open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Л И С Т
19.06.2009 N 15-04/1643-10013

Про деякі питання бухгалтерського

обліку в бюджетних установах

Ремонт медобладнання
Ми запитали: Як показати в обліку ремонт медобладнання з
заміною дорогих запчастин?
Нам відповіли: Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного
управління Державного казначейства України від 10.12.99 р. N 114
( z0890-99 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.12.99 р. за N 890/4183, оприбуткування запасних частин до
обладнання відображається на субрахунку 238 "Запасні частини до
транспортних засобів, машин і обладнання".
У разі необхідності заміни деталей при ремонті обладнання, що
стали непридатними для подальшої експлуатації, витрати, пов'язані
з їх заміною, відносяться на фактичні видатки установи.
До передачі в експлуатацію запасні частини обліковуються
відповідно до Інструкції з обліку запасів бюджетних установ,
затвердженої наказом Державного казначейства України від
08.12.2000 р. N 125 ( z0937-00 ) та зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України 21.12.2000 р. за N 937/5158.
Після закінчення робіт по заміні деталей при ремонті
обладнання оформляється акт виконаних робіт і вартість деталей
списується установою на витрати за дебетом відповідного субрахунку
класу 8 "Витрати" та кредитом субрахунку 238 "Запасні частини до
транспортних засобів, машин і обладнання".
Наказ про облікову політику
Ми запитали: Чи повинна бюджетна установа складати наказ
(положення) про облікову політику?
Нам відповіли: Державне казначейство України як орган, який
здійснює функції з державного регулювання методології
бухгалтерського обліку і фінансової звітності, встановлює єдині
правила ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про
виконання бюджетів, кошторисів, видає інструкції з цих питань та
здійснює контроль за їх дотриманням.
Крім того, відповідно до пункту 3 Положення про Державне
казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.12.05 р. N 1232 ( 1232-2005-п ), одним із основних
його завдань є установлення єдиних правил бухгалтерського обліку і
звітності про виконання державного та місцевих бюджетів,
кошторисів розпорядників бюджетних коштів.
Відповідно до статті 1 Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) облікова
політика - це сукупність принципів, методів і процедур, що
використовуються підприємством для складання та подання фінансової
звітності.
Згідно з пунктом 5 статті 8 Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
підприємство має право самостійно визначати облікову політику,
обирати форму ведення бухгалтерського обліку як певну систему
регістрів обліку (від внутрішніх процедур документообігу до
процедур, пов'язаних зі складанням та консолідацією фінансової
звітності, технологією обробки облікової інформації, запровадження
додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку,
визначення прав працівників на підписання бухгалтерських
документів, враховуючи специфіку та особливості своєї діяльності).
Враховуючи, що цей Закон ( 996-14 ) поширюється на всіх
юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України,
вважаємо, що підприємство може скористатися своїм правом щодо
визначення облікової політики та регламентувати це своїм
нормативно-розпорядчим документом. При цьому слід враховувати
специфіку установи, наявність окремих порядків щодо виконання
державних програм, а також норму пункту 3 статті 56 Бюджетного
кодексу України ( 2542-14 ), що розпорядники бюджетних коштів
ведуть бухгалтерський облік відповідно до правил, встановлених
Державним казначейством України.
Безоплатна передача майна
Ми запитали: Як в бухобліку показати безоплатну передачу
майна між різними рівнями бюджетів?
Нам відповіли: Порядок безоплатної передачі об'єктів права
державної власності із сфери управління міністерств, інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, Фонду державного майна, інших
державних органів, які відповідно до законодавства здійснюють
функції з управління державним майном, об'єднань підприємств, яким
делеговано функції з управління майном підприємств і організацій,
заснованих на державній власності, Національної академії наук,
галузевих академій наук, інших установ та організацій, яким
державне майно передано у безоплатне користування, до сфери
управління інших органів, уповноважених управляти державним
майном, або самоврядних організацій, визначений у Положенні про
порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.98 р. N 1482
( 1482-98-п ).
У бухгалтерському обліку операції з безоплатної передачі
майна відображаються відповідно до вимог Інструкції про
кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення
основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженої
наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 р. N 61
( z0497-00 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
14.08.2000 р. за N 497/4718 (у редакції наказу Державного
казначейства України від 14.02.05 р. N 28) ( z0288-05 ).
Відновлення комунальних видатків при оренді
Ми запитали: Як у бухгалтерському обліку показати відновлення
комунальних видатків при оренді?
Нам відповіли: Згідно з умовами договору оренди, витрати із
сплати комунальних платежів може взяти на себе орендодавець з
наступним відшкодуванням вказаних витрат орендарем.
При цьому, якщо безпосередні розрахунки з постачальниками
зазначених послуг здійснює орендодавець, кошти, які сплачує
орендар, відображаються як відшкодування витрат по загальному
фонду та відносяться на відновлення касових видатків по загальному
фонду. Якщо зазначені вище видатки були здійснені за рахунок
коштів спеціального фонду, то суми відшкодувань, відповідно,
зараховуються на рахунки спеціального фонду і відображаються як
зменшення видатків по спеціальному фонду.
Суми нарахованої плати за комунальні послуги зданих в оренду
приміщень відображаються бухгалтерським проведення за дебетом
субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" та кредитом
субрахунку 811 "Видатки за коштами, отриманими як плата за
послуги".
Надходження коштів на відшкодування касових видатків за
комунальні послуги зданого в оренду приміщення відображаються за
дебетом субрахунків 313 "Поточні рахунки для обліку коштів,
отриманих як плата за послуги", 323 "Спеціальні реєстраційні
рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги" та
кредитом субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами".
Облік страхових сум
Ми запитали: Як відобразити в бухгалтерському обліку
надходження страхової суми та її використання?
Нам відповіли: Страхові суми можуть надходити до установи за
пошкоджене майно або при виникненні нещасного випадку з
працівником установи від страхових організацій.
У разі якщо до установи надійшли страхові суми від страхових
організацій за майно, то зазначені кошти залишаються у
розпорядженні установи та використовуються на ремонт, модернізацію
чи придбання нових необоротних активів (крім будівель і споруд) та
матеріальних цінностей.
Якщо при виникненні нещасного випадку з працівником до
установи надійшли страхові суми від страхових організацій, то
зазначені кошти перераховуються працівнику установи.
Відшкодування заподіяної шкоди
Ми запитали: Як розрахувати суму відшкодування заподіяної
шкоди (псування майна, недостача)?
Нам відповіли: Стягнення з винних осіб втрат, заподіяних
крадіжкою, нестачею або втратою, здійснюється відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. N 116
( 116-96-п ) "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків
від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних
цінностей" та Закону України "Про визначення розміру збитків,
завданих підприємству, установі, організації розкраданням,
знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння та валютних цінностей" ( 217/95-ВР ).
Купівля автомобіля у фізособи
Ми запитали: Чи може бюджетна установа придбати автомобіль у
фізичної особи?
Нам відповіли: Механізм здійснення закупівлі товарів, робіт і
послуг за державні кошти визначено Положенням про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 17.10.08 р. N 921 ( 921-2008-п ).
Відповідно до зазначеного Положення ( 921-2008-п ) учасниками
процедури закупівлі можуть бути фізичні чи юридичні особи
(резидент або нерезидент), що підтвердили намір взяти участь у
процедурі закупівлі та подали тендерну пропозицію або взяли участь
у переговорах при проведенні процедури закупівлі в одного
учасника.
У разі визначення переможцем процедури закупівлі фізичної
особи (тендерну пропозицію якої було акцептовано) з нею
укладається договір про закупівлю автомобіля.
Крім того, слід зазначити, що під час оплати рахунків на
придбання легкових автомобілів необхідно дотримуватися граничних
сум витрат, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
04.04.01 р. N 332 ( 332-2001-п ) "Про граничні суми витрат на
придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та
устаткування, комп'ютерів, придбання і утримання мобільних
телефонів державними органами, а також установами та
організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету,
республіканського Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів".
Компенсація за невикористану відпустку
Ми запитали: Як відобразити в бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності перерахування на рахунок іншої бюджетної
установи компенсацій за невикористану відпустку?
Нам відповіли: Згідно із статтею 83 Кодексу законів про працю
( 322-08 ) у разі переведення працівника на роботу на інше
підприємство, в установу, організацію грошова компенсація за
невикористані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна
бути перерахована на рахунок підприємства, установи, організації,
куди перейшов працівник.
Установа, яка перераховує нараховану суму компенсації за
невикористану відпустку за вирахуванням податків, у
бухгалтерському обліку відображає зазначену операцію за дебетом
субрахунку 661 "Розрахунки із заробітної плати" та кредитом
відповідного субрахунку класу 3 "Кошти, розрахунки та інші
активи".
Отримання зазначених коштів у бухгалтерському обліку
відображається за дебетом відповідного субрахунку класу 3 "Кошти,
розрахунки та інші активи" та кредитом субрахунку 671 "Розрахунки
з депонентами".
У фінансовій звітності зазначена операція відображається
відповідно до вимог Порядку складання місячної та квартальної
фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які
отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого
наказом Державного казначейства України від 25.03.09 р. N 123
( z0338-09 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14.04.09 р. за N 338/16354.
Ремонт плавального басейну ВНЗ

за кошти місцевого бюджету
Ми запитали: Чи можна оплатити ремонт плавального басейну, що
належить вищому навчальному закладу, який утримується з державного
бюджету за кошти обласного бюджету?
Нам відповіли: Відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ) забороняється планувати та здійснювати
видатки, не віднесені до місцевих бюджетів цим Кодексом, а також
здійснювати впродовж бюджетного періоду видатки на фінансування
бюджетних установ одночасно з різних бюджетів, за винятком
державних професійно-технічних навчальних закладів, вищих
навчальних закладів державної форми власності. При цьому
фінансування зазначених навчальних закладів за рахунок коштів
місцевих бюджетів може здійснюватися виключно у разі перевиконання
доходної частини загального фонду відповідного бюджету.
Таким чином, кошти місцевого бюджету можуть бути джерелом
проведення ремонту бюджетної установи, що фінансується з
державного бюджету, за умови дотримання бюджетного законодавства.
При цьому необхідно звернути увагу, що установа, у кошторисі
якої передбачені кошти на проведення таких заходів, повинна у
повній мірі відобразити надходження, касові та фактичні видатки.
Заступник голови О.Чечуліна

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: