open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

12.03.2015  № 14

Заслухавши та обговоривши інформацію члена ради суддів України Сасевича О.М. щодо рекомендацій міжнародної конференції "Зміцнення довіри до судової гілки влади через покращення комунікації", що відбулася 24 - 25 лютого 2015 року, Рада суддів України ВИРІШИЛА:

1. Інформацію члена ради суддів України Сасевича О. М. прийняти до відома.

2. Схвалити рекомендації міжнародної конференції "Зміцнення довіри до судової гілки влади через покращення комунікації".

3. Направити дані Рекомендації для застосування у суди загальної юрисдикції.

Голова Ради суддів України

В. Сімоненко


Додаток

РЕКОМЕНДАЦІЇ
міжнародної конференції "Зміцнення довіри до судової влади через покращення взаємної комунікації"
(м. Київ, 24 - 25 лютого 2015 р.)

24 - 25 лютого 2015 року у м. Києві за ініціативою РСУ та за фінансової підтримки Проекту USAID "Справедливе правосуддя" проведено міжнародну конференцію на тему: "Зміцнення довіри до судової влади через покращення комунікації".

У конференції взяли участь члени Ради суддів України, судді та голови Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України, апеляційних судів усіх юрисдикцій, прес-секретарі цих судів, судді окремих місцевих судів, представники Національної школи суддів України та Державної судової адміністрації України, міжнародні експерти, зокрема, фахівець із зв'язків з громадськістю Консультаційної місії Європейського союзу Віктор Ройтер, заступник виконавчого директора Відділення судової адміністрації Верховного суду Штату Індіана США Девід Ремондіні, директор із зв'язків з громадськістю судів Округу Колумбія США Лія Гуровітц, директор з комунікацій Верховного Суду Великобританії Бенджамін Уілсон.

Учасники заходу велику увагу приділили обговоренню причин створення в засобах масової інформації негативного образу української судової влади.

Міжнародні експерти та учасники конференції з України навели аргументи з питання чому саме ефективна комунікація є запорукою підвищення довіри громадськості до судової влади України та допомогли усвідомити роль прес-секретаря в підтриманні зв'язків із пресою для належного інформування громадськості.

Учасники Конференції, заслухавши та обговоривши стан комунікації в установах судової влади, з метою усунення негативних тенденцій у висвітленні їх діяльності у спосіб, що підриває довіру суспільства до судової влади та правосуддя, застосування дієвих методів реалізації інформаційної відкритості судів та органів суддівського самоврядування, налагодження конструктивних зв'язків із представниками засобів масової інформації, задля підвищення рівня довіри до судової влади та покращення через канали комунікації в очах суспільства іміджу судової влади загалом рекомендують:

1. Вважати розвиток та вдосконалення комунікації судів із громадськістю одним із пріоритетних напрямків роботи кожного суду.

2. Раді суддів України:

2.1. Задля налагодження належного рівня комунікації з усіма цільовими аудиторіями розробити календарний план впровадження Концепції інформаційно-комунікаційної стратегії Ради суддів України у кожному суді та забезпечити контроль за її виконанням;

2.2. Запровадити практику оприлюднення позиції РСУ щодо кожного зареєстрованого в парламенті законопроекту, положення якого несуть потенційну загрозу незалежності суддів у призмі визнаних міжнародних стандартів.

2.3. У випадках виникнення в державі суспільно значущих питань, а саме: прояву неповаги до судової влади з боку посадових осіб у їх публічних виступах; фактів зловживань, допущених щодо суддів діями посадових осіб органів правопорядку; посягання на конституційні принципи верховенства права, незалежності суддів вживати необхідних заходів з метою привернути увагу широкого кола громадськості та міжнародних організацій, у тому числі міжнародних суддівських організацій, до таких фактів та проводити прес-конференції для представників медіа з метою донести до громадськості позицію органу суддівського самоврядування, у тому числі коли є суспільно значуща новина, яка зачіпає інтереси судової влади та/або підриває її авторитет.

3. Прес-центру судової влади України налагодити ефективну роботу із засобами масової інформації та належну координацію діяльності з прес-секретарями судів.

4. Рекомендувати Державній судовій адміністрації України розгорнути програми вдосконалення внутрішньої комунікації на рівні кожного суду і судової влади України в цілому.

5. Національній школі суддів України активізувати роботу щодо:

- розгортання тематичних навчальних програм, семінарів для суддів з питань зв'язків з громадськістю;

- вироблення та впровадження програми дистанційного навчання для суддів з питань зв'язків з громадськістю у судах;

- впровадження програми дистанційного навчання для прес-секретарів та працівників апарату суду з питань зв'язків з громадськістю у судах;

- забезпечення програми навчання для підготовки суддів-спікерів.

6. Сприяти та заохочувати отримання суддями та прес-секретарями знань прикладного характеру у питаннях зв'язків з громадськістю.

7. У кожному суді обрати суддю-спікера (у місцевих судах - не менше одного судді, в апеляційних - не менше двох суддів, у вищих судах та Верховному Суді України - не менше одного).

8. Налагодити на національному та регіональному рівнях ефективну співпрацю та партнерство з авторитетними громадсько-політичними засобами масової інформації, які охоплюють широку аудиторію та не спеціалізуються на правовій тематиці.

9. Використовувати нові форми комунікації з громадськістю (неформальні зустрічі, дні відкритих дверей, екскурсії до суду, спільні заходи з навчальними закладами, громадськими та правозахисними організаціями, ведення сторінок судів в соціальних мережах тощо).

10. Впровадити систему періодичного моніторингу висвітлення в ЗМІ діяльності судів з метою відстеження прогресу у покращенні іміджу судової системи та підвищення довіри до неї.

11. Залучати активістів та лідерів громадської думки до конструктивної комунікації з проблем судової влади, в тому числі в форматі громадських рад при органах суддівського самоврядування.

12. Проводити регулярні опитування та моніторинг громадської думки з ключових питань діяльності судів, зокрема, шляхів покращення роботи судів, покращення та розширення комунікацій, підвищення рівня довіри громадськості до судів.

13. Повідомляти завчасно громадськість та представників ЗМІ через веб-сайти судів про призначення до розгляду судом справ, до яких є підвищений інтерес з боку громадськості; за наслідками розгляду таких проводити прес-конференції.

14. Судам в доступній для широкого загалу формі поширювати інформацію щодо впроваджених інноваційних методів роботи, підвищення прозорості та доступності правосуддя, якісного поліпшення рівня судового захисту прав і свобод громадян та юридичних осіб.

15. Забезпечити оперативне реагування на публікації, виступи в засобах масової інформації з питань діяльності судів, які не відповідають дійсності, є упередженими та спрямовані на зниження довіри суспільства до правосуддя.

16. Розвивати взаємодію з професійною спільнотою шляхом проведення з юристами спільних заходів з питань забезпечення судами верховенства права, забезпечення кожному права на справедливий суд. Активізувати участь судів в таких заходах та збільшити представництво суддів в громадських організаціях, які мають на меті захист інтересів суддів, утвердження авторитету судової влади в суспільстві або розвиток юридичної професії та науки.

17. Залучати громадські організації, які мають на меті розвиток юридичної професії та науки, до процесу обговорення та формування за наслідками узагальнення судової практики правових позицій Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової спеціалізації.

18. Рекомендувати Верховному Суду України та вищим спеціалізованим судам оприлюднювати інформацію у справах, в тому числі шляхом видання прес-релізів, в яких захищено конституційні права та свободи, інтереси інвесторів або колективів.

{Текст взято з сайту Ради суддів України http://rsu.court.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: