open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

НАКАЗ

14.05.2018  № 13

Про затвердження Порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

З метою реалізації антикорупційної політики, відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції», керуючись Методичними рекомендаціями щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затвердженими рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 липня 2017 року № 286, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів НКРЕКП забезпечити ознайомлення з цим наказом підлеглих працівників.

3. Відділу інформації та комунікацій з громадськістю (Слободянюк І.П.) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті НКРЕКП.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника апарату НКРЕКП Христюка С.В.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕКП
14.05.2018  № 13

ПОРЯДОК
обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає послідовність дій посадових осіб Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), при отриманні, реєстрації, розгляді повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), що надходять через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт, захищену електронну пошту НКРЕКП, іншими засобами поштового зв’язку та під час особистого прийому громадян.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

анонімне повідомлення - повідомлення про порушення вимог Закону, здійснене працівником НКРЕКП без зазначення авторства відповідно до частини п’ятої статті 53 Закону;

викривач - особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції та яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону працівниками та посадовими особами НКРЕКП;

ідентифікація повідомлення - встановлення на відповідність інформації, наведеної в повідомленні, ознакам корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

повідомлення про корупцію (повідомлення) - повідомлення про порушення вимог Закону, що містить інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону посадовими особами НКРЕКП;

попередній розгляд - аналіз інформації, яка міститься у повідомленні, з метою визначення відповідальних осіб за розгляд такого повідомлення відповідно до їх повноважень;

уповноважена особа НКРЕКП - головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції, до посадових обов’язків якого входить розгляд повідомлень щодо причетності працівників НКРЕКП до вчинення корупційних правопорушень.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про запобігання корупції» та «Про інформацію».

1.3. Повідомлення має містити такі реквізити:

прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;

текст повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яку може бути перевірено;

прізвище, ім’я, по батькові, адреса та підпис викривача (автора повідомлення).

Повідомлення, які надходять через офіційний веб-сайт, захищену електронну скриньку НКРЕКП, направляються з підписом викривача у сканованому вигляді.

1.4. Вимоги до анонімних повідомлень та порядок їх розгляду визначаються частиною п’ятою статті 53 Закону.

1.5. Прийняття повідомлень, що надійшли через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт, захищену електронну пошту НКРЕКП та під час особистого прийому, здійснюється уповноваженою особою НКРЕКП.

2. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями

2.1. Організація роботи з повідомленнями базується на таких засадах:

1) знання та обізнаність - інформування про можливість подати повідомлення;

2) доступність - забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення про корупцію. Процес подання таких повідомлень має бути зручним;

3) довіра - інформування про виконання державних гарантій захисту викривачів;

4) ефективність - реагування на випадки порушення вимог Закону;

5) прозорість - інформування викривачів про те, як розглядаються їхні повідомлення;

6) аналіз та вивчення - систематичний перегляд і коригування організації роботи з повідомленнями про корупцію.

2.2. Принципи організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону:

1) доброчесність - поведінка посадових осіб та працівників НКРЕКП відповідно до вимог Закону, Закону України «Про державну службу» та Правил професійної етики, що застосовуються до членів, працівників центрального апарату і територіальних органів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджених постановою НКРЕКП від 08 червня 2017 року № 756;

2) захист прав викривачів - розуміння посадовими особами та працівниками НКРЕКП, які мають доступ до повідомлень, ризиків для викривачів, що пов’язані з поданням повідомлення про корупцію, а також подальшим встановленням фактів порушення вимог Закону;

3) конфіденційність - виконання вимог законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача посадовими особами та працівниками НКРЕКП у процесі збору, використання та збереження інформації;

4) зворотний зв’язок - підтримання зв’язку з викривачем навіть тоді, коли повідомлення надане анонімно;

5) неупередженість - розгляд повідомлення по суті та без жодних упереджень, які можуть виникати в результаті попередніх контактів викривача з НКРЕКП;

6) об’єктивність - надання повної та об’єктивної оцінки інформації, що одержана при розгляді повідомлення;

7) рівність - забезпечення однакового ставлення до всіх викривачів незалежно від віку, статі, національної належності, віросповідання тощо.

3. Порядок отримання повідомлень, які надходять через спеціальну телефонну лінію та під час особистого прийому

3.1. З метою прийому телефонних дзвінків від осіб, які бажають повідомити про можливі факти порушення вимог Закону, у НКРЕКП створюється спеціальна телефонна лінія.

3.2. Номер телефону, за яким працює спеціальна телефонна лінія, та графік роботи спеціальної телефонної лінії підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

Спеціальна телефонна лінія працює у робочі дні з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00 та у п’ятницю з 9:00 до 16:45 (з перервою з 13:00 до 13:45).

3.3. Повідомлення про корупцію, що надійшло на спеціальну телефонну лінію НКРЕКП чи під час особистого прийому, вноситься уповноваженою особою НКРЕКП до форми повідомлення про корупцію, що надійшло на спеціальну телефонну лінію НКРЕКП або під час особистого прийому (додаток 1).

У разі якщо під час телефонної розмови неможливо встановити суть можливого правопорушення, уповноважена особа НКРЕКП пропонує викривачу звернутися до НКРЕКП письмово або направити повідомлення через офіційний веб-сайт або захищену електронну пошту НКРЕКП.

При прийнятті повідомлення через спеціальну телефонну лінію уповноважена особа НКРЕКП повідомляє викривача про те, що у разі його бажання отримати відповідь від НКРЕКП необхідно направити повідомлення за особистим підписом засобами поштового зв’язку.

4. Порядок отримання та реєстрації повідомлень, які надходять до НКРЕКП

4.1. Для отримання повідомлень через офіційний веб-сайт НКРЕКП на головній сторінці веб-сайту у розділі «Запобігання проявам корупції» створюється підрозділ «Повідомлення про корупцію».

4.2. Для викривачів на офіційному веб-сайті НКРЕКП створюється захищена електронна поштова скринька, через яку здійснюється передача повідомлень викривачами до уповноваженої особи НКРЕКП.

4.3. Повідомлення, які надходять на захищену електронну скриньку НКРЕКП та іншими засобами поштового зв’язку, повинні містити інформацію та відповідати вимогам, зазначеним у пункті 1.3 глави 1 цього Порядку.

4.4. Повідомлення, які надходять поштою до Управління адміністративної діяльності з поміткою «Про корупцію» передаються відповідальним працівником управління уповноваженій особі НКРЕКП без відкриття конверту.

4.5. Повідомлення, які надходять через підрозділ «Повідомлення про корупцію» на офіційному веб-сайті НКРЕКП та на захищену електронну скриньку, роздруковуються уповноваженою особою НКРЕКП у день їх надходження або на наступний робочий день, якщо таке повідомлення надійшло у вихідні, святкові та неробочі дні, з метою подальшої їх реєстрації.

4.6. Усі повідомлення, незалежно від каналів надходження, реєструються уповноваженою особою у Журналі обліку повідомлень викривачів (додаток 2).

4.7. У правому нижньому куті чи іншому вільному від тексту місці повідомлення зазначається дата надходження та вхідний номер повідомлення, що складається з індексу, номера за порядком у відповідному році та року реєстрації.

Реєстрація та облік повідомлень здійснюється згідно з індексами:

ЗП - заява-повідомлення;

АП - анонімне повідомлення.

5. Порядок розгляду повідомлень

5.1. Розгляд повідомлень здійснюється уповноваженою особою НКРЕКП у день отримання або не пізніше наступного робочого дня за днем отримання повідомлення.

Для забезпечення чітких та узгоджених дій щодо розгляду повідомлення уповноважена особа НКРЕКП використовує Схему стандартної процедури розгляду повідомлень про порушення вимог Закону (додаток 3).

Після реєстрації повідомлень та їх розгляду уповноважена особа НКРЕКП протягом дня передає такі повідомлення з результатами попереднього розгляду керівнику апарату НКРЕКП.

5.2. Відповідно до резолюції керівника апарату НКРЕКП уповноважена особа забезпечує опрацювання повідомлень у строки, визначені керівником апарату НКРЕКП.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону працівником НКРЕКП та необхідності проведення службового розслідування чи перевірки керівник апарату НКРЕКП визначає заходи, які мають бути вжиті для опрацювання та перевірки інформації, викладеної у повідомленні, та терміни їх виконання.

5.3. Проведення службового розслідування за фактами викладеними у повідомленні - його організація, проведення та оформлення здійснюється відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950.

5.4. Уповноваженій особі НКРЕКП для проведення службового розслідування чи перевірки надається право одержувати усні та письмові пояснення від працівників НКРЕКП, про діяльність яких ідеться в повідомленні, а також інших осіб, які обізнані або причетні до фактів або діянь, отримувати від них необхідну інформацію та документи.

5.5. Керівник апарату за результатами аналізу матеріалів проведеної перевірки або службового розслідування приймає рішення (наказ, окреме доручення тощо) щодо вжиття заходів з припинення виявленого порушення, усунення його наслідків або відкриття дисциплінарного провадження для притягнення винних до дисциплінарної відповідальності.

У випадку кримінального або адміністративного провадження уповноважена особа НКРЕКП за дорученням керівника апарату інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

5.6. Посадові особи, залучені до процесу роботи з повідомленнями, за розголошення особам, які не мають безпосереднього відношення до розгляду повідомлень, або використання в інший спосіб у своїх інтересах інформації, що міститься в повідомленні про корупцію, а також будь-якої іншої інформації, пов’язаної з прийняттям та розглядом такого повідомлення, несуть відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кримінальним кодексом України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про державну службу» та іншими нормативно-правовими актами.

5.7. Обробка персональних даних викривачів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.8. За підсумками роботи із повідомленнями, внесеними викривачами, один раз на рік уповноважена особа НКРЕКП складає звіт.

Документи і матеріали стосовно розгляду повідомлень, що надійшли до НКРЕКП, обліковуються і формуються у справи.

6. Строки розгляду повідомлень

6.1. Повідомлення, розгляд яких належить до компетенції НКРЕКП та які містять обов’язкові реквізити, зазначені у пункті 1.3 глави 1 цього Порядку, підлягають обов’язковому розгляду уповноваженою особою НКРЕКП відповідно до резолюції керівника апарату НКРЕКП.

6.2. Уповноважена особа НКРЕКП протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем реєстрації повідомлення, забезпечує надсилання інформаційного листа викривачу про прийняття повідомлення до розгляду.

6.3. Анонімне повідомлення про корупцію підлягає перевірці протягом 15 днів від дати його отримання, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник апарату НКРЕКП або особа, яка виконує його обов’язки, продовжує строк розгляду повідомлення до 30 днів від дня його отримання.

6.4. Відповідь на повідомлення, які надходять через підрозділ «Повідомлення про корупцію» на офіційному веб-сайті НКРЕКП або через захищену електронну скриньку, або через спеціальну телефонну лінію, в обов’язковому порядку надається заявнику в електронній формі, а у випадку зазначення заявником поштової адреси для листування - і у паперовій формі.

6.5. Контроль за дотриманням строків, визначених у пунктах 6.2 та 6.3 цієї глави, покладається на уповноважену особу НКРЕКП.

6.6. Оскарження рішень, прийнятих за результатами розгляду повідомлень вирішуються в установленому законодавством порядку.

Головний спеціаліст
із питань запобігання
та виявлення корупції

В.В. Гайдак


Додаток 1
до Порядку обробки повідомлень
про корупцію, що надходять
до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг

ФОРМА
повідомлення про корупцію, що надійшло на спеціальну телефонну лінію НКРЕКП або під час особистого прийомуДодаток 2
до Порядку обробки повідомлень
про корупцію, що надходять
до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг

ЖУРНАЛ
обліку повідомлень викривачів

№ з/п

Реєстраційний номер та дата реєстрації повідомлення

ПІБ викривача
(або анонімне)

Адреса, телефон
(ел. адреса)

Короткий зміст повідомлення

Канали отримання повідомлення

Строк виконання

Результати розгляду повідомлення

1

2

3

4

5

6

7

8


Додаток 3
до Порядку обробки повідомлень
про корупцію, що надходять
до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг

СХЕМА
стандартної процедури розгляду повідомлень про порушення вимог Закону

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: