open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2012  № 14

Про затвердження Програми військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2012 - 2017 роки та Перспективного плану реалізації Програми військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2012 - 2017 роки

З метою виховання в особового складу Збройних Сил України патріотизму і духовності, формування психологічних і військово-професійних якостей, необхідних для виконання завдань за призначенням, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Програму військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2012 - 2017 роки, що додається;

Перспективний план реалізації Програми військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2012 - 2017 роки, що додається.

2. Наказ Міністра оборони України від 9 липня 2008 року № 340 "Про затвердження Програми військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2008 - 2011 роки та Перспективного плану реалізації Програми військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2008 - 2011 роки" визнати таким, що втратив чинність.

3. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України

М.Б. Єжель
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони України
11.01.2012 № 14

ПРОГРАМА
військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2012 - 2017 роки

1. Загальні положення

Програма військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2012 - 2017 роки (далі - Програма) є продовженням Програми військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2008 - 2011 роки та зберігає безперервність процесу виховання у Збройних Силах України патріотизму, духовності, моральності та формування в особового складу Збройних Сил України й молоді психологічних і військово-професійних якостей, необхідних для виконання завдань військової служби.

Прийняття Програми обумовлене необхідністю реалізації сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на подальший розвиток гуманітарної й соціальної сфер Збройних Сил України та підтримання в особового складу Збройних Сил України й молоді мотивації до військової служби шляхом забезпечення їх конституційних прав і свобод.

Програма дасть змогу забезпечити ефективне здійснення заходів військово-патріотичної роботи в рамках реалізації Державної комплексної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на 2012 - 2017 роки шляхом підвищення рівня професійної підготовки фахівців військово-патріотичного виховання, активне залучення до цієї роботи засобів масової інформації та використання мережі Інтернет.

2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є утвердження у Збройних Силах України патріотизму, духовності, моральності, формування в особового складу Збройних Сил України й молоді національної гідності, психологічних і військово-професійних якостей, необхідних для виконання завдань за призначенням, припинення неконтрольованого звільнення молодих офіцерів і військовослужбовців військової служби за контрактом та забезпечення привабливого проходження військової служби цими категоріями військовослужбовців.

2.2. Основними завданнями Програми є:

формування в особового складу Збройних Сил України та молоді відданості та вірності Українському народові, готовності до оборони України, забезпечення захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності;

виховання в особового складу Збройних Сил України дисциплінованості, сумлінності та чесності під час виконання військового обов'язку, свідомого підпорядкування наказам (розпорядженням) командирів (начальників), неухильного додержання Конституції України та законів України;

спрямування високих патріотичних почуттів військовослужбовців строкової служби щодо обрання ними в подальшому професії офіцера, сержанта (старшини), солдата (матроса) військової служби за контрактом Збройних Сил України;

формування серед майбутніх кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах (військовослужбовців і цивільної молоді) іміджу та привабливості військових спеціальностей командного та військово-технічного профілю;

формування у військовослужбовців Збройних Сил України й молоді прагнення до фізичного саморозвитку;

виховання у військовослужбовців гордості за належність до Збройних Сил України, до виду Збройних Сил України, військової частини та підрозділу;

підтримка та всебічне пропагування військових сімейних династій.

3. Нормативно-правова база Програми

Указ Президента України від 27 вересня 2010 року № 918/2010 "Питання шефства над Збройними Силами України";

Концепція виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України, затверджена Указом Президента України від 4 вересня 1998 року № 981/98 (зі змінами);

Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, схвалена Указом Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948/2002 (зі змінами);

Положення про допризовну підготовку і Положення про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770 (зі змінами);

Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49 (зі змінами);

Концепція військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України, затверджена наказом Міністра оборони України від 8 червня 2010 року № 295;

Ритуал підйому (спуску) Державного Прапора України у Збройних Силах України, затверджений наказом Міністра оборони України від 20 серпня 2010 року № 444;

Інструкція з організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України, затверджена наказом Міністра оборони України від 10 листопада 2010 року № 583;

Інструкція про організацію виконання Указу Президента України від 27 вересня 2010 року № 918/2010, затверджена наказом Міністра оборони України від 28 січня 2011 року № 55;

Інструкція з організації правової підготовки у Збройних Силах України, затверджена наказом Міністра оборони України від 3 червня 2011 року № 306;

Типове положення про будинок офіцерів Збройних Сил України, затверджене наказом Міністра оборони України від 22 листопада 2011 року № 725;

Положення про клуби військових частин Збройних Сил України, затверджене наказом Міністра оборони України від 6 жовтня 2011 року № 610.

4. Організація, координація і контроль виконання Програми

Організація виконання заходів Програми, їх координація і контроль покладаються на Департамент соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України і Головне управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України.

5. Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення заходів виконання Програми здійснюється в межах кошторисних витрат на виконання Державної комплексної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на 2012 - 2017 роки, передбачених у Державному бюджеті України для Міністерства оборони України на відповідний рік.

6. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити утвердження у свідомості особового складу Збройних Сил України патріотичних переконань щодо відданості та вірності Українському народові, готовності до оборони України, забезпечення захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності;

забезпечити злагодженість дій органів військового управління та органів державної влади, громадських організацій щодо цілеспрямованої підготовки молоді до військової служби у Збройних Силах України;

посилити формування в особового складу Збройних Сил України та молоді поваги до України, її державних символів, бойових прапорів військових частин, військових ритуалів і військової символіки;

підвищити професіоналізм організаторів і фахівців військово-патріотичного виховання;

упровадити в діяльність органів військового управління, з'єднань, військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил України сучасні форми, методи та засоби військово-патріотичного виховання військовослужбовців і молоді;

забезпечити ефективне використання мережі закладів культури, спортивних комплексів (ігрових, тренажерних залів тощо) для пропаганди фізичної культури та формування здорового способу життя особового складу Збройних Сил України та молоді.

7. Заходи щодо забезпечення подальшого розвитку системи військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України

7.1. Опрацювати нормативно-правові акти Міністерства оборони України щодо розвитку національних і військових традицій, творчих колективів будинків офіцерів Збройних Сил України, рекламування військової служби у цивільних засобах масової інформації.


ДСГП МОУ, ГУ ВСПР ЗСУ, ДП та ЗЗМІ МОУ

2012 - 2015 роки.

7.2. Забезпечити військові частини та будинки офіцерів Збройних Сил України системами супутникового телебачення, комплектами телевізійної апаратури та мережею Інтернет.


ГУ ВСПР ЗСУ, ГУ ЗІС ГШ ЗСУ

2012 - 2017 роки.

7.3. Організувати укладення ліцензійних договорів з обласними державними телерадіокомпаніями щодо трансляцій телепрограм "Армія", "Доблесть, мужність, благородство", "Служу Україні" та створити на офіційному веб-порталі Міністерства оборони України в мережі Інтернет окремого веб-сайту "Юнацтву про Армію".


ДП та ЗЗМІ МОУ, ГУ ВСПР ЗСУ

2012 рік.

7.4. Започаткувати та провести у Збройних Силах України конкурси: "Універсальний солдат", "Кращий офіцер", "Кращий сержант", "Кращий солдат", "Кращий вартовий", "Кращий спортсмен ", а також забезпечити участь військовослужбовців військової служби за контрактом у Міжнародному конкурсі військово-професійної майстерності "Воїн співдружності".


ГУ ВСПР ЗСУ, КВ ЗСУ

2012 - 2017 роки.

7.5. Організувати виробництво навчально-документальних фільмів військово-патріотичного спрямування.


ДСГП МОУ, ГУ ВСПР ЗСУ

2012 - 2017 роки.

7.6 Забезпечити бібліотеки військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України новими виданнями української літератури.


ДСГП МОУ, ГУ ВСПР ЗСУ

2012 - 2017 роки.

7.7. Створити в будинках офіцерів Збройних Сил України сучасні спортивні комплекси, тренажерні та спортивно-ігрові зали для залучення до фізичної культури і спорту максимальної кількості особового складу, членів сімей військовослужбовців та молоді.


ГУ ВСПР ЗСУ, ДСГП МОУ, КВ ЗСУ

2012 - 2017 роки.

7.8. Забезпечити участь військовослужбовців Збройних Сил України у Всеукраїнській спартакіаді молоді.


УС МОУ, КВ ЗСУ

2012 - 2017 роки.

7.9. Організувати видання навчально-методичної, мемуарної та художньо-публіцистичної літератури патріотичного спрямування.


ДП та ЗЗМІ МОУ, ДСГП МОУ, ГУ ВСПР ЗСУ

2012 - 2017 роки.

7.10. Організувати проведення організаційно-методичних зборів із керівним складом органів із виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України на тему: "Впровадження нових підходів до організації морально-психологічного забезпечення, вдосконалення професійного рівня офіцерів виховної роботи".


ГУ ВСПР ЗСУ

2012 рік.

7.11. Забезпечити участь військово-музичних підрозділів та творчих колективів Збройних Сил України у військово-музичних фестивалях "Сурми Конституції", "Сурми незалежності", "Віват Перемога", "Війна і Мир", "Спаська башта".


ВМУ ГШ ЗСУ, КВ ЗСУ, ДСГП МОУ

2012 - 2017 роки.

7.12. Організувати участь особового складу Збройних Сил України та членів їх сімей у щорічному Всеукраїнському військовому паломництві до Зарваниці та в Міжнародному військовому паломництві до міста Люрд (Франція) і міста Єрусалим (Ізраїль).


ДСГП МОУ, ГУ ВСПР ЗСУ, КВ ЗСУ

2012 - 2017 роки.

7.13. Організувати надання організаційної та методичної допомоги громадським об'єднанням і організаціям патріотичного спрямування щодо проведення військово-історичних фестивалів, реконструкцій воєнно-історичних подій, військово-патріотичних ігор та таборів молоді.


ДСГП МОУ, ГУ ВСПР ЗСУ, КВ ЗСУ

2012 - 2017 роки.

7.14. Забезпечити розповсюдження центральних друкованих видань Міністерства оборони України журналу "Військо України", газети "Народна Армія" у загальноосвітніх і навчальних закладах України та через торговельну мережу державного підприємства "Преса України".


ДП та ЗЗМІ МОУ, ДСГП МОУ, ГУ ВСПР ЗСУ

2014 - 2017 роки.

7.15. Організувати проведення заходів з відзначення державних і військово-професійних свят, пам'ятних дат української історії.


ДСГП МОУ, ГУ ВСПР ЗСУ, ВМУ ГШ ЗСУ

2012 - 2017 роки.

Заступник Міністра оборони
України - керівник апаратуВ.П. Омельянчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони України
11.01.2012 № 14

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
реалізації Програми військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2012 - 2017 роки

№ п/п

Найменування заходу

Відпові- дальні виконавці

Спів- виконавці

Терміни виконання заходів

Очікуваний результат виконання заходів

Орієнтовна загальна потреба (тис. грн.), бюджетна програма

2012

2013

2014

2015

2016

2017

півріччя

півріччя

півріччя

півріччя

півріччя

півріччя

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I. Удосконалення організаційної та методичної бази військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України

1

Підготовка проекту наказу Міністра оборони України "Про присудження премії імені Богдана Хмельницького переможцям конкурсу за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва"

ДСГП МОУ

ГУ ВСПР ЗСУ

До 06.12

До 06.12

До 06.12

До 06.12

До 06.12

До 06.12

Формування в особового складу Збройних Сил України свідомого ставлення до оволодіння військовими знаннями та підвищення рівня професійної майстерності

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

2

Підготовка проекту наказу Міністра оборони України "Про удосконалення військово-технічного інформування у Збройних Силах України"

ГУ ВСПР ЗСУ

Озброєння ЗСУ

До 30.05

3

Підготовка проекту наказу Міністра оборони України "Про затвердження Концепції розвитку національних та військових традицій у Збройних Силах України"

ГУ ВСПР ЗСУ

ДСГП МОУ

До 30.12

Формування в особового складу Збройних Сил України культури, традицій і духовних цінностей

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

4

Підготовка проекту наказу Міністра оборони України "Про затвердження Положення про бібліотеки у Збройних Силах України"

ГУ ВСПР ЗСУ

ДСГП МОУ

До 20.05

Формування в особового складу Збройних Сил України наукового світогляду та гуманізму

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

5

Розроблення програми ситуаційних методик-алгоритмів, прийняття оптимальних командирських рішень у повсякденній діяльності та в системі бойової підготовки для сержантсько-старшинського складу

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ, ВВНЗ ЗСУ

До 01.04 та впровадження протягом року у військових частинах 8 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України

Підвищення рівня професійної підготовки сержантського складу Збройних Сил України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

6

Аналіз ходу виконання Указу Президента України від 27 вересня 2010 року № 918/2010 "Питання шефства над Збройними Силами України" щодо участі місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у військово-патріотичному вихованні молоді, культурно-виховній роботі з військовослужбовцями та подання встановлених звітних відомостей

ДСГП МОУ, ГУ ВСПР ЗСУ

СП МОУ та ГШ ЗСУ

Щоквартально до 20 числа першого місяця наступного кварталу, відповідно до спільних планів органів військового управління, з'єднань, військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України з органами державної влади, місцевого самоврядування щодо проведення заходів військово-патріотичного виховання особового складу Збройних Сил України та молоді

Залучення органів державної влади та місцевого самоврядування до патріотичного виховання особового складу Збройних Сил України. Сприяння покращенню реалізації соціальної політики у Збройних Силах України. Підготовка молоді до проходження військової служби у Збройних Силах України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

7

Аналіз виконання Програми військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2012 - 2017 роки та Перспективного плану реалізації Програми військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2012 - 2017 роки

ДСГП МОУ, ГУ ВСПР ЗСУ

СП МОУ та ГШ ЗСУ

До 25.12

До 25.12

До 25.12

До 25.12

До 25.12

До 25.12

8

Розширення та уточнення переліку з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України, над якими здійснюється шефство. Підготовка та надання пропозицій щодо його покращення

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ, ОДА

Щорічно в терміни, визначені Інструкцією про організацію виконання Указу Президента України від 27 вересня 2010 року № 918/2010, затвердженою наказом Міністра оборони України від 28.01.2011 № 55

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

9

Підготовка проекту наказу Міністра оборони України "Про затвердження Положення про огляд-конкурс творчих колективів будинків офіцерів Збройних Сил України"

ГУ ВСПР ЗСУ

ДСГП МОУ

До 30.12

Розвиток художньої творчості у військах (силах) Збройних Сил України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

10

Розроблення та затвердження експериментальної Програми морально-психологічної підготовки особового складу Збройних Сил України

ГУ ВСПР ЗСУ

ДСГП МОУ

До 01.04

Посилення психологічної підготовки особового складу Збройних Сил України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

11

Проведення експерименту в підрозділах військових частин А0409, А2320 щодо заміни Типових тематичних планів гуманітарної підготовки особового складу Збройних Сил України на Програму морально-психологічної підготовки особового складу Збройних Сил України

ГУ ВСПР ЗСУ

ДСГП МОУ, КВ ЗСУ

До 25.11

12

Підготовка проекту Концепції рекламування військової служби за контрактом у Збройних Силах України

ДП та ЗЗМІ МОУ, ГУОС ГШ ЗСУ

ГУ ВСПР ЗСУ

До 25.12

Виконання положень Концепції рекламування військової служби за контрактом у Збройних Силах України, затвердженої відповідним наказом Міністра оборони України

Формування в суспільстві престижу військової служби у Збройних Силах України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

13

Визначення тематики дипломних та магістерських робіт фахівців за напрямом навчання з питань соціально-психологічної роботи та висвітлення проблем військово-патріотичного виховання особового складу Збройних Сил України

ГУ ВСПР ЗСУ

ВВНЗ ЗСУ

Щорічно до кінця грудня, відповідно до термінів затвердження тем дипломних та магістерських робіт

Підвищення методики організації військово- патріотичного виховання особового складу Збройних Сил України та молоді

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

14

Підготовка проекту наказу Міністра оборони України за підсумками конкурсу на краще знання української мови серед курсантів (слухачів) ВВНЗ Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів ВНЗ та ліцеїстів військових ліцеїв з посиленою військовою підготовкою

ДСГП МОУ

ГУ ВСПР ЗСУ

До 30.05

До 30.05

До 30.05

До 30.05

До 30.05

До 30.05

Формування в особового складу Збройних Сил України почуття національної гідності та поваги до державної мови

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

15

Проведення наукових досліджень за проблематикою військово-патріотичного виховання в науково-дослідних установах і ВВНЗ Збройних Сил України та опублікування результатів у фахових виданнях Національної академії наук України та Національного університету оборони України

ДСГП МОУ

ГУ ВСПР ЗСУ

Щорічно відповідно до планів наукової та науково-технічної діяльності науково-дослідних установ і ВВНЗ Збройних Сил України

Наукове обґрунтування шляхів розвитку теорії та практики військово- патріотичного виховання та створення позитивного іміджу Збройних Сил України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

16

Соціологічне дослідження щодо ставлення українського суспільства до Збройних Сил України

ДП та ЗЗМІ МОУ

ГУ ВСПР ЗСУ

До 25.06

До 25.06

До 25.06

До 25.06

До 25.06

До 25.06

17

Організація та проведення зустрічі начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України з кращими командирами рот і батарей

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

До 16.03 з нагоди Дня захисника Вітчизни

Підняття престижу командирів рот і батарей Збройних Сил України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

18

Організація роботи щодо вдосконалення у ВВНЗ Збройних Сил України змісту навчальної дисципліни "Організація культурно-виховної, просвітницької роботи та дозвілля військовослужбовців, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України"

ДСГП МОУ

ГУ ВСПР ЗСУ

До 30.08

До 30.08

До 30.08

Формування в особового складу Збройних Сил України поваги до національної воєнно-історичної спадщини

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

19

Організувати та провести з особовим складом Збройних Сил України семінари на тему: "Методологічні, психолого-педагогічні засади формування та підтримання авторитету командира-лідера. Завдання начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України офіцерському складу в рік командира-лідера, фізичної підготовки та спорту"

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

Протягом 2012 року в системі гуманітарної і правової підготовки особового складу Збройних Сил України

Підвищення професійного рівня командирів (начальників) Збройних Сил України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

"Робота керівного складу з'єднань і військових частин Збройних Сил України щодо формування лідерських якостей в офіцерського складу Збройних Сил України"

20

Організувати та провести з офіцерським складом Збройних Сил України практичні заняття на тему: "Зміст роботи офіцера-лідера в організації бойової підготовки, навчанні та вихованні підлеглого особового складу, формуванні здорових відносин та традицій у військових колективах"

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

Протягом 2012 року в системі професійної підготовки командирів (начальників) Збройних Сил України

Підвищення професійного рівня командирів (начальників) Збройних Сил України щодо виховання підлеглого особового складу

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

"Діяльність командира щодо забезпечення формування лідерських якостей у підлеглого сержантського та старшинського складу"

21

Організаційно-методичні збори з керівним складом органів виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України на тему: "Впровадження нових підходів до організації морально-психологічного забезпечення, вдосконалення професійного рівня офіцерів структур виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України"

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

До 28.03

Підвищення професійного рівня офіцерів структур виховної та соціально- психологічної роботи Збройних Сил України

55 тис. грн. за КПКВ 2101020, КЕКВ 1140

22

Організація та проведення 2-денних навчально-методичних зборів з керівниками та головними бухгалтерами будинків офіцерів Збройних Сил України

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

До 30.09

До 30.09

До 30.09

Удосконалення планування та організації військово- патріотичної роботи з особовим складом Збройних Сил України та молоддю

38,3 тис. грн. у 2013 році; 42,2 тис. грн. у 2014 році; 46,4 тис. грн. у 2017 році за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 1140

23

Обладнання та введення в дію смуги психологічної підготовки особового складу Збройних Сил України у військових частинах А0409, А2320

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

До 01.07

Посилення морально- психологічної підготовки особового складу військ (сил)

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

24

Розроблення та видання: навчально-методичного посібника з питань сучасних методик оцінки суспільно-політичної та морально-психологічної обстановки та морально-психологічного стану особового складу військ (сил)

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

Протягом 2012 року

Виховання в особового складу Збройних Сил України почуття патріотизму, готовності зі зброєю у руках захищати українську державу, інтереси Українського народу. Виховання поваги до Конституції і законів України, вірності Військовій присязі, гордості за приналежність до виду, роду військ (сил), з'єднання, військової частини Збройних Сил України. Підвищення престижу військової служби у Збройних Силах України серед молоді, формування позитивного іміджу Збройних Сил України в суспільстві

33 тис. грн. за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 1140

навчального посібника "Заступник командира підрозділу з виховної роботи"

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

До 28.10

41,2 тис. грн. за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 1140

буклета військово-патріотичної тематики "Патріот" для розповсюдження в місцях дислокації військових частин, у навчальних закладах, клубах військово-патріотичного спрямування та серед учасників Всеукраїнської військово-патріотичної гри "Зірниця"

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

До 01.09

До 01.09

68 тис. грн. за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 1140, 1131

фотоальбому "Збройні Сили України - 25 років на захисті суверенітету держави"

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

До 06.12 з нагоди 25-ї річниці Збройних Сил України

120 тис. грн. за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 1140, 1131

фотоальбому "Імена Перемоги. Полководці та воєначальники Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років українського походження"

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ, ЦДО МОУ ВУ

До 09.05 з нагоди 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років

70 тис. грн. за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 1140, 1131

бюлетеня "Рік командира-лідера, фізичної підготовки та спорту під девізом: "Роби як я, роби краще мене!"

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

До 25.05

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

буклета про дитячий оздоровчий табір імені Юрія Гагаріна Збройних Сил України

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

До 30.07

До 30.07

До 30.07

До 30.07

До 30.07

шкільних щоденників із військовою символікою, для дітей військовослужбовців, які оздоровлюються у дитячому оздоровчому таборі Збройних Сил України

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

До 30.06

До 30.06

До 30.06

До 30.06

До 30.06

25

Підготовка та видання книги "Гаряча точка"

ДП та ЗЗМІ МОУ

ДО МОУ АП

До 30.06

Формування в особового складу Збройних Сил України патріотизму та відданості конституційному обов'язку

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

26

Підготовка та видання книги "Грачі" летять в Баграм"

ДП та ЗЗМІ МОУ

ДО МОУ КУ

До 06.12 з нагоди 21-ї річниці від дня створення Збройних Сил України

Формування в особового складу Збройних Сил України патріотизму та відданості конституційному обов'язку

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

27

Підготовка та видання книги "Африканський щоденник"

ДП та ЗЗМІ МОУ

ДО МОУ КУ

До Дня миротворців ООН

Формування в особового складу Збройних Сил України патріотизму та відданості конституційному обов'язку

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

28

Підготовка та видання літературно-художніх збірників: "Нас винты поднимут над землей афганской", частина 2

ДП та ЗЗМІ МОУ

ДО МОУ КУ, НА

До 25.12

Формування в особового складу Збройних Сил України патріотизму та відданості конституційному обов'язку

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

"Українські однострої"

До 30.12

29

Видання комплекту плакатів про Збройні Сили України

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

До 09.05 з нагоди 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років

До 24.08 з нагоди 25-ї річниці незалежності України

Популяризація в суспільстві військової служби у Збройних Силах України

45 тис. грн. на кожний рік за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 1131, 1134

30

Підготовка та видання: журналу "Військово-історичний альманах"

ДСГП МОУ

НВІ МУ

До 25.12

До 25.12

До 25.12

До 25.12

До 25.12

До 25.12

Науково- методичне забезпечення музейної справи у Збройних Силах України. Формування в особового складу Збройних Сил України та молоді поваги до національної військової історії

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

науково-методичного збірника "Український військовий музей"

31

Видання навчально-методичного підручника "Військові традиції у Збройних Силах України"

ДСГП МОУ

НДЦ ГП, ГУ ВСПР ЗСУ

До 30.06

Методичне забезпечення військово- патріотичного виховання особового складу Збройних Сил України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

32

Підготовка та видання кольорового іміджевого календаря "Збройні Сили України"

ДП та ЗЗМІ МОУ, ГУ ВСПР ЗСУ

ЦДО МОУ ВУ, НА

До 30.12

До 30.12

До 30.12

До 30.12

До 06.12 з нагоди 25-ї річниці Збройних Сил України

До 30.12

Підвищення позитивного іміджу Збройних Сил України в суспільстві

75 тис. грн. на кожний рік за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 1131, 1134

33

Підготовка та видання щорічника "Біла книга", відповідно до Закону України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави"

ДВП та СП МОУ

СП ГШ ЗСУ

До 25.05

До 25.05

До 25.05

До 25.05

До 25.05

До 25.05

Систематичне інформування громадськості про діяльність Збройних Сил України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

II. Сприяння діяльності державним органам влади та громадським організаціям з патріотичного виховання, пропаганда національної культурної спадщини та військових традицій України

1

Організація відвідування керівним складом органів військового управління, з'єднань, військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, ветеранів війни, військової служби та військовослужбовців, які перебувають на лікуванні у військових медичних закладах

ДСГП МОУ, ГУ ВСПР ЗСУ

ВМД МОУ, КВ ЗСУ

Щорічно напередодні державних та військово-професійних свят

Забезпечення належного вшанування ветеранів війни та військової служби

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

2

Концертні виступи військово-музичних колективів Збройних Сил України з програмами військово-патріотичної тематики на концертних майданчиках і парках населених пунктів України під час святкових днів

ВМУ ГШ ЗСУ

ГУ ВСПР ЗСУ, ДСГП МОУ

Щорічно в період з травня по серпень

Формування в особового складу Збройних Сил України та молоді патріотичних почуттів формами та методами музичного мистецтва

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

3

Участь військово-музичних колективів Збройних Сил України у міжнародних фестивалях, конкурсах та заходах з виконанням національних музичних творів військово-патріотичної тематики

ВМУ ГШ ЗСУ

ГУ ВСПР ЗСУ, ДСГП МОУ

Щорічно відповідно до планів міжнародного співробітництва Міністерства оборони України

Сприяння у формуванні міжнародного позитивного іміджу держави та Збройних Сил України

За рахунок держав організаторів міжнародних фестивалів

4

Концертні виступи військово-музичних колективів Збройних Сил України з культурно-мистецькими програмами військово-патріотичної тематики з нагоди державних, військово-професійних свят і пам'ятних дат

ВМУ ГШ ЗСУ

ГУ ВСПР ЗСУ, ДСГП МОУ

Щорічно відповідно до календаря державних, військово-професійних свят, відзначення пам'ятних дат у державі та Збройних Силах України

Запровадження сучасних форм національно- патріотичного виховання. Пропагування військово- музичного мистецтва

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

5

Укладення ліцензійних договорів з обласними державними телерадіокомпаніями щодо трансляцій телепрограм "Армія", "Доблесть, мужність, благородство", "Служу Україні"

ДП та ЗЗМІ, ЦТРС МОУ

ОД ТРК

До 25.12

До 25.12

До 25.12

До 25.12

До 25.12

До 25.12

Формування в особового складу Збройних Сил України та молоді патріотичних почуттів засобами кіномистецтва

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

6

Підготовка проектів наказів Міністра оборони України щодо закріплення військових частин, закладів та установ Збройних Сил України за ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою та цивільними навчальними закладами

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

До 01.09

До 01.09

До 01.09

До 01.09

До 01.09

До 01.09

Посилення військово-патріотичного виховання молоді

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

7

Надання допомоги навчальним закладам України в організації та проведенні зборів, стрільб та місячників оборонно-масової роботи

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

Щорічно відповідно до планів спільної роботи з визначенням сил і засобів, що виділяються військовими частинами, закладами та установами Збройних Сил України

8

Організація та проведення конкурсу молодих талантів серед молоді допризовного віку під гаслом: "Проба пера"

ДП та ЗЗМІ МОУ, ГУ ВСПР ЗСУ

ДО МОУ КУ

Щорічно відповідно до плану друкованого органу Міністерства оборони України "Крила України"

Посилення військово- патріотичного виховання та залучення молоді до літературної творчості

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

9

Створення на офіційному веб-порталі Міністерства оборони України в мережі Інтернет окремого веб-сайту "Юнацтву про Армію"

ДП та ЗЗМІ МОУ, ГУ ВСПР ЗСУ

ГУ З ІС ГШ ЗСУ

До 06.12

Систематичне вироблення та розміщення на веб-сайті інформаційних матеріалів (повідомлень) про Збройні Сили України у форматі найсприятливішого їх сприйняття дитячою та юнацькою аудиторіями

Поширення знань серед дітей та молоді про історію, традиції та діяльність Збройних Сил України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

10

Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу під назвою: "Напиши лист солдату"

ДП та ЗЗМІ МОУ, ГУ ВСПР ЗСУ

ЦДО МОУ НА, КВ ЗСУ

Щорічно відповідно до плану Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна Армія"

Підвищення в суспільстві престижу військової служби у Збройних Силах України

12 тис. грн. за КПКВ 2101020/11 КЕКВ 1134, 1131

11

Організація та проведення у гарнізонах Повітряних Сил Збройних Сил України чемпіонату з мініфутболу на кубок газети "Крила України" із залученням спортивних команд ДЮСШ, громадських організацій та цивільних ЗМІ

ДП та ЗЗМІ МОУ, ГУ ВСПР ЗСУ

ДО МОУ КУ

Протягом кожного року відповідно до плану друкованого органу Міністерства оборони України "Крила України"

Формування в особового складу Збройних Сил України та молоді усвідомленого ставлення до здорового способу життя

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

12

Надання організаційної та методичної допомоги щодо проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця"

ДСГП МОУ

ГУ ВСПР ЗСУ, КВ ЗСУ

Щорічно відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерства оборони України "Про проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця"

Формування привабливості військової служби у молоді

У межах кошторису за бюджетною програмою 2204070

13

Організація та участь особового складу Збройних Сил України у Всеукраїнських спартакіадах молоді

УС МОУ

ЦУ ПВ та ПДВ ЗСУ, КВ ЗСУ

У травні кожного року відповідно до Державної програми розвитку фізичної культури і спорту

Популяризація серед особового складу Збройних Сил України та молоді здорового способу життя

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

14

Організація активного дозвілля особового складу, членів сімей військовослужбовців та молоді. Проведення спортивних змагань, ігор, спартакіад за участю військовослужбовців і молоді

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

Постійно на базі спортивних залів, тренажерних та спортивно-ігрових залів будинків офіцерів Збройних Сил України

Популяризація серед особового складу Збройних Сил України та молоді здорового способу життя

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

15

Надання методичної та організаційної допомоги громадським об'єднанням і організаціям патріотичного спрямування "Громадський рух "За майбутнє", "Честь і Слава", "Пласт", "Юний десантник", "Доблесть", "Ратоборець", "Червона Зірка", "Сокіл" ("Джура") тощо щодо проведення військово-історичних фестивалів, реконструкцій воєнно-історичних подій та військово-патріотичних таборів молоді

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

Щорічно відповідно до планів спільної роботи з громадськими організаціями щодо військово-патріотичного виховання молоді

Збереження пам'яті про героїчної минуле Українського народу. Формування в особового складу Збройних Сил України та молоді патріотичних почуттів

За рахунок кошторису оргкомітетів заходів

16

Участь в організації проведення заходів з нагоди відзначення державних і військово-професійних свят, пам'ятних дат: Дня Соборності України

ДСГП МОУ, ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

До 22.01

До 22.01

До 22.01

До 22.01

До 22.01

До 22.01

Збереження національної пам'яті та виховання особового складу Збройних Сил України на історичних традиціях Українського народу. Виховання в особового складу Збройних Сил України та молоді поваги до державних свят, військових ритуалів і бойових традицій Українського війська. Формування в особового складу Збройних Сил України високих моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок позитивної поведінки

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

Дня пам'яті Героїв Крут

До 22.01

До 22.01

До 22.01

До 22.01

До 22.01

До 22.01

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

До 15.02

До 15.02

До 15.02

До 15.02

До 15.02

До 15.02

Дня захисника Вітчизни

До 23.02

До 23.02

До 23.02

До 23.02

До 23.02

До 23.02

Дня Чорнобильської трагедії

До 26.04

До 26.04

До 26.04

До 26.04

До 26.04

До 26.04

Дня Перемоги

До 09.05

До 09.05

До 09.05

До 09.05

До 09.05

До 09.05

Дня жертв політичних репресій

Щорічно у третю неділю травня

Міжнародного Дня миротворців ООН

До 29.05

До 29.05

До 29.05

До 29.05

До 29.05

До 29.05

Дня солдатської матері

Щорічно у другу неділю після Великодня

Дня скорботи і вшанування жертв війни

Щорічно до 22 червня

Дня Конституції України

До 28.06

До 28.06

До 28.06

До 28.06

До 28.06

До 28.06

Дня Державного Прапора України

ГУ ВСПР ЗСУ, ДСГП МОУ

КВ ЗСУ

Щорічно 23 серпня

Виховання в особового складу Збройних Сил України та молоді поваги до державних свят, військових ритуалів і бойових традицій Українського війська.

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

Дня Незалежності України

До 24.08

До 24.08

До 24.08

До 24.08

До 24.08

До 24.08

Дня партизанської слави

Щорічно до 22 вересня

Дня Збройних Сил України

Щорічно до 6 грудня

Днів видів військ (сил), окремих родів військ, з'єднань, військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України

Щорічно у дні, визначені відповідними нормативно-правовими актами

Дня українського козацтва

До 14.10

До 14.10

До 14.10

До 14.10

До 14.10

До 14.10

III. Розвиток науково-теоретичних засад військово-патріотичного виховання

1

Опрацювання пропозицій до проекту Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання населення

ДСГП МОУ

ГУ ВСПР ЗСУ

До 30.12

Створення сучасної системи патріотичного виховання особового складу Збройних Сил України та молоді

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

2

Організація та проведення науково-практичних конференцій на тему: "Шляхи та напрями удосконалення військово-патріотичного виховання молоді та особового складу Збройних Сил України" із залученням представників Адміністрації Президента України, народних депутатів України та науковців галузі гуманітарних наук

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

До 25.05

Узгодження дій органів державної влади та органів військового управління Збройних Сил України щодо цілеспрямованості підготовки молоді до військової служби у Збройних Силах України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

"Досвід впровадження гуманітарної політики держави у Збройних Силах України через систему військово-патріотичного виховання особового складу та молоді"

До 20.10

3

Проведення соціологічних досліджень щодо розвитку військових традицій у Збройних Силах України. Опрацювання практичних рекомендацій командирам (начальникам) щодо посилення патріотичної роботи

ДСГП МОУ

НДЦ ГП ЗСУ, ГУ ВСПР ЗСУ

До 25.10

Щоквартальний аналіз теоретико- методологічних і методичних основ формування традицій у Збройних Силах України

Підвищення потенціалу традицій у військово- патріотичному вихованні особового складу Збройних Сил України та молоді

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

4

Організація та проведення науково-практичних семінарів на тему: "Перспективні технології військово-патріотичного виховання"

НДЦ ГП ЗСУ

ГУ ВСПР ЗСУ

До 20.10

До 20.10

До 20.10

До 20.10

До 20.10

До 20.10

Удосконалення об'єктивно- наукових підходів до планування, здійснення та оцінки військово- патріотичної роботи у Збройних Силах України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

"Проблеми та перспективи розвитку у Збройних Силах України традицій українського козацтва, Січового стрілецтва" із залученням слухачів, курсантів (студентів) ВВНЗ і ліцеїстів

ГУ ВСПР ЗСУ, ВВНЗ ЗСУ

ДВОН МОУ

До 20.08 Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

До 25.10 Академія Військово-Морських Сил імені П. С. Нахімова

До 24.02 Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

5

Участь бібліотек вищих військових навчальних закладів, закладів культури Збройних Сил України у підготовці та проведенні наукових конференцій, лекторіїв та інших заходів з пропаганди духовної, історичної та культурної спадщини Українського народу

ГУ ВСПР ЗСУ

ДСГП МОУ

З нагоди 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка

Наукове обґрунтування шляхів та напрямів розвитку патріотичного виховання особового складу Збройних Сил України

45 тис. грн. за КПКВ 2101020/7 КЕКВ 1134, 1131

6

Організація та проведення науково-практичних конференцій на тему: "Організаційне та програмно-методичне забезпечення військово-патріотичної роботи. Стан та перспективи"

ГУ ВСПР ЗСУ

ВВНЗ ЗСУ

До 06.12

Запровадження перспективних моделей військово- патріотичної роботи у Збройних Силах України

37 тис. грн. на кожний захід за КПКВ 2101020/7 КЕКВ 1134, 1131

"Актуальні проблеми розвитку символіки у Збройних Силах України"

До 09.05

До 25.12

IV. Удосконалення військового медіапростору, кіновиробництва та взаємодії з засобами масової інформації

1

Забезпечення випуску телепрограм "Армія", "Доблесть, мужність, благородство", "Служу Україні" на загальнонаціональних телеканалах "Перший національний телеканал", "5-й канал" та "УТР"

ДП та ЗЗМІ МОУ, ЦТРС МОУ

ТРК, ГУ ВСПР ЗСУ

До 20.12

Щорічне удосконалення тематичної спрямованості телепрограм щодо військово-патріотичного виховання військовослужбовців Збройних Сил України та молоді

Підвищення ролі військових засобів масової інформації у військово- патріотичному вихованні молоді

Відповідно до розцінок телеканалів

2

Вироблення іміджевих фільмів про Збройні Сили України

ДП та ЗЗМІ МОУ

ГУ ВСПР ЗСУ

Щорічно за участю органів військового управління, з'єднань, військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України

Підвищення престижу військової служби в суспільстві

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

3

Вироблення циклу телерадіопрограм: "Співає флот України"

ДП та ЗЗМІ МОУ

ТРК ВМС ЗСУ

Щорічно за участю солістів Центру військово-музичного мистецтва Військово-Морських Сил Збройних Сил України та інших військово-музичних підрозділів Збройних Сил України

Посилення художньо- естетичного виховання особового складу Збройних Сил України та молоді

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

"Зустріч поколінь"

До 24.08

"Ім'я на борту"

4

Вироблення теленарисів: "Вибір на все життя", "35 батарея. Хроніка зради", "Молодь і військо", "Пам'ятати, відродити, зберегти", "Підводний флот: вчора, сьогодні, завтра"

ДП та ЗЗМІ МОУ

ТРК ВМС ЗСУ

Щорічно за участю військовослужбовців Військово-Морських Сил Збройних Сил України, ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років і молоді

Популяризація героїчного минулого Українського народу

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

5

Вироблення телерадіоверсій козацьких ігор з нагоди Дня українського козацтва

ДП та ЗЗМІ МОУ

ТРК ВМС ЗСУ

До 14.10

До 14.10

До 14.10

До 14.10

До 14.10

До 14.10

Посилення національно- патріотичного виховання особового складу Збройних Сил України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

6

Вироблення телерадіопрограм щодо висвітлення публічної діяльності Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління, командирів (начальників) Збройних Сил України

ДП та ЗЗМІ МОУ

ГУ ВСПР ЗСУ

Протягом кожного року на державних, комунальних та приватних телерадіоканалах (студіях)

Формування позитивного інформаційного поля навколо Збройних Сил України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

7

Розроблення та створення телепроектів: "Хід реалізації Державної комплексної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на 2012 - 2017 роки"

ГУ ВСПР ЗСУ

ЦТРС МОУ

Протягом 2012 року

До 25.09

До 09.05

До 25.11

До 25.12

Формування позитивного інформаційного поля навколо Збройних Сил України

85 тис. грн. на кожний проект за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 2110

"Роль та місце Збройних Сил України у суспільстві. Шляхи та методи трансформації та розвитку Українського війська у процесах консолідації суспільства"

До 15.06

До 09.05

До 20.05

8

Вироблення радіопрограм: "Військова служба за контрактом - школа лицарства і честі" на державних, приватних та комунальних станціях, які здійснюють мовлення в ультракороткохвильовому діапазоні частот

ГУ ВСПР ЗСУ

ДП та ЗЗМІ МОУ

До 24.08

Посилення національно- патріотичного виховання особового складу Збройних Сил України та популяризації військової служби в суспільстві

55 тис. грн. на кожний проект за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 2110

"Офіцер-лідер - інтелектуальна еліта Збройних Сил України"

До 09.05

"Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України"

До 25.06

9

Організація та проведення конкурсу "Міс Збройних Сил України"

ДП та ЗЗМІ МОУ

ЦДО МОУ НА

До 30.12

До 30.12

До 30.12

До 30.12

До 30.12

До 30.12

Підвищення престижу військової служби у Збройних Силах України серед молоді

50 тис. грн. на кожний рік за КПКВ 2101020/11 КЕКВ 1134, 1131

10

Організація та проведення фотоконкурсу серед читачів Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна Армія" та газети "Флот України"

ДП та ЗЗМІ МОУ, ГУ ВСПР ЗСУ

ЦДО МОУ НА, ДО МОУ ФУ

Щорічно під назвою: "За синє небо, за жовте колосся...", "Україна - моя країна", "На варті неба України" у три етапи; "Армія і суспільство", "Пам'ятаймо загиблих, шануймо живих" (до Дня Перемоги); "Краса моєї Батьківщини", "Пишаємось тобою, Україно!" (до Дня Незалежності України); "Захисники Батьківщини", "На прапор і гюйс, струнко!" (до Дня Збройних Сил України); "Де літають соколи..." (до Дня Авіації України), "Небесний щит","Локатори вдивляються в небо" (до Дня зенітних ракетних і радіотехнічних військ ПС ЗСУ)

Підвищення іміджу Збройних Сил України та престижу військової служби в суспільстві

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

11

Організація та проведення конкурсу авторської фотографії друкованого органу Міністерства оборони України "Крила України"

ДП та ЗЗМІ МОУ, ГУ ВСПР ЗСУ

ДО МОУ КУ

Щорічно до Дня Авіації України, Дня зенітних ракетних і радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України

Підвищення іміджу Повітряних Сил Збройних Сил України в суспільстві

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

12

Організація та проведення виїзних акцій Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна Армія" під рубрикою: "Народна Армія" збирає друзів"

ДП та ЗЗМІ МОУ

ЦДО МОУ НА

Щоквартально у віддалених гарнізонах, військових містечках, з'єднаннях і військових частинах Збройних Сил України

Підвищення престижу військової служби у Збройних Силах України серед молоді

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

13

Організація та проведення виїзних акцій друкованого органу Міністерства оборони України "Флот України" під рубрикою: "Флот України" збирає друзів" та конкурсу "Кращий матрос"

ДП та ЗЗМІ МОУ

ДО МОУ ФУ

Два рази на рік у військових частинах і на кораблях Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Підвищення іміджу Військово- Морських Сил Збройних Сил України в суспільстві

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

14

Організація та участь представників засобів масової інформації Міністерства оборони України у кінофестивалях: "Перемогли разом", "Людина і зброя", "Кінотур", "Україна - рідний край"

ДП та ЗЗМІ МОУ

ЦТРС МОУ

Щорічно відповідно до планів організаторів кінофестивалів "Перемогли разом", "Людина і зброя", "Кінотур", "Україна - рідний край"

Підвищення іміджу Збройних Сил України в суспільстві

Відповідно до кошторису організаційних комітетів

15

Вироблення та випуск відеофільмів, рекламних роликів та радіопрограм, присвячених популяризації військової служби за контрактом у Збройних Силах України

ГУОС ГШ ЗСУ, ДП та ЗЗМІ МОУ

ЦТРС МОУ

Щорічно на замовлення Центру комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями військової служби за контрактом

Підвищення престижу військової служби за контрактом у суспільстві

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

16

Вироблення сучасної іміджевої продукції Збройних Сил України, орієнтованої на молодь

ГУОС ГШ ЗСУ

ВВСГ ГШ ЗСУ

До 10.10

До 25.12

До 24.08

Отримання Збройними Силами України власного фірмового молодіжного стилю із символікою Збройних Сил України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

17

Розроблення та виготовлення сучасної рекламної продукції для популяризації в суспільстві військової служби у Збройних Силах України

ГУ ВСПР ЗСУ

ДП та ЗЗМІ МОУ

До 30.06

Щорічно з використанням у рекламуванні військової служби у Збройних Силах України бігбордів, лайтбоксів, телемоніторів у громадському транспорті тощо. Створення рекламної сувенірної продукції та елементів діловодства (фірмових бланків, папок, конвертів тощо)

Підвищення в суспільстві престижу військової служби у Збройних Силах України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

18

Удосконалення сайту "Будинки офіцерів Збройних Сил України", створення електронних сторінок за напрямами діяльності Головного управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України в мережі Інтернет

ГУ ВСПР ЗСУ

ГУЗІС ГШ ЗСУ

Щорічно з метою формування у військовослужбовців Збройних Сил України та молоді почуття любові до України та її народу, культури, традицій і духовних цінностей, гідності, честі й національної свідомості, вірності Військовій присязі та Бойовому Прапору, особистої відповідальності за зміцнення обороноздатності держави

Досягнення привабливості та збільшення кількості відвідувачів (користувачів)

87 тис. грн. на кожний рік за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 1134

19

Опрацювання нормативно-правових актів щодо впровадження у Збройних Силах України іміджевих найменувань розвідувальним підрозділам та підрозділам спеціального призначення

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

Щорічно за ініціативи органів військового управління, органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій

Формування нових військових традицій у підрозділах спеціального призначення Збройних Сил України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

20

Модернізація та закупівля технічних засобів телерадіокомунікації (пересувні кіновідеосалони - ПКВС) та пересувних станцій озвучування СОЗ - 1030

ГУ ВСПР ЗСУ

ДСГП МОУ

Щорічно для кінорадіообслуговування особового складу військ (сил) під час виконання навчально-бойових завдань, багатонаціональних навчань і миротворчих місій ООН

Запровадження новітніх підходів щодо організації та забезпечення кінообслуговування особового складу Збройних Сил України в польових умовах

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

21

Виробництво відеофільму "Збройні Сили України: 25 років на варті незалежності України"

ГУ ВСПР ЗСУ

ЦТРС МОУ, КВ ЗСУ

До 30.11

Підвищення позитивного іміджу Збройних Сил України в суспільстві. Формування в молоді патріотичних почуттів

65 тис. грн. за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 1134

22

Встановлення систем супутникового телебачення із комплектами відеозаписуючої апаратури та мережі Інтернет

ГУ ВСПР ЗСУ

ГУЗІС ГШ ЗСУ

У військових частинах А0139, 0222, А0224, 0665, А0666, А0680 А1533, 1556, А1594 А0409, А0553, 2167, А3835, 3840, А3913

У військових частинах А0247, 0248, А0264, 0281, А0284, 0409, А3024, 3091, А3730 та 5, 6, 9 гарнізонних будинках офіцерів

У військових частинах А0793,А0998, А1108, А1126, А1231, А1349, А1356, А1451, А2331 та 8, 10, 15, 31, 42 гарнізонних будинках офіцерів

У військових частинах А1656, 1789, А1836, 1815, 1978, А2038, 2166, А0593, А4623 та 58, 59, 60 будинках офіцерів

У військових частинах А2320, 1302, А2502 А2506, А2595, 2800, А2847, 2865, А3009 та 1, 3, 11, 14, 17 20 гарнізонних будинках офіцерів

У військових частинах А4239, А4289, А4416 А4430, А4489, А4515, А4519, А2215, А4543 та 24, 25, 30, 33, 37, 44, 45, 52 гарнізонних будинках офіцерів

Забезпечення оперативного доведення та роз'яснення особовому складу Збройних Сил України державної політики в галузі оборони

630 тис. грн. на кожний рік за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 1134, 1131

23

Створення першого похідного православного храму

ГУ ВСПР ЗСУ

ДСГП МОУ, КВ ЗСУ

Протягом 2012 року

Запровадження новітніх підходів в організації забезпечення духовної опіки особового складу Збройних Сил України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

24

Опрацювання системи взаємодії з цивільними засобами масової інформації з питань формування позитивного іміджу Збройних Сил України в суспільстві та престижу військової служби серед молоді

ДП та ЗЗМІ МОУ, ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

Щорічно з центральними державними, приватними та комунальними друкованими виданнями

Щорічно з керівниками комерційних та комунальних радіостанцій, які здійснюють мовлення в FM-діапазонах

Формування позитивного іміджу Збройних Сил України в суспільстві

240 тис. грн. на кожний рік за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 1134, 1131

V. Військово-патріотична робота у військах (силах), підтримка музейних утворень Збройних Сил України

1

Щорічні заходи військово-патріотичної та культурно-виховної роботи з нагоди відзначення визначних подій в історії держави та Українського війська, ювілейних дат видатних діячів національної культури, науки та мистецтва

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

З нагоди 170-річчя з дня народження основоположника української національної класичної музики Миколи Віталійовича Лисенка

З нагоди 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка

З нагоди відзначення 70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років

З нагоди відзначення 25-річчя незалежності України та 25-ї річниці Збройних Сил України

З нагоди 130-річчя від дня народження видатного українського театрального діяча Леся Курбаса

Формування поваги до української культури та мистецтва в особового складу Збройних Сил України та молоді

150 тис. грн. на кожний рік за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 1134, 1131

2

Організація та проведення в органах військового управління, закладах, установах та організаціях Збройних Сил України заходів щодо святкування та відзначення найбільших християнських свят

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

Щорічно з нагоди Великодніх і Різдвяних свят, відзначення Різдва Пресвятої Богородиці, Введення в храм Пресвятої Богородиці, Богоявлення, Стрітення Господнього, Благовіщеня Пресвятої Діви Марії, Преображення Господнього, Успіння Божої Матері, Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, П'ятидесятниці, Вознесіння Господнього, Входу Господа до Єрусалиму, Покрови Пресвятої Богородиці

Розвиток християнських традицій у військовому середовищі

28 тис. грн. на кожний рік за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 1134, 1131

3

Підготовка проектів Указів Президента України щодо присвоєння почесних найменувань військовим частинам, навчальним закладам та установам Збройних Сил України

ГУ ВСПР ЗСУ

ДСГП МОУ, КВ ЗСУ

Щорічно за ініціативи органів військового управління, органів державної влади, громадських організацій та місцевого самоврядування

Пропаганда національної воєнної історії, формування в особового складу Збройних Сил України поваги до видатних історичних діячів України та подій

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

Поширення інформації в засобах масової інформації щодо присвоєння почесних найменувань, питань відродження та розвитку українських військових традицій українського козацтва, Українських Січових Стрільців, збройних сил українських державних утворень 1917 - 1920 років

4

Організація та проведення конкурсу на краще знання української мови серед курсантів (слухачів) вищих військових начальних закладів, військових навчальних підрозділів навчальних закладів та ліцеїстів військових ліцеїв з посиленою фізичною підготовкою

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

До 30.05

До 30.05

До 30.05

До 30.05

До 30.05

До 30.05

Утвердження української мови у військовому середовищі

12 тис. грн. на кожний рік за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 1134, 1131

5

Всеармійський огляд-конкурс військово-патріотичної пісні, стройового та похідного маршу "Озброєні піснею, покликані маршем"

ВМУ ГШ ЗСУ

ГУ ВСПР ЗСУ, КВ ЗСУ

Щорічно відповідно до Положення про конкурс у два етапи з гала-концертом, присвяченим Дню Збройних Сил України

Популяризація та розвиток військово- музичного мистецтва України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

6

Конкурс військово-професійної майстерності "Універсальний солдат" серед військовослужбовців військової служби за контрактом Збройних Сил України

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

Один раз в два роки відповідно до Положення про Конкурс військово-професійної майстерності "Універсальний солдат", затвердженого наказом Міністра оборони України від 13.11.2009 № 565

Формування в особового складу військ (сил) високих професійних якостей

160 тис. грн. на кожний рік за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 1134, 1131

7

Всеукраїнський конкурс на краще висвітлення військової тематики у цивільних засобах масової інформації

ДП та ЗЗМІ МОУ

ГУ ВСПР ЗСУ, КВ ЗСУ

До 06.12

До 06.12

До 06.12

До 06.12

До 06.12

До 06.12

Формування позитивного іміджу Збройних Сил України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

8

Огляд-конкурс творчих колективів будинків офіцерів Збройних Сил України, присвячений 25-й річниці незалежності України, Дня Збройних Сил України

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

Щорічно до Дня Незалежності України та Дня Збройних Сил України

Заохочення особового складу Збройних Сил України, членів їх сімей до участі в мистецьких, військово- патріотичних заходах

80 тис. грн. на кожний рік за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 1134, 1131

9

Конкурс за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва

ДСГП МОУ

ГУ ВСПР ЗСУ

Щорічно відповідно до Положення про премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва

Формування позитивного іміджу Збройних Сил України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

10

Фестиваль патріотично-військової творчості "Захисник землі Подільської"

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ, ЦДО МОУ НА

Щорічно до Дня Збройних Сил України відповідно до Положення про фестиваль патріотичної військової творчості "Захисник землі Подільської" серед колективів художньої самодіяльності з'єднань, військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, гарнізонів міст Кам'янець-Подільський, Шепетівка, Старокостянтинів, Хмельницький

Стимулювання особового складу Збройних Сил України, членів їх сімей до участі в мистецьких заходах

За рахунок кошторису оргкомітету

11

Огляд-конкурс на кращий військовий музей та музей (кімнату) бойової (трудової) слави Збройних Сил України

ГУ ВСПР ЗСУ

ДСГП МОУ, КВ ЗСУ

До 09.05

До 09.05

До 09.05

До 09.05

До 09.05

До 09.05

Розвиток діяльності музейних утворень Збройних Сил України

70 тис. грн. на кожний рік за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 1134, 1131

12

Організація виступів військово-музичних підрозділів Збройних Сил України з нагоди державних та професійних свят

ВМУ ГШ ЗСУ, ДСГП МОУ

ГУ ВСПР ЗСУ

Щорічно з нагоди відзначення державних та військово-професійних свят. З нагоди 25-ї річниці незалежності України та 25-річчя від дня створення Збройних Сил України у 2016 році

Пропаганда військово- музичного мистецтва, розвиток аматорського мистецтва та художньої самодіяльності

65 тис. грн. на кожний рік за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 1134, 1131

13

Удосконалення спортивної бази будинків офіцерів Збройних Сил України. Створення сучасних спортивних комплексів, тренажерних та спортивно-ігрових залів з метою залучення до фізичної культури і спорту максимальної кількості особового складу, членів сімей військовослужбовців та молоді

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

5, 6, 10, 20, 31, 52 будинки офіцерів Збройних Сил України

17, 25, 44 будинки офіцерів Збройних Сил України

1, 3, 9, 24, 30, 33 будинки офіцерів Збройних Сил України

37, 42, 45, 58, 59 будинки офіцерів Збройних Сил України

11, 14, 15, будинки офіцерів Збройних Сил України

Формування здорового способу життя, розвиток фізичної культури і спорту в особового складу Збройних Сил України

3 млн. 087 тис. грн. на кожний рік за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 1134, 1131

14

Організація участі військово-музичних підрозділів Збройних Сил України у фестивалі духової музики "Сурми Конституції" до Дня Конституції України (місто Суми)

ВМУ ГШ ЗСУ

ГУ ВСПР ЗСУ, КВ ЗСУ

До 28.06

До 28.06

До 28.06

До 28.06

До 28.06 з нагоди 20-ї річниці Конституції України

До 28.06

Популяризація та розвиток військово- музичного мистецтва України

За рахунок кошторисних витрат Сумської ОДА

15

Організація та участь Національного Президентського оркестру у військово-музичному фестивалі "Війна і Мир" (місто Севастополь) та у Міжнародному військово-музичному фестивалі "Спаська башта" (місто Москва, РФ)

ДСГП МОУ, ВМУ ГШ ЗСУ

ГУ ВСПР ЗСУ, КВ ЗСУ

Щорічно відповідно до запрошень організаційних комітетів фестивалів

Формування в особового складу Збройних Сил України та молоді національної гідності та патріотизму засобами музичного мистецтва

За рахунок кошторисних витрат організаційних комітетів фестивалів

16

Марш-парад військово-музичних підрозділів Збройних Сил України та концертно-театралізованих виступів до Дня Незалежності України

ВМУ ГШ ЗСУ

ГУ ВСПР ЗСУ

До 24.08

До 24.08

До 24.08

До 24.08

До 24.08 з нагоди 25-ї річниці незалежності України

До 24.08

Формування в особового складу Збройних Сил України та молоді національної гідності та патріотизму засобами музичного мистецтва

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

17

Організація та участь військово-музичних підрозділів Збройних Сил України в Міжнародних фестивалях країн Європи, конкурсі армійської патріотичної пісні "Віват Перемога" (місто Москва, РФ)

ВМУ ГШ ЗСУ

ДСГП МОУ

До 30.05

До 30.05

До 30.05

До 09.05 з нагоди 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років

До 30.05

До 30.05

Популяризація та розвиток військово- музичного мистецтва України. Підвищення іміджу Збройних Сил України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

18

Організація участі особового складу Збройних Сил України в Міжнародному військовому паломництві

ДСГП МОУ

ГУ ВСПР ЗСУ, КВ ЗСУ

Щорічно до 25.05 у місто Люрд (Франція) та до 25.01 у місто Єрусалим (Ізраїль)

Підвищення авторитету держави та Збройних Сил України за кордоном

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

19

Участь делегації Міністерства оборони України в роботі військової секції XX міжнародних Різдвяних читань (місто Москва, РФ)

ДСГП МОУ

ГУ ВСПР ЗСУ

До 25.01

20

Організація участі особового складу Збройних Сил України та членів їх сімей у щорічному Всеукраїнському військовому паломництві до Зарваниці (село Зарваниця, Тернопільська область)

ДСГП МОУ

ГУ ВСПР ЗСУ, КВ ЗСУ

Щорічно у вересні відповідно до плану організаційного комітету Всеукраїнського військового паломництва

Формування в особового складу Збройних Сил України поваги до духовних святинь України

У межах кошторисних витрат оргкомітету

21

Виготовлення та забезпечення військових частин, навчальних закладів, патріотичних клубів і центрів закладів культури Збройних Сил України поліграфічною продукцією із зображенням державної та військової символіки та іншою друкованою продукцією з популяризації військової служби у Збройних Силах України

ГУ ВСПР ЗСУ, ВВСГ ГШ ЗСУ

ДСГП МОУ, ГУОС ГШ ЗСУ

До 30.06

До 30.06

До 30.06

До 09.05 з нагоди 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років

До 24.08 з нагоди Дня Незалежності України

До 30.06

Удосконалення системи наочної агітації в інтересах військово- патріотичного виховання молоді

110 тис. грн. на кожний рік за КПКВ 2101020/7 КЕКВ 1134, 1131

22

Надання організаційної та методичної допомоги місцевим органам влади та закладам освіти щодо проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця" з учнями загальноосвітніх шкіл

ГУ ВСПР ЗСУ

ДСГП МОУ

Щорічно у березні - травні, вересні - жовтні відповідно до Положення, затвердженого спільним наказом Міністра освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерства оборони України

Формування в особового складу Збройних Сил України та молоді свідомого прагнення до здорового способу життя

У межах кошторисних витрат оргкомітету

23

Підготовка та випуск записів українських патріотичних пісень, військових маршів, урочистих заходів у Збройних Силах України (парадів військ, мистецьких заходів) у форматах CD, DVD

ВМУ ГШ ЗСУ, ГУ ВСПР ЗСУ

ЦТРС МОУ

З нагоди 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка

До 09.05 з нагоди 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років

До 24.08 з нагоди Дня Незалежності України

Формування в особового складу Збройних Сил України та молоді патріотизму, духовності та національної гідності

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

24

Організація участі військовослужбовців військової служби за контрактом Збройних Сил України в Міжнародному конкурсі військово-професійної майстерності "Воин содружества" (місто Москва, РФ)

ГУ ВСПР ЗСУ

ЦУПВ та ПДВ ЗСУ, КВ ЗСУ

До 30.09

До 30.09

До 30.09

До 30.09

До 30.09

Підвищення міжнародного авторитету Збройних Сил України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

25

Забезпечення бібліотек з'єднань, військових частин, закладів та установ Збройних Сил України новими надходженнями літератури військово-патріотичного спрямування

ГУ ВСПР ЗСУ

ДСГП МОУ

Щорічно до 1500 примірників видань для кожної бібліотеки у три етапи: 1-й етап - у період 2012 - 2014 років - для з'єднань і військових частин постійної бойової готовності; 2-й етап - у період 2013 - 2015 років - для гарнізонних будинків офіцерів і вищих військових навчальних закладів; 3-й етап - у період 2015 - 20017 років - військових частин, які не входять до складу військових частин з постійною бойовою готовністю

Сприяння підвищенню рівня знань в особового складу Збройних Сил України

4.800 млн. грн. на 6 років за КПКВ 2101020/7 КЕКВ 1134, 1131

26

Наведення належного порядку на території військово-меморіальних комплексів, братських могилах, біля пам'ятних знаків і обелісків, встановлених на честь звитяги на полях битв за незалежність України

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

Щорічно за тиждень до Різдва Христового, Дня Соборності України, Великодня, Дня Перемоги, Дня Незалежності України, Дня Збройних Сил України

Вшанування пам'яті жертв Українського народу та виховання поваги до національної історії

45 тис. грн. на кожний рік за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 1134, 1131

27

Вшанування пам'яті жертв трагедій Українського народу

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

Щорічне увічнення пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій в Україні: 1 - 2 березня 2013 року з нагоди 70-річчя Корюківської трагедії (місто Корюківка Чернігівської області), у листопаді - 80-ї річниці голодомору

Увічнення пам'яті жертв геноциду Українського народу

42 тис. грн. на кожний рік за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 1134, 1131

28

Організація у військових частинах, гарнізонних будинках офіцерів, вищих військових і цивільних навчальних закладах тематичних (пересувних) виставок про Збройні Сили України

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

Щорічно та присвячувати до Дня Збройних Сил України, Дня Соборності України, військово-професійних свят видів та родів військ (сил) Збройних Сил України

До 06.12 з нагоди 25-ї річниці Збройних Сил України

Формування в молоді позитивного ставлення до служби у Збройних Силах України

87 тис. грн. на кожний рік за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 1134

29

Забезпечення публікацій у фахових виданнях наукових підрозділів і навчальних закладів Національної академії наук України та Міністерства оборони України наукових робіт за результатами воєнно-історичних досліджень

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ, ВВНЗ

Щорічно в межах кошторису Міністерства оборони України на рік, за рахунок спонсорської допомоги громадських організацій, юридичних та фізичних осіб

Розвиток воєнно- історичної роботи у Збройних Силах України

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

30

Організація та проведення у військових частинах Збройних Сил України військово-патріотичного збору Всеукраїнської громадської організації "Громадський рух "За Майбутнє"

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

До 30.12.2012 у військових частинах А1815, А2320, А0281 та на Військовому факультеті Кам'янець-Подільського аграрного університету імені Івана Огієнка

Підготовка молоді до військової служби у Збройних Силах України

У межах кошторисних витрат організаційного комітету

31

Організація та проведення у Збройних Силах України конкурсів: "Кращий офіцер", "Кращий сержант", "Кращий солдат", "Кращий вартовий", "Кращий спортсмен"

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

Щорічно в системі командирської та професійної підготовки офіцерського складу, гуманітарної підготовки особового складу Збройних Сил України

З нагоди 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років

До 06.12 з нагоди 25-ї річниці Збройних Сил України

Підвищення професіоналізму особового складу Збройних Сил України

94 тис. грн. на кожний рік за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 1134, 1131

32

Організація військово-історичних поїздок та військово-туристичних походів по місцях бойової слави Українського народу

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

Щорічно спільно з представниками органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій з нагоди Дня Незалежності України, Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років та Дня Збройних Сил України

Формування в особового складу Збройних Сил України та молоді почуття любові до рідної землі

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

33

Впровадження системи морально-психологічної підготовки особового складу Збройних Сил України

ГУ ВСПР ЗСУ

КВ ЗСУ

Починаючи з 2013 року

Формування в особового складу Збройних Сил України морально- психологічних якостей, необхідних для виконання завдань за призначенням

У межах кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік

Орієнтовні обсяги фінансування

5.731 тис. грн.

6.850 тис. грн.

7.340 тис. грн.

8.820 тис. грн.

10.685 тис. грн.

12.440 тис. грн.

51.866 тис. грн.

Заступник
Міністра оборони України -
керівник апарату

В.П. Омельянчук

{"Народна армія"
"Світогляд", спецвипуск № 2, 03.02.2012}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: