open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
04.04.2011 N 12гн
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Генеральної прокуратури

N 12гн ( v0012900-12 ) від 12.07.2012 }
Про особливості діяльності

військових прокуратур
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної

прокуратури

N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011 }

З метою забезпечення належної організації діяльності
військових прокуратур, розмежування їх компетенції з
територіальними прокуратурами, здійснення ефективного впливу на
зміцнення законності та правопорядку у військових формуваннях
держави, керуючись ст. 15 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ), - Н А К А З У Ю:
1. Заступнику Генерального прокурора України згідно з
розподілом обов'язків, начальнику Головного управління військових
прокуратур, військовим прокурорам регіонів і Військово-Морських
Сил України, військовим прокурорам гарнізонів забезпечити
виконання функцій органів прокуратури та повноважень, визначених
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ) і галузевими наказами Генерального
прокурора України, у Міністерстві оборони України, Збройних Силах
України, Державній прикордонній службі України, Службі зовнішньої
розвідки України, Службі безпеки України, Управлінні державної
охорони, Державній спеціальній службі транспорту Міністерства
інфраструктури України, внутрішніх військах Міністерства
внутрішніх справ України, на підприємствах, в установах,
організаціях, закладах, що їм підпорядковані, з урахуванням
особливостей, зазначених у цьому наказі, а також компетенції
самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури
України та територіальних прокурорів.
2. Головному управлінню військових прокуратур здійснювати
безпосередній нагляду Центральному апараті Міністерства оборони
України, Генеральному штабі Збройних Сил України, Центральному
управлінні Служби безпеки України, Адміністрації Державної
прикордонної служби України, Головному управлінні внутрішніх
військ МВС України, Управлінні державної охорони України, Службі
зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної спеціальної
служби транспорту Міністерства інфраструктури України.
3. Військовим прокурорам регіонів і Військово-Морських Сил
України забезпечити нагляд за додержанням законів у військових
формуваннях, на підпорядкованих їм підприємствах, в установах,
організаціях і закладах, які дислоковані на території: - Вінницької, Житомирської, Київської, Полтавської, Сумської,
Харківської, Черкаської, Чернігівської областей та міста Києва, за
винятком тих, що належать до компетенції Головного управління
військових прокуратур, визначених розпорядженням заступника
Генерального прокурора України (військова прокуратура Центрального
регіону України); - Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської,
Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей
(військова прокуратура Західного регіону України); - Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської,
Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей
(військова прокуратура Південного регіону України); - Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (військова
прокуратура Військово-Морських Сил України).
3.1. Розмежування власних повноважень та повноважень
підпорядкованих військових прокурорів гарнізонів визначати
наказами з урахуванням дислокації, підпорядкованості та місця
розташування військових частин, підприємств, установ, організацій
і закладів.
4. При здійсненні правозахисної функції визначити
пріоритетними напрямами діяльності: - збереження життя і здоров'я військовослужбовців,
попередження насильства та порушень статутних правил
взаємовідносин між військовослужбовцями; - соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів
їх сімей; - виконання військового обов'язку та проходження військової
служби; - додержання бюджетного законодавства; - збереження державного (військового) майна, зокрема
військових містечок, озброєння та військової техніки; - використання земель оборони; - додержання законодавства з питань безпеки арсеналів, баз і
складів Збройних Сил України, а також збереження зброї,
боєприпасів, ракет, компонентів ракетного палива та їх утилізації.
4.1. У разі внесення документів реагування керівникам органів
військового управління (установ, організацій), за вищестоящими
органами яких наглядові повноваження здійснюють інші військові
прокурори регіонального рівня, надсилати їм копії зазначених
документів для врахування при вивченні стану законності у вказаних
органах.
4.2. Вимоги щодо проведення перевірок, ревізій надсилати до
вищестоящих органів або службових осіб, на які не поширюються
власні повноваження, через прокурорів вищого рівня.
4.3. Виконання законодавства щодо державного оборонного
замовлення військовим прокурорам усіх рівнів перевіряти на
підприємствах, підпорядкованих Міністерству оборони України за
місцем їх розташування.
4.4. Наглядові повноваження щодо органів Державної
прикордонної служби України здійснювати за винятком питань щодо
забезпечення ними недоторканності державного кордону та законності
провадження в адміністративних справах.
5. При здійсненні представництва інтересів громадянина або
держави в судах:
5.1. Участь у розгляді цивільних, адміністративних і
господарських справ у судах першої інстанції забезпечувати, як
правило, військовим прокурорам, які пред'являли позови, заяви,
протести.
5.2. Апеляційні скарги на рішення у цивільних,
адміністративних та господарських справах вносити військовим
прокурорам, які пред'явили позови, або за погодженням з ними
військовим прокурорам, які забезпечували участь у суді першої
інстанції.
5.3. Участь у розгляді справ у апеляційних судах забезпечити
працівникам галузевих підрозділів військових прокуратур
регіонального рівня або військових прокуратур гарнізонів за місцем
розташування судів апеляційної інстанції.
5.4. Військовим прокурорам усіх рівнів при зверненні з
позовами, заявами, протестами, апеляціями до судів не за місцем
розташування військової прокуратури копії цих документів
невідкладно надсилати військовим прокурорам регіонального рівня
або гарнізонів за місцем знаходження судів для участі у їх
розгляді. Одночасно письмово інформувати про це відповідні суди та
галузеві відділи військових прокуратур регіонального рівня для
здійснення контролю за розглядом справ.
5.5. Прокурорам, які брали участь у розгляді справ, про
результати невідкладно повідомляти прокурорів, які пред'являли
позови.
5.6. Касаційні скарги у цивільних, господарських та
адміністративних справах вносити військовим прокурорам, які
пред'явили позови, або за узгодженням з ними військовим
прокурорам, які брали участь у розгляді справ в апеляційних судах.
При внесенні зазначених скарг військовою прокуратурою гарнізону їх
повноту, вмотивованість, форму і зміст погоджувати з галузевим
підрозділом військової прокуратури регіонального рівня, а копії у
день їх внесення направляти до Головного управління військових
прокуратур.
5.7. Участь у судах касаційної інстанції у справах,
розглянутих за участі військових прокурорів, забезпечувати
Головному управлінню військових прокуратур.
5.8. Військовим прокурорам усіх рівнів вживати заходів,
спрямованих на своєчасне і реальне виконання судових рішень,
постановлених у справах за їх позовами і заявами, а Головному
управлінню військових прокуратур - за позовами і заявами
Генеральної прокуратури України.
6. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять
оперативно-розшукову діяльність, здійснювати:
6.1. Головному управлінню військових прокуратур - у Службі
зовнішньої розвідки України, Управлінні державної охорони України,
Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України,
Управліннях внутрішньої та власної безпеки Департаменту
оперативної діяльності та Управлінні інформації Адміністрації
Державної прикордонної служби України, Управлінні внутрішньої
безпеки та Управлінні військової контррозвідки Департаменту
контррозвідки Служби безпеки України.
6.2. Військовим прокурорам регіонів і Військово-Морських Сил
України - в оперативних підрозділах управлінь військової
контррозвідки Служби безпеки України, що дислоковані в Автономній
Республіці Крим, областях і місті Севастополі.
7. Нагляд за додержанням законів при прийманні, реєстрації та
вирішенні заяв і повідомлень про вчинені злочини, або ті, що
готуються, а також при провадженні дізнання здійснювати:
7.1. Головному управлінню військових прокуратур - у Головному
управлінні Військової служби правопорядку Збройних Сил України та
Управлінні військової контррозвідки Департаменту контррозвідки
Служби безпеки України.
7.2. Військовим прокурорам гарнізонів, регіонів,
Військово-Морських Сил України - у зональних відділах
(відділеннях), на гауптвахтах, у кімнатах тимчасового тримання,
територіальних управліннях, дисциплінарному батальйоні Військової
служби правопорядку у Збройних Силах України, військових частинах,
з'єднаннях, установах та на кораблях; підрозділах Державної
спеціальної служби транспорту.
8. Слідчим військових прокуратур провадити досудове слідство
з додержанням підслідності, визначеної статтею 112 КПК України
( 1002-05 ), у кримінальних справах про злочини, вчинені: 1) військовослужбовцями Збройних Сил України, Служби безпеки
України, Служби зовнішньої розвідки України, внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної
служби України, Управління державної охорони України, Державної
спеціальної служби транспорту, а також відрядженими до державних
органів та цивільних установ; 2) працівниками (робітниками і службовцями, які не є
військовослужбовцями і працюють у військових частинах та
установах, на підпорядкованих їм державних підприємствах) Збройних
Сил України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України,
Служби зовнішньої розвідки України, внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ України, Управління державної охорони України,
Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної
служби транспорту, якщо злочини вчинені у зв'язку з виконанням
ними службових обов'язків або в розташуванні військових частин
(підрозділів, військових об'єктів), на підпорядкованих їм
підприємствах та в установах; 3) військовозобов'язаними під час проходження ними зборів; 4) військовослужбовцями і працівниками Збройних Сил України
та інших військових формувань, працівниками органів внутрішніх
справ та інших державних органів і цивільних установ України під
час участі в міжнародних миротворчих операціях поза межами України
у складі миротворчих контингентів та миротворчих персоналів, якщо
інша підслідність не визначена законодавством, міжнародними
договорами та іншими міжнародними актами.
8.1. Кримінальні справи про злочини, підслідні слідчим
військових прокуратур, що порушені чи перебувають у провадженні
органів дізнання (крім зазначених у пунктах 3, 3-1, 9 статті 101
КПК України) ( 1002-05 ), слідчих підрозділів територіальних
правоохоронних органів, передавати за підслідністю для організації
досудового слідства відповідним військовим прокурорам регіонів та
Військово-Морських Сил України через прокурорів областей,
міст Києва і Севастополя лише після виконання невідкладних слідчих
та інших процесуальних дій, встановлення обставин злочину та
достатніх даних про їх вчинення особами, зазначеними у пункті 8
цього наказу.
8.2. Кримінальні справи, підслідні органам прокуратури, про
вчинення групою осіб одного або кількох злочинів, де хоча б один
із співучасників є військовослужбовцем, розслідувати в повному
обсязі слідчим військових прокуратур.
9. Територіальним прокурорам заяви і повідомлення про вчинені
або підготовлювані злочини, підслідні слідчим військових
прокуратур (за винятком зазначених у пункті 10 цього наказу),
направляти за належністю відповідним військовим прокурорам для
розгляду в порядку, передбаченому статтею 97 КПК України
( 1002-05 ).
10. Розгляд і вирішення скарг на дії, а також заяв і
повідомлень про злочини, вчинені співробітниками Служби безпеки
України при провадженні ними оперативно-розшукової діяльності (за
винятком співробітників внутрішньої безпеки та військової
контррозвідки Служби безпеки України), дізнання та досудового
слідства, а також військовослужбовцями Державної прикордонної
служби України при провадженні дізнання у справах про незаконне
переправлення осіб через державний кордон та у справах про
використання завідомо підроблених документів при перетинанні
державного кордону, покласти на територіальних прокурорів.
11. При підтриманні державного обвинувачення в суді:
11.1. Кримінальні справи, розслідувані та надіслані до суду
військовими прокурорами усіх рівнів, розглядати за їх участі.
11.2. Військовим прокурорам регіонального рівня забезпечити
участь у розгляді кримінальних справ судами апеляційної інстанції
за апеляціями військових прокурорів та інших учасників процесу.
11.3. Військовим прокурорам регіонального рівня в окремих
випадках доручати підпорядкованим військовим прокурорам гарнізонів
участь у розгляді кримінальних справ (за винятком складних та
актуальних) в апеляційному порядку за місцем розташування
апеляційних судів та забезпечити контроль за розглядом цих справ.
11.4. Головному управлінню військових прокуратур забезпечити
участь у касаційному порядку у Вищому спеціалізованому суді
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у кримінальних
справах, розглянутих за участі військових прокурорів у місцевих та
апеляційних судах.
12. Проводити перевірки додержання законів при виконанні
судових рішень у кримінальних справах та при застосуванні інших
заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої
свободи громадян: - на гауптвахтах, у кімнатах тимчасового затримання
територіальних управлінь, зональних відділів (відділень)
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України -
щодекадно; - у військових частинах щодо службового обмеження для
військовослужбовців та виконання інших покарань, не пов'язаних з
позбавленням волі (за наявності засуджених) - один раз у квартал; - у дисциплінарному батальйоні Збройних Сил України - один
раз у квартал.
13. У разі оскарження в суді дій, рішень, бездіяльності
військових прокурорів брати участь відповідно до визначеної
компетенції у судових засіданнях у судах першої, апеляційної,
касаційної інстанцій та Верховному Суді України, своєчасно
реагувати на незаконні судові рішення.
14. Координувати діяльність підрозділів Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України, військової контррозвідки
Служби безпеки України та інших правоохоронних органів з питань
боротьби зі злочинністю і корупцією у Збройних Силах України та
інших військових формуваннях. Підтримувати належну взаємодію з
територіальними та екологічними прокурорами з цих питань. Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011 }
14.1. З метою своєчасного виявлення, розкриття, припинення та
попередження злочинів, усунення причин та умов, які сприяють їх
вчиненню, зміцнення законності та правопорядку до проведення
спільних заходів залучати керівників органів військового
управління, командирів військових частин.
14.2. Міжвідомчі наради проводити у разі необхідності
узгодження спільних заходів з питань додержання законності з
контролюючими органами та органами військового управління.
15. Військовим прокурорам регіонального рівня брати участь у
засіданнях військових рад органів військового управління.
Періодично, але не рідше одного разу на півроку, інформувати ці
органи про стан законності та заходи щодо її зміцнення.
16. У межах компетенції здійснювати нагляд за виконанням
антикорупційного законодавства та безпосередньо протидіяти
корупційним правопорушенням в органах державного управління,
правоохоронних органах та військових формуваннях, зазначених у
пункті 1 цього наказу.
17. Військовим прокурорам усіх рівнів з метою підвищення
рівня організації роботи з обліку злочинів, ведення статистичної
звітності про злочини та їх розкриття:
17.1. Забезпечити достовірність, повноту і своєчасність
реєстрації виявлених, розкритих та нерозкритих злочинів у
кримінальних справах, які розслідуються органами військової
прокуратури та піднаглядними їм органами дізнання.
17.2. Щомісячно складати та подавати у встановлені строки до
прокуратур вищого рівня "Звіт про зареєстровані злочини і події"
форми N 1-В ( va448202-02 ).
17.3. Головному управлінню військових прокуратур складати
зведені по військових прокуратурах статистичні звіти та подавати
їх до відділу статистичної інформації Головного управління
організаційного та правового забезпечення.
18. Головному управлінню військових прокуратур забезпечити
належний контроль за діяльністю військових прокуратур регіонів і
Військово-Морських Сил України, вживати заходів щодо підвищення
ефективності їх діяльності. Накази Генерального прокурора України від 13 вересня
2004 року N 87/10ок "Про затвердження Положення про організацію
прокурорського нагляду за додержанням законів та розслідування
кримінальних справ про злочини, вчинені особами миротворчого
контингенту та персоналу, які направляються Україною для участі у
міжнародних миротворчих операціях" та від 30 березня 2009 року
N 23 ( v0023900-09 ) "Про підслідність кримінальних справ слідчим
військових прокуратур" вважати такими, що втратили чинність. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Генерального прокурора України відповідно до розподілу обов'язків,
військових прокурорів регіонів і Військово-Морських Сил України. З наказом ознайомити заступників Генерального прокурора
України, керівників самостійних структурних підрозділів
Генеральної прокуратури України, надіслати прокурорам Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, міським,
районним та прирівняним до них прокурорам, військовим прокурорам
регіонів і Військово-Морських Сил України та військовим прокурорам
гарнізонів.
Генеральний прокурор
України
державний радник
юстиції України В.Пшонка

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: