open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.07.2012  № 12гн

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 12гн від 12.04.2013}

Про особливості діяльності прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері

З метою забезпечення належної організації діяльності прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, розмежування їх компетенції з територіальними та іншими спеціалізованими прокуратурами, здійснення ефективного впливу на зміцнення законності та правопорядку у військових формуваннях та оборонно-промисловому комплексі держави, керуючись статтею 15 Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:

1. Заступнику Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків, начальнику Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, прокурорам регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері та підпорядкованим їм прокурорам забезпечити виконання функцій органів прокуратури та повноважень, визначених Конституцією України, Законом України "Про прокуратуру" і галузевими наказами Генерального прокурора України, у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, Державній прикордонній службі України, Службі зовнішньої розвідки України, Службі безпеки України, Управлінні державної охорони України, Державній спеціальній службі транспорту Міністерства інфраструктури України, внутрішніх військах та спеціальній міліції Міністерства внутрішніх справ України, Управлінні експертизи у сфері безпеки і оборони, секторі з питань оборонно-промислового комплексу та військового співробітництва департаменту фахової експертизи Секретаріату Кабінету Міністрів України, департаменті економіки оборони та безпеки й управлінні оборонно-промислового комплексу департаменту промислової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державному космічному агентстві України, Державному концерні "Укроборонпром", на підприємствах, в установах, організаціях, що їм підпорядковані, а також з питань, віднесених до воєнної сфери у Державному агентстві України з управління державними корпоративними правами та майном, Державному агентстві резерву України, Державній службі експортного контролю України, Державній акціонерній компанії "Укрресурси", на підприємствах, в установах, організаціях, що їм підпорядковані; у державних замовників з оборонного замовлення, суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності - виконавцях державного оборонного замовлення, підприємствах-зберігачах цінностей державного мобілізаційного резерву.

2. Головному управлінню нагляду за додержанням законів у воєнній сфері забезпечити належний контроль за діяльністю прокуратур регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, вживати заходів щодо підвищення ефективності їх діяльності.

2.1. Здійснювати безпосередній нагляд у Центральному апараті Міністерства оборони України, Генеральному штабі Збройних Сил України, Центральному управлінні Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Головному управлінні внутрішніх військ МВС України, Управлінні державної охорони України, Службі зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, Управлінні експертизи у сфері безпеки і оборони, секторі з питань оборонно-промислового комплексу та військового співробітництва департаменту фахової експертизи Секретаріату Кабінету Міністрів України, апараті Державного космічного агентства України, в департаменті економіки оборони та безпеки й управлінні оборонно-промислового комплексу департаменту промислової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державному концерні "Укроборонпром", а також з питань воєнної сфери в апаратах Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном, Державного агентства резерву України, Державної служби експортного контролю України, Державної акціонерної компанії "Укрресурси", державних замовників та виконавців державного оборонного замовлення.

3. Прокурорам регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері забезпечити нагляд за додержанням законів у військових формуваннях, на підпорядкованих їм підприємствах, в установах і організаціях, а також на об'єктах оборонно-промислового комплексу, суб'єктах господарської діяльності незалежно від форм власності - виконавцях державного оборонного замовлення, підприємствах-зберігачах цінностей мобілізаційного резерву, які розташовані на території:

- Вінницької, Житомирської, Київської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської, Чернігівської областей та міста Києва, за винятком тих, що належать до компетенції Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, визначених розпорядженням заступника Генерального прокурора України (прокуратура Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері);

- Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей (прокуратура Західного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері);

- Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей (прокуратура Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері);

- Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (прокуратура Кримського регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері).

3.1. Розмежування власних повноважень та повноважень підпорядкованих прокурорів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері визначати наказами з урахуванням підпорядкованості та місця розташування військових частин, підприємств, установ і організацій.

4. Прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері усіх рівнів укомплектовувати насамперед особами, які володіють знаннями військового законодавства, мають практичні навички і уміння з військової підготовки та перебувають на військовому обліку.

5. При здійсненні правозахисної функції основну увагу звертати на додержання вимог законів у воєнній сфері щодо:

- збереження життя і здоров'я військовослужбовців, попередження насильства та порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями;

- соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей;

- виконання військового обов'язку та проходження військової служби;

- оплати та охорони праці;

- додержання бюджетного законодавства;

- збереження державного (військового) майна, зокрема військових містечок, озброєння та військової техніки;

- використання земель;

- додержання законодавства з питань безпеки арсеналів, баз і складів, а також збереження зброї, боєприпасів, ракет, компонентів ракетного палива та їх утилізації;

- замовлення та виконання державного оборонного замовлення;

- запобігання і протидії корупції та відмивання (легалізації) коштів, здобутих злочинним шляхом, при виконанні державного оборонного замовлення;

- зовнішньоекономічної діяльності з питань військово-технічного співробітництва;

- формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного мобілізаційного резерву.

5.1. У разі внесення документів реагування керівникам органів військового управління, підприємств, установ й організацій, за вищестоящими органами яких наглядові повноваження здійснюють інші прокурори регіонального рівня, надсилати їм копії зазначених документів для врахування при вивченні стану законності у вказаних органах.

5.2. Вимоги щодо проведення перевірки, аудиту надсилати до вищестоящих органів або службових осіб, на які не поширюються власні повноваження, через прокурорів вищого рівня.

5.3. Повноваження з нагляду за додержанням законів у межах компетенції здійснювати щодо:

- органів Державної прикордонної служби України, за винятком питань, які стосуються забезпечення ними недоторканності державного кордону та законності провадження в адміністративних справах;

- Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном у частині виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності підприємств, що належать до сфери його управління;

- Державного агентства резерву України та Державної акціонерної компанії "Укрресурси" з питань державного мобілізаційного резерву;

- Державної служби експертного контролю України у частині державного контролю за передачами товарів військового та подвійного призначення, озброєння, а також виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

- суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності - виконавців державного оборонного замовлення в частині здійснення процедур закупівлі продукції, виконання робіт та надання послуг оборонного призначення;

- підприємств-зберігачів матеріальних цінностей державного мобілізаційного резерву в частині зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного мобілізаційного резерву;

- підрозділів Служби безпеки України щодо додержання і застосування законодавства про державну таємницю.

6. При здійсненні представництва інтересів громадянина або держави в судах:

6.1. Прокурорам з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері усіх рівнів забезпечити участь у розгляді цивільних, адміністративних, господарських справ у судах першої інстанції за їх позовами, заявами, а за наявності підстав - ініціювати вступ у справи, у яких сторони та предмет спору відносяться до закріпленого напряму діяльності.

6.2. Прокурорам усіх рівнів у межах своєї компетенції своєчасно реагувати на незаконні судові рішення у цивільних, адміністративних, господарських справах шляхом подання апеляційних, касаційних скарг, ініціювання перегляду судових рішень Верховним Судом України та внесення заяв про перегляд судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами.

6.3. Апеляційні скарги на рішення у цивільних, господарських, адміністративних справах вносити прокурорам, які пред'явили позови, або за погодженням з ними прокурорам, які забезпечували участь у суді першої інстанції.

6.4. Участь у розгляді справ в апеляційних судах забезпечити працівникам галузевих підрозділів прокуратур регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері або підпорядкованим їм прокурорам за місцем розташування судів апеляційної інстанції.

6.5. Прокурорам з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері усіх рівнів при зверненні з позовами, заявами, апеляціями до судів не за місцем розташування прокуратури копії цих документів невідкладно надсилати прокурорам регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері або підпорядкованим їм прокурорам за місцем знаходження судів для участі у їх розгляді. Одночасно письмово інформувати про це відповідні суди та галузеві відділи прокуратур регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері для здійснення контролю за розглядом справ.

6.6. Прокурорам з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, які брали участь у розгляді справ, про результати розгляду, набрання рішенням законної сили або допущення його до негайного виконання невідкладно повідомляти прокурорів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, які пред'являли позови, для вирішення ними питання про оскарження судового рішення чи ініціювання відкриття виконавчого провадження та подальшого контролю за його виконанням.

6.7. Касаційні скарги у цивільних, господарських, адміністративних справах уносити прокурорам з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, які пред'явили позови, або за узгодженням з ними прокурорам з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, які брали участь у розгляді справ в апеляційних судах. При внесенні зазначених скарг прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері міського рівня їх повноту, вмотивованість, форму і зміст погоджувати з галузевим підрозділом відповідної прокуратури регіону з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, а їх копії у день внесення направляти до Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

6.8. Галузевому відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері забезпечити участь у судах касаційної інстанції у справах, розглянутих за участі прокурорів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

6.9. Прокурорам з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері усіх рівнів вживати заходів, спрямованих на своєчасне і реальне виконання судових рішень, постановлених у справах за їх позовами і заявами, а Головному управлінню нагляду за додержанням законів у воєнній сфері - за позовами і заявами Генеральної прокуратури України.

7. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, здійснювати:

7.1. Головному управлінню нагляду за додержанням законів у воєнній сфері - за оперативними підрозділами Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Управління внутрішньої безпеки Департаменту оперативної діяльності та Управління інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління внутрішньої безпеки та Управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

7.2. Прокурорам регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері:

- в оперативних підрозділах військової контррозвідки обласних управлінь Служби безпеки України та в управліннях військової контррозвідки Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, областях і місті Севастополі;

- в оперативних підрозділах відповідних відділів (відділень) спеціальної міліції МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

8. Нагляд за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про вчинені злочини, або ті, що готуються, а також при провадженні дізнання здійснювати:

8.1. Головному управлінню нагляду за додержанням законів у воєнній сфері - у Головному управлінні Військової служби правопорядку Збройних Сил України, Управлінні військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України та у військових частинах, установах, які входять до складу центральних апаратів піднаглядних військових формувань.

8.2. Прокурорам регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері та підпорядкованим їм прокурорам:

- у зональних відділах (відділеннях), на гауптвахтах, у кімнатах тимчасового тримання, територіальних управліннях, дисциплінарному батальйоні Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, військових частинах, з'єднаннях, установах та на кораблях; підрозділах Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України;

- у відповідних відділах (відділеннях) спеціальної міліції МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

9. Прокурору з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Південного регіону України забезпечити нагляд за додержанням законів при вирішенні заяв і повідомлень про вчинені або підготовлювані злочини, а також при розслідуванні кримінальних справ слідчими спеціальної міліції в Головних управліннях Міністерства внутрішніх справ України у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

10. Прокурорам з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері в межах компетенції забезпечити нагляд за додержанням законів слідчими прокуратур при вирішенні заяв і повідомлень про вчинені або підготовлювані злочини, а також при розслідуванні кримінальних справ.

11. Слідчим прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері провадити досудове слідство з додержанням підслідності, визначеної статтею 112 КПК України, у кримінальних справах про злочини, вчинені:

1) військовослужбовцями Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, а також відрядженими до державних органів та цивільних установ;

2) працівниками Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, якщо злочини вчинені у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків або в розташуванні військових частин (підрозділів, військових об'єктів), на підпорядкованих їм підприємствах та в установах;

3) службовими особами підприємств, установ, організацій оборонно-промислового комплексу;

4) службовими особами інших суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності - виконавців державного оборонного замовлення, підприємств-зберігачів державного мобілізаційного резерву в разі вчинення злочину щодо цього виду майна;

5) службовими особами спеціальної міліції Міністерства внутрішніх справ України;

6) військовозобов'язаними під час проходження ними зборів;

7) військовослужбовцями і працівниками Збройних Сил України та інших військових формувань, працівниками органів внутрішніх справ та інших державних органів і цивільних установ України під час участі в міжнародних миротворчих операціях поза межами України у складі миротворчих контингентів та миротворчих персоналів, якщо інша підслідність не визначена відповідними нормативно-правовими актами.

11.1. Підслідність кримінальних справ слідчим прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері визначається на момент вчинення злочину особами, вказаними у пункті 11 цього наказу.

11.2. Кримінальні справи про злочини, підслідні слідчим прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, що порушені чи перебувають у провадженні органів дізнання (крім зазначених у пунктах 3, 31, 9 статті 101 КПК України), слідчих підрозділів територіальних правоохоронних органів, передавати за підслідністю для організації досудового слідства відповідним прокурорам регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері через прокурорів обласного рівня лише після виконання невідкладних слідчих та інших процесуальних дій, встановлення обставин злочину та достатніх даних про їх вчинення особами, зазначеними у пункті 11 цього наказу.

11.3. Кримінальні справи, підслідні органам прокуратури, про вчинення групою осіб одного або кількох злочинів, де хоча б один із співучасників є військовослужбовцем, розслідувати в повному обсязі слідчим прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

11.4. Спори про підслідність розв'язувати прокурорам, указаним у пункті 11.2, а у випадках, коли вони не дійшли згоди, - заступнику Генерального прокурора України, який відповідає за стан організації роботи з питань нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

12. Головному управлінню нагляду за додержанням законів у воєнній сфері розслідувати кримінальні справи про злочини, вчинені особами, вказаними у пункті 11 та службовими особами підприємств, установ й організацій безпосереднього нагляду, які зазначені у пункті 2.1 цього наказу, а також в інших випадках - за дорученням Генерального прокурора України або його заступника, який відповідає за стан організації роботи з питань нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

13. Територіальним та іншим спеціалізованим прокурорам заяви і повідомлення про вчинені або підготовлювані злочини, підслідні слідчим прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері (за винятком зазначених у пункті 14 цього наказу), направляти за належністю відповідним прокурорам з питань нагляду за додержанням законів у воєнній сфері для розгляду в порядку, передбаченому статтею 97 КПК України.

14. Розгляд і вирішення скарг на дії, а також заяв і повідомлень про злочини, вчинені співробітниками Служби безпеки України при провадженні ними оперативно-розшукової діяльності (за винятком співробітників внутрішньої безпеки та військової контррозвідки Служби безпеки України), дізнання та досудового слідства, а також військовослужбовцями Державної прикордонної служби України при провадженні дізнання у справах про незаконне переправлення осіб через державний кордон та у справах про використання завідомо підроблених документів при перетинанні державного кордону, покласти на територіальних прокурорів.

15. При підтриманні державного обвинувачення в суді:

15.1. Кримінальні справи, розслідувані та направлені до суду прокурорами з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, розглядати за їх участю.

15.2. Прокурорам регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері:

15.3. Забезпечити участь у розгляді кримінальних справ судами апеляційної інстанції за апеляціями підпорядкованих прокурорів та інших учасників процесу.

15.4. В окремих випадках доручати підпорядкованим прокурорам участь у розгляді кримінальних справ (за винятком складних та актуальних) в апеляційному порядку за місцем розташування апеляційних судів та забезпечити дієвий контроль за розглядом цих справ.

15.5. Відділу підтримання державного обвинувачення та нагляду за виконанням судових рішень у кримінальних справах Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері:

15.6. Підтримувати державне обвинувачення у кримінальних справах, розслідуваних слідчим відділом цього Головного управління, а в інших справах - за дорученням Генерального прокурора України або його заступника, який відповідає за стан організації роботи з питань нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

15.7. Брати участь у касаційному розгляді кримінальних справ Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також при перегляді справ у Верховному Суді України, розглянутих за участю підпорядкованих прокурорів у місцевих, апеляційних та касаційних судах.

16. При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, у піднаглядних військових формуваннях та на піднаглядних об'єктах, указаних у пункті 1 цього наказу:

16.1. Головному управлінню нагляду за додержанням законів у воєнній сфері здійснювати безпосередній нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та застосування інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, у Головному управлінні Військової служби правопорядку Збройних Сил України щодо організації виконання покарання у виді тримання військовослужбовців на гауптвахті та забезпечення виконання кримінального покарання стосовно військовослужбовців, які засуджені до тримання у дисциплінарному батальйоні.

16.2. Прокурорам з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері усіх рівнів здійснювати нагляд на цьому напрямі:

- у військових частинах щодо службового обмеження для військовослужбовців та засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;

- на гауптвахтах, де військовослужбовці відбувають покарання у виді арешту;

- у кімнатах (камерах) для тимчасово затриманих Військової служби правопорядку у Збройних Силах України щодо затриманих військовослужбовців.

16.3. Прокурору Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, окрім цього, у дисциплінарному батальйоні Збройних Сил України.

16.4. Проводити перевірки додержання законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян:

- на гауптвахтах, у кімнатах (камерах) для тимчасово затриманих військовослужбовців територіальних управлінь, зональних відділів (відділень) Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - щодекадно;

- у дисциплінарному батальйоні Збройних Сил України - один раз на квартал;

- у військових частинах щодо службового обмеження для військовослужбовців та виконання інших покарань, не пов'язаних з реальним позбавленням волі (за наявності засуджених), - один раз на квартал.

16.5. Проводити особистий прийом засуджених, приділяти особливу увагу забезпеченню службовими особами військових частин, дисциплінарного батальйону Військової служби правопорядку у Збройних Силах України права на звернення із заявами і скаргами до будь-яких органів, установ, організацій та посадових осіб, належного їх розгляду.

17. Прокурорам з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері усіх рівнів:

17.1. Координувати діяльність підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, військової контррозвідки Служби безпеки України та інших правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю і корупцією у воєнній сфері. Підтримувати належну взаємодію з цих питань з територіальними та спеціалізованими прокурорами.

17.2. З метою своєчасного виявлення, розкриття, припинення та попередження злочинів, усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню, зміцнення законності та правопорядку до проведення спільних заходів залучати керівників піднаглядних підрозділів правоохоронних органів, військового управління, командирів військових частин.

17.3. Міжвідомчі наради проводити у разі необхідності узгодження спільних заходів з питань додержання законності з керівниками контролюючих, правоохоронних органів та органів військового управління.

17.4. У межах компетенції здійснювати нагляд за виконанням антикорупційного законодавства та безпосередньо протидіяти корупційним правопорушенням в органах державного і військового управління, правоохоронних органах, військових формуваннях та піднаглядних об'єктах, зазначених у пункті 1 цього наказу.

17.5. У разі оскарження в суді дій, рішень, бездіяльності прокурорів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері брати участь відповідно до визначеної компетенції у судових засіданнях у судах першої, апеляційної, касаційної інстанцій та Верховному Суді України, своєчасно реагувати на незаконні судові рішення.

18. Прокурорам регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері брати участь у засіданнях військових рад органів військового управління з питань додержання законності та правопорядку у військах.

19. З метою підвищення рівня організації роботи з обліку злочинів, ведення статистичної звітності про злочини та їх розкриття прокурорам з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері усіх рівнів:

19.1. Забезпечити достовірність, повноту і своєчасність реєстрації виявлених, розкритих та нерозкритих злочинів у кримінальних справах, які розслідуються ними та піднаглядними їм органами дізнання.

19.2. Щомісячно складати та подавати у встановлені строки до прокуратур вищого рівня "Звіт про зареєстровані злочини і події" форми № 1-В.

20. Головному управлінню нагляду за додержанням законів у воєнній сфері складати зведені по прокуратурах регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері статистичні звіти та подавати їх до відділу статистичної інформації Головного управління організаційного та правового забезпечення.

Наказ Генерального прокурора України від 4 квітня 2011 року № 12гн "Про особливості діяльності військових прокуратур" вважати таким, що втратив чинність.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Генерального прокурора України відповідно до розподілу обов'язків, прокурорів регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

З наказом ознайомити заступників Генерального прокурора України, керівників самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору, прокурорам регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, ректору Національної академії прокуратури України, міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них прокурорам, довести до відома прокурорсько-слідчих працівників.

Генеральний
прокурор України
державний радник
юстиції УкраїниВ. Пшонка

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: