open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

07.02.2012  № 13

Про затвердження складу та Положення про Відомчу координаційну групу з питань антитерористичної діяльності Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном

На виконання Закону України "Про боротьбу з тероризмом", Указу Президента України від 02.09.2011 № 898/2011 "Про затвердження Плану заходів з протидії тероризму на 2011 - 2013 роки", з метою підвищення ефективності функціонування загальнодержавної системи боротьби з терористичною діяльністю, здійснення заходів, спрямованих на забезпечення охорони та безпеки об'єктів можливих терористичних посягань, поглиблення взаємодії із спеціальними службами, правоохоронними органами з питань боротьби з тероризмом, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад Відомчої координаційної групи з питань антитерористичної діяльності (далі - Групи) Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном (далі - Агентство) та Положення про неї, згідно з додатками 1, 2.

2. Керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства:

2.1. Уточнити склад об'єктових координаційних груп з питань антитерористичної діяльності (при необхідності - створити), розробити та затвердити Положення про них.

2.2. Забезпечити їх ефективне функціонування та організувати взаємодію з територіальними антитерористичними центрами при Службі безпеки України.

3. Начальнику Управління документального забезпечення роботи та контролю довести даний наказ до керівників структурних підрозділів та розмістити на сайті Агентства.

4. Керівникам структурних підрозділів Агентства довести даний наказ до керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Агентства Каленкова О.Ф.

Голова Агентства
Держмайна УкраїниД.В. Колєсніков
Додаток 1


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Агентства
держмайна України
07.02.2012  № 13

СКЛАД
Відомчої координаційної групи з питань антитерористичної діяльності Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном


Керівний склад Групи:


Каленков О.Ф.

-

Перший заступник Голови Агентства - керівник Групи;


Шубін О.О.

-

заступник Голови Агентства - заступник керівника Групи;


Крівцов В.В.

-

завідувач Сектора мобілізаційної роботи - секретар робочої групи.


Члени Групи:


Мозольова І.Д.

-

заступник директора Департаменту фінансового забезпечення;


Ручко І.Д.

-

начальник відділу представництва у господарських товариствах Департаменту взаємодії з підприємствами базових галузей;


Волков І.В.

-

начальник відділу забезпечення міжнародних заходів та протоколу Управління міжнародного та інвестиційного співробітництва;


Глазунов А.С.

-

начальник відділу підготовки зведеної інформації та звітної документації Департаменту стратегічного планування;


Федорович Г.Ф.

-

завідувач Режимно-секретного сектору;


Остафійчук А.М.

-

головний спеціаліст Сектора запобігання проявам корупції та злочинним проявам;


Дворниченко А.В.

-

головний спеціаліст відділу кадрової роботи з питань державної служби Управління по роботі з персоналом;


Мінченко М.М.

-

головний спеціаліст відділу передприватизаційної підготовки, корпоратизації та оцінки майна Управління реструктуризації та реформування власності;


Панов О.В.

-

головний спеціаліст відділу договірної роботи Департаменту юридичного забезпечення;


Кірєєв С.В.

-

головний спеціаліст відділу науково-технічних програм та інновацій Департаменту взаємодії з підприємствами високотехнологічних галузей;


Безбабних В.П.

-

головний спеціаліст Відділу адміністративно-господарського забезпечення.
Додаток 2


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Агентства
держмайна України
07.02.2012  № 13

ПОЛОЖЕННЯ
про Відомчу координаційну групу з питань антитерористичної діяльності Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном

1. Відомча координаційна група з питань антитерористичної діяльності Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном створюється для здійснення координації діяльності всіх структурних підрозділів Агентства з правоохоронними органами з питань захисту від можливих терористичних проявів на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Агентства.

2. Група створюється наказом Агентства. Правовою підставою створення Групи є Закон України "Про боротьбу з тероризмом", Указ Президента України від 02.09.2011 № 898/2011 "Про затвердження Плану заходів з протидії тероризму на 2011 - 2013 роки".

3. У своїй діяльності Група керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами, наказами та рішеннями Агентства, іншими нормативними актами та цим Положенням.

4. Група складається з керівного складу та членів групи.

До керівного складу входять: керівник Групи (один із заступників Голови Агентства), заступник керівника Групи та секретар Групи.

До складу Групи входять: керівники (заступники керівників) структурних підрозділів та окремі спеціалісти Агентства, а також, за згодою, керівники підприємств, що належать до сфери управління Агентства.

5. Група є колегіальним дорадчим органом Агентства.

Основними завданнями Групи є:

- здійснення взаємодії зі штабом Антитерористичного центру при Службі безпеки України, як робочим органом Антикризового центру;

- розгляд питань щодо надання пропозицій до проектів програм боротьби з тероризмом, рекомендацій, спрямованих на вдосконалення загальнодержавної системи боротьби з тероризмом, підвищення ефективності заходів щодо виявлення і усунення причин та умов, які сприяють скоєнню терористичних актів та інших злочинів антиконституційного спрямування;

- координація діяльності створених Груп на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Агентства, щодо запобігання проявам та надзвичайним ситуаціям;

- надання допомоги Антитерористичному центру при Службі безпеки України та його структурним підрозділам при підготовці та проведенні антитерористичних операцій, різнорівневих навчань і тренувань;

- збирання у встановленому порядку, узагальнення, аналіз і оцінка інформації про терористичні екстремістські наміри та прояви на підприємствах Агентства, прогнозування можливого розвитку обставин;

- підготовка матеріалів на засідання Антикризового центру та Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру;

- участь у підготовці міжнародних угод та надання допомоги в організації міжнародної взаємодії у сфері боротьби з тероризмом.

6. Основною формою діяльності Групи є засідання, які проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал. Засідання є правомірними за наявності більше половини його членів. Рішення Групи приймаються більшістю голосів та оформлюються протоколом. Прийняті Групою рішення є обов'язковими для виконання всіма структурними підрозділами Агентства.

За рішенням Голови Агентства Група може брати участь у службових нарадах Агентства з питань запобігання, протидії та ліквідації наслідків терористичних і диверсійних проявів та надзвичайних ситуацій.

7. Організацію роботи Групи здійснює Сектор мобілізаційної роботи Агентства.

8. Для виконання покладених завдань і функцій Група має право:

- заслуховувати інформації координаційних груп з питань антитерористичної діяльності створених на підприємствах, що належать до сфери управління Агентства, щодо виявлення причин та умов, попередження, мінімізації, ліквідації наслідків терористичних актів та надзвичайних ситуацій;

- надавати керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства, власні рекомендації щодо усунення причин і умов, мінімізації та ліквідації наслідків, пов'язаних з виявленням і припиненням терористичної діяльності та наслідків надзвичайних ситуацій;

- утворювати робочі групи для розроблення пропозицій з питань, що входять до її компетенції, залучати фахівців структурних підрозділів Агентства;

- отримувати від структурних підрозділів Агентства та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства, необхідну інформацію, документи, та інші матеріали з питань загальної безпеки та надзвичайних ситуацій; вивчати організацію роботи з питань попередження та ліквідації наслідків терористичних проявів та надзвичайних ситуацій у цих структурах;

- надавати пропозиції керівному складу Агентства про притягнення посадових осіб до відповідальності за неналежне виконання покладених на них обов'язків щодо запобігання проявам тероризму, запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Перший заступник
Голови АгентстваО.Ф. Каленков

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: