open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
04.11.2010 N 13

Про стан робіт щодо продовження

експлуатації енергоблока N 2

Рівненської АЕС у понадпроектний

термін за результатами розгляду

Звіту з періодичної переоцінки безпеки

Роботи з підготовки блока N 2 РАЕС до експлуатації у
понадпроектний термін виконуються відповідно до Енергетичної
стратегії України на період до 2030 року ( 145-2006-р ),
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня
2006 року N 145-р ( 145-2006-р ), та Комплексної програми робіт
щодо продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків атомних
електростанцій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 29 квітня 2004 р. N 263-р ( 263-2004-р ). Відповідно до рішення колегії Держатомрегулювання від
24 квітня 2007 року N 7 НАЕК "Енергоатом" було розроблено та
узгоджено план-графік робіт з продовження терміну експлуатації
блока N 2 РАЕС в понадпроектний термін з конкретними строками
реалізації ключових заходів. На поточний час виконані основні роботи з оцінки технічного
стану систем та елементів, реконструкції та модернізації,
заплановані в рамках виконання програм з підвищення безпеки, в
тому числі Концепції з підвищення безпеки діючих енергоблоків
атомних електростанцій, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 13.12.2005 N 515-р ( 515-2005-р ) (далі -
Концепція). Згідно вимог Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері
використання ядерної енергії" ( 1370-14 ) НАЕК "Енергоатом"
14.06.2010 р. звернувся до Держатомрегулювання із Заявою на
внесення змін до ліцензії серії ЕО N 000211 на право здійснення
діяльності на етапі життєвого циклу експлуатації ядерної установки
Рівненської АЕС та надав Звіт з періодичної переоцінки безпеки
(далі - ЗППБ). За результатами проведення державної експертизи ЗППБ на
поточний час Держатомрегулюванням прийняті позитивні рішення по
12 факторам безпеки із 14. Звіти по 2 факторам безпеки: "Поточний технічний стан систем
та елементів енергоблока" та "Старіння споруд, систем та
елементів, важливих для безпеки", після проведення державної
експертизи знаходяться на доопрацюванні, також як і "Комплексний
аналіз безпеки", який буде розглянутий повторно після врахування в
ньому результатів аналізу по двох вищезгаданих факторах безпеки. Для своєчасного усунення виявлених недоліків зазначених
розділів ЗППБ енергоблока N 2 РАЕС експлуатуючій організації
необхідно звернути увагу на вирішення ключових питань, що наведені
нижче. Поточний технічний стан систем та елементів. Необхідно надати завершальні звітні матеріали щодо оцінки
технічного стану корпусу реактора та верхнього блока, а також
розрахунки на міцність обладнання та трубопроводів систем безпеки. Не узгоджені, за результатами оцінки технічного стану,
рішення щодо можливості експлуатації будівельних конструкцій у
понадпроектний термін. Старіння споруд, систем та елементів, важливих для безпеки. За результатами виконання робіт з оцінки технічного стану
споруд, систем та елементів виявлені механізми деградації,
запропоновані заходи щодо моніторингу ефектів старіння. Не
узгодженими на даний час залишаються звітні матеріали щодо
управління старінням таких критичних елементів, як корпус ректора,
парогенератори, будівельні споруди. На поточний час повністю виконано 32 заходи Концепції
підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій
( 515-2005-р ) із 37, 5 заходів виконано в фізичних обсягах. Також
реалізовані 8 заходів капітального характеру із 11 запланованих до
виконання в 2010 р., що не ввійшли в Концепцію. Решта заходів
запланована до виконання в межах проектного терміну експлуатації
блока, в 2011 році. За результатами переоцінки безпеки у понадпроектний термін
повинні бути реалізовані наступні заходи: - розробити та впровадити інформаційно-аналітичну систему
управління старінням енергоблоків N 1, 2 ОП РАЕС; - виконати розрахунки на опір крихкому руйнуванню і сейсмічні
впливи для внутрішньокорпусних пристроїв реактора; - виконати додаткове розкріплення металоконструкції верхнього
блока реактора від зовнішніх динамічних впливів; - реалізувати заходи з кваліфікації обладнання. Враховуючи вищенаведене, колегія К О Н С Т А Т У Є:
1. З метою підтвердження можливості експлуатації енергоблока
N 2 Рівненської АЕС у понадпроектний строк експлуатуючою
організацією розроблено відповідний Звіт з періодичної переоцінки
безпеки.
2. За результатами переоцінки безпеки енергоблок N 2
Рівненської АЕС задовольняє вимогам безпеки за показниками
цільових критеріїв безпеки.
3. Аналіз ЗППБ енергоблока N 2 Рівненської АЕС показав, що
існують усі передумови для завершення до кінця поточного року
більшості заходів з підготовки блока експлуатації у понадпроектний
термін.
4. За результатами державної експертизи виявлені окремі
зауваження щодо повноти, коректності та відповідності
представленої інформації вимогам діючих норм правил та стандартів
з ядерної та радіаційної безпеки, зокрема в частинах: - поточного стану корпусу реактора, парогенераторів,
обладнання та трубопроводів систем безпеки, будівельних
конструкцій, будівель та споруд; - старіння споруд, систем та елементів, важливих для безпеки.
5. За період 2008-2010 рр. за результатами проведених на
енергоблоці N 2 робіт щодо підвищення щільності системи
герметичного огородження, значення витоку зменшилося з
45,1% М/добу до 25,3% М/добу, а до кінця проектного терміну
експлуатації заплановано досягти значення витоку не більш
20% М/добу.
6. Виконання заходів, передбачених Концепцією ( 515-2005-р ),
відбувається згідно графіка, частину інших заходів з підвищення
безпеки заплановано виконати в межах проектного строку
експлуатації енергоблока, тобто в 2011 р.
7. Представлений в ЗППБ узагальнюючий висновок про можливість
подовження терміну експлуатації до наступної переоцінки безпеки
поки що є передчасним.
8. Висновок про можливість безпечної експлуатації енергоблока
N 2 Рівненської АЕС у понадпроектний термін може бути зроблено
лише після закінчення всього комплексу робіт з переоцінки безпеки
в установлених обсягах, а саме: - надання та узгодження з Держатомрегулюванням звітних
матеріалів щодо виконання у повному обсязі заходів, передбачених
Концепцією ( 515-2005-р ), та інших заходів з підвищення безпеки,
запланованих для виконання в поточному році; - надання та узгодження Держатомрегулюванням в повному обсязі
матеріалів що обґрунтовують безпечну роботу корпусу реактора,
парогенераторів, обладнання та трубопроводів СБ; - завершення комплексу робіт щодо підтвердження кваліфікації
обладнання енергоблока N 2 РАЕС з невстановленим станом
кваліфікації, надання Держатомрегулювання на узгодження
відповідних звітів; - розробка та надання до Держатомрегулювання на узгодження
технічних рішень з експлуатації некваліфікованого обладнання з
переліком заходів підвищення кваліфікації такого обладнання. Заслухавши доповідь РАЕС, висновки та пропозиції Департаменту
оцінки безпеки ядерних установок Держатомрегулювання, експертні
оцінки ДНТЦ ЯРБ, виступи членів Громадської ради та членів
колегії, колегія Держатомрегулювання П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Визнати, що результати періодичної оцінки безпеки
енергоблока N 2 Рівненської АЕС дають підстави для розгляду
питання щодо продовження терміну його експлуатації у
понадпроектний одночасно із блоком N 1 РАЕС.
2. ДП НАЕК "Енергоатом" доопрацювати ЗППБ енергоблока N 2
Рівненської АЕС з урахуванням виконання вищезазначених заходів та
Висновків державної експертизи з ЯРБ та надати до
Держатомрегулювання разом з пропозиціями щодо призначення нового
строку його експлуатації.
Термін - до 15.11.2010 р.
Голова О.Миколайчук
Секретар Т.Козулько

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: