open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
П О С Т А Н О В А
24.04.2013 N 13

Про внесення змін до методичних

рекомендацій по складанню програми

відновлення здоров'я застрахованих осіб

та членів їх сімей

Відповідно до статті 49 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням" ( 2240-14 ) правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести зміни до методичних рекомендацій по складанню
програми відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх
сімей, затверджених постановою правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності від 29.03.2002 N 8
( v0008598-02 ) (зі змінами та доповненнями), виклавши їх у новій
редакції, що додається.
2. Виконавчим дирекціям відділень Фонду схвалювати програми
відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей
одночасно з затвердженням бюджету відділення Фонду.
3. Виконавчій дирекції Фонду та виконавчим дирекціям
відділень Фонду при підготовці матеріалів по складанню програми
відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей на
правління Фонду та його відділень керуватися методичними
рекомендаціями з урахуванням змін, затверджених цією постановою.
Заступник
голови правління В.М.Коломієць

Додаток

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

по складанню програми відновлення здоров'я

застрахованих осіб та членів їх сімей

В основу розробки програми відновлення здоров'я застрахованих
осіб та членів їх сімей (далі - Програми) мають бути покладені
основні принципи загальнообов'язкового державного соціального
страхування щодо реалізації гарантованого Конституцією України
( 254к/96-ВР ) права громадян на охорону здоров'я через отримання
санаторно-курортного та відновлювального лікування за пільговими
путівками, фінансування послуг з оздоровлення за напрямками
витрат, передбачених нормативно-правовими актами Фонду. Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням" від
18.01.2001 N 2240 ( 2240-14 ) планування та фінансування
оздоровчих заходів здійснюється в межах коштів, передбачених
бюджетом Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності (далі - Фонд) на основі затвердженої правлінням
Фонду Програми. Дані методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення
єдиного стандарту при підготовці Програм відділеннями Фонду в
умовах дії Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010
N 2464-VI ( 2464-17 ), підвищення соціальних гарантій щодо
якісного надання санаторно-курортних послуг за рахунок коштів
Фонду шляхом дієвого впливу на стан профілактики випадків
тимчасової непрацездатності застрахованих осіб і членів їх сімей
через: - максимальне і ефективне забезпечення санаторно-курортного
та відновлювального лікування застрахованих осіб і членів їх сімей
в санаторно-курортних закладах України; - забезпечення санаторно-курортного лікування та оздоровлення
працюючих та студентської молоді без відриву від виробництва
(навчання) в санаторіях-профілакторіях підприємств, установ,
навчальних закладів та організацій; - оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах
оздоровлення (далі - ДЗО); - формування здорового способу життя та підвищення загального
рівня фізичної підготовки і здоров'я дітей та молоді через
підтримку загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку
фізичної культури та спорту; - реалізацію законодавчо визначених напрямів позашкільного
обслуговування дітей застрахованих осіб, у тому числі придбання
дитячих новорічних подарунків; - запровадження системи оцінки ефективності лікувальних,
оздоровчих та профілактичних заходів.
Складовими Програми мають бути наступні розділи:
1. Вступна частина.
2. Мета Програми.
3. Шляхи реалізації Програми.
4. Завдання та заходи реалізації основних завдань Програми з
питань:
4.1. Забезпечення організації санаторно-курортного та
відновлювального лікування застрахованих осіб та членів їх сімей;
4.2. Забезпечення організації відновлювального лікування
застрахованих осіб та членів їх сімей у реабілітаційних
відділеннях санаторно-курортних закладів;
4.3. Організації часткового фінансування
санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ, навчальних
закладів та організацій;
4.4. Організації фінансування оздоровлення дітей у дитячих
закладах оздоровлення;
4.5. Організації часткового фінансування дитячо-юнацьких
спортивних шкіл;
4.6. Організації позашкільного обслуговування, у тому числі
забезпечення дитячими новорічними подарунками.
5. Очікувані результати реалізації Програми.
6. Кошторис витрат щодо реалізації програми відновлення
здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей.
Опис окремих розділів Програми
1. У вступній частині коротко викладається загальна та
економічна характеристика регіону, чисельність населення, в тому
числі працюючого, осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах
з денною формою навчання, і учнів професійно-технічних навчальних
закладів державної форми власності, дітей віком від 6-ти до
18-ти років, структура захворюваності населення даного регіону за
класами хвороб, чисельність осіб працездатного віку, також дітей,
які потребують санаторно-курортного лікування і оздоровлення,
показник первинної інвалідності населення у працездатному віці,
структура населення працездатного віку і інші чинники, що
визначають необхідність прийняття регіональної Програми.
2. Викладається мета Програми, завданням якої є об'єднання
зусиль робочих органів Фонду, страхувальників, застрахованих осіб
та членів їх сімей по підвищенню соціальних гарантій щодо якісного
надання санаторно-курортних послуг з метою дієвого впливу на стан
санаторно-курортного лікування та оздоровлення з метою
профілактики тимчасової непрацездатності застрахованих осіб і
членів їх сімей, що забезпечить виконання пріоритетних завдань
Фонду, визначених законодавством у сфері загальнообов'язкового
державного соціального страхування.
3. В розділі 3 "Шляхи реалізації Програми" мають бути
висвітлені конкретні заходи, що гарантують отримання
застрахованими особами в повному обсязі соціальних послуг,
налагодження конструктивного діалогу із страхувальниками і
застрахованими особами, сприяння у підвищенні правової свідомості
комісій із соціального страхування шляхом надання практичної і
методичної допомоги, навчання тощо;
4. У пункті 4.1 розділу 4 з питань забезпечення організації
санаторно-курортного лікування застрахованих осіб та членів їх
сімей, відповідно до положень діючих нормативно-правових актів
Фонду, надаються узагальнені дані проекту плану розподілу путівок
на санаторно-курортне лікування застрахованих осіб та членів їх
сімей, передбачених по відділенню Фонду на наступний рік, виходячи
із пропозицій районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій
відділення Фонду, що сформовані на підставі заявок комісій
(уповноважених) із соціального страхування. З урахуванням цих пропозицій та фінансових можливостей
відділень Фонду визначається загальна сума асигнувань на вказані
цілі. У пункті 4.2 розділу 4 щодо забезпечення організації
відновлювального лікування у реабілітаційних відділеннях
санаторно-курортних закладів, на підставі проведеного спільно з
органами охорони здоров'я аналізу структури захворюваності
населення працездатного віку конкретного регіону за класами хвороб
та виходячи із заявок, наданих лікувально-профілактичними
закладами, з якими укладені договори про використання путівок на
відновлювальний етап санаторно-курортного лікування, зазначається
кількість путівок на ці цілі та загальна сума асигнувань. У пункті 4.3 розділу 4 стосовно організації часткового
фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ,
навчальних закладів та організацій (далі - СП) надається загальна
характеристика санаторіїв-профілакторіїв, які частково
фінансуються за рахунок коштів Фонду, їх перелік та потужність в
порівнянні з минулим роком, а також причини збільшення або
зменшення кількості СП та їх потужності. Визначається обсяг часткового фінансування
санаторіїв-профілакторіїв на основі аналізу проектів їх
кошторисів, виходячи з їх потужності, штатних розписів,
запланованої кількості змін (заїздів), відповідно визначається
кількість путівок до оздоровниць для поліпшення здоров'я
застрахованих осіб та членів їх сімей, осіб, які навчаються у
вищих навчальних закладах з денною формою навчання, і учнів
професійно-технічних навчальних закладів державної форми
власності. На основі фінансових можливостей відділень Фонду та
узагальнених даних, обумовлюється загальна кількість путівок до
СП. Узагальнена інформація надається за формою, наведеною в
Додатку 1. У пункті 4.4 розділу 4 щодо організації фінансування
оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення наводиться
загальна кількість дітей віком від 6-ти до 18-ти років, яких
планується оздоровити. Зазначається загальна сума витрат коштів
Фонду, необхідних для задоволення попиту на оздоровлення дітей у
кількості не нижче рівня минулого року, в тому числі сума
асигнувань, що планується використати на часткове фінансування
оздоровлення дітей (харчування, лікування та культурне
обслуговування дітей) в дитячих закладах оздоровлення, а також на
придбання путівок за повну вартість. Планування коштів на вказані цілі має передбачати тривалість
оздоровчої зміни не менше 21 дня. Передбачається прогнозована кількість дитячих закладів
оздоровлення, що будуть частково фінансуватися за рахунок коштів
Фонду. В тому числі зазначається кількість дитячих закладів
оздоровлення за типами: - дитячий заклад оздоровлення санаторного типу; - дитячий центр; - позаміський заклад оздоровлення та відпочинку (та зазначити їх режим роботи (цілорічний або сезонний)). У пункті 4.5 розділу 4 щодо організації часткового
фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл викладається
інформація в розрізі дитячо-юнацьких спортивних шкіл та обласних
відділень Фонду за формою, наведеною в Додатку 2. У пункті 4.6. розділу 4 передбачається сума коштів Фонду на
фінансування послуг із позашкільного обслуговування для дітей
застрахованих осіб віком до 14-ти років, у тому числі для
придбання дитячих новорічних подарунків. При плануванні асигнувань
на ці цілі мають бути враховані пропозиції районних, міжрайонних,
міських виконавчих дирекцій обласного відділення Фонду,
сформованих на підставі письмових заявок страхувальників або
комісій (уповноважених) із соціального страхування щодо необхідної
кількості дитячих новорічних подарунків. В розділі 5 мають відображатись очікувані результати від
запроваджених заходів, передбачених регіональною Програмою.
6. Кошторис витрат щодо реалізації "Програми відновлення
здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей відділення Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на
наступний рік" складається в межах бюджету відділень Фонду по
статті "Оздоровчі заходи" в розрізі звітних періодів відповідно до
Додатка 3. Щоквартально до 20 числа другого місяця кварталу, наступного
за звітним, виконавчі дирекції відділень Фонду подають інформацію
про стан виконання регіональних Програм (I квартал, I півріччя,
дев'ять місяців, рік) наростаючим підсумком відповідно до
Додатка 4 ( va013598-13 ) разом з аналітичною запискою. У разі
невиконання певних статей Програми вказуються конкретні причини
невиконання та шляхи їх усунення.

Додаток 1

ІНФОРМАЦІЯ

по коштах Фонду, передбачених на часткове

фінансування санаторіїв-профілакторіїв

на ____ рік, в розрізі витрат

санаторіїв-профілакторіїв, що частково

фінансуються за рахунок коштів Фонду

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Власник | форма | кількість | усього | грн. | | санаторію- |власності|-----------------------------------------------------------|фінансу-|-------------------------------------------------------------------------------| |профілакторію | |місць| путівок | людино-днів | вання |харчу-|ліку-|культобслуго-|проведення| оплата праці | проходження | оплата | | (повна назва | |в с/п|--------------------------+--------------------------| |вання |вання| вування | медичних | працівників |передатестаційних| послуг | | санаторію- | | |стаціонар-|амбула-|амбула-|стаціонар-|амбула-|амбула-| | | | | консуль- | санаторію- |циклів, атестації|та інших| |профілакторію)| | | них |торних |торних | них |торних |торних | | | | | тацій |профілакторію,| щодо присвоєння |видатків| | | | | | з | без | | з | без | | | | | | які | (підтвердження) | | | | | | |харчу- | харчу-| |харчу- |харчу- | | | | | |утримуються за| кваліфікаційних | | | | | | |ванням | вання | |ванням | вання | | | | | |рахунок коштів| категорій | | | | | | | | | | | | | | | | | Фонду | медичних | | | | | | | | | | | | | | | | | | працівників (в | | | | | | | | | | | | | | | | | | т.ч. витрати на | | | | | | | | | | | | | | | | | | відрядження) | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 10| | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 11| | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 12| | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 13| | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 14| | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 15| | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 16| | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 17| | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 18| | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 19| | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 20| | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 21| | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 22| | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 23| | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 24| | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 25| | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 26| | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 27| | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 28| | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 29| | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| 30| | | | | | | | | | | | | | | | | | --+--------------+---------+-----+----------+-------+-------+----------+-------+-------+--------+------+-----+-------------+----------+--------------+-----------------+--------| |Разом | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

ІНФОРМАЦІЯ

щодо часткового фінансування

ДЮСШ фізкультурно-спортивних товариств

та інших ДЮСШ по __________ відділенню

Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Повна |Спеціа-|Кількість|Фактично | Фактична |Чисельність| Джерела фінансування ДЮСШ, тис.грн. | Видатки за коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, | п/п| назва |лізація|посад за | зайнято |чисельність|вихованців | | тис.грн. | | ДЮСШ/ |ДЮСШ за| штатним |посад за |працівників|ДЮСШ (осіб)|---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------| |підпоряд-|видами |розписом | штатним |ДЮСШ (осіб)| |усього| у тому числі |Заплановано| у тому числі | | кування |спорту | ДЮСШ |розписом | | | |--------------------------------|на ____ рік|----------------------------------------------------------------------------| | | |(одиниць)| ДЮСШ | | | | кошти |кошти | кошти | інші | | оплата праці | утримання | оплата за |проведення| придбання | оплата | | | | |(одиниць)| | | |держав-|місце-| Фонду |джерела | | працівників |спортивних |договорами |навчально-| ДЮСШ | розрахун- | | | | | | | | | ного | вого |соціаль-|фінансу-| | ДЮСШ, які |споруд, що | оренди | трену- |спортивного | ково- | | | | | | | | |бюджету|бюдже-| ного | вання | | відповідають |перебувають|спортивних | вальних | інвентарю, | касового | | | | | | | | | | ту | страху-| | | вимогам, |на балансі | споруд та | зборів і |спортивного | обслуго- | | | | | | | | | | |вання з | | | наведеним у | ДЮСШ |приміщень, |змагань у |обладнання, | вування за | | | | | | | | | | | тим- | | | Положенні про | | пристосо- | межах | запасних | рахунком, | | | | | | | | | | |часової | | | дитячо- | | ваних для | України | частин до | відкритим | | | | | | | | | | | втрати | | | юнацьку | |проведення |відповідно|спортивного | виконавчим | | | | | | | | | | | праце- | | | спортивну | |навчально- | до |інвентарю та|органом ФСТ,| | | | | | | | | | | здат- | | | школу, | |тренуваль- |кошторисів|обладнання, | його | | | | | | | | | | | ності | | | затвердженому | | ного і | | спортивної |територіаль-| | | | | | | | | | | | | | постановою | | органі- | | форми та | ними | | | | | | | | | | | | | | Кабінету | | заційно- | |спортивного | організа- | | | | | | | | | | | | | | Міністрів | |методичного| |взуття (крім| ціями та | | | | | | | | | | | | | | України від | |процесу, за| | спортивної | ДЮСШ для | | | | | | | | | | | | | | 5 листопада | |відсутності| | форми та | обліку | | | | | | | | | | | | | | 2008 року | | власних | | взуття |коштів Фонду| | | | | | | | | | | | | | N 993 | |спортивних | |індивідуаль-| | | | | | | | | | | | | | |( 993-2008-п ),| | споруд | | ного | | | | | | | | | | | | | | | згідно з | | | |призначення)| | | | | | | | | | | | | | | укомплекто- | | | | для | | | | | | | | | | | | | | | ваним штатом | | | |вихованців а| | | | | | | | | | | | | | | відповідно до | | | | обсягах, | | | | | | | | | | | | | | | спеціалізації | | | | необхідних | | | | | | | | | | | | | | | ДЮСШ та | | | | для | | | | | | | | | | | | | | | наявних | | | | проведення | | | | | | | | | | | | | | | власних | | | | навчально- | | | | | | | | | | | | | | | споруд | | | | тренуваль- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ного процесу| | ---+---------+-------+---------+---------+-----------+-----------+------+-------+------+--------+--------+-----------+---------------+-----------+-----------+----------+------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ---+---------+-------+---------+---------+-----------+-----------+------+-------+------+--------+--------+-----------+---------------+-----------+-----------+----------+------------+------------| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+---------+---------+-----------+-----------+------+-------+------+--------+--------+-----------+---------------+-----------+-----------+----------+------------+------------| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+---------+---------+-----------+-----------+------+-------+------+--------+--------+-----------+---------------+-----------+-----------+----------+------------+------------| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+---------+---------+-----------+-----------+------+-------+------+--------+--------+-----------+---------------+-----------+-----------+----------+------------+------------| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+---------+---------+-----------+-----------+------+-------+------+--------+--------+-----------+---------------+-----------+-----------+----------+------------+------------| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+---------+---------+-----------+-----------+------+-------+------+--------+--------+-----------+---------------+-----------+-----------+----------+------------+------------| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+---------+---------+-----------+-----------+------+-------+------+--------+--------+-----------+---------------+-----------+-----------+----------+------------+------------| ...| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+---------+-------+---------+---------+-----------+-----------+------+-------+------+--------+--------+-----------+---------------+-----------+-----------+----------+------------+------------| |Разом | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3

КОШТОРИС ВИТРАТ

щодо реалізації програми відновлення

здоров'я застрахованих осіб та членів

їх сімей __________ відділення

Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності

за 20__ рік

тис.грн.
------------------------------------------------------------------ N з/п| Найменування |Всього на| у тому числі | | витрат | рік |------------------------------| | | | I-ший |I півріччя| 9-ть | | | | квартал | | місяців | -----+-----------------+---------+---------+----------+---------| 1. |Придбання | | | | | |путівок до | | | | | |санаторно- | | | | | |курортних | | | | | |закладів, у тому | | | | | |числі: | | | | | |-----------------+---------+---------+----------+---------| |- до відділень | | | | | |реабілітації | | | | | |санаторно- | | | | | |курортних | | | | | |закладів | | | | | |-----------------+---------+---------+----------+---------| |- для | | | | | |працівників, що | | | | | |працюють на | | | | | |підземних | | | | | |роботах | | | | | -----+-----------------+---------+---------+----------+---------| 2. |Часткове | | | | | |фінансування | | | | | |санаторіїв- | | | | | |профілакторіїв, | | | | | |у тому числі: | | | | | |-----------------+---------+---------+----------+---------| |- підприємств | | | | | |-----------------+---------+---------+----------+---------| |- вищих | | | | | |навчальних та | | | | | |професійно- | | | | | |технічних | | | | | |закладів | | | | | |державної форми | | | | | |власності | | | | | |-----------------+---------+---------+----------+---------| |- санаторіїв- | | | | | |профілакторіїв | | | | | |працівників | | | | | |залізничного | | | | | |транспорту | | | | | -----+-----------------+---------+---------+----------+---------| 3. |Фінансування | | | | | |оздоровлення | | | | | |дітей у дитячих | | | | | |закладах | | | | | |оздоровлення, у | | | | | |тому числі: | | | | | |-----------------+---------+---------+----------+---------| |- на придбання | | | | | |путівок за повну | | | | | |вартість | | | | | -----+-----------------+---------+---------+----------+---------| 4. |Часткове | | | | | |фінансування | | | | | |дитячо-юнацьких | | | | | |спортивних шкіл | | | | | -----+-----------------+---------+---------+----------+---------| 5. |Фінансування | | | | | |позашкільного | | | | | |обслуговування | | | | | |дітей, у тому | | | | | |числі придбання | | | | | |дитячих | | | | | |новорічних | | | | | |подарунків | | | | | -----+-----------------+---------+---------+----------+---------| 6. |Разом по | | | | | |статті "Оздоровчі| | | | | |заходи" | | | | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 4

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання програми

щодо відновлення здоров'я застрахованих

осіб і членів

їх сімей __________ відділення

Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності

за ____________ 20__ року

( va013598-13 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: