open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ

КАТАСТРОФИ
Н А К А З
N 14/21 від 21.01.2002

Про взаємодію при виникненні надзвичайних

ситуацій, пов'язаних з отруєнням та

інфекційною захворюваністю

сільськогосподарських тварин

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
7 лютого 2001 р. N 122 ( 122-2001-п ) "Про комплексні заходи,
спрямовані на ефективну реалізацію державної політики у сфері
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного
реагування на них на період до 2005 року" і з метою організації
взаємодії Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і
Міністерства аграрної політики при виникненні надзвичайних
ситуацій, пов'язаних з отруєннями та інфекційною захворюваністю
сільськогосподарських тварин на об'єктах агропромислового
господарства, Н А К А З У Є М О:
1. Встановити, що віднесення подій в агропромисловому
господарстві України до надзвичайних ситуацій здійснюється
Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за погодженням з
Міністерством аграрної політики на підставі Класифікатора
надзвичайних ситуацій в Україні.
2. Затвердити форми збору інформації: форму N 1 "Повідомлення про виникнення або загрозу виникнення
надзвичайної ситуації (НС) та ліквідації її наслідків, пов'язаних
з отруєннями та інфекційними захворюваннями сільськогосподарських
тварин" (заповнюється структурним підрозділом МНС) згідно з
додатком 1; форму N 2 "Оперативна інформація про отруєння та інфекційні
захворювання сільськогосподарських тварин" згідно з додатком 2.
3. Затвердити такий порядок подачі інформації до МНС: територіальні структурні підрозділи МНС і Міністерство
аграрної політики подають оперативну інформацію про виникнення
надзвичайних ситуацій, пов'язаних з отруєннями та інфекційною
захворюваністю сільськогосподарських тварин на об'єктах
агропромислового господарства, за формами N 1 та N 2; оперативна інформація при виникненні надзвичайних ситуацій з
отруєнням та інфекційними захворюваннями сільськогосподарських
тварин на об'єктах агропромислового господарства подається до
оперативно-чергової служби МНС та Державному департаменту
ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики щоденно, а
при ускладненні обстановки - у додатково визначені терміни.
4. Начальникам територіальних структурних підрозділів МНС
забезпечити своєчасне подання до МНС достовірної, в обов'язковому
порядку попередньо узгодженої з начальником управління
ветеринарної медицини - головним ветеринарним інспектором
території, інформації про виникнення отруєнь та інфекційної
захворюваності сільськогосподарських тварин на об'єктах
агропромислового господарства.
5. МНС перед поданням до Кабінету Міністрів України
інформації про виникнення надзвичайних ситуацій
медико-біологічного характеру на об'єктах агропромислового
господарства узгоджувати її в обов'язковому порядку з Державним
департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграрної
політики.
6. Визначити єдині телефони для взаємодії та інформування: оперативно-чергова служба МНС 247-30-50, 247-30-15; оперативна група Державного департаменту ветеринарної
медицини Міністерства аграрної політики 229-49-48, 229-49-95.
7. Начальникам територіальних структурних підрозділів МНС
разом з начальниками управлінь ветеринарної медицини - головними
ветеринарними інспекторами території у місячний термін розробити й
затвердити порядок взаємодії при виникненні надзвичайних ситуацій,
пов'язаних з отруєннями та інфекційною захворюваністю
сільськогосподарських тварин на об'єктах агропромислового
господарства, з урахуванням місцевих особливостей та вимог цього
наказу.
Державний секретар Міністерства
аграрної політики України С.Рижук
Державний секретар Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи В.Луцько
Затверджено

спільний наказ МАП і МНС

України

21.01.2002 N 14/21
Форма N 1
ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної

ситуації (НС) та ліквідації її наслідків, пов'язаних

з отруєннями та інфекційними захворюваннями

сільськогосподарських тварин*
------------------------------------------------------------------ N |Вид інформації |Приклад заповнення |Примітки | з/п | | | *** | ----+----------------------+--------------------------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+----------------------+--------------------------+---------| 1** |Код НС (або загрози |20800 - інфекційні | | |її виникнення) згідно |захворювання | | |з класифікатором |сільськогосподарських | | |надзвичайних ситуацій |тварин | | |в Україні |20850 - Отруєння | | | |сільськогосподарських | | | |тварин | | ----+----------------------+--------------------------+---------| 2** |Місце НС (область, АР |Київська обл., | | |Крим, район, населений|Броварський | | |пункт, об'єкт, адреса |район, с. Бровахи | | |та належність об'єкта,|КСП "Нива" МТФ | | |напрямок і відстань | | | |від обласного центру, | | | |географічні | | | |координати) | | | ----+----------------------+--------------------------+---------| 3** |Початок НС (дата, час)|01.08.2002 | | |та дата і час доповіді|12:30 станом на | | |(станом на який час |01.08.2002 18:00 | | |складена доповідь) | | | ----+----------------------+--------------------------+---------| 4** |Закінчення НС (дата, |01.08.2002 16:00 | | |час) | | | ----+----------------------+--------------------------+---------| 5** |Характеристика та |Раптове захворювання | | |масштаб НС (опис |(отруєння) ВРХ. | | |події, причини |Причина уточнюється | | |виникнення; площа, |(вживання у їжу | | |що охоплена дією |недоброякісних | | |події; кількість |продуктів харчування). | | |людей, які | | | |знаходяться в зоні | | | |події; шкода, | | | |заподіяна населенню | | | |та господарству, | | | |обсяги руйнування | | | |споруд, масштаби | | | |пошкодження довкілля | | | |і т. ін.) | | | ----+----------------------+--------------------------+---------| 6** |Кількість та стан |20 голів ВРХ, | | |потерпілих, у тому |стан задовільний та | | |числі кількість |середньої важкості | | |загиблих, постраждалих| | | |(травмованих, | | | |захворілих), | | | |евакуйованих, | | | |врятованих і т. ін. | | | ----+----------------------+--------------------------+---------| 7 |Вплив на роботу інших | Немає | | |галузей господарської | | | |діяльності та | | | |додаткова загроза у | | | |разі можливості | | | |розвитку НС (вказати | | | |об'єкти, що | | | |розташовані поблизу, | | | |для яких існує загроза| | | |внаслідок розвитку | | | |цієї події і т. ін.) | | | ----+----------------------+--------------------------+---------| 8** |Сили, що залучаються |Районна ветеринарна | | |(залучались) для |лабораторія. | | |ліквідації НС (осіб - |Міська ВЛ - 8 осіб та | | |з них працівників МНС.|2 од. техніки, | | |одиниць техніки - із |3 особи та 1 од. | | |них тієї, що належить |техніки МНС | | |МНС. інші сили (МО, |(оперативна група | | |МВС. МОЗ), види та |управління) | | |кількість одиниць | | | |спеціальної техніки, | | | |кількість | | | |спеціалізованих | | | |формувань, | | | |воєнізованих | | | |формувань, | | | |добровільних | | | |формувань | | | ----+----------------------+--------------------------+---------| 9 |Потреба у додаткових |Немає | | |силах та засобах (види| | | |та кількість одиниць | | | |необхідної штатної | | | |техніки, спеціального | | | |обладнання, кількість | | | |фахівців) | | | ----+----------------------+--------------------------+---------| |Стисла характеристика |Вилучення недоброякісних | | |робіт з рятування |продуктів харчування, | | |людей та локалізації й|дезінфекція, санітарно- | | |ліквідації наслідків |протиепідемічні заходи | | 10**|НС (характер і обсяг | | | |аварійно-відновлюваль-| | | |них, рятувальних | | | |робіт, їх | | | |інтенсивність та | | | |терміни виконання) | | | ----+----------------------+--------------------------+---------| 11**|Оцінка матеріальних |2 тис. грн. (первинна) | | |збитків, завданих НС | | | |(вказувати первинну | | | |оцінку або за | | | |результатами роботи | | | |комісій, відповідних | | | |актів) | | | ----+----------------------+--------------------------+---------| 12 |Матеріальні витрати на| | | |ліквідацію НС | | | ----+----------------------+--------------------------+---------| 13 |Додатки: карти, |5 фотографій у форматі | | |схеми, слайди, |JPEG, відіслані окремо | | |документи (кількість) | | | ----+----------------------+--------------------------+---------| 14 |Посада, прізвище, | | | |ініціали керівника | | | |(начальника) штабу з | | | |ліквідації наслідків | | | |НС; телефон, телекс | | | ----+----------------------+--------------------------+---------| 15**|Посада, прізвище, |Начальник Головного | | |ініціали особи, яка |управління з питань | | |підписала |НС Київської | | |повідомлення. |облдержадміністрації | | |Телефон, телекс |Іванов В.П. 434-12-55 | | ----------------------------------------------------------------- ____________

Примітки:

* У разі загрози виникнення НС пункти в таблиці заповнюються
виходячи з імовірного розвитку подій. За відсутності достовірної
інформації окремі поля в таблиці можуть не заповнюватись у процесі
послідовного інформування (доповіді) про виникнення, розвиток та
ліквідацію НС ** Пункти обов'язкові до інформування (доповіді) за
результатами (фактом) виникнення та ліквідації НС, інформація може
уточнюватись у процесі послідовного інформування (доповіді) про
виникнення, розвиток та ліквідацію НС *** У цій графі наводяться відомості, які не ввійшли до
запропонованої форми, але викликають певний інтерес або
відображають деякі специфічні деталі.
Затверджено

спільний наказ МАП і МНС

України

21.01.2002 N 14/21
Форма N 2
ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

про отруєння (код 20850) та інфекційні

захворювання (код 20800)

сільськогосподарських тварин

за станом на "___" ____ 2002 р.
---------------------------------------------------------------------------- Найменування | Потерпіло сільськогосподарських тварин | районів (міст) | (отруїлось, захворіло на інфекційні | | захворювання) | |-------------------------------------------------------| | Всього голів | |-------------------------------------------------------| |Голів у |Оглянуто|Виявлено|Піддано |Вилікувано|Падіж | |осередку|голів |хворих |лікуванню| |худоби | ------------------+--------+--------+--------+---------+----------+-------| 1 |Бережанський | 100 | 100 | 15 | 2 | 2 |. . . | ---+--------------+--------+--------+--------+---------+----------+-------| 2 |Бучацький | 200 | 200 | 20 | 2 | 2 |. . . | ---+--------------+--------+--------+--------+---------+----------+-------| |. . . . . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |. . . | ---+--------------+--------+--------+--------+---------+----------+-------| 19 |Кременецький | 110 | 110 | 15 | 2 | 2 | | ---+--------------+--------+--------+--------+---------+----------+-------| |ВСЬОГО | 410 | 410 | 5 | 6 | 6 |. . . | ---------------------------------------------------------------------------
Начальник управління ветеринарної медицини -
головний ветеринарний інспектор території М.І.Петренко
сл. телефон
Погоджено:
Начальник управління з питань НС _______________ облдержадміністрації В.П.Іванов
сл. телефон

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: