open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ

ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.04.2011 N 13

Щодо затвердження Положення

та персонального складу міжнародної експертної ради

Науково-навчального центру "Державна ключова

лабораторія молекулярної і клітинної біології"

Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Міжнародну експертну раду
Науково-навчального центру "Державна ключова лабораторія
молекулярної і клітинної біології" (Додаток 1).
2. Затвердити персональний склад Міжнародної експертної ради
Науково-навчального центру "Державна ключова лабораторія
молекулярної і клітинної біології" (Додаток 2).
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Перший заступник Голови Б.В.Гриньов

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства

з питань науки, інновацій

та інформатизації України

29.04.2011 N 13

ПОЛОЖЕННЯ

про міжнародну експертну раду

Науково-навчального центру "Державна ключова

лабораторія молекулярної і клітинної біології"

1. Мета та завдання Ради
1.1. Мета Міжнародної експертної ради Науково-навчального
центру "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної
біології" (далі - Рада): залучення міжнародної наукової спільноти для забезпечення
оцінювання наукових досліджень, які проводяться Науково-навчальним
центром "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної
біології" (далі - ННЦ).
1.2. Основними завданнями Ради є: 1.2.1. проведення експертної оцінки конкурсних запитів на
виконання дослідницьких проектів, які подаються на цільові
тематичні конкурси Державного фонду фундаментальних досліджень для
грантової підтримки ННЦ. 1.2.3. Проведення експертної оцінки проміжних та заключних
звітів наукових робіт, які виконуються ННЦ. 1.2.4. Надання консультативної допомоги з питань визначення
перспектив ННЦ, виконання наукових досліджень, фінансування
наукової діяльності ННЦ та розвитку його матеріально-технічної
бази. 1.2.5. Надання консультативної допомоги з питань підготовки
фахівців у галузі молекулярної та клітинної біології, оцінки
відповідності рівня і змісту навчання сучасним вимогам. 1.2.6. Сприяння налагодженню співробітництва з науковими та
навчальними центрами України та інших держав.
2. Порядок формування та склад Ради
2.1. Рада формується з провідних, визнаних у світі вчених -
представників наукових установ, закладів освіти, міжнародних
дослідницьких організацій, інвестиційних та інноваційних фондів,
які мають значні здобутки у галузі молекулярної та клітинної
біології та можуть забезпечити проведення професійного,
об'єктивного та незалежного оцінювання наукової роботи.
2.2. Персональний склад Ради, а також голова Ради, заступник
голови та відповідальний секретар Ради затверджуються наказом
Держінформнауки за поданням Наукової ради ННЦ.
2.3. Кількісний склад Ради визначається практичною
доцільністю та ефективністю її роботи, повинен мати непарну
кількість членів в межах 5-15.
2.4. Термін повноважень члена Ради не може перевищувати три
роки поспіль.
2.5. Ротація членів Ради здійснюється за погодженням з
Держінформнауки та організаціями, чиїми представниками вони є.
3. Діяльність Ради
3.1. Члени Ради здійснюють свою діяльність на добровільних
засадах, керуючись принципом колегіальності при ухваленні рішень.
3.2. Члени Ради на основі розроблених методик оцінювання
наукових досліджень та публікацій (з використанням бази даних Web
of Science Thomson Reuters, з урахуванням загального
ідентифікатора SCImago Journal Rank, загального індексу цитування,
індексу Хірша, імпакт-факторів журналів тощо) визначають проекти,
які можуть бути рекомендовані на фінансування ДФФД.
3.3. Оцінені експертами конкурсні наукові проекти
розглядаються на спільному засіданні Наукової ради ННЦ та Ради
ДФФД для формування переліку робіт, рекомендованих до
фінансування.
3.4. Передбачається проведення експертизи проектів та звітів
наукових робіт членами Ради, а також проведення веб-конференцій
членів Ради з використанням сучасних засобів зв'язку з наступним
оформленням письмового протоколу.
3.5 Члени Ради надають консультації щодо удосконалення
функціонування ННЦ та успішного виконання покладених на нього
завдань.
3.6. Зміни до Положення про Раду та її персонального складу
затверджуються наказом Держінформнауки.
3.7. Члени Ради можуть достроково припинити свої
повноваження, звернувшись з відповідною заявою до її голови.
4. Регламент роботи Ради
4.1. Засідання Ради скликається за потребою і вважається
правочинним за умов присутності більшості її членів.
4.2. Засідання Ради проводить її голова, а в разі його
відсутності - заступник голови. Робоча мова засідань - англійська
та українська.
4.3. Рішення Ради приймаються більшістю голосів відкритим
голосуванням і оформляються протоколом, що підписується головою
(у його відсутності - заступником) і відповідальним секретарем.
Кожен член Ради має один голос. При рівності голосів голова Ради
має вирішальний голос.
4.4. Протоколи засідань оформляються українською та
англійською мовами, паперові варіанти протоколів надсилаються
Науковій раді ННЦ та Раді ДФФД, а електронні - членам Ради.
4.5. Засідання Ради можуть проводитися в режимі
веб-конференцій.
4.6. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності Ради здійснює Наукова Рада ННЦ.
4.7. Рада використовує у роботі бланки зі своїм найменуванням
і символікою ННЦ.
4.8. Організація взаємодії Ради і Наукової ради ННЦ
покладається на відповідального секретаря Ради.
5. Голова Ради
5.1. організовує роботу Ради;
5.2. скликає її засідання;
5.3. головує на засіданнях Ради;
5.4. підписує протокол засідань Ради, витяги з протоколів
засідань Ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що
обговорюються та вирішуються Радою;
6. Відповідальний секретар Ради:
6.1. організовує підготовку, проведення і протоколювання
засідань Ради;
6.2. надає інформаційні матеріали членам Ради не пізніше, ніж
за 5 днів до планового засідання;
6.3. веде документацію Ради;
6.4. готує матеріали до засідань Ради;
6.5. здійснює контроль виконання її рішень; веде і зберігає
протоколи засідань Ради;
6.6. веде облік присутності членів Ради на засіданнях;
6.7. виконує інші повноваження і доручення голови Ради,
пов'язані з організацією її діяльності.
7. Члени Ради
7.1. Члени Ради мають право: 7.1.1. ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових
засіданнях Ради шляхом внесення їх до порядку денного; 7.1.2. вносити пропозиції щодо внесення змін до порядку
денного та проектів рішень Ради; 7.1.3. ознайомлюватись з матеріалами і документами,
підготовленими у зв'язку з розглядом питань на засіданні Ради; 7.1.4. ознайомлюватись з документами, що складають офіційне
діловодство ННЦ; 7.1.5. ініціювати внесення змін до Положення про ННЦ;
7.2. Член Ради може достроково припинити свої повноваження,
звернувшись з відповідною заявою до її голови.
7.3. Участь у роботі Ради для її членів є почесним обов'язком
задля сприяння функціонуванню й розвитку ННЦ і здійснюється на
добровільних засадах.

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства

з питань науки, інновацій

та інформатизації України

29.04.2011 N 13

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

Міжнародної експертної ради

Науково-навчального центру "Державна ключова

лабораторія молекулярної і клітинної біології"

1. А.Верхратський - професор Манчестерського університету,

Велика Британія
2. В.Власов - директор Інституту хімічної біології та

фундаментальної медицини Сибірського

відділення Російської академії наук,

Росія; академік Російської академії наук
3. І.Гут - професор Коледжу Лондонського

університету, Велика Британія
4. Я.Кузніцький - директор Міжнародного інституту

молекулярної і клітинної біології,

Польща
5. В.Кухар - голова ради Державного фонду

фундаментальних досліджень, доктор

хімічних наук, академік НАНУ, Україна
6. І.Лемішка - директор Інституту стовбурових клітин в

Нью-Йорку, професор у галузі генетичної

та клітинної медицини, професор у галузі

біології розвитку та регенерації

Медичного центру Маунт-Сінай, США
7. Е.Негер - професор Інституту біофізичної хімії

ім. Макса Планка, Німеччина, лауреат

Нобелівської премії з фізіології та

медицини 1991 року
8. А.Норс - професор Манчестерського університету,

декан Медичного факультету, Велика

Британія
9. О.Петерсен - професор, директор Школи біомедичних

наук, Велика Британія
10. Н.Шульга - виконавчий директор Громадської

організації "Український науковий клуб",

кандидат біологічних наук, Україна
11. М.Юсупов - професор Інституту генетики,

молекулярної і клітинної біології,

Страсбург, Франція.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: