open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
В К А З І В К А
31.01.2011 N 13

З метою ефективної реалізації правозахисної діяльності
прокуратури у сфері земельних відносин З О Б О В' Я З У Ю:
Заступників Генерального прокурора України, прокурорів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
військових прокурорів регіонів та Військово-Морських Сил України,
міських, районних, міжрайонних і прирівняних до них прокурорів:
1. Вважати захист інтересів громадян і держави у сфері
земельних відносин одним із пріоритетних напрямів прокурорської
діяльності, який здійснювати шляхом комплексного застосування
наглядових, представницьких та кримінально-правових засобів
прокурорського реагування на порушення закону.
2. Головним критерієм оцінки ефективності цієї діяльності
вважати реальне поновлення прав громадян та інтересів держави,
територіальних громад, у тому числі фактичне повернення землі у
власність держави.
3. Особливу увагу звертати на захист інтересів держави і
територіальних громад у сфері земельних відносин; прав громадян,
які неспроможні самостійно себе захистити; цільове використання,
збереження земель природно-заповідного, лісового, водного фонду,
сільськогосподарського, оздоровчого, рекреаційного, культурного
призначення, підприємств оборонної промисловості та транспортної
галузі, що перебувають у державній власності; планування і
забудову населених пунктів; своєчасність та повноту внесення плати
за землю.
4. Забезпечити належну взаємодію з контролюючими,
правоохоронними органами при реагуванні на порушення земельного
законодавства. Не допускати підміни їх роботи. Принципово
реагувати на бездіяльність, зловживання, перевищення ними своїх
повноважень. За результатами перевірок, за наявності підстав,
приймати рішення в порядку статті 97 КПК України ( 1002-05 ).
5. Організацію роботи на напрямі, за винятком питань,
віднесених до компетенції Головного управління нагляду за
додержанням законів на транспорті та підприємствах оборонної
промисловості, Головного управління військових прокуратур,
управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових
рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів,
покласти на Головне управління представництва у суді, захисту
інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень
Генеральної прокуратури України.
6. Головному управлінню військових прокуратур забезпечити
організацію правозахисної діяльності щодо земель оборони, а також
земель, наданих у користування піднаглядним військовим
формуванням.
7. Головному управлінню нагляду за додержанням законів на
транспорті та підприємствах оборонної промисловості, управлінню
нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах та інших примусових заходів, відповідним
підрозділам прокуратур обласного рівня організувати нагляд за
додержанням земельного законодавства на піднаглядних об'єктах. За
наявності підстав для застосування представницьких повноважень
матеріали невідкладно передавати до відповідних підрозділів
представництва.
8. Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та
Військово-Морських Сил України:
8.1. Визначити відповідальними за організацію роботи щодо
захисту інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин
заступників прокурора, на яких за розподілом обов'язків покладено
питання представництва інтересів громадян і держави у судах.
8.2. Забезпечити при здійсненні цієї діяльності належну
взаємодію між всіма підрозділами прокуратури.
8.3. Володіти інформацією про стан законності у сфері
земельних відносин на відповідній території, здійснювати
моніторинг розгляду судами цивільних, господарських,
адміністративних справ з цих питань. Контролювати хід розгляду
кримінальних справ, зокрема про злочини, вчинені організованими у
групуваннями, справ про корупційні правопорушення в цій сфері.
Забезпечити повноту та своєчасність реагування на порушення
закону, у тому числі судом.
8.4. Для комплексного вивчення стану роботи, інформування
громадськості про її результати надсилати до відділу захисту
інтересів громадян і держави у галузі земельних відносин Головного
управління представництва в суді, захисту інтересів громадян та
держави при виконанні судових рішень Генеральної прокуратури
України, а військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських
Сил України - до Головного управління військових прокуратур до
п'ятого числа кожного місяця:
8.4.1. Інформацію про найбільш актуальні приклади роботи на
зазначеному напрямі.
8.4.2. Дані про проведену роботу за формою, що додається
(в електронному вигляді на адресу: zem_vid@gp.gov.ua, а військовим
прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України - на адресу:
rdd@ua.fm.
8.4.3. Пропозиції щодо удосконалення земельного
законодавства; копії документів прокурорського реагування з
найбільш актуальних питань у сфері земельних відносин, аналітичних
документів, методичних рекомендацій, інформаційних листів.
9. Контроль за виконанням вказівки покласти на заступників
Генерального прокурора України відповідно до розподілу обов'язків.
10. Вважати такою, що втратила чинність, вказівку
Генерального прокурора України N 35 від 5 червня 2005 року. Вказівку надати заступникам Генерального прокурора України та
керівникам структурних підрозділів центрального апарату, надіслати
прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських
Сил України для організації виконання. Ознайомити всіх
прокурорсько-слідчих працівників.
Генеральний прокурор
України державний
радник юстиції України В.Пшонка
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: