open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Р І Ш Е Н Н Я
26.07.2005 N 13

Про необхідність усунення порушень

Державним комітетом України з нагляду

за охороною праці принципів державної

регуляторної політики згідно з вимогами

Закону України від 11.09.2003 N 1160-IV

"Про засади державної регуляторної політики

у сфері господарської діяльності"

На виконання вимог Закону України від 11.09.2003 N 1160-IV
( 1160-15 ) "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності", а також статті 3 Указу Президента
України від 01.06.2005 N 901/2005 ( 901/2005 ) "Про деякі заходи
щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики",
здійснюючи аналіз нормативно-правових актів центральних органів
виконавчої влади щодо їх відповідності принципам державної
регуляторної політики Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва В С Т А Н О В И В:
Державним комітетом України з нагляду за охороною праці було
прийнято наказ від 06.12.2004 N 269 ( z0227-05 ) "Про затвердження
Правил охорони праці у тваринництві. Свинарство".
Правила охорони праці у тваринництві. Свинарство ( z0227-05 )
(далі - Правила) містять посилання на нормативно-правові акти, які
на сьогоднішній день є такими, що втратили чинність.
Зокрема, розділ 2 Правил ( z0227-05 ) встановлює вимоги до
персоналу, що бере участь у виробничому процесі. Відповідно до
підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 Правил при допуску
працівників до різних видів робіт необхідно керуватись Переліком
робіт з підвищеною небезпекою, затвердженим наказом
Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 N 123 ( z0196-93 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.12.93 за N 196
(ДНАОП 0.00-8.02-93), який втратив чинність згідно з наказом
Державного комітету України з нагляду за охороною праці від
26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ).
Згідно з підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 Правил ( z0227-05 )
працівники підприємств при прийнятті на роботу і періодично у
процесі роботи повинні проходити навчання, інструктаж і перевірку
знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового
положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого
наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.02.99 N 27
( z0248-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.04.99 за N 248/3541 (ДНАОП 0.00-4.12-99). А відповідно до
підпункту 2.3.2 пункту 2.3 Правил навчання і перевірку знань з
питань охорони праці проводять згідно з Положенням про навчання з
питань охорони праці, що діє на підприємстві (розробляється на
основі ДНАОП 0.00-4.12-99 та затверджується роботодавцем).
Зазначений наказ втратив чинність згідно з наказом Державного
комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15
( z0231-05 ).
Окрім того, підпункт 2.3.3 пункту 2.3 Правил ( z0227-05 )
зазначає, що керівники і спеціалісти, відповідальні за безпечну
експлуатацію підіймально-транспортного обладнання, експлуатацію
газового господарства, посудин, що працюють під тиском, котлів, за
електрогосподарство, за проведення вантажно-розвантажувальних
робіт, та інші посадові особи, які здійснюють контроль за
технічним станом машин, механізмів і обладнання та проводять
інструктажі з охорони праці, повинні проходити перевірку знань
особливостей технологічного процесу, будови і безпечної
експлуатації, пожежної безпеки, гігієни праці та виробничої
санітарії відповідно до посадових обов'язків у порядку,
передбаченому вимогами Переліку посад посадових осіб, які
зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з
охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України
від 11.10.93 N 94 ( z0154-93 ), зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.10.93 за N 154 (ДНАОП 0.00-8.01-93). Зазначений
наказ також втратив чинність згідно з наказом Державного комітету
України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15
( z0231-05 ).
У зв'язку з викладеним, Правила охорони праці у тваринництві.
Свинарство, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від
06.12.2004 N 269 ( z0227-05 ), містять посилання на
нормативно-правові акти Держнаглядохоронпраці, які на сьогоднішній
день є такими, що втратили чинність, що порушує принцип
передбачуваності, закріплений в статті 4 Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ), а саме - послідовність регуляторної
діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також
планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє
суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності.
Враховуючи вищевикладене, на виконання статті 3 Указу
Президента України від 01.06.2005 N 901/2005 ( 901/2005 ) "Про
деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної
політики" та керуючись частиною третьою статті 27 Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва В И Р І Ш И В:
Запропонувати Державному комітету України з нагляду за
охороною праці: - привести у відповідність до діючих нормативно-правових
актів Держнаглядохронпраці положення підпункту 2.1.1 пункту 2.1,
підпункту 2.3.1 пункту 2.3 та підпункту 2.3.3 пункту 2.3 Правил
охорони праці у тваринництві. Свинарство, затверджених наказом
Держнаглядохоронпраці від 06.12.2004 N 269 ( z0227-05 ).
Рішення Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва про необхідність усунення порушень
принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню у
порядку, визначеному статтею 28 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ).
Голова А.В.Дашкевич

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: