open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
27.02.2006 N 13-р

Про організацію і вдосконалення

нормотворчої діяльності

в Мінвуглепромі України

Відповідно до Указу Президента України від 09.02.99 N 145/99
( 145/99 ) "Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності
органів виконавчої влади" та пункту 7 розділу II Тимчасового
регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 N 915 ( 915-2000-п ), з
метою організації і вдосконалення нормотворчої діяльності в
Міністерстві вугільної промисловості України:
1. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства
вугільної промисловості України:
1.1. До 25 листопада поточного року подавати до Юридичного
управління орієнтовні плани законопроектної роботи на наступний
рік за формою, що додається (додаток 1).
1.2. Забезпечити розробку передбачених планом законопроектів
та нормативно-правових актів (укази Президента України, постанови
та розпорядження Кабінету Міністрів України).
1.3. До 20 грудня поточного року надавати до Юридичного
управління звіти про стан фактично проведеної законопроектної
роботи за формою, що додається (додаток 2).
2. Юридичному управлінню:
2.1. В термін до 1 грудня поточного року подавати на розгляд
до Міністерства юстиції України орієнтований план законопроектної
роботи в Міністерстві вугільної промисловості України на наступний
рік.
2.2. В термін до 1 січня поточного року забезпечити подання
до Міністерства юстиції України звіту про стан нормотворчої
діяльності в Міністерстві вугільної промисловості України за
минулий рік.
3. Департаменту соціальних та адміністративних питань
(Дорошенко Г.В.) довести розпорядження до відома всіх керівників
структурних підрозділів апарату Мінвуглепрому України.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за
собою.
Міністр В.Тополов

Додаток 1

до розпорядження

Міністерства вугільної

промисловості України

27.02.2006 N 13-р

ПЛАН

законопроектної роботи ____________________________________

(назва структурного підрозділу)

Міністерства вугільної

промисловості України
------------------------------------------------------------------ N |Назва |Обґрунтування |Обґрунтуван-|Перелік |Термін | з/п|законо- |необхідності |ня необхід- |центральних|подання | |проекту |прийняття |ності |органів |законо- | |норматив-|закону (його |розроблення |виконавчої |проекту | |но-право-|цілі, загальна|концепції |влади, |Кабінетові| |вого акту|характеристи- |законопроек-|установ та |Міністрів | |(укази |ка, основні |ту та термін|організа- |України | |Президен-|положення, а |її подання |цій, які | | |та, |також положе- |до Кабінету |пропонуєть-| | |постанови|ння Програми |Міністрів |ся залучи- | | |уряду) |діяльності |України |ти до | | | |Кабінету | |розроблення| | | |Міністрів | |законопро- | | | |України, на | |екту | | | |виконання | | | | | |яких спрямо- | | | | | |вується | | | | | |законопроект) | | | | ---+---------+--------------+------------+-----------+----------| 1 |2 |3 |4 |5 |6 | -----------------------------------------------------------------
_________________
підпис керівника

Додаток 2

до розпорядження

Міністерства вугільної

промисловості України

27.02.2006 N 13-р

ЗВІТ ___________________________

(назва структурного підрозділу)

про стан фактично проведеної законопроектної

роботи за 200_ рік

------------------------------------------------------------------ N |Назва |Міністерства, інші|Термін |Стан виконання (дата, | з/п|законо-|центральні органи |подання |N супроводжувального | |проекту|виконавчої влади, |законо- |листа до Кабінету | | |що розробляють |проекту до|Міністрів України; | | |законопроект |Кабінету |дата, N супроводжу- | | | |Міністрів |вального листа до | | | |України |Верховної Ради | | | | |України, реєстраційний| | | | |номер, стан розгляду) | ---+-------+------------------+----------+----------------------| 1 |2 |3 |4 |5 | -----------------------------------------------------------------
________________
підпис керівника

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: