open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
N 13-р від 23.01.97

м.Київ
vd970123 vn13-р

Про впровадження звітності щодо отриманих

пільг по оподаткуванню

На виконання Постанови Верховної Ради України від 12 липня
1996 року N 327 ( 327/96-ВР ) "Про структуру бюджетної
класифікації України" у частині запровадження обов'язкової
звітності підприємств щодо отриманих пільг по оподаткуванню та з
метою створення єдиної інформаційної системи з цього питання
відповідно до порядку, встановленого наказом Міністерства
статистики України від 23 грудня 1996 року N 376 ( z0753-96 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 1996 року
за N 753/1778, З О Б О В'Я З У Ю: 1. Впровадити, починаючи із звіту за 1 квартал 1997 року,
форму державної статистичної звітності N 1-ПП "Про суми отриманих
пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг
щодо кожного виду податку" ( z0753-96 ) (квартальна, річна) та
забезпечити її складання у відповідності до Закону України "Про
систему оподаткування" ( 1251-12 ). 2. Закріпити згідно з додатком 1 за головними управліннями та
управліннями Державної податкової адміністрації України функції по
аналізу звіту по податках, зборах та інших обов'язкових платежах,
які вони супроводжують, та підготовці аналітичних матеріалів і
висновків для Головного управління економічного аналізу про втрати
доходної частини бюджету внаслідок отриманих підприємствами пільг
по оподаткуванню. 3. Головному управлінню економічного аналізу забезпечити
щоквартальне подання звіту з висновками та аналітичними
матеріалами керівництву Головної державної податкової
адміністрації та до Кабінету Міністрів України.
4. Всім головним управлінням та управлінням, залученим до
роботи над звітом: 4.1. Розробити за формою зразка, що додається (додаток 2),
перелік пільг по податках, зборах та інших обов'язкових платежах,
що входять до їх функціональних обов'язків, згідно з додатком 1 та
подати його на дискетах 27 січня 1997 року управлінню оперативної
звітності та статистики для кодування. 4.2. Щоквартально уточнювати згідно з чинним законодавством
перелік пільг та подавати його разом з коментарями спеціалістів
щодо змін у переліку в розпечатаному вигляді Головному управлінню
по роботі з платниками податків та на дискетах - управлінню
оперативної звітності та статистики у такі терміни: 1 березня, 1
червня, 1 вересня, 1 січня.
5. Головному управлінню по роботі з платниками податків: 5.1. Довести 15 березня 1997 року до відома платників через
засоби масової інформації та державні податкові адміністрації в
Автономній Республіці Крим, областях, мм.Києві та Севастополі
перелік пільг по податках, зборах та інших обов'язкових платежах. 5.2. У подальшому доводити уточнений перелік пільг по
податках, зборах та інших обов'язкових платежах у такі терміни: 15
березня, 15 червня, 15 вересня, 15 січня.
6. Ввести до функцій управління оперативної звітності та
статистики зведення звіту за формою N 1-ПП "Про суми отриманих
пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг
щодо кожного виду податку" ( z0753-96 ).
7. Управлінню оперативної звітності та статистики: 7.1. Разом з Головним управлінням економічного аналізу подати
27 січня 1997 року Головному управлінню АІС "Податки" юридичних
осіб постановку задачі на розробку програмного забезпечення
автоматизованого зведення звіту за формою N 1-ПП "Про суми
отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків
і пільг щодо кожного виду податку" та форм аналізу звітних
показників. 7.2. Щоквартально вносити пропозиції головному управлінню АІС
"Податки" юридичних осіб щодо внесення змін у звіт відповідно до
уточненого переліку пільг по податках, зборах та інших
обов'язкових платежах. 7.3. Забезпечити щоквартальне зведення звітних даних,
отриманих від областей, та подання звіту головним управлінням та
управлінням, залученим до роботи над звітом.
8. Головному управлінню АІС "Податки" юридичних осіб
забезпечити розробку та впровадження, починаючи із звіту за перший
квартал 1997 року, автоматизованої системи складання звіту
підприємствами і організаціями та зведення звіту державними
податковими адміністраціями усіх рівнів. 9. Управлінню справами по домовленості з відкритим
акціонерним товариством "Укрбланковидав" передати їм функції по
тиражуванню та продажу підприємствам форми звіту N 1-ПП "Про суми
отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків
і пільг щодо кожного виду податку", затвердженої наказом Мінстату
України від 23 грудня 1996 року N 376 ( z0753-96 ) та
зареєстрованої у Мінюсті України 27 грудня 1996 року за
N 753/1778, що додається (додаток 3). 10. Управлінню фінансування державних податкових
адміністрацій разом з управлінням оперативної звітності та
статистики підготувати та подати до 1 лютого 1997 розрахунок
додаткової чисельності відділам обліку та звітності державних
податкових адміністрацій усіх рівнів. 11. Призначити відповідальними за виконання цього
розпорядження: голів державних податкових адміністрацій на місцях - за
ознайомлення платників з переліком пільг, за тиражування та
розповсюдження форми звітності та інструкції по її складанню, за
зведення звітів та подання їх державним податковим адміністраціям
за підпорядкованістю; начальника Головного управління економічного аналізу
Жеребних А.М.- за своєчасну підготовку аналітичних матеріалів по
показниках звіту та подання їх за призначенням; начальника Головного управління по роботі з платниками
податків Семененка В.В. - за підготовку та доведення до відома
платників переліку пільг, уточнених згідно з чинним
законодавством.
( Додатки N 1, 2, 3 відсутні в БД )
Голова Державної податкової
адміністрації України М.Я.Азаров

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: