open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
06.03.2006 N 13
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду

соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань N 45 ( z1040-08 ) від 03.10.2008 }
Про витрати на поховання у разі смерті

застрахованої особи від нещасного випадку

на виробництві або професійного захворювання

Відповідно до пункту 2 статті 21 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 року N 826
( 826-2001-п ) "Про затвердження Порядку проведення витрат на
поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання" правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити з 1 березня 2006 року граничні розміри витрат
на поховання застрахованої особи та пов'язаних з цим ритуальних
послуг у разі смерті її від нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання для управлінь виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України (далі - Фонд) в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі згідно з
додатками 1 і 2.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови правління
Фонду від 15.08.2001 р. N 22 ( v0022583-01 ) "Про витрати на
поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання" та від 01.11.2001 р.
N 39 ( v0039583-01 ) "Про внесення доповнення до постанови
правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України від 15.08.2001 р.
N 22".
3. Витрати на поховання проводяться робочими органами
виконавчої дирекції Фонду страхувальнику або сім'ї застрахованого
чи іншій особі, яка здійснювала поховання у разі смерті
потерпілого, що настала за обставин, за яких настає страховий
випадок державного соціального страхування громадян від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, перелік яких
визначено Кабінетом Міністрів України. Якщо сім'я потерпілого отримує допомогу на поховання
відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ), то сума витрат на поховання у разі смерті
застрахованої особи від нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання, що підлягає відшкодуванню Фондом,
зменшується на суму цієї допомоги на підставі довідки органу
Пенсійного фонду України.
4. Витрати на поховання та пов'язані з цим ритуальні послуги
відшкодовуються тільки за наявності документів (довідок, рахунків
тощо), що підтверджують відповідні витрати на день поховання, які
понесені страхувальником, сім'єю застрахованого або іншими
особами, у розмірі не вище граничних розмірів витрат на поховання
застрахованої особи та пов'язаних з цим ритуальних послуг для
управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі. Якщо фактично понесені витрати є меншими за граничні розміри,
що затверджені цією постановою, то відшкодування проводиться
тільки за фактичними витратами. При цьому кошти, що залишилися
невикористаними по конкретному виду ритуальної послуги, не можуть
бути використані на іншу ритуальну послугу.
5. Виконавчій дирекції Фонду довести цю постанову до
управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.
6. Управлінням виконавчої дирекції Фонду в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести цю
постанову до робочих органів виконавчої дирекції Фонду.
Голова правління Т.Степанкова

Додаток 1

до постанови правління

Фонду

06.03.2006 N 13

ГРАНИЧНІ РОЗМІРИ ВИТРАТ

на поховання застрахованої особи

та пов'язаних з цим ритуальних послуг

у разі її смерті від нещасного випадку

на виробництві або професійного захворювання

------------------------------------------------------------------ N п/п| Регіони | Граничні розміри витрат на | | | поховання застрахованої особи | | |та пов'язаних з цим ритуальних | | | послуг у разі її смерті від | | | нещасного випадку на | | | виробництві або професійного | | | захворювання, грн. | -----+--------------------------+-------------------------------| 1 |Автономна Республіка Крим | 4361 | -----+--------------------------+-------------------------------| 2 |Вінницька область | 3327 | -----+--------------------------+-------------------------------| 3 |Волинська область | 3268 | -----+--------------------------+-------------------------------| 4 |Дніпропетровська область | 4564 | -----+--------------------------+-------------------------------| 5 |Донецька область | 3945 | -----+--------------------------+-------------------------------| 6 |Житомирська область | 3227 | -----+--------------------------+-------------------------------| 7 |Закарпатська область | 3386 | -----+--------------------------+-------------------------------| 8 |Запорізька область | 3556 | -----+--------------------------+-------------------------------| 9 |Івано-Франківська область | 3855 | -----+--------------------------+-------------------------------| 10 |Київська область | 3531 | -----+--------------------------+-------------------------------| 11 |Кіровоградська область | 3526 | -----+--------------------------+-------------------------------| 12 |Луганська область | 3551 | -----+--------------------------+-------------------------------| 13 |Львівська область | 4233 | -----+--------------------------+-------------------------------| 14 |Миколаївська область | 3874 | -----+--------------------------+-------------------------------| 15 |Одеська область | 4300 | -----+--------------------------+-------------------------------| 16 |Полтавська область | 3262 | -----+--------------------------+-------------------------------| 17 |Рівненська область | 3103 | -----+--------------------------+-------------------------------| 18 |Сумська область | 3482 | -----+--------------------------+-------------------------------| 19 |Тернопільська область | 4007 | -----+--------------------------+-------------------------------| 20 |Харківська область | 3673 | -----+--------------------------+-------------------------------| 21 |Херсонська область | 3598 | -----+--------------------------+-------------------------------| 22 |Хмельницька область | 3691 | -----+--------------------------+-------------------------------| 23 |Черкаська область | 3270 | -----+--------------------------+-------------------------------| 24 |Чернівецька область | 3541 | -----+--------------------------+-------------------------------| 25 |Чернігівська область | 3609 | -----+--------------------------+-------------------------------| 26 |м. Київ | 4333 | -----+--------------------------+-------------------------------| 27 |м. Севастополь | 4130 | -----------------------------------------------------------------

Додаток 2

до постанови правління

Фонду

06.03.2006 N 13

ГРАНИЧНІ РОЗМІРИ ВИТРАТ

на поховання застрахованої особи та пов'язаних

з цим ритуальних послуг (грн.)

------------------------------------------------------------------ N |Регіони |Всьо-|Ко- |Прид- |Збе- |Спе- |Пере-|Прид-| п/п| |го |пан-|бання |рі- |ціаль-|ве- |бання| | | |ня |труни |гання|на |зення|одягу| | | |мо- |(в |тіла |оброб-|тіла |(кос-| | | |ги- |т. ч. |у |ка |у |тюм, | | | |ли |у разі|разі |тіла |разі |взут-| | | | |необ- |необ-|(у |необ-|тя, | | | | |хід- |хід- |разі |хід- |со- | | | | |ності |ності|необ- |ності|роч- | | | | |у тру-|у |хід- | |ка, | | | | |ні із |холо-|ності | |май- | | | | |спе- |диль-|речо- | |ка, | | | | |ціаль-|никах|винами| |тру- | | | | |ного | |для | |си, | | | | |заліза| |трива-| |шкар-| | | | |з гер-| |лого | |петки| | | | |мети- | |збері-| |для | | | | |за- | |гання,| |по- | | | | |цією, | |косме-| |кій | | | | |транс-| |тичні | |ного | | | | |порту-| |пос- | |та | | | | |вання | |луги | |інше)| | | | |труни | |та | | | | | | |та | |інше) | | | | | | |інше) | | | | | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 1 |Автономна |4361 |240 |400 |80 |120 |100 |540 | |Республіка Крим | | | | | | | | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 2 |Вінницька область|3327 |84 |236 |100 |41 |67 |644 | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 3 |Волинська область|3268 |180 |400 |- |60 |40 |542 | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 4 |Дніпропетровська |4564 |250 |400 |100 |300 |120 |612 | |область | | | | | | | | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 5 |Донецька область |3945 |120 |350 |30 |200 |50 |718 | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 6 |Житомирська |3227 |120 |400 |50 |130 |100 |461 | |область | | | | | | | | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 7 |Закарпатська |3386 |100 |400 |50 |100 |10 |621 | |область | | | | | | | | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 8 |Запорізька |3556 |210 |190 |21 |100 |46 |569 | |область | | | | | | | | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 9 |Івано-Франківська|3855 |230 |450 |65 |205 |100 |544 | |область | | | | | | | | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 10 |Київська область |3531 |150 |220 |50 |70 |100 |532 | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 11 |Кіровоградська |3526 |100 |300 |110 |85 |65 |536 | |область | | | | | | | | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 12 |Луганська область|3551 |150 |325 |50 |100 |100 |644 | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 13 |Львівська область|4233 |120 |650 |90 |250 |80 |613 | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 14 |Миколаївська |3874 |237 |400 |26 |230 |65 |535 | |область | | | | | | | | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 15 |Одеська область |4300 |350 |241 |75 |150 |120 |651 | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 16 |Полтавська |3262 |200 |250 |30 |100 |120 |667 | |область | | | | | | | | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 17 |Рівненська |3103 |150 |400 |100 |20 |100 |579 | |область | | | | | | | | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 18 |Сумська область |3482 |105 |205 |100 |100 |45 |670 | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 19 |Тернопільська |4007 |105 |400 |135 |200 |60 |569 | |область | | | | | | | | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 20 |Харківська |3673 |103 |500 |160 |124 |100 |522 | |область | | | | | | | | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 21 |Херсонська |3598 |106 |393 |50 |120 |57 |540 | |область | | | | | | | | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 22 |Хмельницька |3691 |240 |485 |55 |100 |75 |590 | |область | | | | | | | | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 23 |Черкаська область|3270 |192 |290 |50 |40 |61 |601 | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 24 |Чернівецька |3541 |150 |300 |80 |250 |50 |685 | |область | | | | | | | | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 25 |Чернігівська |3609 |125 |255 |- |- |100 |607 | |область | | | | | | | | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 26 |м. Київ |4333 |142 |350 |58 |189 |90 |613 | ---+-----------------+-----+----+------+-----+------+-----+-----| 27 |м. Севастополь |4130 |300 |650 |20 |180 |50 |554 | -----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- N |Регіони |Оформ-|Ви-|Ката-|Ав- |Тра-|Похо- |Кре- |Пос-|Вар- |Виго-| п/п| |лення |нос|фалк |то- |ур- |вальні|ма |лу- |тість|тов- | | |доку- |ті-| |бус |ний |обряди|ція |ги |поми-|лення| | |ментів|ла | |су- |зал |ци- |тіла |роз-|наль-|та | | | | | |про-| |віль- | |по- |ного |вста-| | | | | |вод-| |ні, | |ряд-|обіду|нов- | | | | | |жу- | |релі- | |ника|на |лення| | | | | |ван-| |гійні | | |день |па- | | | | | |ня | |(ри- | | |похо-|м'ят-| | | | | | | |туал, | | |рону |ника,| | | | | | | |свічі,| | |роз- |ого- | | | | | | | |молит-| | |ра- |рожі,| | | | | | | |вени- | | |хунку|виго-| | | | | | | |ки, | | |на |тов- | | | | | | | |хуст- | | |30 |лення| | | | | | | |ки, | | |осіб |фото-| | | | | | | |вінки,| | | |гра- | | | | | | | |тра- | | | |фій, | | | | | | | |урні | | | |таб- | | | | | | | |стріч-| | | |личок| | | | | | | |ки, | | | |та | | | | | | | |вінки | | | |інше | | | | | | | |та | | | | | | | | | | | |інше) | | | | | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 1 |Автономна |40 |120|200 |300 |150 |595 |- |60 |416 |1000 | |Республіка Крим | | | | | | | | | | | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 2 |Вінницька область|- |43 |89 |78 | - |526 |- |40 |379 |1000 | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 3 |Волинська область|20 |15 |70 |75 |200 |582 |- | - |384 |700 | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 4 |Дніпропетровська |50 |200|150 |250 | - |586 |- |150 |396 |1000 | |область | | | | | | | | | | | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 5 |Донецька область |25 |120|100 |50 |100 |623 |- |45 |414 |1000 | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 6 |Житомирська |20 |50 |135 |130 | - |600 |- |40 |391 |600 | |область | | | | | | | | | | | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 7 |Закарпатська |50 |40 |80 |100 |50 |628 |- |80 |377 |700 | |область | | | | | | | | | | | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 8 |Запорізька |4 |148|75 |83 |120 |631 |- |60 |399 |900 | |область | | | | | | | | | | | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 9 |Івано-Франківська|21 |30 |100 |86 |74 |560 |- | - |390 |1000 | |область | | | | | | | | | | | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 10 |Київська область |50 |50 |100 |120 |140 |657 |100 |90 |402 |700 | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 11 |Кіровоградська |15 |65 |110 |70 |65 |595 |- |30 |380 |1000 | |область | | | | | | | | | | | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 12 |Луганська область|30 |100|100 |150 |100 |564 |- |50 |388 |700 | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 13 |Львівська область|- |120|160 |160 |70 |612 |- |20 |388 |900 | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 14 |Миколаївська |15 |110|159 |143 |30 |555 |- |100 |369 |900 | |область | | | | | | | | | | | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 15 |Одеська область |50 |180|196 |196 |130 |576 |238 |55 |392 |700 | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 16 |Полтавська |10 |50 |115 |155 | - |617 |- |60 |388 |500 | |область | | | | | | | | | | | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 17 |Рівненська |5 |61 |63 |49 |12 |570 | |20 |374 |600 | |область | | | | | | | | | | | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 18 |Сумська область |- |155|60 |80 | - |549 |- |20 |393 |1000 | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 19 |Тернопільська |50 |50 |150 |150 |130 |599 |- |25 |384 |1000 | |область | | | | | | | | | | | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 20 |Харківська |30 |50 |150 |200 |81 |554 |170 |50 |379 |500 | |область | | | | | | | | | | | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 21 |Херсонська |18 |130|100 |85 |40 |540 |- |40 |379 |1000 | |область | | | | | | | | | | | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 22 |Хмельницька |0 |0 |140 |180 |150 |548 |0 |50 |378 |700 | |область | | | | | | | | | | | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 23 |Черкаська область|15 |130|76 |79 |52 |642 |- |64 |378 |600 | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 24 |Чернівецька |- |100|60 |60 | - |548 |- |80 |378 |800 | |область | | | | | | | | | | | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 25 |Чернігівська |15 |120|66 |256 |100 |558 |- |29 |378 |1000 | |область | | | | | | | | | | | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 26 |м. Київ |90 |76 |280 |100 |80 |599 |200 |50 |416 |1000 | ---+-----------------+------+---+-----+----+----+------+-----+----+-----+-----| 27 |м. Севастополь |16 |60 |57 |60 |27 |619 |- |142 |395 |1000 | -------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: