open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.01.2004 N 13

Про рішення щодо скарги ТОВ

"Чорноморський тренажерний центр"

Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), наказу Міністерства
економіки України від 04.12.2000 N 264 ( z0919-00 ), наказу
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 07.11.2003 N 320 ( v0320569-03 ), а також на підставі висновку
щодо розгляду скарги ТОВ "Чорноморський тренажерний центр"
стосовно організації та здійснення Севастопольським
військово-морським інститутом ім. М.П.Нахімова процедури закупівлі
мультифункціонального навігаційного тренажера у складі двох
мостиків (оголошення про закупівлю у бюлетені "Вісник державних
закупівель", 2003 р., N 29 (129), огол. N 8439(ТЕХ))
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити висновок щодо розгляду скарги ТОВ
"Чорноморський тренажерний центр" стосовно організації та
здійснення Севастопольським військово-морським інститутом
ім. М.П.Нахімова процедури закупівлі мультифункціонального
навігаційного тренажера у складі двох мостиків (додається).
2. Скаргу ТОВ "Чорноморський тренажерний центр" визнати
задоволеною згідно з висновком, що додається.
3. Відповідно до частини сьомої статті 37 Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 )
результати процедури закупівлі мультифункціонального навігаційного
тренажера у складі двох мостиків визнати недійсними.
4. Севастопольському військово-морському інституту
ім. М.П.Нахімова привести свою тендерну документацію у
відповідність із законодавством, користуючись висновком, що
додається, та провести нову процедуру закупівлі.
5. Управлінню методології, правового забезпечення та контролю
у сфері державних закупівель довести цей наказ до відома ТОВ
"Чорноморський тренажерний центр" та Севастопольського
військово-морського інституту ім. М.П.Нахімова протягом п'яти
робочих днів з дня його підписання.
Перший заступник Міністра В.Першин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

16.01.2004 N 13

ВИСНОВОК

щодо скарги ТОВ "Чорноморський Тренажерний Центр"

стосовно організації та здійснення Севастопольським

військово-морським інститутом ім. М.П.Нахімова процедури

закупівлі мультифункціонального навігаційного

тренажера у складі двох мостиків

За результатом розгляду скарги ТОВ "Чорноморський Тренажерний
центр" (далі - Скаржник) стосовно організації та здійснення
Севастопольським військово-морським інститутом ім. М.П.Нахімова
(далі - Замовник) процедури закупівлі мультифункціонального
навігаційного тренажера у складі двох мостиків і на підставі
наданих Скаржником і Замовником матеріалів установлено, що
тендерна документація, яка надавалась Замовником учасникам для
підготовки ними тендерних пропозицій, не відповідає вимогам Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ) (далі - Закон), зокрема: - термін дії тендерних пропозицій, зазначений у Запрошенні до
торгів (тендера) тендерної документації, не узгоджується з
терміном, зазначеним у додатку З "Тендерна форма: "Пропозиція"
тендерної документації. Крім того, термін дії тендерних пропозицій
варто встановлювати не з дня відкриття торгів, а з дня розкриття
тендерних пропозицій; - у підпунктах 5.1, 16.3 і 18.4 тендерної документації вираз
"може" має двоякий та дискримінаційний характер, оскільки не
встановлює чітких умов, за яких тендерну пропозицію буде
відхилено; - у підпункті 10.4 Замовнику слід більш чітко зазначити
можливість подання альтернативної тендерної пропозиції (якщо
Замовник допускає її подання). Крім того, незрозуміло, яким чином
учасники процедури закупівлі повинні визначити, чи вважається вона
"більш вигідною для Замовника", тому зазначений вираз необхідно
виключити; - підпунктом 15.1 Замовником порушено право учасників
процедур закупівель на оскарження дій Замовника, оскільки
відсутність представника учасника на процедурі розкриття тендерних
пропозицій ніяким чином не впливає на право оскарження. При цьому
учасник не зобов'язаний письмово повідомляти про неможливість
направити свого представника на процедуру розкриття; - у пункті 20 тендерної документації порушено вимоги статей
11, 15 і 27 Закону ( 1490-14 ). У цих статтях визначено вичерпний
перелік підстав для відхилення тендерних пропозицій і відмови в
участі у процедурі закупівлі. Розширення переліку не допускається; - терміни укладення договору про закупівлю з учасником,
пропозицію якого було акцептовано, зазначені у підпункті 24.1
тендерної документації, не узгоджуються з термінами, визначеними
статтею 29 Закону ( 1490-14 ), що є порушенням законодавства; - у порушення статті 21 Закону ( 1490-14 ) в тендерній
документації відсутні: основні умови, які обов'язково будуть включені до договору
про закупівлю або проекту договору про закупівлю; методика розрахунку ціни тендерної пропозиції із зазначенням
того, чи повинна вона включати інші елементи, крім вартості самих
товарів (витрати на транспортування, страхування, навантаження,
розвантаження, сплату митних тарифів, податків тощо); - у підпункті 3.3 додатка 2 "Кваліфікаційні вимоги" тендерної
документації Замовник встановив вимогу, що є дискримінаційною.
Відповідно до статті 15 Закону ( 1490-14 ) замовник може вимагати
інформацію лише про наявність коштів, обладнання та працівників
відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
Крім того, у підпунктах 4.3, 4.4 і 4.5 цього ж додатка Замовник
вимагає надання учасниками інформації (документів), яка стосується
не кваліфікаційних вимог, а вимог щодо предмета закупівлі; - у додатку 3 "Тендерна форма: "Пропозиція" тендерної
документації Замовник встановив суму договору - 950000 (дев'ятсот
п'ятдесят тисяч) гривень, що є порушенням статті 21 Закону
( 1490-14 ), оскільки суму договору учасники процедури закупівлі
повинні самостійно зазначати як ціну своєї тендерної пропозиції. У
пункті 3 цього ж додатка Замовник зазначив, що договір має бути
підписаний протягом 30-ти днів з дати акцепту пропозиції, що є
порушенням статті 29 Закону ( 1490-14 ) (цей термін не повинен
перевищувати 21 робочого дня); - технічне завдання щодо предмета закупівлі викладене
російською мовою, що є порушенням статті 10 Закону ( 1490-14 ); - назва предмета закупівлі, зазначена у технічному завданні,
не узгоджується з назвою, вказаною в оголошенні про торги та самій
тендерній документації; - у додатку 5 "Методика оцінки тендерних пропозицій"
тендерної документації відсутні критерії оцінки тендерних
пропозицій, їх питома вага (у відсотках), розрахунок коефіцієнта
відхилення і-го показника (Кі) та методика присудження балів за
кожним з критеріїв оцінки, що є порушенням статті 21 Закону
( 1490-14 ). Крім того, методика оцінки пропозицій входить до
складу технічного завдання Замовника, що є також порушенням
статті 21 Закону, оскільки технічна специфікація (завдання) чи
опис предмета закупівлі, що вимагається замовником, повинна
містити лише опис товарів, робіт, послуг, які закуповуються, з
викладенням об'єктивних технічних та якісних характеристик. Крім
того, відповідно до статті 26 Закону питома вага цінового критерію
не може бути нижчою 70 відсотків (у технічному завданні він
становить лише 15 відсотків), до критеріїв оцінки відповідно до
статті 26 Закону тендерних пропозицій не включаються умови, які за
вимогою тендерної документації є обов'язковими для виконання
(наприклад, відповідність умовам тендерної документації, наявність
сертифікатів тощо).
Протокол N 3 від 12.12.2003 складено з порушенням статті 26
Закону ( 1490-14 ) та наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 20.05.2003 N 129 ( z0447-03 )
"Про затвердження форм звітів про результати здійснення процедур
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та інструкцій
щодо їх заповнення".
Відповідно до статті 37 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) та з
урахуванням зазначеного скарга ТОВ "Чорноморський Тренажерний
центр" визнається задоволеною.
Директор департаменту з питань
координації державних закупівель
та державного замовлення Р.Колишко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: