open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.01.2013 N 13

Про внесення змін до наказу Держкомстату

від 16 березня 2009 року N 88

"Про Комісію з питань удосконалення

методології та звітної документації"

Відповідно до Закону України "Про державну статистику"
( 2614-12 ) та з метою приведення нормативно-правових актів
Держстату України у відповідність із вимогами чинного
законодавства Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Держкомстату від 16 березня 2009 року
N 88 ( v0088202-09 ) "Про Комісію з питань удосконалення
методології та звітної документації" такі зміни:
1.1. У тексті Положення про Комісію з питань удосконалення
методології та звітної документації ( v0088202-09 ) (далі -
Положення) слово "Держкомстат" в усіх відмінках замінити словами
"Держстат України".
1.2. Пункт 1.2 розділу 1 Положення ( v0088202-09 ) й
абзац четвертий розділу 2 після слів "адміністративних даних" і
абзац сьомий пункту 3.1 розділу 3 після слів "у відповідній галузі
діяльності" доповнити словами "даних банківської, фінансової та
митної статистики, статистики платіжного балансу".
1.3. У пункті 3.2 розділу 3 Положення ( v0088202-09 ) слова
"та територіальних" замінити словами "територіальних та
функціональних".
1.4. У підпункті 4.1.1 пункту 4.1 розділу 4 Положення
( v0088202-09 ) слова "(відповідно до компетенції)" вилучити. Підпункт 4.1.1 пункту 4.1 розділу 4 Положення ( v0088202-09 )
доповнити новим абзацом такого змісту: "Голова Комісії: - здійснює загальне керівництво роботою Комісії; - визначає порядок денний, дату та час проведення чергового
засідання Комісії; - затверджує склад тимчасових робочих груп, рішення та
протоколи засідань, плани роботи, інші документи та матеріали
Комісії.".
1.5. Пункт 4.4 розділу 4 Положення ( v0088202-09 ) доповнити
новим реченням такого змісту: "Протокол засідання Комісії
подається для інформування Голові Держстату України не пізніше ніж
через три робочі дні після проведення засідання.".
1.4. Пункт 4.5 розділу 4 Положення ( v0088202-09 ) після слів
"про роботу Комісії" доповнити словами "і на мережевому ресурсі
загального користування - інформації про результати моніторингу
виконання прийнятих нею рішень".
1.6. У пункті 4.6 розділу 4 Положення ( v0088202-09 ) слова
"три робочих дні" замінити словами "п'ять робочих днів". Доповнити пункт 4.6 розділу 4 Положення ( v0088202-09 ) новим
абзацом такого змісту: "Матеріали для розгляду секретар Комісії
направляє учасникам в електронному вигляді не пізніше, ніж за
три робочі дні до дати проведення засідання.".
1.7. Пункт 4.7 розділу 4 Положення ( v0088202-09 ) вилучити.
1.8. Унести зміни до Складу Комісії з питань удосконалення
методології та звітної документації, виклавши його в новій
редакції, що додається.
2. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.
Голова О.Г.Осауленко
{ Зміни не наводяться }
{ Текст взято з сайту Держстату України
http://www.ukrstat.gov.ua }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: