open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 13 від 17.02.94

м.Київ

Про внесення змін до класифікації

доходів і видатків Державного та

місцевих бюджетів України

( Щодо змін додатково див. Лист Мінфіну

N 09-10/46 ( v0_46201-95 ) від 04.07.95 )

Внести зміни до класифікації доходів і видатків Державного та
місцевих бюджетів України, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 16 липня 1992 р. N 35 ( v0035201-92 ), та
додатку N 1 до неї, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 20 травня 1993 р. N 28 ( v0028201-93 ).

По доходах

Ввести

До розділу 3. "Податок на добавлену вартість" 2 Податок на добавлену вартість від реалізації цукру з
держрезерву. 3 Податок на добавлену вартість від реалізації масла
тваринного з держрезерву. 4 Податок на добавлену вартість від реалізації м'яса з
держрезерву.
До розділу 4. "Акцизний збір"

 14 Акцизний збір від реалізації цукру із держрезерву.

Розділ 6 Надходження дивідендів (частини прибутку) від
суб'єктів підприємницької діяльності, що створені за участю
державних підприємств і організацій.
До розділу 12. "Збори і різні неподаткові доходи" 6 Плата за видачу ліцензій та реєстрацію контрактів. 14 Повернення бюджетних позик, одержаних реабілітованими
громадянами на індивідуальне житлове будівництво. 20 Надходження плати за надання послуг по оформленню
документів на право виїзду за кордон. 48 Надходження коштів від реалізації м'яса з держрезерву. 49 Надходження коштів від реалізації маса тваринного з
держрезерву. 50 Надходження коштів від реалізації цукру з держресурсів.
До розділу 18. "Податок з власників транспортних

засобів та інших самохідних машин і механізмів

 3 Податок з юридичних осіб - власників транспортних засобів
іноземного виробництва.
До розділу 19. "Надходження від переоцінки

залишків товарів"

 1 Надходження від переоцінки залишків дорогоцінних металів. 2 Надходження від переоцінки залишків товарно-матеріальних
цінностей.
Ввести нові розділи

Розділ 21. Плата за транзит нафти, газу та аміаку
трубопровідним транспортом через територію України.

Розділ 22. Надходження сум різниці в ціні на газ. Розділ 24. Компенсація коштів за міжурядовими угодами. Розділ 25. Надходження відрахувань від перевищення поточних
доходів над видатками Національного банку. Розділ 50. Надходження до Пенсійного фонду України.
Розділ 61. "Надходження лишків доходів з

нижчестоящих бюджетів"

 1 До Державного бюджету.

 2 До бюджету Республіки Крим, обласних та міських (міст
Києва і Севастополя) бюджетів.

 3 До районних та міських бюджетів.
Розділ 62. "Кошти, одержані з Державного бюджету".

 1 Дотації, одержані з державного бюджету.

 2 Субвенції.

 3 Кошти, одержані за взаємними розрахунками.

 4 Короткотермінові позички.
Виключити

Із розділу 2. Податок на прибуток (доходи)

підприємств і організацій

 15 Надходження від сплати дивідендів (частини прибутку)
суб'єктами підприємницької діяльності, створеними за участю
державних підприємств і організацій.
Із розділу 11. Державне мито

 3 Різниця в цінах по продовольчих товарах, одержаних у
порядку гуманітарної допомоги (ці платежі зараховуються на розділ
12 25).

 7 Плата за видачу ліцензій. 8 Надходження плати за надання послуг по оформленню
документів на право виїзду за кордон.
Із розділу 12. Збори і різні неподаткові доходи

 27 Надходження прибутку від реалізації продукції,
виготовленої з порушенням стандартів та технічних умов.
Із розділу 63. Кошти, одержані з інших бюджетів

 1 Дотації, одержані з державного бюджету.
Виключити

розділ 35. "Надходження коштів від продажу акцій"
Викласти назви деяких розділів

та параграфів у такій редакції:

Розділ 8. "Доходи від зовнішньоекономічної діяльності"

 4 Надходження в рахунок погашених іноземних кредитів,
одержаних відповідно до міжнародних угод

 12 Надходження карбованцевого покриття за кошти, виділені з
централізованих валютних фондів
Розділ 11. "Державне мито"

Розділ 12. "Збори та інші неподаткові доходи"

 24 Надходження до бюджету сум відсотків банків за
користування тимчасово вільними коштами.

 33 Надходження від підприємців частки вартості
нестандартної продукції, виготовленої з дозволу на тимчасове
відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції,
виданого Держстандартом України.

Розділ 18. 1 "Податок з підприємств і організацій -
власників транспортних засобів та інших самохідних машин, човнів
(крім іноземного виробництва)".

Розділ 19. "Надходження від переоцінки залишків товарів". Розділ 20. "Надходження сум перевищення фактичного фонду
споживання над розрахунковим".
По видатках

Ввести

До розділу 90. "Соціальний захист населення"

 1 Допомога для дітей у зв'язку з підвищенням цін на хліб.

 2 Цільова грошова виплата на проживання громадян з
мінімальними доходами.

 32 Надання позичок на індивідуальне житлове будівництво
реабілітованим громадянам, які проживають у сільській місцевості.

 35 Надання пільгового кредиту індивідуальним сільським
забудовникам.
До розділу 204. "Молодіжні програми,

фізична культура і спорт"

 7 Спортивні школи.

 76 Централізовані бухгалтерії.
До розділу 207. "Соціальне забезпечення"

 11 Пільги ветеранам та інвалідам війни.
До розділу 208. "Оборона"

 10 Фінансування будівництва житла для військовослужбовців
за рахунок коштів від продажу військового майна.
До розділу 209. "Правоохоронні органи"

 5 Видатки, пов'язані з реалізацією Державної програми
боротьби із злочинністю.

 6 Головне управління урядового зв'язку СБ України.
До розділу 222. "Інші видатки"

 27 Фінансування робіт по спорудженню будинків для посольств
і представництв.

 29 Будівництво потужностей по виготовленню валюти України.
Ввести нові розділи

Розділ 130. "Охорона навколишнього

природного середовища"

 1 Охорона і раціональне використання водних ресурсів.

 2 Охорона і раціональне використання земель.

 3 Створення захисних лісових насаджень та полезахисних
лісових смуг.

 4 Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів. 5 Утримання місцевих природоохоронних органів. 6 Збереження природо-заповідного фонду. 7 Інші природоохоронні заходи. Розділ 218. Заходи по ліквідації стратегічних озброєнь. Розділ 219. Заходи, визначені Національною програмою
поліпшення безпеки гігієни праці та виробничого середовища. Розділ 240. Видатки Пенсійного фонду України. Розділ 252. Лишки доходів, що підлягають передачі до
вищестоящих бюджетів. 1 До Державного бюджету. 2 До бюджетів Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя. 3 До районних та міських бюджетів.
Виключити:

Розділ 217. Відрахування від державних податків і доходів з
параграфами 1-3.

Розділ 220. Розрахунки з банками по касовому підкріпленню
видатків бюджету.

Змінити назву розділу 230 і викласти його в такій редакції: "Заходи, пов'язані з поверненням кримсько-татарського народу
та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані з
України". Параграфи 1 та 2 розділу 230 викласти в такій редакції: 1 Капітальні вкладення, пов'язані з поверненням
кримсько-татарського народу та осіб інших національностей, які
були незаконно депортовані з України, до Республіки Крим та
м.Севастополя. 2 Видатки на утримання додаткової мережі
соціально-культурних закладів та виплату компенсації, пов'язаних з
поверненням кримсько-татарського народу та осіб інших
національностей, які були незаконно депортовані з України, до
Республіки Крим та м.Севастополя.
Заступник Міністра П.К.Германчук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: