open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 14 від 17.01.2002

м.Київ

Про заходи щодо профілактики

випадків раннього вродженого

сифілісу

Проблема раннього вродженого сифілісу у дітей залишається
актуальною у зв'язку із значним поширенням в останні роки цього
захворювання серед підлітків та дорослого населення. З метою поліпшення стану організації медичної допомоги
вагітним жінкам та попередження випадків раннього вродженого
сифілісу, вдосконалення порядку контролю за випадками раннього
вродженого сифілісу Н А К А З У Ю:
1. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської державної адміністрації та Головного управління охорони
здоров'я Київської міської державної адміністрації: 1.1 Організувати на рівні органу охорони здоров'я розгляд
комісією кожного випадку раннього вродженого сифілісу. 1.2. У місячний термін з моменту встановлення діагнозу
раннього вродженого сифілісу надсилати до МОЗ України інформацію
щодо кожного випадку раннього вродженого сифілісу у відповідності
із типовою тимчасовою карткою (додається). 1.3. Контролювати виконання чинних нормативних документів з
питань обстеження та лікування вагітних на сифіліс. 2. Начальнику управління організації медичної допомоги дітям
і матерям Моісеєнко Р.О.: 2.1. Забезпечити проведення щорічного аналізу матеріалів
випадків раннього вродженого сифілісу за участю головних
спеціалістів МОЗ України: дерматовенеролога, дитячого
дерматовенеролога, акушера-гінеколога та гінеколога дитячого та
підліткового віку. 2.2. Щоквартально розглядати на апаратних нарадах в
управлінні результати аналізу випадків раннього вродженого
сифілісу. 2.3. Надсилати матеріали аналізу випадків раннього вродженого
сифілісу органам охорони здоров'я для прийняття ними оперативних
рішень. 3. Визнати такими, що втратили чинність, наказ МОЗ від
29.06.96 N 187 "Про додаткові обстеження вагітних на сифіліс",
вказівку МОЗ від 15.02.95 N 41. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Головного управління організації медичної допомоги населенню
Жданову М.П.
Міністр В.Ф.Москаленко

Додаток

до наказу

Міністерства охорони здоров'я
N 14 від 17.01.2002

Типова твмчасова картка випадку

вродженого сифілісу

Дані про матір: 1. Прізвище, ім'я по-батькові____________________________!_! 2. Адреса (місто - 1, село - 2)___________________________!_!
область ______________________________________________________!_! 3. Вік ________________________________________________!_!_! 4. Діагноз основний_______________________________!_!_!_!_!_!
5. Діагноз супутній_______________________________!_!_!_!_!_! 5.1.______________________________________________!_!_!_!_!_! 5.2.______________________________________________!_!_!_!_!_! 6. Дата встановлення основного діагнозу_____!_!_!_!_!_!_!_!_! 7. Захворювання виявлено при:_____________________________!_!

- самостійному звертанні - 1

- обстеженні контактних осіб - 2

- у жіночій консультації під час вагітності - 4

- у пологовому будинку під час пологів - 5

- після пологів - 6

- інших обставинах (вписати) - 7 8. Сімейний стан:_________________________________________!_!

- заміжня - 1

- незаміжня - 2 9. Освіта:________________________________________________!_!

- вища - 1

- середня - 2

- неповна середня - 3 10. Соціальна група:______________________________________!_!

- робітник - 1

- службовець - 2

- учень середніх учбових закладів - 3

- студент вищих навчальних закладів - 4

- підприємець - 5

- не працює - 6

- інші категорії (вписати) - 8 11. Шкідливі звички:______________________________________!_!

- вживання алкоголю - 1

- наркоманія - 2 12. Акушерський анамнез:

- кількість пологів ________________________________!_!_!

- кількість абортів_______________________ _________!_!_!

- кількість самовільних викиднів____________________!_!_!

- пологи (останні):___________________________________!_!

- термінові - 1

- передчасні - 2

- де відбулися пологи_________________________________!_!

- у пологовому будинку - 3

- вдома - 4 - облік у ЖК по вагітності:_______________________________!_!

- з I триместру - 1

- з II триместру - 2

- з III триместру - 3

- не була під наглядом - 4 13. Джерело інфікування:__________________________________!_!

- встановлено - 1

- не встановлено - 2 13.2. Діагноз джерела інфекції:___________________!_!_!_!_!_! 14. Серологічне обстеження на сифіліс:____________________!_! - I половина вагітності - 1 - II половина вагітності -2 - в пологах - 3 - після пологів - 4 14.1 Результати серологічного обстеження на сифіліс
(вписати). ----------------------------------------------------------------- N |Дата | РМП | КСР | РІФ | РІТ | ІФА | --+------+--------+---------+-----------+----------+------------| | | | |абс | 200 | | | --+------+--------+---------+----+------+----------+------------| --+------+--------+---------+----+------+----------+------------| --+------+--------+---------+----+------+----------+------------| --+------+--------+---------+----+------+----------+------------| -----------------------------------------------------------------
15. Лікування під час вагітності:_________________________!_!

- специфічне та профілактичне - 1

- специфічне та незакінчене профілактичне - 2

- специфічне - 3

- незакінчене специфічне - 4

- не лікувалась - 5 15.1. Строки специфічного лікування:______________________!_!

- I триместр - 1

- II триместр - 2

- III триместр - 3

- після пологів - 4 15.2. Схеми специфічного лікування:_______________________!_!

- водорозчинний пеніцилін - 1

- напівдюрантні препарати - 2

- дюрантні - 3

- інші антибіотики (вказати назву) -7 15.3. Схема профілактичного лікування:____________________!_!

- водорозчинний пеніцилін - 1

- напівдюрантні препарати - 2

- дюрантні - 3

- інші антибіотики (вказати назву) - 7 15.4. Курсова доза препаратів (вписати):

специфічного___________________________________________

профілактичного________________________________________
Дані про дитину:
1. Прізвище, ім'я та по-батькові _________________________!_! 2. Адреса (місто-1, село-2) ___________________________ !_! 3. Стать:_________________________________________________!_!

- чоловіча - 1

- жіноча - 2 4. Місце проживання:______________________________________!_!

- в сім'ї - 1

- будинок дитини - 2

- лікарня - 3 5. Дата народження__________________________!_!_!_!_!_!_!_!_!
6. Гестаційний вік______________________________________!_!_! 7. Маса дитини (в грамах) ______________________!_!_!_!_!_! 8. Оцінка по шкалі АПГАР ____________________________!_!_! 9. Дитина народилась: живою ____________________________!_!_!

доношена - 1

недоношена - 2

переношена - 3 10. Дитина народилась: мертвою ________________________!_!_!

доношена - 1

недоношена - 2

переношена - 3 11. Лікування в стаціонарі (вписати): ----------------------------------------------------------------- Дата госпіталізації | Дата виписки |Відділення | Діагноз | | (переводу) |(профіль ліжок) | | ---------------------+--------------+----------------+----------| ---------------------+--------------+----------------+----------| ---------------------+--------------+----------------+----------| ---------------------+--------------+----------------+----------| ---------------------+--------------+----------------+----------| ---------------------+--------------+----------------+----------| ---------------------+--------------+----------------+----------| -----------------------------------------------------------------

12. Діагноз основний______________________________!_!_!_!_!_! 13. Дата встановлення основного діагнозу____!_!_!_!_!_!_!_!_! 14. Діагноз супутній______________________________!_!_!_!_!_! 14.1._____________________________________________!_!_!_!_!_! 14.2._____________________________________________!_!_!_!_!_!

15. Висипи на шкірі:______________________________________!_!

- плямисто-папульозні висипи - 1

- бульозні висипи, в т.ч. на долонях на підошвах - 2

- дифузна інфільтрація - 3

- петехіальні - 4

- пустульозні - 5 16. Висипи на слизових:___________________________________!_!

- так - 1

- ні - 2 17. Риніт_________________________________________________!_!

- катаральний - 1

- ексудативний - 2

- ерозивно-виразковий - 3

- з ураженням хряща - 4 18. Збільшення лімфовузлів:

- так - 1

- ні - 2 19. Печінка, селезінка:___________________________________!_!

- гепатоспленомегалія - 1

- гепатомегалія - 2

- спленомегалія - 3

- зміни відсутні - 4 20. Ураження органу зору: ________________________________!_!

- так - 1

- ні - 2 Діагноз______________________________________________________ 21. Ураження нервової системи:

- судоми - 1

- симптом Сісто- 2

- менінгеальні симптоми - 3

- гідроцефалія - 4

- псевдопараліч Парро - 5

- інші (вказати) - 6 22. Рентгенографія довгих кісток кінцівок:________________!_!

- остеохондрит I ст. - 1

- остеохондрит II ст. - 2

- остеохондрит III ст. - 3

- симптом Уімбергера - 5

- інші - 6_______________________________________________

- зміни відсутні - 7

- дата__________________________________!_!_!_!_!_!_!_!_! 23. Спинномозкова пункція:

- дата__________________________________!_!_!_!_!_!_!_!_!

- КСР:________________________________________________!_!

- позитивний - 1

- негативний - 2

- цитоз_______________________________________________!_!

- так - 1

- ні - 2

- вміст білка_________________________________________!_!

- підвищений - 1

- в нормі - 2 24. КСР пуповинної крові__________________________________!_!

- позитивний - 1

- негативний - 2 25. Стан плаценти:

- маса (в грамах)_______________________________!_!_!_!_!

- співвідношення - маса плаценти: маса тіла дитини__!_!_!

- гістологічне дослідження____________________________!_!

- так - 1

- ні - 2 26. Висновки суміжних фахівців:

- педіатр_____________________________________!_!_!_!_!_!

дата _________________________________!_!_!_!_!_!_!_!_!

- невропатолог________________________________!_!_!_!_!_!

дата__________________________________!_!_!_!_!_!_!_!_!
- офтальмолог_________________________________!_!_!_!_!_!

дата__________________________________!_!_!_!_!_!_!_!_!

- ЛОР________________________________________ !_!_!_!_!_!

дата__________________________________!_!_!_!_!_!_!_!_!
27. В разі смерті дитини:

- дата__________________________________!_!_!_!_!_!_!_!_!

- заключний висновок про причину смерті: ____________________________________________!_!_!_!_!_! ____________________________________________!_!_!_!_!_! ____________________________________________!_!_!_!_!_! ____________________________________________!_!_!_!_!_!

28. Серологічне дослідження крові дитини: ----------------------------------------------------------------- N |Дата | РМП | КСР | РІФ | РІТ | ІФА | IgM | | | | |---------| | | | | | | |абс | 200| | | | ----+------+--------+--------+----+----+-------+--------+-------| ----+------+--------+--------+----+----+-------+--------+-------| ----+------+--------+--------+----+----+-------+--------+-------| ----+------+--------+--------+----+----+-------+--------+-------| ----+------+--------+--------+----+----+-------+--------+-------| ----+------+--------+--------+----+----+-------+--------+-------| -----------------------------------------------------------------
29. Лікування:

- строки______________!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!

- специфічне згідно прийнятих методик

- так - 1

- ні - 2 30. Причини виникнення випадку ВС:________________________!_!

- відсутність специфічного лікування - 1

- специфічне лікування проведено менш 1 місяця перед

пологами - 2

- відсутність профілактичного лікування - 3

- незавершене профілактичне лікування - 4

- специфічне лікування препаратами непеніцилінового

ряду - 5

- інші - 6 31. Копії наказів про вжиті заходи, де стався випадок ВС. * Примітка: картка заповнюється лікуючим лікарем,
затверджується членами комісії МОЗ.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: