open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
20.04.2001 N 13

Про затвердження структури та граничної

чисельності працівників виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних

захворювань України на 2001 рік

Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити структуру виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України (далі - Фонд) на 2001 рік згідно з додатком 1
( va013583-01 ).
2. Затвердити граничну чисельність працівників виконавчої
дирекції Фонду на 2001 рік - 4300 одиниць, в тому числі
центрального апарату виконавчої дирекції Фонду - 81 одиниця.
3. Затвердити структуру та основні завдання центрального
апарату виконавчої дирекції Фонду на 2001 рік згідно з
додатками 2 ( va013583-01 ), 3.
4. Затвердити структуру та основні завдання робочих органів
виконавчої дирекції Фонду на 2001 рік згідно з додатками 4, 5.
5. Доручити директору виконавчої дирекції Фонду затвердити
структуру і штатні розписи управлінь виконавчої дирекції Фонду в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
виходячи із затвердженої правлінням Фонду структури та граничної
чисельності.
6. Доручити начальникам управлінь виконавчої дирекції Фонду в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
затвердити структуру і штатні розписи відділень виконавчої
дирекції Фонду в районах та містах обласного значення, виходячи із
затвердженої правлінням Фонду структури та граничної чисельності.
7. Дозволити директору виконавчої дирекції Фонду, начальникам
управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, в разі необхідності,
перерозподіляти чисельність працівників в межах затвердженої
граничної чисельності.
Голова С.Сторчак

Додаток 1

до постанови правління

Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

20.04.2001 N 13

СТРУКТУРА

виконавчої дирекції Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України на 2001 рік

( va013583-01 )

Додаток 2

до постанови правління

Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

20.04.2001 N 13

СТРУКТУРА

центрального апарату виконавчої дирекції Фонду

на 2001 рік

( va013583-01 )

Додаток 3

до постанови правління

Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

20.04.2001 N 13

СТРУКТУРА

та основні завдання структурних підрозділів

центрального апарату виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань України

------------------------------------------------------------------ N | Найменування |Штатна| Основні завдання | п/п| структурного |чисе- | | | підрозділу |льні- | | | |сть | | ---+--------------+------+--------------------------------------| 1. |Директор | 1 | | ---+--------------+------+--------------------------------------| 2. |Заступник | 1 |1. Організація роботи з практичного | |директора по | |запровадження Закону України "Про | |роботі із | |загальнообов'язкове державне соціальне| |застрахованими| |страхування від нещасного випадку на | |щодо | |виробництві та професійного | |призначення | |захворювання, які спричинили втрату | |страхових | |працездатності" ( 1105-14 ) в частині | |виплат та | |надання соціальних послуг та | |профілактики | |призначення виплат. | |нещасних | |2. Організація роботи зі створення та | |випадків | |ведення реєстру потерпілих від | | | |нещасних випадків на виробництві та | | | |професійних захворювань. | | | |3. Організація роботи з профілактики | | | |нещасних випадків на виробництві та | | | |професійних захворювань. | | | |4. Організація роботи з визначення | | | |порядку розгляду справ про страхові | | | |виплати. | | | |5. Організація роботи щодо здійснення | | | |наукових досліджень у сфері охорони | | | |праці та участь у розроблені | | | |центральними органами виконавчої влади| | | |національної та галузевих програм | | | |поліпшення стану безпеки, умов праці і| | | |виробничого середовища та їх | | | |реалізації. | | | |6. Організація роботи з надання | | | |інвалідам у разі невідкладної потреби | | | |разової грошової допомоги, допомоги у | | | |вирішенні соціально-побутових питань, | | | |контроль за організацією робочих місць| | | |для інвалідів, залучення інвалідів до | | | |участі у громадському житті. | | | |7. Організація роботи робочих органів | | | |виконавчої дирекції Фонду щодо | | | |відповідності нарахування виплат у | | | |разі настання страхових випадків та | | | |незаконному отриманню страхових | | | |виплат. | | | |8. Організація роботи із забезпечення | | | |зв'язків на виконання цих завдань з | | | |Пенсійним фондом, Фондом соціального | | | |страхування, відповідними комітетами | | | |Кабінету Міністрів України, | | | |міністерствами, профспілками та | | | |оздоровчими закладами. | | | |9. Організація роботи з навчання | | | |спеціалістів та підвищення їх | | | |кваліфікації. | | | |10. Організація роботи відповідних | | | |постійних комісій правління Фонду. | | | |11. Оперативне керівництво роботою | | | |робочих органів виконавчої дирекції | | | |Фонду у Вінницькій, Дніпропетровській,| | | |Харківській, Запорізькій, | | | |Закарпатській, Одеській та Полтавській| | | |областях. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 3. |Заступник | 1 |1. Розробка нормативних актів з питань| |директора по | |реєстрації страхувальників та | |роботі із | |визначення страхових тарифів. | |страхувальни- | |2. Організація роботи щодо реєстрації | |ками та | |страхувальників, видачі їм страхових | |визначенню | |свідоцтв та повідомлень про розмір | |страхових | |страхових тарифів. | |тарифів | |3. Організаційне забезпечення | | | |формування реєстру платників страхових| | | |внесків. | | | |4. Організація роботи із забезпечення | | | |зв'язків з Фондом | | | |загальнообов'язкового державного | | | |соціального страхування на випадок | | | |безробіття, Пенсійним фондом, | | | |відповідними комітетами Кабінету | | | |Міністрів України та Верховної Ради | | | |України. | | | |5. Організація роботи з навчання | | | |фахівців та підвищення їх | | | |кваліфікації. | | | |6. Організація роботи зі встановлення | | | |зв'язків з галузевими міністерствами, | | | |профспілками, проведення | | | |аналітично-дослідницької роботи щодо | | | |розрахунків страхових тарифів. | | | |7. Організація роботи відповідних | | | |постійних комісій правління Фонду. | | | |8. Оперативне керівництво роботою | | | |робочих органів виконавчої дирекції | | | |Фонду в містах Києві та Севастополі, | | | |Сумській, Черкаській, Чернівецькій та | | | |Чернігівській областях. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 4. |Заступник | 1 |1. Сприяння створенню умов для | |директора по | |своєчасного надання кваліфікованої | |роботі з | |першої невідкладної допомоги | |питань | |потерпілому та діагностики | |медицини, | |професійного захворювання в разі | |соціальних | |настання нещасного випадку, швидкої | |послуг та | |допомоги в разі потреби його | |науки | |госпіталізації. | | | |2. Організація роботи щодо визначення | | | |відсотку втрати працездатності та | | | |рівня професійного захворювання, а | | | |також зміни цього відсотку або рівня. | | | |3. Контроль за проведенням | | | |позачергових медичних експертиз. | | | |4. Участь в організації роботи зі | | | |створення реєстру потерпілих від | | | |нещасних випадків на виробництві та | | | |професійних захворювань. | | | |5. Організація роботи з профілактики | | | |професійних захворювань, | | | |цілеспрямованого та кваліфікованого | | | |лікування потерпілого у | | | |спеціалізованих медичних закладах з | | | |метою якнайшвидшого відновлення | | | |здоров'я застрахованого. | | | |6. Організація роботи щодо проведенню | | | |наукових досліджень у сфері медицини | | | |та участь у розроблені центральними | | | |органами виконавчої влади національної| | | |та галузевих програм поліпшення стану | | | |безпеки, умов праці і виробничого | | | |середовища та їх реалізації. | | | |7. Організація у відповідності до | | | |висновку ЛКК або МСЕК навчання та | | | |перекваліфікації потерпілого, якщо | | | |внаслідок ушкодження здоров'я або | | | |заподіяння моральної шкоди потерпілий | | | |не може виконувати попередню роботу. | | | |8. Організація забезпечення повного | | | |обсягу постійно доступної, раціонально| | | |організованої медичної допомоги, | | | |догляд потерпілих удома, в лікарні, | | | |реабілітаційному закладі. | | | |9. Організація участі представників | | | |Фонду у роботі медико-соціальних | | | |експертних комісій (МСЕК) чи | | | |лікарсько-консультаційних комісій | | | |(ЛКК). | | | |10. Організація роботи відповідних | | | |постійних комісій правління Фонду. | | | |11. Організація роботи із забезпечення| | | |зв'язків з відповідними комітетами | | | |Кабінету Міністрів, міністерствами, | | | |зокрема, Міністерством охорони | | | |здоров'я, профспілками. | | | |12. Організація роботи з навчання та | | | |підвищення кваліфікації працівників. | | | |13. Оперативне керівництво роботою | | | |робочих органів виконавчої дирекції | | | |Фонду в Автономній Республіці Крим, | | | |Кіровоградській, Миколаївській, | | | |Тернопільській, Хмельницькій та | | | |Житомирській областях. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 5. |Заступник | 1 |1. Здійснення прогнозних розрахунків | |директора по | |показників бюджету Фонду. | |роботі з | |2. Організація роботи по | |обслуговування| |обслуговуванню та руху коштів від | |кошторисів та | |страхувальників на рахунок Фонду та з | |бюджету Фонду | |рахунку Фонду до потерпілих, аналіз | | | |надходжень коштів та фінансування | | | |витрат. | | | |3. Організаційно-методичне | | | |забезпечення щодо формування | | | |кошторисів видатків на утримання | | | |робочих органів виконавчої дирекції | | | |Фонду. | | | |4. Забезпечення фінансування робочих | | | |органів виконавчої дирекції Фонду | | | |згідно з затвердженим кошторисом. | | | |5. Підготовка пропозицій щодо | | | |визначення страхових тарифів для | | | |підприємств на страхування від | | | |нещасного випадку. | | | |6. Взаємодія із фондами з інших видів | | | |соціального страхування в частині | | | |фінансування заходів, пов'язаннях з | | | |матеріальним забезпеченням | | | |застрахованих. | | | |7. Організація роботи робочих органів | | | |виконавчої дирекції Фонду щодо | | | |бухгалтерського обліку та звітності. | | | |8. Контроль за формуванням бюджету | | | |Фонду та кошторисом видатків на | | | |утримання робочих органів виконавчої | | | |дирекції Фонду. | | | |9. Контроль за своєчасним надходженням| | | |коштів від страхувальників, аналіз | | | |надходжень та вжиття заходів щодо | | | |підвищення відсотку збору коштів від | | | |страхувальників. | | | |10. Контроль за своєчасною та в | | | |повному обсязі виплатою потерпілим | | | |призначених страхових виплат. | | | |11. Організація роботи відповідних | | | |постійних комісій правління Фонду. | | | |12. Контроль за матеріально-технічним | | | |забезпеченням та майном Фонду. | | | |13. Оперативне керівництво роботою | | | |робочих органів виконавчої дирекції | | | |Фонду в Донецькій, Луганській, | | | |Рівненській, Херсонській та Львівській| | | |областях. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 6. |Секретаріат | 5 |1. Організаційно-методичне | | | |забезпечення діловодства в | | | |центральному апараті та робочих | | | |органах виконавчої дирекції Фонду, | | | |здійснення контролю за дотриманням | | | |вимог діловодства, контроль виконання | | | |документів (канцелярія центрального | | | |апарату виконавчої дирекції Фонду). | | | |2. Організаційне забезпечення роботи | | | |правління, ведення відповідної | | | |документації (сектор роботи з | | | |правлінням та наглядовою радою). | | | |3. Організаційне забезпечення роботи | | | |наглядової ради, ведення відповідної | | | |документації (сектор роботи з | | | |правлінням та наглядовою радою). | ---+--------------+------+--------------------------------------| 7. |Управління | 5 |1. Забезпечення реалізації кадрової | |кадрів та | |політики в центральному апараті та | |заробітної | |робочих органах виконавчої дирекції | |плати | |Фонду, укомплектування центрального | | | |апарату виконавчої дирекції Фонду | | | |висококваліфікованими працівниками. | | | |2. Розробка інструктивних матеріалів | | | |та методичне керівництво робочими | | | |органами виконавчої дирекції Фонду з | | | |питань кадрової політики та | | | |організації заробітної плати | | | |працівників. | | | |3. Підготовка пропозицій щодо | | | |оптимізації структури та визначення | | | |граничної чисельності працівників | | | |виконавчої дирекції Фонду. | | | |4. Підготовка штатного розпису | | | |центрального апарату та експертиза | | | |штатних розписів робочих органів | | | |виконавчої дирекції Фонду. | | | |5. Контроль за додержанням чинного | | | |законодавства про працю в робочих | | | |органах виконавчої дирекції Фонду. | | | |6. Організація та контроль за | | | |підготовкою, перепідготовкою, та | | | |підвищенням кваліфікації працівників | | | |виконавчої дирекції Фонду. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 8. |Контрольно- | 6 |1. Проведення документальних ревізій | |ревізійне | |та перевірок фінансово-господарської | |управління | |діяльності робочих органів виконавчої | | | |дирекції Фонду. | | | |2. Організаційно-методичне | | | |забезпечення роботи | | | |контролера-ревізора. | | | |3. Контроль за усуненням виявлених | | | |порушень та попередження їх у | | | |подальшому. | | | |4. Здійснення контролю та аналізу | | | |(згідно зі звітами регіональних | | | |відділень Фонду) надходжень коштів до | | | |Фонду. | | | |5. Здійснення аналізу кошторису | | | |видатків виконавчої дирекції та | | | |регіональних відділень Фонду. | | | |6. Здійснення контролю за цільовим | | | |використанням коштів Фонду. | | | |7. Підготовка та подання звіту щодо | | | |фінансово-господарської діяльності | | | |робочих органів виконавчої дирекції | | | |Фонду. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 9. |Юридичне | 6 |1. Організаційно-методичне керівництво| |управління | |правовою роботою в робочих органах | | | |виконавчої дирекції Фонду. | | | |2. Участь в підготовці проектів | | | |нормативних актів, які розробляються | | | |виконавчою дирекцією Фонду, та | | | |підготовка проектів змін до чинних | | | |нормативно-правових актів. | | | |3. Претензійно-позовна робота та | | | |допомога у її веденні робочим органам | | | |виконавчої дирекції Фонду. | | | |4. Участь у застосуванні заходів | | | |правового впливу у разі невиконання чи| | | |неналежного виконання відповідних | | | |законодавчих актів робочими органами | | | |виконавчої дирекції Фонду. | | | |5. Організація роботи щодо укладення | | | |Фондом господарських договорів, які | | | |сприяють його роботі. | | | |6. Представництво інтересів Фонду в | | | |судах, правоохоронних органах під час | | | |розгляду правових питань і спорів. | | | |7. Організація правового супроводження| | | |договірної роботи робочих органів | | | |виконавчої дирекції Фонду. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 10.|Відділ | 3 |1. Координація | |міжнародних | |інформаційно-роз'яснювальної та | |відносин та | |видавничої діяльності інформаційних | |зв'язків із | |служб робочих органів виконавчої | |засобами | |дирекції Фонду. | |масової | |2. Підготовка пропозицій до проектів | |інформації | |міжнародних договорів і угод в галузі | | | |страхування від нещасних випадків на | | | |виробництві та професійних | | | |захворювань. | | | |3. Надання пропозицій щодо реалізації | | | |політики страхування від нещасних | | | |випадків на виробництві та | | | |профзахворювань виходячи з аналізу | | | |міжнародного досвіду, статистичних | | | |даних, соціологічних досліджень та | | | |вивчення інших матеріалів зарубіжних | | | |країн. | | | |4. Участь у підготовці та проведенні | | | |переговорів з експертами інших держав | | | |щодо проектів міжнародних договорів і | | | |угод з питань страхування від нещасних| | | |випадків на виробництві та професійних| | | |захворювань. | | | |5. Моніторинг центральної преси та | | | |обласних ЗМІ, вивчення громадської | | | |думки щодо надання соціальних послуг | | | |та діяльності Фонду. | | | |6. Підготовка аналітичних матеріалів з| | | |питань діяльності Фонду, організація | | | |прес-конференцій, брифінгів, круглих | | | |столів та конференцій, створення | | | |відео-, фото- та аудіопродукції з | | | |питань соціального страхування від | | | |нещасних випадків. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 11.|Управління | 6 |1. Організація проведення | |організації | |профілактичних заходів, спрямованих на| |профілактики | |усунення шкідливих і небезпечних | |нещасних | |виробничих факторів, запобігання | |випадків та | |нещасним випадкам на виробництві, | |профзахворю- | |професійним захворюванням та іншим | |вань | |випадкам загрози здоров'ю | | | |застрахованих, викликаних умовами | | | |праці. | | | |2. Організація навчання, підвищення | | | |рівня знань працівників, які вирішують| | | |питання охорони праці. | | | |3. Організація пропаганди безпечних та| | | |нешкідливих умов праці. | | | |4. Надання страхувальникам необхідних | | | |консультацій, сприяння у створенні | | | |ними та реалізації ефективної системи | | | |управління охороною праці. | | | |5. Участь у розслідуванні групових | | | |нещасних випадків, нещасних випадків | | | |із смертельними наслідками та можливою| | | |інвалідністю, а також професійних | | | |захворювань. | | | |6. Підготовка пропозицій про | | | |збільшення або зменшення страхових | | | |тарифів. | | | |7. Аналіз виробничого травматизму та | | | |організація експертиз безпеки та умов | | | |праці. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 12.|Управління | 8 |1. Розробка нормативних актів і | |відшкодування | |методичних рекомендацій з питань | |шкоди | |організації, координації, планування | |потерпілим | |робіт щодо відшкодування шкоди | | | |потерпілим та членам їх сімей. | | | |2. Керівництво та організація роботи | | | |робочих органів виконавчої дирекції | | | |Фонду та забезпечення ефективної | | | |роботи щодо відшкодування шкоди | | | |потерпілим від нещасних випадків на | | | |виробництві та професійних захворювань| | | |згідно з законодавством. 3. Контроль | | | |за правильністю і своєчасністю | | | |відшкодування шкоди потерпілим і | | | |усуненням виявлених порушень в | | | |регіональних структурах, попередження | | | |їх в подальшому. | | | |4. Контроль за організацією поховання | | | |померлого, відшкодування вартості | | | |пов'язаних з цим ритуальних послуг | | | |відповідно до місцевих умов. | | | |5. Організаційно-методичне | | | |забезпечення взаємодії органами | | | |виконавчої влади. | | | |6. Підготовка пропозицій щодо | | | |удосконалення системи відшкодування | | | |шкоди потерпілим з урахуванням | | | |передового досвіду. | | | |7. Перепідготовка та навчання | | | |спеціалістів з питань відшкодування | | | |шкоди потерпілим та членам їх сімей. | | | |8. Збір, узагальнення та аналіз | | | |звітних даних щодо відшкодування шкоди| | | |потерпілим. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 13.|Відділ аналізу| 3 |1. Забезпечення спеціалістів | |інформації та | |виконавчої дирекції Фонду та її | |впровадження | |робочих органів необхідним програмними| |інформаційних | |засобами. | |технологій | |2. Організація придбання, | | | |профілактики, ремонту і модернізації | | | |комп'ютерної техніки та її | | | |компонентів. | | | |3. Консультаційна та технічна | | | |підтримка роботи працівників Фонду з | | | |комп'ютерною технікою. | | | |4. Адміністрування баз даних та | | | |антивірусний захист. | | | |5. Забезпечення роботи інформаційного | | | |порталу Фонду. | | | |6. Забезпечення дотримання вимог | | | |техніки безпеки та ергономіки при | | | |роботі з комп'ютерною технікою. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 14.|Управління | 9 |1. Забезпечення дотримання | |внесків та | |законодавства у сфері соціального | |реєстрації | |страхування від нещасних випадків, а | |страхуваль- | |також виконання рішень правління Фонду| |ників | |щодо реєстрації страхувальників, | | | |видачі їм страхових свідоцтв та | | | |повідомлень про розмір страхових | | | |тарифів. | | | |2. Прогнозування та аналіз сум | | | |страхових внесків за регіональною та | | | |галузевою ознаками. | | | |3. Організаційно-методичне керівництво| | | |та контроль за діяльністю робочих | | | |органів виконавчої дирекції Фонду з | | | |питань реєстрації, визначення | | | |страхових тарифів, застосування знижок| | | |та надбавок до розміру страхових | | | |внесків, прийняття рішень про | | | |віднесення до інших класів | | | |професійного ризику виробництва. | | | |4. Створення та ведення реєстру | | | |страхувальників. | | | |5. Забезпечення взаємодії органів | | | |виконавчої дирекції Фонду та платників| | | |страхових внесків з банківськими та | | | |іншими установами щодо сплати | | | |страхових внесків. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 15.|Фінансово- | 3 |1. Формування бюджету Фонду та аналіз | |економічний | |його виконання в розрізі статей та їх | |відділ | |першочерговості. | | | |2. Розробка кошторису адміністративних| | | |витрат виконавчої дирекції Фонду та | | | |розподіл їх в регіональному розрізі. | | | |3. Організаційно-методичне керівництво| | | |обліку та контролю за повнотою сплати | | | |внесків страхувальникам | | | |4. Розробка нормативно-правових | | | |документів з питань фінансування | | | |Фонду. | | | |5. Підготовка пропозицій щодо | | | |визначення страхових тарифів за класом| | | |професійного ризику. | | | |6. Аналіз виконання робочих органів | | | |виконавчої дирекції Фонду планів | | | |надходження коштів. | | | |7. Організація роботи по встановленню | | | |взаємовідносин Фонду з банківськими | | | |установами. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 16.|Управління | 6 |1. Організація та ведення | |бухгалтерсь- | |бухгалтерського обліку | |кого обліку та| |адміністративних видатків виконавчої | |звітності | |дирекції Фонду. | | | |2. Контроль за станом бухгалтерського | | | |обліку коштів, матеріальних цінностей,| | | |розрахунків виконавчої дирекції Фонду | | | |з підприємствами, організаціями. | | | |3. Організаційно-методичне | | | |забезпечення діяльності відділів та | | | |секторів бухгалтерського обліку в | | | |робочих органах Фонду. | | | |4. Контроль за повнотою | | | |(пропорційністю) виділення коштів | | | |управлінням виконавчої дирекції Фонду | | | |згідно з кошторисами та своєчасне їх | | | |перерахування. | | | |5. Методичне забезпечення та | | | |координація роботи робочих органів | | | |виконавчої дирекції Фонду щодо | | | |послідовності та своєчасності | | | |перерахування страхових виплат | | | |потерпілим та інших перерахувань | | | |передбачених бюджетом Фонду. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 17.|Відділ по | 3 |1. Організація роботи по створенню та | |створенню та | |розвитку матеріально-технічної бази, | |використанню | |придбання будівель (приміщень) їх | |матеріально- | |реконструкція та поточний ремонт. | |технічної бази| |2. Планування капітального | |Фонду | |будівництва, реконструкції, | | | |капітального та поточних ремонтів | | | |будинків та приміщень центрального | | | |апарату та робочих органів виконавчої | | | |дирекції Фонду. | | | |3. Участь у формуванні кошторисів | | | |видатків на матеріально-технічне | | | |забезпечення робочих органів | | | |виконавчої дирекції Фонду. | | | |4. Підготовка робочих органів | | | |виконавчої дирекції Фонду до роботи в | | | |осінньо-зимовий період. | | | |5. Організація проведення тендерів. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 18.|Відділ | 3 |1. Організація та методичне | |медичної | |забезпечення роботи регіональних | |реабілітації | |реабілітаційних центрів та закладів | |та | |(відділень) відновного лікування. | |профілактики | |2. Розробка нормативно-методичних | | | |документів з питань профілактики та | | | |реабілітації. | | | |3. Контроль за впровадженням в | | | |практику сучасних медичних технологій | | | |профілактики та реабілітації. | | | |4. Розробка та впровадження | | | |комп'ютерної медичної системи | | | |реабілітації та профілактики. | | | |5. Підготовка та підвищення | | | |кваліфікації спеціалістів для | | | |регіональних реабілітаційних центрів | | | |та закладів (відділень) відновного | | | |лікування. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 19.|Управління | 7 |З питань медичного обслуговування. | |медичного | |1. Організаційно-методична робота щодо| |обслуговування| |створення умов для своєчасного надання| | | |кваліфікованої первинної невідкладної | | | |допомоги потерпілим при нещасних | | | |випадках. | | | |2. Контроль виконання договірних | | | |вимог, обсягу та обґрунтованості | | | |медичного обслуговування потерпілих в | | | |лікувально-профілактичних закладах у | | | |відповідності з договорами. | | | |3. Розробка та контроль за | | | |впровадженням заходів, методів, | | | |критеріїв ранньої діагностики | | | |професійних захворювань та наслідків | | | |виробничих травм. | | | |4. Організація та контроль за медичним| | | |обслуговуванням та лікувальним | | | |процесом потерпілих у спеціалізованих | | | |лікувально-профілактичних закладах. | | | |5. Контроль за доцільністю та | | | |обґрунтованістю призначення | | | |лікувальних засобів в процесі | | | |лікування потерпілого. З питань | | | |медичної реабілітації. | | | |1. Організаційно-методична робота з | | | |питань відновного лікування хворих на | | | |професійні захворювання та осіб з | | | |виробничими травмами і трудовими | | | |каліцтвами. | | | |2. Розробка і впровадження порядку | | | |відбору хворих і показань щодо | | | |напрямку їх на реабілітацію. | | | |3. Впровадження в практику нових | | | |сучасних методів медичної | | | |реабілітації, що засновуються на | | | |досягненнях науки, техніки і | | | |передового досвіду | | | |лікувально-профілактичних закладів та | | | |інших установ системи охорони | | | |здоров'я. | | | |4. Забезпечення взаємозв'язку і | | | |наступності з закладами, що скеровують| | | |хворих на реабілітацію, а також із | | | |закладами соціального забезпечення. | | | |5. Здійснення наступності з МСЕК щодо | | | |планової щорічної реабілітації хворих.| ---+--------------+------+--------------------------------------| 20.|Адміністратив-| 3 |1. Забезпечення центрального апарату | |но-господарчий| |виконавчої дирекції Фонду необхідними | |відділ | |матеріалами і послугами для належного | | | |функціонування. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 4

до постанови правління

Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

20.04.2001 N 13

СТРУКТУРА

та основні завдання структурних підрозділів

управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України

в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі

------------------------------------------------------------------ N | Найменування |Штатна| Основні завдання | п/п| структурного |чисе | | | підрозділу |льні- | | | |сть | | ---+--------------+------+--------------------------------------| 1. |юридичний | 81 |1. Методичне забезпечення застосування| | | |чинного законодавства у відповідних | | | |відділеннях виконавчої дирекції Фонду.| | | |2. Претензійно-позовна робота. | | | |3. Представництво інтересів управління| | | |Фонду в судах, правоохоронних органах | | | |під час розгляду правових питань і | | | |спорів. | | | |4. Аналіз, правові висновки та | | | |пропозиції по матеріалах перевірок. | | | |5. Правове супроводження договірної | | | |роботи. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 2. |по роботі з | 27 |1. Реалізація кадрової політики | |кадрами | |виконавчої дирекції Фонду, | | | |комплектація кадрами структурних | | | |підрозділів управління і відділень в | | | |районах та містах. | | | |2. Організація роботи по | | | |перепідготовці та підвищенню | | | |кваліфікації працівників управління та| | | |відділень. | | | |3. Робота з резервом кадрів. | | | |4. Підготовка інформаційних матеріалів| | | |з питань кадрової роботи. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 3. |збору внесків | 114 |1. Організаційно-правове забезпечення | |та реєстрації | |роботи відділень виконавчої дирекції | |страхуваль- | |Фонду щодо реєстрації страхувальників,| |ників | |видачі їм страхових свідоцтв і | | | |повідомлень, розрахунку розміру | | | |страхових внесків, прийняття рішень | | | |про віднесення до інших класів | | | |професійного ризику. | | | |2. Ведення реєстру страхувальників та | | | |їх внесків. | | | |3. Здійснення прогнозування та аналізу| | | |сум страхових внесків в розрізі міст | | | |обласного значення, районів та галузей| | | |економіки областей. | | | |4. Координаційна робота та взаємодія | | | |із страхувальниками, регіональними | | | |органами соціального захисту та іншими| | | |з питань реєстрації підприємств та | | | |забезпечення сплати внесків. | | | |5. Координація та контроль за | | | |діяльністю відділень з питань | | | |реєстрації страхувальників та їх | | | |внесків. | | | |6. Складання статистичної звітності та| | | |оперативної інформації. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 4. |зв'язків із | 27 |1. Підготовка аналітичних матеріалів з| |засобами | |питань соціального страхування від | |масової | |нещасних випадків для інформування | |інформації | |виконавчої дирекції Фонду. | | | |2. Підготовка матеріалів для | | | |проведення прес-конференцій, | | | |брифінгів, круглих столів та | | | |конференцій, створення відео-, фото- | | | |та аудіопродукції з питань соціального| | | |страхування від нещасних випадків. | | | |3. Збирання, узагальнення та аналіз | | | |розповсюджених ЗМІ матеріалів, що | | | |стосуються діяльності Фонду. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 5. |бухгалтерсь- | 81 |1. Організація та ведення | |кого обліку та| |бухгалтерського обліку | |звітності | |адміністративних видатків управління | | | |виконавчої дирекції Фонду. | | | |2. Контроль за станом бухгалтерського | | | |обліку коштів, матеріальних цінностей,| | | |розрахунків управління виконавчої | | | |дирекції Фонду з підприємствами та | | | |організаціями. | | | |3. Контроль за повнотою | | | |(пропорційністю) виділення коштів | | | |відділенням виконавчої дирекції Фонду | | | |згідно з кошторисами та своєчасне їх | | | |призначення. | | | |4. Зведення бухгалтерської звітності в| | | |цілому по управлінню виконавчої | | | |дирекції Фонду та подання її | | | |відповідним контролюючим органам та | | | |центральному апарату виконавчої | | | |дирекції Фонду. | | | |5. Організаційно-методичне | | | |забезпечення діяльності секторів | | | |бухгалтерського обліку в відділеннях | | | |виконавчої дирекції Фонду. | | | |6. Проведення виплат потерпілим згідно| | | |наказів про їх нарахування (м. Київ та| | | |м. Севастополь) та індексації виплат | | | |потерпілим (м. Київ та | | | |м. Севастополь). | ---+--------------+------+--------------------------------------| 6. |канцелярія | 27 |1. Організаційне забезпечення | | | |діловодства в управлінні. | | | |2. Контроль виконання документів. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 7. |відшкодування | 108 |1. Керівництво та організація роботи | |шкоди | |відділень виконавчої дирекції Фонду в | |потерпілим | |районах та містах, забезпечення | | | |ефективності їх роботи по призначенню | | | |страхових виплат та надання соціальних| | | |послуг потерпілим та членам їх сімей. | | | |2. Організація поховання померлого, | | | |відшкодування вартості пов'язаних з | | | |цим ритуальних послуг відповідно до | | | |місцевих умов. | | | |3. Підготовка пропозицій щодо | | | |удосконалення системи відшкодування | | | |шкоди потерпілим. | | | |4. Збір, узагальнення та аналіз | | | |звітних даних щодо призначення | | | |відшкодування шкоди потерпілим та | | | |членам їх сімей. | | | |5. Організаційно-методичне | | | |забезпечення взаємодії з органами | | | |виконавчої влади. | | | |6. Здійснення планування та | | | |координації робіт у відділеннях з | | | |питань, що входять до компетенції | | | |відділу. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 8. |організації | 42 |1. Участь у: | |профілактики | |- розробленні органами виконавчої | |нещасних | |влади регіональних програм поліпшення | |випадків на | |стану безпеки, умов праці і | |виробництві та| |виробничого середовища та їх | |профзахво- | |реалізації; | |рювань | |- комісіях по перевірці знань з | | | |охорони праці працівників підприємств.| | | |2. Аналіз стану безпеки і умов праці | | | |на підприємствах, що зареєстровані в | | | |Фонді соціального страхування від | | | |нещасних випадків; розроблення заходів| | | |щодо профілактики нещасних випадків та| | | |профзахворювань на його основі. | | | |3. Організація проведення експертизи | | | |умов і безпеки праці, а також об'єктів| | | |виробничого і соціально-культурного | | | |призначення, що проектуються, | | | |будуються чи експлуатуються, зразків | | | |нових машин, механізмів, устаткування,| | | |технологічних процесів, транспортних | | | |засобів на відповідність їх вимогам | | | |нормативно-правових актів з питань | | | |охорони праці незалежними | | | |експертно-технічними центрами, | | | |інститутами. | | | |4. Пропаганда безпечних та нешкідливих| | | |умов праці. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 9. |медичного | 48 |З питань медичного обслуговування. | |обслуговування| |1. Ведення реєстру | | | |лікувально-профілактичних установ і | | | |контроль за виконанням ними договірних| | | |зобов'язань по роботі з Фондом. | | | |2. Організація забезпечення потерпілих| | | |лікувальними засобами, ортопедичними | | | |виробами, спеціальними засобами | | | |пересування і т. і. | | | |3. Впровадження стандартів | | | |лікувально-діагностичного процесу у | | | |ЛПУ, що обслуговують міські і районні | | | |відділення Фонду. | | | |4. Організація і контроль мережі | | | |профілакторіїв страхувальників. | | | |5. Організація впровадження нових | | | |методів лікування провідних | | | |професійних захворювань і характерних | | | |травм, що є специфічними для регіону. | | | |З питань медичної реабілітації. | | | |1. Проведення аналізу первинного | | | |виходу працюючих по інвалідності і | | | |корегування реабілітаційних курсів їх | | | |лікування. | | | |2. Контроль і координація медичної, | | | |психологічної і соціальної | | | |реабілітації постраждалих. | | | |3. Організація і контроль роботи | | | |закладів відповідного лікування, | | | |обласних реабілітаційних центрів по | | | |виконанню індивідуальних | | | |реабілітаційних програм МСЕК. | | | |4. Впровадження стандартизованих | | | |методів відбору хворих і показань щодо| | | |направлення їх на реабілітацію. | | | |5. Контроль за підвищенням | | | |кваліфікації спеціалістів власної | | | |мережі закладів відновлювального | | | |лікування. | | | |6. Контроль і організація забезпечення| | | |інвалідів санітарно-курортним | | | |лікуванням. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 5

до постанови правління

Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

20.04.2001 N 13

СТРУКТУРА

та основні завдання структурних підрозділів

відділень виконавчої дирекції Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України в районах

та містах обласного значення

------------------------------------------------------------------ N | Найменування |Штатна| Основні завдання | п/п| структурного |чисе- | | | підрозділу |льні- | | | |сть | | ---+--------------+------+--------------------------------------| 1. |юридичний | 217 |1. Претензійно-позовна робота. | | | |2. Представництво інтересів відділення| | | |в судах, правоохоронних органах під | | | |час розгляду правових питань і спорів.| | | |3. Правове супроводження договірної | | | |роботи. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 2. |бухгалтерсь- | 681 |1. Проведення виплат потерпілим згідно| |кого обліку та| |з наказами про їх призначення. | |звітності | |2. Проведення індексації виплат | | | |потерпілим. | | | |3. Організація та ведення | | | |бухгалтерського обліку | | | |адміністративних видатків відділення | | | |виконавчої дирекції Фонду. | | | |4. Контроль за станом бухгалтерського | | | |обліку коштів, матеріальних цінностей,| | | |розрахунків відділення виконавчої | | | |дирекції Фонду з підприємствами, | | | |організаціями. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 3. |канцелярія | 210 |1. Організаційне забезпечення | | | |діловодства у відділенні. | | | |2. Контроль виконання документів. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 4. |збору внесків |1062 |1. Проведення реєстрації | |та реєстрації | |страхувальників, видача страхових | |страхуваль- | |свідоцтв та повідомлень, застосування | |ників | |знижок та надбавок до розміру | | | |страхових внесків, прийняття рішень | | | |про віднесення до інших класів | | | |професійного ризику виробництва. | | | |2. Ведення реєстру страхувальників та | | | |їх внесків. | | | |3. Здійснення прогнозування та аналізу| | | |сум страхових внесків в розрізі | | | |галузей економіки районів. | | | |4. Взаємодія із страхувальниками, | | | |банківськими установами щодо | | | |реєстрації підприємств та сплати | | | |страхових внесків. | | | |5. Ведення форм первинного обліку | | | |страхувальників. | | | |6. Складання статистичної звітності та| | | |оперативної інформації. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 5. |відшкодування |1041 |1. Збір та узагальнення звітних даних | |шкоди | |щодо відшкодування шкоди потерпілим та| |потерпілим | |членам їх сімей. | | | |2. Проведення робіт щодо призначення | | | |відшкодування шкоди потерпілим. | ---+--------------+------+--------------------------------------| 6. |організації | 453 |1. Участь у роботі комісій на | |профілактики | |підприємствах: | |нещасних | |- з розслідування групових нещасних | |випадків на | |випадків, нещасних випадків із | |виробництві та| |смертельними наслідками та з можливою | |профзахворю- | |інвалідністю, а також професійних | |вань | |захворювань; | | | |- по прийняттю закінчених робіт з | | | |охорони праці, що фінансуються Фондом | | | |соціального страхування від нещасних | | | |випадків як допомога на безповоротній | | | |основі; | | | |- по прийняттю організованих робочих | | | |місць для інвалідів відповідно до | | | |нормативних актів з охорони праці | | | |підприємством або разом з органами | | | |виконавчої влади, органами місцевого | | | |самоврядування чи з іншими | | | |зацікавленими суб'єктами | | | |підприємницької діяльності, за рахунок| | | |Фонду соціального страхування від | | | |нещасних випадків; | | | |- з питань перевірки знань з охорони | | | |праці працівників підприємств; | | | |- з випробувань та прийняття в | | | |експлуатацію виробничих об'єктів, | | | |засобів виробництва та індивідуального| | | |захисту, апаратури та приладів | | | |контролю. | | | |2. Здійснення контролю на | | | |підприємствах за: | | | |- своєчасним і якісним проведенням | | | |розслідувань нещасних випадків та | | | |аварій; | | | |- виконанням заходів, що запропоновані| | | |комісіями з розслідування групових | | | |нещасних випадків (аварій), нещасних | | | |випадків із смертельним наслідком і з | | | |можливою інвалідністю та якістю | | | |матеріалів розслідування; | | | |- реалізацією на підприємствах заходів| | | |з питань охорони праці, що передбачені| | | |колективними договорами, національною,| | | |регіональними та галузевими програмами| | | |поліпшення стану безпеки, умов праці і| | | |виробничого середовища, а також | | | |розділами з цих питань генеральної та | | | |галузевих угод; | | | |- організацією робочих місць | | | |відповідно до нормативних актів з | | | |охорони праці для інвалідів | | | |підприємством або разом з органами | | | |виконавчої влади та органами місцевого| | | |самоврядування чи з іншими | | | |зацікавленими суб'єктами | | | |підприємницької діяльності. | | | |3. Одержання та подання документів для| | | |розгляду справ про страхові виплати | | | |застрахованому або членам його сім'ї, | | | |якщо вони за станом здоров'я чи з | | | |інших причин неспроможні самі одержати| | | |документи. | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: