open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
28.02.2007 N 13

Про визнання такими, що втратили

чинність, деяких пунктів нормативних

документів правління Фонду соціального

страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних

захворювань України

(Витяг)
У зв'язку із внесенням постановою Кабінету Міністрів України
від 22.02.2006 р. N 193 ( 193-2006-п ) змін до Порядку обчислення
середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26.09.2001 р. N 1266 ( 1266-2001-п ), керуючись абзацом
одинадцятим пункту 7 частини сьомої, частинами восьмою -
дванадцятою статті 17 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" ( 1105-14 ), правління Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Пункт 1 Положення про обчислення середньої заробітної
плати для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності,
затвердженого постановою правління Фонду від 14.09.2004 р. N 66
( v0066583-04 ) (зі змінами, внесеними постановою правління Фонду
від 25.10.2005 р. N 63 ( v0063583-05 ) (далі - Положення),
викласти в такій редакції: "1. Це Положення розроблено з метою врегулювання норм, що
стосуються порядку обчислення середньої заробітної плати для
розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності.".
2. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 2-5 Положення
про обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, затвердженого постановою
правління Фонду від 14.09.2004 р. N 66 ( v0066583-04 ), та пункти
N 1 - 3 постанови правління Фонду від 25.10.2005 р.
N 63 ( v0063583-05 ) "Про внесення змін до Положення про
обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, затвердженого постановою
правління Фонду від 14.09.2004 р. N 66".
3. Затвердити зразки довідок про середню заробітну плату для
призначення допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю
(додаток 1) і для призначення страхових виплат (додаток 2).
Голова правління Г.Галиць
Кутовий штамп
підприємства
Дата, вихідний номер

Додаток 1

до постанови правління Фонду

28.02.2007 N 13

ДОВІДКА

про середню заробітну плату (дохід)

(для призначення допомоги у зв'язку

з тимчасовою непрацездатністю)

видана особі ___________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)
яка працює (працювала) __________________________________________

(назва підприємства, установи, організації)
ідентифікаційний номер __________________ або номер страхового
свідоцтва ______________________.
------------------------------------------------------------------ N | Місяці |Кількість | Заробітна | Заробітна |Сумар- | п/п|розрахунко-|відпрацьо-| плата за | плата за |на | |вого |ваних |відпрацьований|відпрацьований|заро- | |періоду | робочих | час за | час за |бітна | | | днів | основним |сумісництвом, |плата, | | | (годин) |місцем роботи,| з якої | грн. | | | | з якої | сплачено |(гр. 4+| | | | сплачено | страхові |гр. 5) | | | | страхові | внески до | | | | | внески до | Фонду, грн. | | | | | Фонду, грн. | | | ---+-----------+----------+--------------+--------------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+-----------+----------+--------------+--------------+-------| 1 |Січень | | | | | ---+-----------+----------+--------------+--------------+-------| 2 |Лютий | | | | | ---+-----------+----------+--------------+--------------+-------| 3 |Березень | | | | | ---+-----------+----------+--------------+--------------+-------| 4 |Квітень | | | | | ---+-----------+----------+--------------+--------------+-------| 5 |Травень | | | | | ---+-----------+----------+--------------+--------------+-------| 6 |Червень | | | | | ---+-----------+----------+--------------+--------------+-------| 7 |Липень | | | | | ---+-----------+----------+--------------+--------------+-------| 8 |Серпень | | | | | ---+-----------+----------+--------------+--------------+-------| 9 |Вересень | | | | | ---+-----------+----------+--------------+--------------+-------| 10|Жовтень | | | | | ---+-----------+----------+--------------+--------------+-------| 11|Листопад | | | | | ---+-----------+----------+--------------+--------------+-------| 12|Грудень | | | | | ---+-----------+----------+--------------+--------------+-------| 13|Разом | | | | | -----------------------------------------------------------------
Для допомоги по тимчасовій непрацездатності: Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (рядок 13
гр. 6 : рядок 13 гр. 3) ________ (грн.).
Керівник (або ____________ ________________________________
фізична особа) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Головний бухгалтер ____________ ________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.
телефон виконавця

Кутовий штамп
підприємства
Дата, вихідний номер

Додаток 2

до постанови правління Фонду

28.02.2007 N 13

ДОВІДКА

про середню заробітну плату (дохід)

(для розрахунку страхових виплат)

видана особі ___________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)
яка працює (працювала) __________________________________________

(назва підприємства, установи, організації)
ідентифікаційний номер ______________ або номер страхового
свідоцтва ______________________.
------------------------------------------------------------------ N | Місяці | Кількість |Нарахована|Нарахована|Сумарна| п/п |розрахун- | календарних днів | за | за |заро- | |кавого | (без урахування |розрахун- |розрахун- |бітна | | періоду |календарних днів, |ковий |ковий |плата, | | |не відпрацьованих |період |період | грн. | | |з поважних причин:|заробітна |заробітна |(гр. 4+| | | тимчасова | плата | плата |гр. 5) | | |непрацездатність, |(оподатко-|(оподатко-| | | | відпустка у |вуваний |вуваний | | | | зв'язку з |дохід), з |дохід) за | | | | вагітністю та | якої |сумісницт-| | | | пологами, | сплачено |вом, з | | | | відпустка по | страхові |якої | | | |догляду за дитиною|внески до | сплачено | | | |до досягнення нею | Фонду, | страхові | | | |трирічного віку та| грн. |внески до | | | |шестирічного віку | | Фонду, | | | | за медичним | | грн. | | | | висновком) | | | | ----+----------+------------------+----------+----------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----+----------+------------------+----------+----------+-------| 1 |Січень | | | | | ----+----------+------------------+----------+----------+-------| 2 |Лютий | | | | | ----+----------+------------------+----------+----------+-------| 3 |Березень | | | | | ----+----------+------------------+----------+----------+-------| 4 |Квітень | | | | | ----+----------+------------------+----------+----------+-------| 5 |Травень | | | | | ----+----------+------------------+----------+----------+-------| 6 |Червень | | | | | ----+----------+------------------+----------+----------+-------| 7 |Липень | | | | | ----+----------+------------------+----------+----------+-------| 8 |Серпень | | | | | ----+----------+------------------+----------+----------+-------| 9 |Вересень | | | | | ----+----------+------------------+----------+----------+-------| 10 |Жовтень | | | | | ----+----------+------------------+----------+----------+-------| 11 |Листопад | | | | | ----+----------+------------------+----------+----------+-------| 12 |Грудень | | | | | ----+----------+------------------+----------+----------+-------| 13 |Разом | | | | | -----------------------------------------------------------------
Для розрахунку страхових виплат: Середньоденна заробітна плата (рядок 13 гр. 6 : рядок 13
гр. 3) _____________ (грн. коп.).
Середньоденна заробітна плата не може перевищувати
максимальну суму (граничну величину) заробітної плати (доходу) та
оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові
внески, в розрахунку на один день. Обчислюється шляхом ділення
встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового
періоду на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).
Наприклад: з 01.10.2006 р. - 165,9 грн. (5050 грн. : 30,44).
Середньомісячна заробітна плата для розрахунку страхових
виплат обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої
заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001
р. N 1266 ( 1266-2001-п ) (із змінами, внесеними постановою КМУ
від 22.02.2006 р. N 193 ( 193-2006-п ), шляхом множення середньої
заробітної плати за один календарний день на середньомісячну
кількість календарних днів (30,44) ________ грн.
Керівник (або ____________ ________________________________
фізична особа) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Головний бухгалтер __________ ________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.
телефон виконавця

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: