | | |регіону ІРГТ УААН | | ----------------------------------------------------------------| Заводська родина Горки 110 UA 0700079205 | ----------------------------------------------------------------| 1 |Бондарук Галина Микитівна, | 19 | |науковий співробітник лабораторії генофонду порід| | |західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Крочук Володимир Андрійович, | 18 | |старший науковий співробітник лабораторії | | |генофонду порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Потапчук Юрій Володимирович, | 5 | |головний зоотехнік племзаводу СТОВ "Зоря" | | |Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Почукалін Антон Євгенійович, | 5 | |головний спеціаліст з племінної справи Державного| | |науково-виробничого концерну "Селекція" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |Чоп Ніна Василівна, | 18 | |науковий співробітник лабораторії генофонду порід| | |західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |Шух Василь Іванович, | 7 | |директор ДП "Волинське обласне | | |сільськогосподарське виробниче підприємство | | |по племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 7 |Янко Тимофій Степанович, | 28 | |завідувач лабораторії генофонду порід західного | | |регіону ІРГТ УААН | | ----------------------------------------------------------------| Заводська родина Ромашки 43 UA 0700135211 | ----------------------------------------------------------------| 1 |Бондарук Галина Микитівна, | 17 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Климчук Поліна Іванівна, | 15 | |директор СТОВ "Заповіт" Ковельського | | |району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Крочук Володимир Андрійович, | 16 | |старший науковий співробітник лабораторії | | |генофонду порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Чоп Ніна Василівна, | 16 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |Шух Василь Іванович, | 10 | |директор ДП "Волинське обласне | | |сільськогосподарське виробниче підприємство | | |по племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |Янко Тимофій Степанович, | 26 | |завідувач лабораторії генофонду порід | | |західного регіону ІРГТ УААН | | ----------------------------------------------------------------| Заводська родина Сойки UA 0700135139 | ----------------------------------------------------------------| 1 |Бондарук Галина Микитівна, | 13 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Васільєва Юлія Миколаївна, | 5 | |головний зоотехнік СТОВ "Заповіт" Ковельського | | |району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Климчук Поліна Іванівна, | 10 | |директор СТОВ "Заповіт" Ковельського району | | |Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Крочук Володимир Андрійович, | 12 | |старший науковий співробітник лабораторії | | |генофонду порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |Чоп Ніна Василівна, | 14 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |Шух Василь Іванович, | 8 | |директор ДП "Волинське обласне | | |сільськогосподарське виробниче підприємство | | |по племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 7 |Янко Тимофій Степанович, | 38 | |завідувач лабораторії генофонду порід | | |західного регіону ІРГТ УААН | | ----------------------------------------------------------------| Заводська родина Тернини 10 UA 0700079155 | ----------------------------------------------------------------| 1 |Бондарук Галина Микитівна, | 15 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Крочук Володимир Андрійович, | 15 | |старший науковий співробітник лабораторії | | |генофонду порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Потапчук Юрій Володимирович, | 7 | |головний зоотехнік племзаводу СТОВ "Зоря" | | |Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Почукалін Антон Євгенійович, | 5 | |головний спеціаліст з племінної справи Державного| | |науково-виробничого концерну "Селекція" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |Чоп Ніна Василівна, | 15 | |науковий співробітник лабораторії генофонду порід| | |західногорегіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |Шух Василь Іванович, | 11 | |директор ДП "Волинське обласне | | |сільськогосподарське виробниче підприємство | | |по племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 7 |Янко Тимофій Степанович, | 32 | |завідувач лабораторії генофонду порід західного | | |регіону ІРГТ УААН | | ----------------------------------------------------------------| Заводська родина Бойкої 82 UA 0700079987 | ----------------------------------------------------------------| 1 |Бондарук Галина Микитівна, | 12 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Глинська Катерина Василівна, | 3 | |головний спеціаліст з реалізації державної | | |політики в питаннях племінної | | |справи у тваринництві, управління | | |агропромислового розвитку Ковельської районної | | |державної адміністрації | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Крочук Володимир Андрійович, | 13 | |старший науковий співробітник лабораторії | | |генофонду порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Музичук Павло Дмитрович, | 5 | |начальник відділу організації виробництва | | |маркетингу, переробки та ринку продукції | | |тваринництва, управління агропромислового | | |розвитку Ковельської райдержадміністрації | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |Потапчук Юрій Володимирович, | 8 | |головний зоотехнік племзаводу СТОВ "Зоря" | | |Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |Чоп Ніна Василівна, | 13 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 7 |Шух Василь Іванович, | 5 | |директор ДП "Волинське обласне | | |сільськогосподарське виробниче підприємство по | | |племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 8 |Янко Тимофій Степанович, | 41 | |завідувач лабораторії генофонду порід західного | | |регіону ІРГТ УААН | | ----------------------------------------------------------------| Заводська родина Ворожки UA 0700135159 | ----------------------------------------------------------------| 1 |Бондарук Галина Микитівна, | 11 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Климчук Поліна Іванівна, | 12 | |директор СТОВ "Заповіт" Ковельського | | |району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Крочук Володимир Андрійович, | 10 | |старший науковий співробітник лабораторії | | |генофонду порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Мартинюк Ксенофонт Дмитрович, | 6 | |заступник начальника головного управління | | |агропромислового розвитку Волинської ОДА | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |Музичук Павло Дмитрович, | 5 | |начальник відділу організації виробництва | | |маркетингу, переробки та ринку продукції | | |тваринництва, управління агропромислового | | |розвитку Ковельської райдержадміністрації | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |Чоп Ніна Василівна, | 9 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 7 |Шух Василь Іванович, | 8 | |директор ДП "Волинське обласне | | |сільськогосподарське виробниче підприємство по | | |племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 8 |Янко Тимофій Степанович, | 39 | |завідувач лабораторії генофонду порід західного | | |регіону ІРГТ УААН | | ----------------------------------------------------------------| Заводська родина Тайни 70 UA 0700079236 | ----------------------------------------------------------------| 1 |Бондарук Галина Микитівна, | 11 | |науковий співробітник лабораторії генофонду порід| | |західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Крочук Володимир Андрійович, | 12 | |старший науковий співробітник лабораторії | | |генофонду порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Нестерук Сергій Степанович, | 5 | |ветеринарний лікар ДП "Волинське обласне | | |сільськогосподарське виробниче підприємство | | |по племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Потапчук Юрій Володимирович, | 8 | |головний зоотехнік племзаводу СТОВ "Зоря" | | |Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |Чоп Ніна Василівна, | 12 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |Шух Василь Іванович, | 10 | |директор ДП "Волинське обласне | | |сільськогосподарське виробниче підприємство по | | |племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 7 |Янко Тимофій Степанович, | 42 | |завідувач лабораторії генофонду порід західного | | |регіону ІРГТ УААН | | ----------------------------------------------------------------| Заводська родина Мирної 46 UA 0700079213 | ----------------------------------------------------------------| 1 |Бондарук Галина Микитівна, | 13 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Глинська Катерина Василівна, | 6 | |головний спеціаліст з реалізації державної | | |політики в питаннях племінної справи у | | |тваринництві, управління агропромислового | | |розвитку Ковельської районної державної | | |адміністрації | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Крочук Володимир Андрійович, | 14 | |старший науковий співробітник лабораторії | | |генофонду порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Потапчук Юрій Володимирович, | 9 | |головний зоотехнік племзаводу СТОВ "Зоря" | | |Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |Чоп Ніна Василівна, | 14 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |Шух Василь Іванович, | 8 | |директор ДП "Волинське обласне | | |сільськогосподарське виробниче підприємство по | | |племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 7 |Янко Тимофій Степанович, | 36 | |завідувач лабораторії генофонду порід західного | | |регіону ІРГТ УААН | | ----------------------------------------------------------------| Заводська родина Зірки 0647 UA 0700080647 | ----------------------------------------------------------------| 1 |Бондарук Галина Микитівна, | 11 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 2 |Крочук Володимир Андрійович, | 13 | |старший науковий співробітник лабораторії | | |генофонду порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 3 |Мартинюк Ксенофонт Дмитрович, | 7 | |заступник начальника головного управління | | |агропромислового розвитку Волинської ОДА | | ---+-------------------------------------------------+----------| 4 |Музичук Павло Дмитрович, | 6 | |начальник відділу організації виробництва | | |маркетингу, переробки та ринку продукції | | |тваринництва, управління агропромислового | | |розвитку Ковельської райдержадміністрації | | ---+-------------------------------------------------+----------| 5 |Потапчук Юрій Володимирович, | 9 | |головний зоотехнік племзаводу СТОВ "Зоря" | | |Ковельського району Волинської області | | ---+-------------------------------------------------+----------| 6 |Чоп Ніна Василівна, | 10 | |науковий співробітник лабораторії генофонду | | |порід західного регіону ІРГТ УААН | | ---+-------------------------------------------------+----------| 7 |Шух Василь Іванович, | 8 | |директор ДП "Волинське обласне | | |сільськогосподарське виробниче підприємство по | | |племінній справі у тваринництві" | | ---+-------------------------------------------------+----------| 8 |Янко Тимофій Степанович, | 36 | |завідувач лабораторії генофонду порід західного | | |регіону ІРГТ УААН | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 4

до наказу Міністерства

аграрної політики України

20.01.2010 N 14/3

ПЕРЕЛІК

осіб, які надали істотну допомогу

та активно сприяли виконанню робіт

зі створення Ковельського внутрішньопородного

типу волинської м'ясної породи

великої рогатої худоби

1. Верезій Л.М. - директор СТОВ "Лан-Волинь" Рожищенського

району Волинської області;
2. Герез С.С. - директор СТОВ ім. Лесі Українки

Ковельського району Волинської області;
3. Гузєв І.В. - заступник директора Інституту розведення

і генетики тварин УААН;
4. Заремба В.М. - перший заступник голови Волинської

облдержадміністрації;
5. Карпюк В.В. - колишній голова Ковельської

райдержадміністрації.
6. Матвійчук О.Р. - директор СТОВ ім. Івана Франка

Ковельського району Волинської області;
7. Паровенко Л.О. - заступник голови Ковельської

райдержадміністрації, начальник управління

агропромислового розвитку;
8. Потапчук В.Ю. - директор СТОВ "Зоря" Ковельського району

Волинської області;
9. Стернічук К.Т. - лаборант лабораторії генофонду порід

західного регіону ІРГТ УААН;
10. Фіщук В.М. - директор СТОВ "В.Прометей" Ковельського

району Волинської області;
11. Хміль К.П. - директор ТОВ "Колос" Ковельського району

Волинської області;
12. Чабан А.Г. - директор НП ТОВ "Турія" Ковельського

району Волинської області.

Додаток 5

до наказу Міністерства

аграрної політики України

20.01.2010 N 14/3

ПЕРЕЛІК

авторів, які згідно з чинним законодавством

висуваються для присвоєння почесних

звань України за значний вклад у створення

та впровадження у виробництво нового

селекційного досягнення - ковельський

внутрішньопородний тип волинської

м'ясної породи великої рогатої худоби

та його структурних одиниць

------------------------------------------------------------------ N |Прізвище, ім'я та по батькові| Посада та місце роботи | п/п | | | ----------------------------------------------------------------| "Заслужений діяч науки і техніки України" | ----------------------------------------------------------------| 1 |Янко |Завідувач лабораторії | |Тимофій Степанович |генофонду порід західного | | |регіону ІРГТ УААН | ----------------------------------------------------------------| "Заслужений працівник сільського господарства України" | ----------------------------------------------------------------| 1 |Крочук |Старший науковий співробітник| |Володимир Андрійович |лабораторії генофонду порід | | |західного регіону ІРГТ УААН | ----+-----------------------------+-----------------------------| 2 |Климчук |Директор СТОВ "Заповіт" | |Поліна Іванівна |Ковельського району | | |Волинської області | ----+-----------------------------+-----------------------------| 3 |Паровенко |Заступник голови Ковельської | |Людмила Олександрівна |райдержадміністрації, | | |начальник управління | | |агропромислового розвитку | ----+-----------------------------+-----------------------------| 4 |Хміль |Директор ТзОВ "Колос" | |Клавдія Петрівна |Ковельського району | | |Волинської області | ----+-----------------------------+-----------------------------| 5 |Шух |Директор ДП "Волинське | |Василь Іванович |обласне сільськогосподарське | | |виробниче підприємство по | | |племінній справі у | | |тваринництві" | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: