open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
РАДА РЕГІОНІВ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
Про результати комплексних перевірок додержання

законності у діяльності довірчих товариств

Розглянувши інформацію Урядової Комісії, утвореної
Розпорядженням Президента України від 11 січня 1995 р. N 155
( 155/95-рп ), про результати комплексної перевірки діяльності
довірчих товариств та інших небанківських фінансових установ, що
здійснювали операції з майном громадян, Рада регіонів відзначає,
що Урядовою та комісіями на місцях разом з відповідними державними
органами проведена робота по наведенню порядку у цій сфері
підприємницької діяльності. Встановлено контроль з боку держави за діяльністю зазначених
установ, припинено порушення законодавства в їх роботі шляхом
анулювання чи призупинення дії ліцензій, скасування державної
реєстрації; щодо осіб, які вчинили злочинні дії при незаконному
залученні коштів громадян, порушені кримінальні справи;
напрацьовані акти по впорядкуванню діяльності небанківських
фінансових установ і захисту майнових прав громадян. Вжито заходів
до часткового відшкодування втрат, завданих громадянам. Однак існуюча система контролю та нормативно-правова база,
яка регламентує цю сферу підприємницької діяльності, потребує
вдосконалення. Відсутній чіткий механізм захисту прав вкладників
та компенсації їх втрат.
Рада регіонів вирішила: 1. Запропонувати Міністерству фінансів, Головній державній
податковій інспекції, Фонду державного майна, Національному банку,
Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю, Державній
комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерству
внутрішніх справ, Генеральній прокуратурі, місцевим державним
адміністраціям, виконавчим комітетам Рад, забезпечити в межах
своїх повноважень повсякденний і дієвий контроль за всіма
напрямами функціонування небанківських фінансових установ, вжити
жорстких заходів до порушників чинного законодавства аж до
скасування державної реєстрації і припинення в установленому
порядку їх діяльності. 2. Рекомендувати Міністерству внутрішніх справ, Службі
безпеки за участю Генеральної прокуратури провести скоординований
комплекс заходів для прискорення розслідування кримінальних справ
порушених за фактами шахрайства та проти посадових осіб
небанківських фінансових установ, особливу увагу приділяти розшуку
майна та фінансових цих структур, зокрема за кордоном. 3. Визнати за необхідне змінити порядок державної реєстрації
довірчих товариств та інших суб'єктів підприємництва, які
залучають кошти та інше майно громадян, у зв'язку з чим
запропонувати Кабінету Міністрів України підготувати та внести до
Верховної Ради України пропозиції щодо: - введення державної реєстрації небанківських фінансових
установ, їх філій та представництв, яка б передбачала перехід з
заявного на дозвільний принцип реєстрації, обов'язкове скасування
державної реєстрації суб'єктів підприємництва у разі невиконання
останніми порядку формування статутного фонду, неподання
інформації про зміну свого місцезнаходження тощо; - запровадження обов'язкового ліцензування цих видів
діяльності; - перереєстрації в цьому році всіх довірчих товариств та
інших небанківських фінансових установ. Запропонувати обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям за участю Міністерства юстиції розглянути
питання щодо доцільності передачі функцій по державній реєстрації
суб'єктів підприємницької діяльності до органів юстиції. 4. Надаючи виняткового значення забезпеченню дієвих гарантій
захисту майнових прав громадян, рекомендувати Кабінету Міністрів
України: - прискорити розробку проекту законодавчого акту щодо
механізму компенсації громадянам внесених ними коштів до
небанківських фінансових установ та заходів щодо недопущення
подальших зловживань у цій сфері, передбачивши зокрема створення
Фонду захисту вкладників та органу по регулюванню та нагляду за
відносинами, що виникають у сфері надання фінансових послуг
населенню. З цією метою запропонувати обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям у тижневий
термін подати Кабінету Міністрів України висновки і зауваження до
проекту Закону України "Про фінансові послуги громадянам"; - підготувати пропозиції щодо змін до законодавства, які
передбачатимуть: підвищену відповідальність керівників підприємств-емітентів
за порушення прав акціонерів, в тому числі номінальних утримувачів
акцій, якими є фінансові посередники, а також керівників
відповідних фінансових посередників за порушення в роботі з
цінними паперами та іншим майном; механізм формування статутних фондів небанківських фінансових
установ лише за рахунок високоліквідного майна, жорстких
нормативів їх ліквідності, введення особливого режиму управління
щодо тих установ, які порушують ці нормативи; заборону довірчих операцій з компенсаційними сертифікатами. 5. Рекомендувати Міністерству внутрішніх справ разом з
Службою безпеки, Міністерством юстиції, Міністерством фінансів та
Генеральною прокуратурою підготувати законопроект щодо посилення
кримінальної відповідальності за шахрайство та інші незаконні дії
з фінансовими ресурсами. 6. З метою зняття соціальної напруги в суспільстві та
проведення відповідної роз'яснювальної роботи запропонувати Фонду
державного майна, Державній комісії з цінних паперів та фондового
ринку, Антимонопольного комітету, Головній державній податковій
інспекції, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю
розгорнути на базі своїх регіональних та місцевих структур широку
мережу консультативних пунктів з питань функціонування фондового
ринку, діяльності небанківських фінансових установ, які залучають
майно громадян. 7. Звернутись до Верховної Ради України з проханням прийняти
в першочерговому порядку подані Кабінетом Міністрів України
законодавчі акти, що регулюють діяльність небанківських фінансових
установ, та розглянути питання про суттєве скорочення переліку
об'єктів, які не підлягають приватизації, з метою включення їх у
приватизаційні процеси, щоб недопустити знецінення компенсаційних
сертифікатів та житлових чеків.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ, 2 квітня 1996 року

N 13/96

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: