open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

24.01.2014  № 12

Про затвердження Плану заходів з реалізації у 2014 році Плану організації виконання Указу Президента України від 8 червня 2012 року № 389 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України»

З метою забезпечення виконання Плану організації виконання Указу Президента України від 8 червня 2012 року № 389 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 20 червня 2012 року (протокол № 46), та з урахуванням Річного плану роботи Нацдержслужби України на 2014 рік, затвердженого наказом від 27 грудня 2013 року № 241, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів з реалізації у 2014 році Плану організації виконання Указу Президента України від 8 червня 2012 року № 389 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України» (далі - План заходів), що додається.

2. Структурним підрозділам Нацдержслужби України, її підвідомчим установам та управлінням державної служби Головдержслужби забезпечити виконання Плану заходів.

3. Управлінню організаційної та кадрової роботи (Відділ аналітичного та організаційного забезпечення) забезпечити моніторинг виконання Плану заходів та підготувати узагальнену інформацію до 26 грудня.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби України Дячишина М.Д.

В.о. Голови
Нацдержслужби УкраїниЮ. Ковалевська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Нацдержслужби України
24.01.2014 № 12

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації у 2014 році Плану організації виконання Указу Президента України від 8 червня 2012 року № 389 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України»

№ з/п

Зміст заходу з виконань відповідних завдань Плану

Відповідальний за виконання

Строк виконання

Індикатор виконання

Забезпечити відповідно до компетенції виконання Стратегії національної безпеки України

1.

Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI «Про державну службу» (нова редакція)»

Юридичне управління

І півріччя

Прийняття Закону України з питання, зазначеного у пункті 1.

2.

Супроводження проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція)

Юридичне управління

до прийняття

Прийняття Закону України з питання, зазначеного у пункті 2.

3.

Супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Юридичне управління,
Контрольне управління

до прийняття

Прийняття Закону України з питання, зазначеного у пункті 3.

4.

Супроводження проекту Указу Президента «Про затвердження Порядку ротації на посадах державної служби групи І, призначення на які здійснюється Президентом України та Кабінетом Міністрів України»

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС,
Юридичне управління

до прийняття

Прийняття Указу Президента України з питання, зазначеного у пункті 4.

5.

Супроводження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змiн до Порядку прийому на навчання за освiтньо-професiйною програмою пiдготовки магістрів за спецiальнiстю «Державна служба» галузi знань «Державне управлiння» та працевлаштування випускникiв»

Відділ професійного навчання,
Управління адміністративно-господарського забезпечення

до прийняття

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у пункті 5.

6.

Супроводження проекту наказу Нацдержслужби України «Про затвердження ведення переліку державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, установ та організацій, в яких посади працівників віднесені до груп та підгруп посад державної служби, формування та ведення реєстру посад державної служби»

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС,
Юридичне управління

до державної реєстрації

Видання наказу Нацдержслужби України з питання, зазначеного у пункті 6.

7.

Супроводження проекту наказу Нацдержслужби України «Про затвердження Порядку ведення переліку державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до категорій посад державних службовців, реєстру посад державних службовців»

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС,
Юридичне управління

до державної реєстрації

Видання наказу Нацдержслужби України з питання, зазначеного у пункті 7.

8.

Внесення змін до наказу Головдержслужби від 29 квітня 2011 року № 116 «Про затвердження Порядку проведення Головдержслужбою перевірок»

Контрольне управління

І квартал

Видання наказу Нацдержслужби України з питання, зазначеного у пункті 8.

9.

Затвердження Методичних рекомендацій щорічного визначення органами державної влади та органами місцевого самоврядування потреб у підготовці магістрів в галузі знань «Державне управління» та у підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Відділ професійного навчання

І квартал

Видання наказу Нацдержслужби України з питання, зазначеного у пункті 9.

10.

Затвердження Положення про здійснення моніторингу працевлаштування магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління»

Відділ професійного навчання

І квартал

Видання наказу Нацдержслужби України з питання, зазначеного у пункті 10.

11.

Розроблення проекту наказу Нацдержслужби України «Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції»

Відділ професійного навчання,
Управління адміністративно-господарського забезпечення

І квартал

Видання наказу Нацдержслужби України з питання, зазначеного у пункті 11.

12.

Розроблення Порядку організації контролю за змістом і якістю навчального процесу у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління»

Відділ професійного навчання

ІІ квартал

Видання наказу Нацдержслужби України з питання, зазначеного у пункті 12.

13.

Розроблення методичних рекомендацій щодо проведення службових розслідувань відповідно до вимог нового законодавства про державну службу

Контрольне управління

ІІ півріччя

Видання наказу Нацдержслужби України з питання, зазначеного у пункті 13.

14.

Затвердження Порядку укладення і виконання державного контракту про надання послуг з підготовки магістрів галузі знань «Державне управління»

Управління адміністративно-господарського забезпечення,
Відділ професійного навчання,
Юридичне управління

протягом трьох місяців з дня оприлюднення Порядку,затвердженого МОН разом з Мінекономрозвитку та Мінфіном відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 346

Видання спільного наказу Нацдержслужби України та МОН з питання, зазначеного у пункті 14.

15.

Розроблення нормативно-правових актів, спрямованих на впровадження нового законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування

структурні підрозділи,
Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС

у визначений термін протягом шести місяців з дня оприлюднення Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція)

Проекти нормативно-правових актів з питання, зазначеного у пункті 15.

16.

Виконання заходів з реалізації Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року

структурні підрозділи,
підвідомчі установи,
управління
державної служби Головдержслужби

протягом року/щоквартально

Щоквартальна інформаційна довідка про стан виконання Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року

17.

Узагальнення та аналіз інформації стосовно кадрової роботи в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях

Відділ методичного забезпечення діяльності
кадрових служб

щоквартально до 5 січня, квітня, липня, жовтня

Узагальнена інформація

18.

Організаційне забезпечення формування та супроводження Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»

Школа вищого корпусу державної служби,
управління
державної служби Головдержслужби,
Відділ професійного навчання

протягом року

Кількість учасників конкурсу з добору, осіб по факту

100 осіб, рекомендованих для зарахування

Виконання 20 заходів з професійного розвитку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»

19.

Моніторинг виконання державного замовлення на підготовку магістрів галузі знань «Державне управління»

Відділ
професійного навчання,
Управління адміністративно-господарського забезпечення,
управління
державної служби Головдержслужби

протягом року

5055 слухачів, в тому числі:

1368 випускників 2014 року, з них 203 випускників денної форми навчання

2080 вступників 2014 року, з них 180 вступників денної форми навчання

20.

Моніторинг підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, у т.ч. за державним замовленням

Відділ
професійного навчання,
Школа вищого корпусу державної служби,
управління
державної служби Головдержслужби

протягом року

57912 державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію, у т.ч. 28 668 осіб за державним замовленням

21.

Моніторинг інформації про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення відповідно до статті 22 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та створення бази даних про них

Контрольне управління,
управління
державної служби Головдержслужби

щоквартально до 5 січня, квітня, липня, жовтня

Узагальнена інформація

База даних

22.

Моніторинг інформації щодо подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном щодо себе і близьких осіб та оприлюднення зазначених відомостей державними службовцями, які визначені законодавством

Контрольне управління

до 1 травня

Узагальнена аналітична інформація з пропозиціями

23.

Реалізація заходів щодо координації впровадження інструменту інституційної розбудови Twinning та забезпечення діяльності Адміністративного офісу Twinning

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС,
управління
державної служби Головдержслужби

протягом року

20 опрацьованих заявок

45 проектів на стадіях підготовки та реалізації, з них:
17 проектів на стадії реалізації,
28 проектів на стадії підготовки

45 державних установ, що беруть участь у підготовці та реалізації проектів

65 проектів в робочому плані, з них 32 завершених проектів

24.

Реалізація заходів щодо координації впровадження інструменту TAIEX

протягом року

70 проведених заходів

1550 державних службовців, які взяли участь у заходах

25.

Реалізація заходів щодо координації співпраці з програмою SIGMA

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС,
Управління організаційної та кадрової роботи

протягом року

4 заходи, проведені у рамках співпраці з програмою SIGMA

26.

Участь у забезпеченні впровадження програми СІВ

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС

протягом року

11 заходів, проведених у рамках співпраці з програмою СІВ

20 заходів, в яких взяли участь у рамках співпраці з програмою СІВ

Забезпечити подання до Служби безпеки України відповідної інформації про розвиток ситуації у сфері державної служби

27.

Підготовка інформації про розвиток ситуації у сфері державної служби

Управління організаційної та кадрової роботи,
Юридичне управління,
Контрольне управління,
Відділ методичного забезпечення діяльності кадрових служб,
Відділ професійного навчання

до 10 січня 2015 рок


{Текст взято з сайту Нацдержслужби України http://www.nads.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: