open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2015  № 13

Про затвердження переліку пріоритетних напрямів діяльності наукового парку товариства з обмеженою відповідальністю "Науковий парк Національного технічного університету "ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

На виконання частини другої статті 8 Закону України "Про наукові парки" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік пріоритетних напрямів діяльності наукового парку товариства з обмеженою відповідальністю "Науковий парк Національного технічного університету "ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

М.В. Стріха
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
14.01.2015  № 13

ПЕРЕЛІК
пріоритетних напрямів діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "Науковий парк Національного технічного університету "ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

1. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, відповідно до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", та пріоритетний тематичний напрям (пріоритетні тематичні напрями) наукових досліджень і науково-технічних розробок, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 7 вересня 2011 р. № 942.

Реалізація пріоритетних тематичних напрямків наукових досліджень і науково-технічних розробок:

1.1) "Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем" в рамках пріоритетного напряму розвитку науки і техніки "інформаційні та комунікаційні технології" шляхом:

- розроблення та впровадження нових чисельних методів та моделей розрахунку та оптимізації напружено-деформованого стану, коливань, процесів руйнування та довготривалої міцності машин і матеріалів, включаючи композитні матеріали та нанокомпозити;

- розроблення та впровадження новітніх комп'ютерних технологій та засобів моделювання, управління та оптимізації технічних та соціально-економічних систем.

1.2) "Технології електроенергетики";

1.3) "Технології енергетичного машинобудування"

в рамках пріоритетного напряму розвитку науки і техніки "енергетика та енергоефективність" шляхом:

- розроблення електромагнітних технологій широкого функціонального призначення на основі надпотужних імпульсних електричних та магнітних полів, в тому числі для широкосмугового імпульсного радіолокаційного зондування;

- розроблення та дослідження в галузі електромагнітної стійкості та сумісності;

- створення нових видів енергетичних машин, комплексів, систем, в тому числі інтегрованих, з метою підвищення енергоефективності і ресурсозбереження;

- розроблення та впровадження технологій створення перспективного енергетичного обладнання та оптимізації термо-, газо-, гідродинамічних процесів в турбомашинах і теплообмінних апаратах.

1.4) "Створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів";

1.5) "Створення та застосування технологій отримання нових речовин хімічного виробництва"

в рамках пріоритетного напряму розвитку науки і техніки "нові речовини та матеріали" шляхом:

- розроблення та дослідження в галузі спінтроніки, нанорозмірних багатошарових структур;

- створення нових плівкових, високотемпературних, нанорозмірних, нанодисперсних, нанокристалічних, нанокомпозитних матеріалів різного функціонального призначення;

- розроблення технологій каталітичних, електрохімічних, масобмінних та термічних процесів для створення нових високоефективних хімічних технологій та матеріалів;

- розроблення та створення плазмохімічних реакторів.

2. Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності, відповідно до Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", середньострокові пріоритетні напрями загальнодержавного рівня, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2012 р. № 294 "Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012 - 2016 роки", середньострокові пріоритетні напрями галузевого рівня, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 р. № 397 "Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012 - 2016 роки".

Реалізація середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня:

2.1) "Освоєння нових технологій отримання альтернативних видів палива";

2.2) "Освоєння нових технологій отримання та накопичення енергії з відновлюваних джерел";

2.3) "Освоєння нових технологій енергоефективного спалювання різних видів палива"

в рамках пріоритетного напряму інноваційної діяльності "Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії" шляхом:

- розроблення та впровадження технології отримання моторного палива з синтез-газу, отриманого з метану, з використанням плазмохімічних реакторів та біфункціональних каталізаторів;

- розроблення технологій отримання та утилізації метану з акваторії морів та біомаси;

- розроблення та впровадження технологій спалювання в газових двигунах збідненої метано-повітряної суміші біогазових установок.

Реалізація середньострокового пріоритетного напряму інноваційної діяльності загальнодержавного рівня:

2.4) "Розроблення засобів для проведення діагностики авіаційної, корабельної та ракетно-космічної техніки"

в рамках пріоритетного напряму інноваційної діяльності "Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки" шляхом:

- розроблення та створення устаткування для випробувань об'єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки на електромагнітну стійкість та сумісність.

Реалізація середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня:

2.5) "Створення індустрії нанотехнологій, наноматеріалів та виробництво продукції з них";

2.6) "Створення нових матеріалів із застосуванням хімічних технологій та розвиток малотоннажної хімії";

2.7) "Створення і виготовлення модифікованих матеріалів і розроблення та застосування методів поверхневої модифікації виробів"

в рамках пріоритетного напряму інноваційної діяльності "Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій" шляхом:

- створення нових типів конструкційних наноматеріалів, нанотрубчастих вуглецевих матеріалів, наноматеріалів для супермагнітів;

- розроблення та впровадження біфункціональних каталізаторів на основі цеолітів для виробництва синтетичного моторного палива;

- розроблення та впровадження технологій отримання синтетичного палива з мало дебітних газових свердловин;

- впровадження виробів з вентильних металів з корундовим покриттям поверхні з товщиною шару покриття до 400 мкм;

- впровадження в промисловість виробів з чорних металів з покриттям на основі дифузійного карбідного легування.

Реалізація середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня:

2.8) "Будівництво кабельних ліній з ізоляцією із зшитого поліетилену";

2.9) "Розроблення способів і методів добування та утилізації метану з вугільних родовищ";

2.10) "Впровадження енергоефективних двигунів та електроприводів для базових галузей економіки";

2.11) "Впровадження альтернативних джерел енергії";

2.12) "Впровадження енергоефективного обладнання"

в рамках пріоритетного напряму інноваційної діяльності галузевого рівня "Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії" шляхом:

- розроблення та виробництва високовольтних кабелів з поліетиленовою ізоляцією для надпотужних ліній електропередач напругою 110 - 330 кВ;

- розроблення та виробництва високовольтних плазмохімічних реакторів для переробки шахтного метану, супутніх газів нафтових та газових родовищ в компоненти моторного палива;

- впровадження частотних регульованих електроприводів електричних машин потужністю до 300 кВт;

- розроблення та виробництва плівкових фотоелектричних перетворювачів;

- розроблення та впровадження теплорекуперативних систем з використанням сучасних методів інтеграції тепло-технологічних процесів.

Директор
департаменту інноваційної
діяльності та трансферу
технологійВ.С. Шовкалюк

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: