open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.04.2013  № 12гн

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 12гн від 29.08.2014}

Про особливості діяльності прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері

З метою забезпечення належної організації діяльності прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, розмежування їх компетенції з територіальними та іншими спеціалізованими прокуратурами, здійснення ефективного впливу на зміцнення законності та правопорядку у військових формуваннях та оборонно-промисловому комплексі держави, керуючись статтею 15 Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:

1. Заступнику Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків, начальнику Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, прокурорам регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері та підпорядкованим їм прокурорам забезпечити виконання функцій органів прокуратури та повноважень прокурорів, визначених Конституцією України, Законом України "Про прокуратуру" і галузевими наказами Генерального прокурора України з урахуванням положень цього наказу щодо:

- Міністерства оборони України;

- Збройних Сил України;

- Державної прикордонної служби України (за виключенням питань, які стосуються забезпечення недоторканності державного кордону; здійснення нагляду за додержанням законів оперативними підрозділами, окрім Управління інформації та Управління внутрішньої безпеки департаменту оперативної діяльності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності; законності провадження у справах про адміністративні правопорушення);

- Служби зовнішньої розвідки України;

- Служби безпеки України (за винятком повноважень з нагляду за додержанням законів під час оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, визначених галузевими наказами Генерального прокурора України);

- Управління державної охорони України;

- Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України;

- Державної служби України з надзвичайних ситуацій (за виключенням питань, які стосуються законності провадження у справах про адміністративні правопорушення);

- Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

- внутрішніх військ та спеціальної міліції Міністерства внутрішніх справ України;

- Управління експертизи у сфері безпеки і оборони сектору з питань оборонно-промислового комплексу та військового співробітництва департаменту фахової експертизи Секретаріату Кабінету Міністрів України;

- департаменту економіки оборони та безпеки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

- Державної служби експортного контролю України (за виключенням питань, які стосуються законності провадження у справах про адміністративні правопорушення);

- Державного космічного агентства України, підприємств, установ, організацій, що йому підпорядковані, та інших підприємств космічної галузі;

- Державного концерну "Укроборонпром", підприємств, що йому підпорядковані;

- Державного спеціалізованого підприємства "Укрспецторг", інших підприємств оборонно-промислового комплексу, а також уповноважених підприємств на реалізацію військового майна, списаного військового майна та металобрухту, що утворився у військових частинах;

- Міністерства промислової політики України (з питань управління підприємствами оборонно-промислового комплексу та виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності підприємств, що належать до сфери його управління);

- Державного агентства резерву України (з питань державного мобілізаційного резерву);

- замовників, виконавців та співвиконавців державного оборонного замовлення (з виконання законодавства про державне оборонне замовлення);

- інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ й організацій (з питань створення та зберігання матеріальних цінностей державного мобілізаційного резерву; захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, а також ліквідації їх наслідків; підготовки та призову громадян на військову службу);

- органів державного контролю при здійсненні повноважень на об'єктах, визначених у цьому пункті.

2. Головному управлінню нагляду за додержанням законів у воєнній сфері:

2.1. Забезпечити належний контроль за діяльністю прокуратур регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, вживати заходів щодо підвищення ефективності їх діяльності.

2.2. Здійснювати безпосередній нагляд за додержанням і застосуванням законів у центральних апаратах (адміністраціях, управліннях) органів, визначених у пункті 1 цього наказу, а також в органах військового управління, повноваження яких поширюються на всі з'єднання, військові частини, навчальні заклади, установи та організації, розташовані на території держави (крім видів Збройних Сил України).

3. Прокурорам регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері забезпечити нагляд за додержанням і застосуванням законів на інших об'єктах відомств (органів), крім визначених у пункті 2.2 цього наказу, які розташовані на території:

- Вінницької, Житомирської, Київської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської, Чернігівської областей та міста Києва (прокуратура Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері);

- Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей (прокуратура Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері);

- Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей (прокуратура Західного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері);

- Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (прокуратура Кримського регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері).

3.1. Своїми наказами розмежовувати власні повноваження та повноваження підпорядкованих прокурорів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері з урахуванням підпорядкованості та місця розташування військових частин, підприємств, установ і організацій при здійсненні діяльності відповідно до положень цього наказу.

4. Діяльність з нагляду за додержанням і застосуванням законів у воєнній сфері передусім спрямовувати на:

- соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей;

- збереження життя і здоров'я військовослужбовців, попередження насильства та порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями;

- виконання військового обов'язку та проходження військової служби;

- оплату та охорону праці;

- додержання бюджетного законодавства;

- збереження державного (військового) майна, зокрема військових містечок, озброєння та військової техніки;

- використання земель оборони;

- додержання законодавства з питань безпеки арсеналів, баз і складів, а також збереження зброї та боєприпасів;

- захист населення, навколишнього природного середовища, майна від надзвичайних ситуацій та ліквідацію їх наслідків;

- запобігання і протидію корупції та організованій злочинності;

- формування, розміщення та виконання державного оборонного замовлення;

- зовнішньоекономічну діяльність та питання військово-технічного співробітництва;

- формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного мобілізаційного резерву.

4.1. У разі внесення документів реагування керівникам органів військового управління, підприємств, установ й організацій, за вищестоящими органами яких наглядові повноваження здійснюють інші прокурори регіонального рівня, одночасно з їх внесенням надсилати їм копії зазначених документів для врахування при вивченні стану законності у вказаних органах.

5. При здійсненні представництва інтересів громадянина або держави в судах:

5.1. У разі отримання відомостей щодо наявності підстав для застосування представницьких повноважень позови (заяви, подання) до суду надсилати за підписом керівництва прокуратур усіх рівнів. Позови в інтересах держави в особі центральних органів виконавчої влади пред'являти прокурорам регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері та підпорядкованим їм прокурорам на правах міських. При пред'явленні таких позовів прокурорами на правах міських їх зміст, повноту та обґрунтованість погоджувати з галузевим підрозділом прокуратури регіону.

5.2. Прокурорам з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері усіх рівнів забезпечити участь у розгляді цивільних, господарських, адміністративних справ у судах першої інстанції за їх позовами (заявами, поданнями) та вступати у розгляд справ, у яких сторони і предмет спору відносяться до закріпленого напряму діяльності, якщо цього вимагає захист прав і законних інтересів громадян або держави.

5.3. Апеляційні скарги на рішення у цивільних, адміністративних, господарських справах вносити керівникам прокуратур, які подали позов, чи які виявили незаконні судові рішення, постановлені без участі прокурора. Скарга може бути подана керівниками прокуратури вищого рівня.

5.4. Участь у розгляді справ в апеляційних судах забезпечити галузевим підрозділам прокуратур регіонів або спеціалізованим прокурорам у воєнній сфері за місцем розташування судів апеляційної інстанції.

5.5. При зверненні з позовами, заявами, апеляційними скаргами до судів не за місцем розташування прокуратури копії документів надсилати прокурорам регіонів або підпорядкованим їм прокурорам за місцем знаходження судів для організації участі у їх розгляді. Одночасно письмово інформувати відповідні суди про необхідність повідомлення цих прокурорів про рух справи та галузеві відділи прокуратур регіонів для здійснення контролю за розглядом справ. Прокурорам, які забезпечували участь у суді, про результати розгляду справи невідкладно повідомляти прокурорів, які пред'являли позови для вирішення ними питання про необхідність оскарження судового рішення.

5.6. Касаційні скарги у цивільних, господарських, адміністративних справах вносити прокурорам з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, які пред'являли позови, або за погодженням з ними прокурорам, які брали участь у розгляді справ в апеляційних судах. При внесенні зазначених скарг прокурорами на правах міських їх повноту, обґрунтованість, форму і зміст погоджувати з галузевим підрозділом прокуратури регіону, а копії скарг у день внесення направляти до Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. Скарга може бути подана керівниками прокуратури вищого рівня.

5.7. Галузевому відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері забезпечити участь у судах касаційної інстанції та Верховному Суді України у справах, розглянутих за участю прокурорів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

5.8. Прокурорам з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері усіх рівнів вживати заходів, спрямованих на своєчасне і реальне виконання судових рішень, постановлених у справах за їх позовами і заявами, а Головному управлінню нагляду за додержанням законів у воєнній сфері - за позовами і заявами Генеральної прокуратури України.

6. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, здійснювати:

6.1. Головному управлінню нагляду за додержанням законів у воєнній сфері - в оперативних підрозділах Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Управління внутрішньої безпеки та Управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України, Управління інформації та Управління внутрішньої безпеки департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України при проведенні оперативно-розшукової діяльності.

6.2. Прокурорам регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері - в регіональних управліннях військової контррозвідки Служби безпеки України та відділах внутрішньої безпеки Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України по регіональних управліннях (за місцем їх розташування) при проведенні оперативно-розшукової діяльності.

6.3. Керівникам прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері (на правах міських) - в оперативних підрозділах військової контррозвідки Головних управлінь (управлінь) Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіональних Управлінь військової контррозвідки Служби безпеки України, спеціальної міліції Головних управлінь (управлінь) Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, внутрішньої безпеки Управління внутрішньої безпеки департаменту оперативної діяльності Державної прикордонної служби України по прикордонних загонах (за місцем їх розташування) при проведенні оперативно-розшукової діяльності.

7. Керівникам прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері усіх рівнів, галузевих підрозділів апаратів, прокурорам - процесуальним керівникам досудового розслідування забезпечити у підпорядкованих прокуратурах та піднаглядних підрозділах спеціальної міліції Міністерства внутрішніх справ України:

7.1. Виконання вимог закону при прийманні, реєстрації, розгляді та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасне внесення щодо них відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

7.2. Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування, у тому числі у формі процесуального керівництва ним, участь у судовому провадженні та оскарженні судових рішень щодо кримінальних правопорушень.

8. Прокурорам з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері усіх рівнів у разі виявлення за наслідками здійснення наглядової перевірки кримінального правопорушення у воєнній сфері, не підслідного слідчим прокуратури, або надходження заяв та повідомлень про такі кримінальні правопорушення організовувати внесення відомостей про них до Єдиного реєстру досудових розслідувань, після чого з дотриманням правил підслідності скеровувати кримінальне провадження до органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення, про що інформувати територіального прокурора, забезпечувати нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва та участь у судовому розгляді таких проваджень.

9. Слідчим прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 402 - 421, 423 - 435 КК України, а також вчинених працівниками правоохоронних органів, піднаглядних прокурорам з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, та іншими особами, зазначеними у частині 4 статті 216 КПК України, які проходять службу та/або працюють в державних органах чи установах, указаних у пункті 1 цього наказу.

10. Розслідування злочинів, вчинених групою осіб, здійснювати в повному обсязі слідчим прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, якщо хоча б один із співучасників є особою, зазначеною в пункті 9 цього наказу, або хоча б один із злочинів є військовим.

За наявності таких підстав прокурорам, які здійснюють нагляд за досудовим розслідуванням, своєю постановою визначати підслідність кримінальних проваджень відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.

11. Спори про підслідність вирішувати прокурорам обласного рівня, а у випадках, коли вони не дійшли згоди, - заступнику Генерального прокурора України, який відповідає за стан організації роботи з питань нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

12. Слідчому відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері здійснювати досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо особливо важливих кримінальних правопорушень у воєнній сфері, зазначених у пункті 9 цього наказу, а також прийнятих до провадження за дорученням Генерального прокурора України або заступника Генерального прокурора України, який відповідає за стан організації роботи з питань нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

13. Відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу слідчого управління Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері за дорученням Генерального прокурора України або його заступника, який відповідає за стан організації роботи з питань нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, забезпечувати нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва та участь у судовому розгляді кримінальних проваджень цього відділу, а також інші повноваження, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України.

14. Головному управлінню нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, прокурорам з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері усіх рівнів скарги, заяви та повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень при притягненні осіб до адміністративної відповідальності, проведенні оперативно-розшукової діяльності чи досудового розслідування розглядати та вирішувати у межах компетенції лише щодо працівників тих органів (підрозділів), за якими вони відповідно здійснюють нагляд за додержанням і застосуванням законів на вказаних напрямах діяльності.

15. Керівникам прокуратур регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері забезпечувати участь працівників галузевих підрозділів у розгляді судами апеляційної інстанції кримінальних проваджень, розслідуваних слідчими підпорядкованих прокуратур, слідчими відділами прокуратур регіонів, слідчими спеціальної міліції Міністерства внутрішніх справ України, а також у провадженнях, визначених у пункті 9 цього наказу. За необхідності залучати до розгляду кримінальних проваджень у судах апеляційної інстанції прокурорів, які подали апеляційну скаргу.

16. При розгляді кримінальних проваджень у судах:

16.1. Головному управлінню нагляду за додержанням законів у воєнній сфері:

- брати участь у розгляді кримінальних проваджень Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, при перегляді судових рішень Верховним Судом України у кримінальних провадженнях, розглянутих у судах першої і апеляційної інстанцій за участю підпорядкованих прокурорів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, а також галузевого підрозділу Головного управління;

- здійснювати контроль, організаційне і методичне забезпечення діяльності прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері та відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері щодо участі прокурорів підпорядкованих прокуратур та галузевого підрозділу Головного управління у розгляді кримінальних проваджень у судах апеляційної та касаційної інстанцій, аналізувати практику участі прокурорів у кримінальному провадженні, додержання конституційних прав громадян.

17. При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян у піднаглядних військових формуваннях та піднаглядних об'єктах, указаних у пункті 1 цього наказу:

17.1. Головному управлінню нагляду за додержанням законів у воєнній сфері здійснювати безпосередній нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, передбачених статтями 402 - 421, 423 - 435 КК України та інших визначених відповідним наказом Генерального прокурора України випадках, стосовно військовослужбовців у центральних апаратах піднаглядних об'єктів, указаних у пункті 2.2 наказу.

17.2. Прокурорам з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері усіх рівнів здійснювати нагляд:

- у військових частинах щодо службового обмеження для військовослужбовців та засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі (за винятком покарань, передбачених пунктами 1, 4, 5, 7, 9 статті 51 Кримінального кодексу України), а також щодо осіб, звільнених від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею на поруки;

- у кімнатах (камерах) для тимчасово затриманих Військової служби правопорядку у Збройних Силах України щодо затриманих військовослужбовців.

Прокурору Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, окрім цього, у дисциплінарному батальйоні Збройних Сил України та на гауптвахті Центрального управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (місто Київ).

17.3. Проводити перевірки додержання законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян (за винятком покарань, передбачених пунктами 1, 4, 5, 7, 9 статті 51 Кримінального кодексу України):

- на гауптвахті Центрального управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та кімнатах (камерах) для тимчасово затриманих військовослужбовців зональних відділів (відділень) Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - щодекадно;

- у дисциплінарному батальйоні Збройних Сил України - один раз на квартал;

- у військових частинах щодо службового обмеження для військовослужбовців, виконання інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі (за винятком покарань, передбачених пунктами 1, 4, 5, 7, 9 статті 51 Кримінального кодексу України), а також щодо осіб, звільнених від кримінальної відповідальності з передачею на поруки, - один раз на квартал.

17.4. Проводити особистий прийом засуджених, які тримаються в дисциплінарному батальйоні, на гауптвахтах Військової служби правопорядку у Збройних Силах України в обов'язковому порядку під час проведення перевірок. При наявності підстав вживати заходів до усунення порушень законодавства та поновлення прав засуджених.

18. Прокурорам з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері усіх рівнів:

18.1. Координувати діяльність підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, військової контррозвідки Служби безпеки України та інших правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю і корупцією, у тому числі в організованих формах, у воєнній сфері. Забезпечувати належну взаємодію з цих питань з територіальними та спеціалізованими прокурорами.

18.2. З метою своєчасного виявлення, розкриття, припинення та попередження кримінальних правопорушень, усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню, зміцнення законності та правопорядку здійснювати спільні заходи за участю керівників підрозділів правоохоронних органів, військового управління, командирів військових частин.

18.3. У межах компетенції здійснювати нагляд за додержанням законів щодо забезпечення конституційних засад підприємницької діяльності, запобігання і протидії корупції, про адміністративні правопорушення та безпосередньо протидіяти корупційним правопорушенням в органах державного і військового управління, правоохоронних і контролюючих органах, військових формуваннях та піднаглядних об'єктах, зазначених у пункті 1 цього наказу, при цьому:

- забезпечити нагляд за виконанням антикорупційного законодавства спеціально уповноваженим суб'єктом у сфері протидії корупції - Військовою службою правопорядку Збройних Сил України;

- Головному управлінню нагляду за додержанням законів у воєнній сфері такий нагляд здійснювати у підрозділі по боротьбі з корупцією Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України, спеціалізованим прокурорам регіонів - у підрозділах по боротьбі з корупцією територіальних управлінь Військової служби правопорядку Збройних Сил України, а прокуратурам з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері (на правах міських) - у підрозділах по боротьбі з корупцією територіальних управлінь, які розташовані на закріплених за цими прокуратурами територіях і протидіють корупції на піднаглядних їм об'єктах;

- адміністративні матеріали за протоколами Військової служби правопорядку Збройних Сил України погоджувати прокурорам відповідно до піднаглядності території, на якій скоєно правопорушення;

- невідкладно інформувати прокурорів вищого рівня про порушення законодавства щодо запобігання і протидії корупції, які можуть бути усунені лише за їх безпосереднього втручання.

18.4. У разі оскарження в суді дій, рішень, бездіяльності прокурорів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері брати участь відповідно до визначеної компетенції у судових засіданнях у судах першої, апеляційної, касаційної інстанцій та Верховному Суді України, своєчасно реагувати на незаконні судові рішення.

Наказ Генерального прокурора України від 12 липня 2012 року № 12гн "Про особливості діяльності прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері" вважати таким, що втратив чинність.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Генерального прокурора України відповідно до розподілу обов'язків, прокурорів регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

З наказом ознайомити заступників Генерального прокурора України, керівників самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, надіслати його прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору, прокурорам регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, ректору Національної академії прокуратури України, міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них прокурорам, довести до відома прокурорсько-слідчих працівників.

Генеральний
прокурор України
державний радник
юстиції УкраїниВ. Пшонка

{Текст взято з сайту Генеральної прокуратури України http://www.gp.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: