open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ
Н А К А З
N 13 від 30.03.2001

Про Постійного представника Генеральної прокуратури

України у Верховній Раді України

З метою сприяння забезпеченню взаємодії між Генеральною
прокуратурою України і Верховною Радою України, оперативного
вирішення питань, що виникають у взаємовідносинах із парламентом,
Н А К А З У Ю:
1. Заснувати посаду Постійного представника Генеральної
прокуратури України у Верховній Раді України (далі - Постійний
представник). 2. Затвердити Положення про Постійного представника
Генеральної прокуратури України у Верховній Раді України
(додається).
Генеральний прокурор України
державний радник юстиції України М.Потебенько
Затверджено

Наказом Генерального прокурора України

від 30 березня 2001 року N 13
Положення
про Постійного представника Генеральної прокуратури України

у Верховній Раді України
1. Постійний представник Генеральної прокуратури України у
Верховній Раді України (далі - Постійний представник) є помічником
Генерального прокурора України по зв'язкам з Верховною Радою
України, на якого покладається здійснення постійного зв'язку між
Генеральною прокуратурою України та Верховною Радою України. 2. Постійний представник у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами та
нормативно-правовими актами України, наказами та розпорядженнями
Генерального прокурора України і цим Положенням. 3. Постійного представника призначає на посаду і звільняє з
посади Генеральний прокурор України. Він підпорядковується
безпосередньо Генеральному прокуророві України і виконує свої
обов'язки на громадських засадах.
4. Постійний представник: 1) бере участь у забезпеченні здійснення повноважень
Генеральної прокуратури України у Верховній Раді України; 2) спріяє зміцненню контактів, організації зустрічей
Генерального прокурора України, його заступників з головами
комітетів, тимчасових комісій, керівниками депутатських груп і
фракцій Верховної Ради України; 3) взаємодіє з комітетами і тимчасовими комісіями,
депутатськими групами, фракціями, іншими органами Верховної Ради
України, а також структурними підрозділами її апарату; 4) може бути присутнім у встановленому порядку на засіданнях
Верховної Ради України, її постійних та тимчасових комісій,
депутатських груп, фракцій, а також на інших заходах, що
здійснюються Верховною Радою України, її органами і посадовими
особами; 5) представляє на засіданнях комітетів, тимчасових комісій та
інших органів Верховної Ради України, а також за окремим
дорученням Генерального прокурора України або його заступників,
уповноважених на таке, на засіданнях Верховної Ради України
позицію Генеральної прокуратури України з питань, що
розглядаються; 6) бере участь за дорученням Генерального прокурора України
або його заступників, уповноважених на таке, у роботі
узгоджувальних та інших комісій, експертних груп, які утворює
Верховна Рада України; 7) вивчає та опрацьовує проекти законодавчих та інших
нормативно-правових актів Верховної Ради України, матеріали та
рішення комітетів Верховної Ради України, які безпосередньо
стосуються діяльності або компетенції прокуратури України; 8) інформує Генерального прокурора України або за дорученням
його заступників про хід та результати розгляду питань на
засіданнях Верховної Ради України та її органів; 9) взаємодіє під час підготовки відповідних матеріалів з
працівниками апарату Верховної Ради України та Генеральної
прокуратури України; 10) взаємодіє за дорученням Генерального прокурора України з
членами Кабінету Міністрів України, керівниками центральних
органів виконавчої влади, іншими у забезпеченні зв'язків
Генеральної прокуратури України з Верховною Радою України; 11) виконує інші повноваження за дорученням Генерального
прокурора України.
5. Постійний представник для здійснення покладених на нього
повноважень має право: 1) бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України та її
органів; 2) бути присутнім на засіданнях Кабінету Міністрів України,
колегій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
під час розгляду ними проектів нормативно-правових актів, що
готуються для подання на розгляд Верховної Ради України та які
стосуються діяльності прокуратури України; 3) вносити Генеральному прокуророві України пропозиції щодо
підготовки проектів законів та нормативно-правових актів з питань,
що стосуються діяльності прокуратури України, та брати участь у
розробленні таких проектів, а також щодо утворення експертних та
робочих груп з окремих напрямків своєї діяльності, залучення
спеціалістів, науковців та експертів для виконання покладених на
нього завдань; 4) брати участь у розробленні проектів законодавчих актів та
їх обговоренні безпосередньо на засіданнях робочих та інших
органів Верховної Ради України, експертних та робочих груп тощо,
що стосуються діяльності прокуратури України; 5) знайомитися з проектами законів та інших актів, що внесені
на розгляд Верховної Ради України або розробляються, а також
здійснювати експертизу проектів законів, постанов Верховної Ради
України, внесених іншими суб'єктами законодавчої ініціативи, з
питань, що виникають у взаємовідносинах Генеральної прокуратури
України з Верховною Радою України; 6) одержувати в установленому порядку необхідні для виконання
своїх повноважень матеріали та інформацію від Верховної Ради
України, а за необхідністю від Адміністрації Президента України,
Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, Конституційного суду України, судів та органів
прокуратури України, органів місцевого самоврядування, інших; 7) користуватись інформаційними банками данних та наявними
інформаційними мережами Верховної Ради України, а за необхідністю
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України,
міністерств, інших центральних органів, органів місцевого
самоврядування.
6. Постійний представник у своїй діяльності в установленому
порядку взаємодіє з структурними підрозділами Генеральної
прокуратури України, відповідними консультативними, дорадчими та
іншими допоміжними органами і службами прокуратури України, а
також з Апаратом Верховної Ради України. 7. Організаційне, інформаційне, матеріальне та транспортне
забезпечення діяльності Постійного представника здійснює
відповідний підрозділ Генеральної прокуратури України.
Генеральний прокурор України
державний радник юстиції України М.О.Потебенько

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: