open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
20.01.2015 N 12

Про затвердження змін

до Довідника відповідності символу звітності

коду класифікації доходів бюджету

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на
2015 рік" ( 80-19 ), Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ),
наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11
( v0011201-11 ) "Про бюджетну класифікацію" та Порядку відкриття
аналітичних рахунків для обліку операцій в системі Державної
казначейської служби України, затвердженого наказом Державної
казначейської служби України 27 грудня 2013 року N 217
( v0217840-13 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Довідника відповідності символу
звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженого наказом
Державного казначейства України від 15 січня 2007 року N 5
( v0005506-07 ), що додаються.
2. Департаменту інформаційних технологій, корпоративної
телекомунікації та захисту інформації (Грубіян О.Є.) забезпечити
доопрацювання прикладного програмного забезпечення з урахуванням
вимог цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Голови Державної казначейської служби України
відповідно до розподілу обов'язків.
Голова Т.Я.Слюз

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної

казначейської служби України

20.01.2015 N 12

ЗМІНИ

до Довідника відповідності символу звітності

коду класифікації доходів бюджету

( v0005506-07 )

-------------------------------------------------------------------------------- Балан- | Код | Символ | Назва | Примітка | совий |класифіка-| | | | рахунок|ції дохо- | | | | |дів бюдже-| | | | | ту | | | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11010100 | 340 |Податок на доходи фізичних осіб, що|змінити назву| | | |сплачується податковими агентами, |коду | | | |із доходів платника податку у | | | | |вигляді заробітної плати | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11010101 | 310 |Податок на доходи фізичних осіб, що|доповнити, | | | |сплачується податковими агентами, |відкривається| | | |із доходів платника податку у |тільки в ГУ | | | |вигляді заробітної плати |ДКСУ у | | | | |Київській | | | | |області | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11010200 | 346 |Податок на доходи фізичних осіб з |змінити назву| | | |грошового забезпечення, грошових |коду | | | |винагород та інших виплат, | | | | |одержаних військовослужбовцями та | | | | |особами рядового і начальницького | | | | |складу, що сплачується податковими | | | | |агентами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11010201 | 311 |Податок на доходи фізичних осіб з |доповнити, | | | |грошового забезпечення, грошових |відкривається| | | |винагород та інших виплат, |тільки в ГУ | | | |одержаних військовослужбовцями та |ДКСУ у | | | |особами рядового і начальницького |Київській | | | |складу, що сплачується податковими |області | | | |агентами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11010300 | 353 |Податок на доходи фізичних осіб із |змінити назву| | | |доходів у формі заробітної плати |коду | | | |шахтарів-працівників | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11010400 | 342 |Податок на доходи фізичних осіб, що|змінити назву| | | |сплачується податковими агентами, |коду | | | |із доходів платника податку інших | | | | |ніж заробітна плата | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11010500 | 341 |Податок на доходи фізичних осіб, що|змінити назву| | | |сплачується фізичними особами за |коду | | | |результатами річного декларування | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11010700 | 343 |Надходження сум реструктурованої |змінити назву| | | |заборгованості зі сплати податку на|коду | | | |доходи фізичних осіб | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11010900 | 345 |Податок на доходи фізичних осіб із |змінити назву| | | |суми пенсійних виплат або |коду | | | |щомісячного довічного грошового | | | | |утримання, що оподатковуються | | | | |відповідно до підпункту 164.2.19 | | | | |пункту 164.2 статті 164 Податкового| | | | |кодексу ( 2755-17 ) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11020300 | 003 |Податок на прибуток підприємств, |виключити | | | |створених за участю іноземних | | | | |інвесторів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11020300 | 312 |Податок на прибуток підприємств, |доповнити | | | |створених за участю іноземних | | | | |інвесторів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11020400 | 004 |Податок на прибуток від казино, |виключити | | | |відеосалонів, гральних автоматів, | | | | |концертно-видовищних заходів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11020400 | 313 |Податок на прибуток від казино, |доповнити | | | |відеосалонів, гральних автоматів, | | | | |концертно-видовищних заходів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11020500 | 005 |Податок на прибуток іноземних |виключити | | | |юридичних осіб | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11020500 | 314 |Податок на прибуток іноземних |доповнити | | | |юридичних осіб | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11020600 | 006 |Податок на прибуток банківських |виключити | | | |організацій, включаючи філіали | | | | |аналогічних організацій, | | | | |розташованих на території України | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11020600 | 315 |Податок на прибуток банківських |доповнити | | | |організацій, включаючи філіали | | | | |аналогічних організацій, | | | | |розташованих на території України | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11020700 | 007 |Податок на прибуток страхових |виключити | | | |організацій, включаючи філіали | | | | |аналогічних організацій, | | | | |розташованих на території України | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11020700 | 316 |Податок на прибуток страхових |доповнити | | | |організацій, включаючи філіали | | | | |аналогічних організацій, | | | | |розташованих на території України | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11020900 | 008 |Податок на прибуток організацій і |виключити | | | |підприємств споживчої кооперації, | | | | |кооперативів та громадських | | | | |об'єднань | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11020900 | 317 |Податок на прибуток організацій і |доповнити | | | |підприємств споживчої кооперації, | | | | |кооперативів та громадських | | | | |об'єднань | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11021000 | 009 |Податок на прибуток приватних |виключити | | | |підприємств | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11021000 | 318 |Податок на прибуток приватних |доповнити | | | |підприємств | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11021100 | 010 |Інші платники податку на прибуток |виключити | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11021100 | 319 |Інші платники податку на прибуток |доповнити | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11021300 | 011 |Реструктурована сума заборгованості|виключити | | | |податку на прибуток підприємств і | | | | |організацій | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11021300 | 320 |Реструктурована сума заборгованості|доповнити | | | |податку на прибуток підприємств і | | | | |організацій | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11021400 | 012 |Надходження від підприємств податку|виключити | | | |на прибуток, одержаного від | | | | |виконання інноваційних проектів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11021400 | 321 |Надходження від підприємств податку|доповнити | | | |на прибуток, одержаного від | | | | |виконання інноваційних проектів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11021500 | 013 |Податок на прибуток, одержаний за |виключити | | | |рахунок знижувального коефіцієнта | | | | |0,8 до норм амортизації | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11021500 | 322 |Податок на прибуток, одержаний за |доповнити | | | |рахунок знижувального коефіцієнта | | | | |0,8 до норм амортизації | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11021600 | 014 |Податок на прибуток фінансових |виключити | | | |установ, включаючи філіали | | | | |аналогічних організацій, | | | | |розташованих на території України, | | | | |за винятком страхових організацій | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11021600 | 323 |Податок на прибуток фінансових |доповнити | | | |установ, включаючи філіали | | | | |аналогічних організацій, | | | | |розташованих на території України, | | | | |за винятком страхових організацій | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11023300 | 159 |Авансові внески з податку на |виключити | | | |прибуток підприємств, створених за | | | | |участю іноземних інвесторів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11023300 | 324 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток підприємств, створених за | | | | |участю іноземних інвесторів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11023400 | 160 |Авансові внески з податку на |виключити | | | |прибуток від казино, відеосалонів, | | | | |гральних автоматів, концертно- | | | | |видовищних заходів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11023400 | 325 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток від казино, відеосалонів, | | | | |гральних автоматів, концертно- | | | | |видовищних заходів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11023500 | 161 |Авансові внески з податку на |виключити | | | |прибуток іноземних юридичних осіб | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11023500 | 332 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток іноземних юридичних осіб | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11023600 | 162 |Авансові внески з податку на |виключити | | | |прибуток банківських організацій, | | | | |включаючи філіали аналогічних | | | | |організацій, розташованих на | | | | |території України | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11023600 | 334 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток банківських організацій, | | | | |включаючи філіали аналогічних | | | | |організацій, розташованих на | | | | |території України | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11023700 | 163 |Авансові внески з податку на |виключити | | | |прибуток страхових організацій, | | | | |включаючи філіали аналогічних | | | | |організацій, розташованих на | | | | |території України | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11023700 | 338 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток страхових організацій, | | | | |включаючи філіали аналогічних | | | | |організацій, розташованих на | | | | |території України | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11023900 | 164 |Авансові внески з податку на |виключити | | | |прибуток організацій і підприємств | | | | |споживчої кооперації, кооперативів | | | | |та громадських об'єднань | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11023900 | 339 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток організацій і підприємств | | | | |споживчої кооперації, кооперативів | | | | |та громадських об'єднань | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11024000 | 165 |Авансові внески з податку на |виключити | | | |прибуток приватних підприємств | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11024000 | 347 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток приватних підприємств | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11024100 | 166 |Авансові внески з податку на |виключити | | | |прибуток від інших платників | | | | |податку на прибуток | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11024100 | 348 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток від інших платників | | | | |податку на прибуток | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11024600 | 167 |Авансові внески з податку на |виключити | | | |прибуток фінансових установ, | | | | |включаючи філіали аналогічних | | | | |організацій, розташованих на | | | | |території України, за винятком | | | | |страхових організацій | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 11024600 | 349 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток фінансових установ, | | | | |включаючи філіали аналогічних | | | | |організацій, розташованих на | | | | |території України, за винятком | | | | |страхових організацій | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 13010100 | 354 |Рентна плата за спеціальне |змінити назву| | | |використання лісових ресурсів в |коду | | | |частині деревини, заготовленої в | | | | |порядку рубок головного | | | | |користування | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 13010301 | 355 |Надходження сум реструктурованої |змінити назву| | | |заборгованості рентної плати за |коду | | | |спеціальне використання лісових | | | | |ресурсів (за платежами, що | | | | |розподіляються між державним та | | | | |місцевими бюджетами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 13020100 | 357 |Рентна плата за спеціальне |змінити назву| | | |використання води (крім рентної |коду | | | |плати за спеціальне використання | | | | |води водних об'єктів місцевого | | | | |значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 13020300 | 358 |Рентна плата за спеціальне |змінити назву| | | |використання води для потреб |коду | | | |гідроенергетики | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 13020401 | 359 |Надходження рентної плати за |змінити назву| | | |спеціальне використання води від |коду | | | |підприємств житлово-комунального | | | | |господарства (за платежами, що | | | | |розподіляються між державним та | | | | |місцевими бюджетами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 13020501 | 360 |Надходження сум реструктурованої |змінити назву| | | |заборгованості зі сплати рентної |коду | | | |плати за спеціальне використання | | | | |води (за платежами, що | | | | |розподіляються між державним та | | | | |місцевими бюджетами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 13020600 | 361 |Рентна плата за спеціальне |змінити назву| | | |використання води в частині |коду | | | |використання поверхневих вод для | | | | |потреб водного транспорту (крім | | | | |стоянкових і службово-допоміжного | | | | |флотів) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 13030100 | 366 |Рентна плата за користування |змінити назву| | | |надрами для видобування корисних |коду | | | |копалин загальнодержавного значення| | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 13030400 | 023 |Рентна плата за користування |змінити назву| | | |надрами континентального шельфу і в|коду | | | |межах виключної (морської) | | | | |економічної зони | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 13030500 | 024 |Надходження сум реструктурованої |змінити назву| | | |заборгованості зі сплати рентної |коду | | | |плати за користування надрами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 13030501 | 367 |Надходження сум реструктурованої |змінити назву| | | |заборгованості зі сплати рентної |коду | | | |плати за користування надрами (за | | | | |платежами, що розподіляються між | | | | |державним та місцевим бюджетами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 13030700 | 015 |Рентна плата за користування |змінити назву| | | |надрами для видобування нафти |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 13030800 | 016 |Рентна плата за користування |змінити назву| | | |надрами для видобування природного |коду | | | |газу | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 13030900 | 017 |Рентна плата за користування |змінити назву| | | |надрами для видобування газового |коду | | | |конденсату | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 14020300 | 037 |Виноробна продукція (за звітний |змінити назву| | | |місяць) |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 14020800 | 184 |Транспортні засоби (крім мотоциклів|доповнити | | | |і велосипедів) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 14020900 | 185 |Мотоцикли і велосипеди |доповнити | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 14021200 | 091 |Операції з відчуження цінних |змінити назву| | | |паперів та операції з деривативами,|коду | | | |що справлялись до 1 січня 2015 року| | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 14021700 | 186 |Бензин моторний для автомобілів |доповнити | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 14021800 | 187 |Інші нафтопродукти |доповнити | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 14030800 | 188 |Транспортні засоби (крім мотоциклів|доповнити | | | |і велосипедів) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 14030900 | 189 |Мотоцикли і велосипеди |доповнити | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 14031700 | 190 |Бензин моторний для автомобілів |доповнити | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 14031800 | 191 |Інші нафтопродукти |доповнити | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 15010500 | 192 |Мито на нафтопродукти, транспортні |доповнити | | | |засоби та шини до них, що ввозяться| | | | |суб'єктами підприємницької | | | | |діяльності та громадянами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 17010400 | 084 |Надходження сум реструктурованої |змінити назву| | | |заборгованості зі сплати рентної |коду | | | |плати за нафту, що видобувається в | | | | |Україні, що нарахована до 1 січня | | | | |2013 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 17010500 | 085 |Надходження сум реструктурованої |змінити назву| | | |заборгованості зі сплати рентної |коду | | | |плати за природний газ, що | | | | |видобувається в Україні, що | | | | |нарахована до 1 січня 2013 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 17050000 | 169 |Збір у вигляді цільової надбавки до|виключити | | | |діючого тарифу на електричну та | | | | |теплову енергію, крім | | | | |електроенергії, виробленої | | | | |кваліфікованими когенераційними | | | | |установками | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 19010500 | 365 |Надходження від здійснення торгівлі|виключити | | | |на митній території України паливом| | | | |власного виробництва та/або | | | | |виробленим з давальницької сировини| | | | |податковими агентами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 19010600 | 356 |Надходження від ввезення палива на |виключити | | | |митну територію України податковими| | | | |агентами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 19060100 | 018 |Збір на розвиток виноградарства, |змінити назву| | | |садівництва і хмелярства, |коду | | | |нарахований до 1 січня 2015 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 19060200 | 019 |Надходження сум реструктурованої |змінити назву| | | |заборгованості зі сплати збору на |коду | | | |розвиток виноградарства, | | | | |садівництва і хмелярства, | | | | |нарахований до 1 січня 2015 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 19070000 | 121 |Збір за користування радіочастотним|виключити | | | |ресурсом України | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 22010300 | 170 |Адміністративний збір за проведення|змінити назву| | | |державної реєстрації юридичних осіб|коду | | | |та фізичних осіб - підприємців | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 22011500 | 058 |Плата за ліцензії, видані |змінити назву| | | |Національною комісією, що здійснює |коду | | | |державне регулювання у сферах | | | | |енергетики та комунальних послуг | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 22012900 | 304 |Плата за скорочення термінів |доповнити | | | |надання послуг у сфері державної | | | | |реєстрації речових прав на нерухоме| | | | |майно та їх обтяжень і державної | | | | |реєстрації юридичних осіб та | | | | |фізичних осіб - підприємців, а | | | | |також плата за надання інших | | | | |платних послуг, пов'язаних з | | | | |державною реєстрацією речових прав | | | | |на нерухоме майно та їх обтяжень і | | | | |державною реєстрацією юридичних | | | | |осіб та фізичних осіб - підприємців| | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 22070000 | 050 |Виконавчий збір |виключити | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 22070000 | 305 |Виконавчий збір |доповнити | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 22090200 | 095 |Державне мито, не віднесене до |виключити | | | |інших категорій | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 22090300 | 096 |Державне мито за дії, пов'язані з |виключити | | | |одержанням патентів на об'єкти | | | | |права інтелектуальної власності, | | | | |підтриманням їх чинності та | | | | |передаванням прав їхніми власниками| | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 22090400 | 097 |Державне мито, пов'язане з видачею |виключити | | | |та оформленням закордонних | | | | |паспортів (посвідок) та паспортів | | | | |громадян України | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 22090500 | 098 |Надходження сум реструктурованої |виключити | | | |заборгованості зі сплати державного| | | | |мита | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 22090600 | 126 |Державне мито за державну |виключити | | | |реєстрацію права власності на | | | | |нерухоме майно; за державну | | | | |реєстрацію іншого речового права на| | | | |нерухоме майно, обтяження права на | | | | |нерухоме майно | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 22160100 | 193 |Плата за проїзд автомобільними |доповнити | | | |дорогами транспортних засобів та | | | | |інших самохідних машин і | | | | |механізмів, вагові або габаритні | | | | |параметри яких перевищують | | | | |нормативні | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 24111000 | 194 |Плата за користування суб'єктами |доповнити, | | | |малого підприємництва |відкривається| | | |мікрокредитами з державного бюджету|тільки в ГУ | | | | |ДКСУ у | | | | |м. Києві | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 24130100 | 195 |Збір на соціально-економічну |доповнити | | | |компенсацію ризику населення, яке | | | | |проживає на території зони | | | | |спостереження, що сплачується | | | | |експлуатуючими організаціями при | | | | |реалізації електричної енергії | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 24130200 | 196 |Збір на соціально-економічну |доповнити | | | |компенсацію ризику населення, яке | | | | |проживає на території зони | | | | |спостереження, що сплачується | | | | |підприємствами з видобування і | | | | |переробки уранових руд | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 24130300 | 197 |Збір на соціально-економічну |доповнити | | | |компенсацію ризику населення, яке | | | | |проживає на території зони | | | | |спостереження, що сплачується | | | | |експлуатуючими організаціями за | | | | |зберігання відпрацьованого | | | | |ядерного палива | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 24140100 | 198 |Збір з операцій з купівлі |доповнити | | | |іноземної валюти в готівковій | | | | |формі | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3111 | 24140200 | 154 |Збір при поданні ювелірних та |змінити назву| | | |побутових виробів з дорогоцінних |коду | | | |металів на клеймування державним | | | | |пробірним клеймом до казенних | | | | |підприємств пробірного контролю | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3113 | 01201490 | 424 |Повернення кредитів, наданих у 2007|змінити номер| | | |році з Державного бюджету України |коду | | | |на реалізацію інноваційних та | | | | |інвестиційних проектів у галузях | | | | |економіки, у першу чергу з | | | | |впровадження передових | | | | |енергозберігаючих технологій і | | | | |технологій з виробництва | | | | |альтернативних джерел палива | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3113 | 01201500 | 431 |Повернення мікрокредитів, наданих з|доповнити, | | | |державного бюджету суб'єктам малого|відкривається| | | |підприємництва |тільки в ГУ | | | | |ДКСУ у | | | | |м. Києві | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 11022200 | 204 |Надходження від погашення |виключити | | | |податкового боргу, в тому числі | | | | |реструктуризованого або | | | | |розстроченого (відстроченого), з | | | | |податку на прибуток підприємств, що| | | | |сплачується підприємствами | | | | |електроенергетичної, нафтогазової, | | | | |вугільної галузей, підприємствами, | | | | |що надають послуги з виробництва, | | | | |транспортування та постачання | | | | |теплової енергії, підприємствами | | | | |централізованого водопостачання та | | | | |водовідведення, та нараховані суми | | | | |податку на прибуток таких | | | | |підприємств, які виникають після | | | | |проведення розрахунків по субвенції| | | | |з державного бюджету місцевим | | | | |бюджетам, визначеній пунктом 24 | | | | |статті 14 Закону України "Про | | | | |Державний бюджет України на 2014 | | | | |рік" ( 719-18 ) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 14010101 | 210 |Надходження від погашення |виключити | | | |податкового боргу, в тому числі | | | | |реструктуризованого або | | | | |розстроченого (відстроченого), з | | | | |податку на додану вартість, що | | | | |сплачується підприємствами | | | | |електроенергетичної, нафтогазової, | | | | |вугільної галузей, підприємствами, | | | | |що надають послуги з виробництва, | | | | |транспортування та постачання | | | | |теплової енергії, підприємствами | | | | |централізованого водопостачання та | | | | |водовідведення, та нараховані суми | | | | |податку на додану вартість, які | | | | |виникають після проведення | | | | |розрахунків по субвенції з | | | | |державного бюджету місцевим | | | | |бюджетам, визначеній пунктом 24 | | | | |статті 14 Закону України "Про | | | | |Державний бюджет України на 2014 | | | | |рік" ( 719-18 ), у таких | | | | |підприємств | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 14010200 | 205 |Бюджетне відшкодування податку на |виключити, | | | |додану вартість грошовими коштами |відкрито | | | |(шляхом оформлення ОВДП) |тільки в ДКСУ| -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 14010700 | 293 |Податок на додану вартість, що |виключити | | | |сплачується юридичними особами при | | | | |здійсненні ними операцій з | | | | |постачання власної виробленої | | | | |продукції (молока, молочної | | | | |сировини, молочних продуктів, | | | | |м'яса, м'ясопродуктів, іншої | | | | |продукції переробки тварин (шкур, | | | | |субпродуктів, м'ясо-кісткового | | | | |борошна), виготовленої з | | | | |поставлених молока або м'яса в | | | | |живій вазі сільськогосподарськими | | | | |підприємствами, іншими юридичними і| | | | |фізичними особами, у тому числі | | | | |фізичними особами - підприємцями, | | | | |які самостійно вирощують, | | | | |розводять, відгодовують продукцію | | | | |тваринництва | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 14020800 | 244 |Транспортні засоби (крім мотоциклів|виключити | | | |і велосипедів) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 14020900 | 245 |Мотоцикли і велосипеди |виключити | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 14021700 | 246 |Бензин моторний для автомобілів |виключити | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 14021800 | 247 |Інші нафтопродукти |виключити | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 14030800 | 248 |Транспортні засоби (крім мотоциклів|виключити | | | |і велосипедів) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 14030900 | 249 |Мотоцикли і велосипеди |виключити | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 14031700 | 250 |Бензин моторний для автомобілів |виключити | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 14031800 | 251 |Інші нафтопродукти |виключити | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 15010500 | 252 |Мито на нафтопродукти, транспортні |виключити | | | |засоби та шини до них, що ввозяться| | | | |суб'єктами підприємницької | | | | |діяльності та громадянами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 19010101 | 362 |Надходження від викидів |виключити | | | |забруднюючих речовин в атмосферне | | | | |повітря стаціонарними джерелами | | | | |забруднення | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 19010102 | 333 |Надходження від викидів |виключити, | | | |забруднюючих речовин в атмосферне |відкрито | | | |повітря стаціонарними джерелами |тільки в ГУ | | | |забруднення (бюджети: обласний |ДКСУ у | | | |бюджет Київської області, районний |Київській | | | |бюджет Іванківського району |області | | | |Київської області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 19010201 | 363 |Надходження від скидів забруднюючих|виключити | | | |речовин безпосередньо у водні | | | | |об'єкти | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 19010202 | 336 |Надходження від скидів забруднюючих|виключити, | | | |речовин безпосередньо у водні |відкрито | | | |об'єкти (бюджети: обласний бюджет |тільки в ГУ | | | |Київської області, районний бюджет |ДКСУ у | | | |Іванківського району Київської |Київській | | | |області) |області | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 19010301 | 364 |Надходження від розміщення відходів|виключити | | | |у спеціально відведених для цього | | | | |місцях чи на об'єктах, крім | | | | |розміщення окремих видів відходів | | | | |як вторинної сировини | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 19010302 | 337 |Надходження від розміщення відходів|виключити, | | | |у спеціально відведених для цього |відкрито | | | |місцях чи на об'єктах, крім |тільки в ГУ | | | |розміщення окремих видів відходів |ДКСУ у | | | |як вторинної сировини (бюджети: |Київській | | | |обласний бюджет Київської області, |області | | | |районний бюджет Іванківського | | | | |району Київської області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 19010400 | 285 |Екологічний податок, який |виключити | | | |справляється за утворення | | | | |радіоактивних відходів (включаючи | | | | |вже накопичені) та/або тимчасове | | | | |зберігання радіоактивних відходів | | | | |їх виробниками понад установлений | | | | |особливими умовами ліцензій строк | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 19010500 | 365 |Надходження від здійснення торгівлі|виключити | | | |на митній території України паливом| | | | |власного виробництва та/або | | | | |виробленим з давальницької сировини| | | | |податковими агентами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 19010600 | 356 |Надходження від ввезення палива на |виключити | | | |митну територію України податковими| | | | |агентами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 21010600 | 220 |Надходження від погашення |виключити | | | |заборгованості із сплати дивідендів| | | | |підприємств електроенергетичної | | | | |галузі, що сплачується до | | | | |державного бюджету відповідно до | | | | |законодавства, в тому числі із | | | | |сплати реструктуризованої або | | | | |розстроченої (відстроченої) | | | | |заборгованості, а також надходження| | | | |із сплати такими підприємствами | | | | |дивідендів, нарахованих за | | | | |результатами діяльності у 2013 році| | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 22012900 | 304 |Плата за скорочення термінів |доповнити | | | |надання послуг у сфері державної | | | | |реєстрації речових прав на нерухоме| | | | |майно та їх обтяжень і державної | | | | |реєстрації юридичних осіб та | | | | |фізичних осіб - підприємців, а | | | | |також плата за надання інших | | | | |платних послуг, пов'язаних з | | | | |державною реєстрацією речових прав | | | | |на нерухоме майно та їх обтяжень і | | | | |державною реєстрацією юридичних | | | | |осіб та фізичних осіб - підприємців| | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 22070000 | 305 |Виконавчий збір |доповнити | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 22160100 | 201 |Плата за проїзд автомобільними |виключити | | | |дорогами транспортних засобів та | | | | |інших самохідних машин і | | | | |механізмів, вагові або габаритні | | | | |параметри яких перевищують | | | | |нормативні | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 24110100 | 208 |Плата за надання державних гарантій|виключити, | | | |та кредитів (позик), залучених |відкрито | | | |державою |тільки в ГУ | | | | |ДКСУ у | | | | |Львівській | | | | |області | | | | |(м. Львів) | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 24110200 | 209 |Плата за користування кредитами |виключити, | | | |(позиками), залученими державою |відкрито | | | | |тільки в ГУ | | | | |ДКСУ у | | | | |Львівській | | | | |області | | | | |(м. Львів) | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 24111000 | 203 |Плата за користування суб'єктами |виключити, | | | |малого підприємництва |відкрито | | | |мікрокредитами з державного бюджету|тільки в ГУ | | | | |ДКСУ у | | | | |м. Києві | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 24130100 | 295 |Збір на соціально-економічну |виключити | | | |компенсацію ризику населення, яке | | | | |проживає на території зони | | | | |спостереження, що сплачується | | | | |експлуатуючими організаціями при | | | | |реалізації електричної енергії | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 24130200 | 296 |Збір на соціально-економічну |виключити | | | |компенсацію ризику населення, яке | | | | |проживає на території зони | | | | |спостереження, що сплачується | | | | |підприємствами з видобування і | | | | |переробки уранових руд | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 24130300 | 297 |Збір на соціально-економічну |виключити | | | |компенсацію ризику населення, яке | | | | |проживає на території зони | | | | |спостереження, що сплачується | | | | |експлуатуючими організаціями за | | | | |зберігання відпрацьованого ядерного| | | | |палива | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 24140100 | 222 |Збір з операцій з купівлі іноземної|виключити | | | |валюти в безготівковій та/або | | | | |готівковій формі | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3121 | 32010200 | 243 |Надходження від погашення |виключити | | | |підприємствами | | | | |паливно-енергетичного комплексу та | | | | |нафтогазової галузі перед Державним| | | | |агентством резерву України | | | | |заборгованості та зобов'язань за | | | | |матеріальні цінності (включаючи | | | | |зобов'язання з податку на додану | | | | |вартість, що виникають за | | | | |результатами проведення таких | | | | |розрахунків, та із сплати штрафних | | | | |санкцій і відсотків за користування| | | | |ресурсами), а також надходження | | | | |Державного агентства резерву | | | | |України від реалізації матеріальних| | | | |цінностей, повернутих | | | | |підприємствами | | | | |паливно-енергетичного комплексу та | | | | |нафтогазової галузі | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3123 | 01201490 | 464 |Повернення кредитів, наданих у 2007|змінити номер| | | |році з Державного бюджету України |коду | | | |на реалізацію інноваційних та | | | | |інвестиційних проектів у галузях | | | | |економіки, у першу чергу з | | | | |впровадження передових | | | | |енергозберігаючих технологій і | | | | |технологій з виробництва | | | | |альтернативних джерел палива | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3123 | 02801420 | 457 |Повернення коштів в частині |змінити номер| | | |відшкодування вартості |коду | | | |сільськогосподарської техніки, | | | | |переданої суб'єктам господарювання | | | | |на умовах фінансового лізингу | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3123 | 02801440 | 461 |Кошти, що надійдуть в рахунок |змінити номер| | | |погашення заборгованості за |коду | | | |кредитами, залученими державою або | | | | |під державні гарантії і наданими | | | | |для закупівлі сільськогосподарської| | | | |техніки іноземного виробництва, | | | | |переданої сільськогосподарським | | | | |товаровиробникам та іншим суб'єктам| | | | |господарювання | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3123 | 03511630 | 468 |Повернення позик, наданих для |виключити, | | | |фінансування проектів розвитку за |відкрито | | | |рахунок коштів, залучених державою |тільки в ГУ | | | | |ДКСУ у | | | | |Львівській | | | | |області | | | | |(м. Львів) | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3123 | 08681060 | 465 |Повернення мікрокредитів, наданих з|виключити, | | | |державного бюджету суб'єктам малого|відкрито | | | |підприємництва |тільки в ГУ | | | | |ДКСУ у м. | | | | |Києві | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3131 | 22012900 | 304 |Плата за скорочення термінів |доповнити | | | |надання послуг у сфері державної | | | | |реєстрації речових прав на нерухоме| | | | |майно та їх обтяжень і державної | | | | |реєстрації юридичних осіб та | | | | |фізичних осіб - підприємців, а | | | | |також плата за надання інших | | | | |платних послуг, пов'язаних з | | | | |державною реєстрацією речових прав | | | | |на нерухоме майно та їх обтяжень і | | | | |державною реєстрацією юридичних | | | | |осіб та фізичних осіб - підприємців| | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3131 | 22070000 | 305 |Виконавчий збір |доповнити | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11010100 | 800 |Податок на доходи фізичних осіб, що|виключити | | | |сплачується податковими агентами, | | | | |із доходів платника податку у | | | | |вигляді заробітної плати | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11010100 | 340 |Податок на доходи фізичних осіб, що|змінити назву| | | |сплачується податковими агентами, |коду | | | |із доходів платника податку у | | | | |вигляді заробітної плати | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11010101 | 873 |Податок на доходи фізичних осіб, що|виключити, | | | |сплачується податковими агентами, |відкрито | | | |із доходів платника податку у |тільки в ГУ | | | |вигляді заробітної плати (бюджети: |ДКСУ у | | | |обласний бюджет Київської області, |Київській | | | |районний бюджет Іванківського |області | | | |району Київської області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11010101 | 310 |Податок на доходи фізичних осіб, що|доповнити, | | | |сплачується податковими агентами, |відкривається| | | |із доходів платника податку у |тільки в ГУ | | | |вигляді заробітної плати (бюджети: |ДКСУ у | | | |обласний бюджет Київської області, |Київській | | | |районний бюджет Іванківського |області | | | |району Київської області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11010200 | 858 |Податок на доходи фізичних осіб з |виключити | | | |грошового забезпечення, грошових | | | | |винагород та інших виплат, | | | | |одержаних військовослужбовцями та | | | | |особами рядового і начальницького | | | | |складу, що сплачується податковими | | | | |агентами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11010200 | 346 |Податок на доходи фізичних осіб з |змінити назву| | | |грошового забезпечення, грошових |коду | | | |винагород та інших виплат, | | | | |одержаних військовослужбовцями та | | | | |особами рядового і начальницького | | | | |складу, що сплачується податковими | | | | |агентами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11010201 | 874 |Податок на доходи фізичних осіб з |виключити, | | | |грошового забезпечення, грошових |відкрито | | | |винагород та інших виплат, |тільки в ГУ | | | |одержаних військовослужбовцями та |ДКСУ у | | | |особами рядового і начальницького |Київській | | | |складу, що сплачується податковими |області | | | |агентами (бюджети: обласний бюджет | | | | |Київської області, районний бюджет | | | | |Іванківського району Київської | | | | |області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11010201 | 311 |Податок на доходи фізичних осіб з |доповнити, | | | |грошового забезпечення, грошових |відкривається| | | |винагород та інших виплат, |тільки в ГУ | | | |одержаних військовослужбовцями та |ДКСУ у | | | |особами рядового і начальницького |Київській | | | |складу, що сплачується податковими |області | | | |агентами (бюджети: обласний бюджет | | | | |Київської області, районний бюджет | | | | |Іванківського району Київської | | | | |області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11010300 | 847 |Податок на доходи фізичних осіб із |виключити | | | |доходів у формі заробітної плати | | | | |шахтарів-працівників | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11010300 | 353 |Податок на доходи фізичних осіб із |змінити назву| | | |доходів у формі заробітної плати |коду | | | |шахтарів-працівників | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11010400 | 802 |Податок на доходи фізичних осіб, |виключити | | | |що сплачується податковими | | | | |агентами, із доходів платника | | | | |податку інших ніж заробітна плата | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11010400 | 342 |Податок на доходи фізичних осіб, |змінити назву| | | |що сплачується податковими |коду | | | |агентами, із доходів платника | | | | |податку інших ніж заробітна плата | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11010500 | 801 |Податок на доходи фізичних осіб, що|виключити | | | |сплачується фізичними особами за | | | | |результатами річного декларування | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11010500 | 341 |Податок на доходи фізичних осіб, що|змінити назву| | | |сплачується фізичними особами за |коду | | | |результатами річного декларування | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11010700 | 804 |Надходження сум реструктурованої |виключити | | | |заборгованості зі сплати податку на| | | | |доходи фізичних осіб | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11010700 | 343 |Надходження сум реструктурованої |змінити назву| | | |заборгованості зі сплати податку на|коду | | | |доходи фізичних осіб | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11010900 | 816 |Податок на доходи фізичних осіб із |виключити | | | |суми пенсійних виплат або | | | | |щомісячного довічного грошового | | | | |утримання, що оподатковуються | | | | |відповідно до підпункту 164.2.19 | | | | |пункту 164.2 статті 164 Податкового| | | | |кодексу ( 2755-17 ) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11010900 | 345 |Податок на доходи фізичних осіб із |змінити назву| | | |суми пенсійних виплат або |коду | | | |щомісячного довічного грошового | | | | |утримання, що оподатковуються | | | | |відповідно до підпункту 164.2.19 | | | | |пункту 164.2 статті 164 Податкового| | | | |кодексу ( 2755-17 ) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11020300 | 312 |Податок на прибуток підприємств, |доповнити | | | |створених за участю іноземних | | | | |інвесторів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11020400 | 313 |Податок на прибуток від казино, |доповнити | | | |відеосалонів, гральних автоматів, | | | | |концертно-видовищних заходів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11020500 | 314 |Податок на прибуток іноземних |доповнити | | | |юридичних осіб | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11020600 | 315 |Податок на прибуток банківських |доповнити | | | |організацій, включаючи філіали | | | | |аналогічних організацій, | | | | |розташованих на території України | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11020700 | 316 |Податок на прибуток страхових |доповнити | | | |організацій, включаючи філіали | | | | |аналогічних організацій, | | | | |розташованих на території України | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11020900 | 317 |Податок на прибуток організацій і |доповнити | | | |підприємств споживчої кооперації, | | | | |кооперативів та громадських | | | | |об'єднань | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11021000 | 318 |Податок на прибуток приватних |доповнити | | | |підприємств | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11021100 | 319 |Інші платники податку на прибуток |доповнити | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11021300 | 320 |Реструктурована сума заборгованості|доповнити | | | |податку на прибуток підприємств і | | | | |організацій | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11021400 | 321 |Надходження від підприємств податку|доповнити | | | |на прибуток, одержаного від | | | | |виконання інноваційних проектів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11021500 | 322 |Податок на прибуток, одержаний за |доповнити | | | |рахунок знижувального коефіцієнта | | | | |0,8 до норм амортизації | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11021600 | 323 |Податок на прибуток фінансових |доповнити | | | |установ, включаючи філіали | | | | |аналогічних організацій, | | | | |розташованих на території України, | | | | |за винятком страхових організацій | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11023300 | 324 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток підприємств, створених за | | | | |участю іноземних інвесторів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11023400 | 325 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток від казино, відеосалонів, | | | | |гральних автоматів, концертно- | | | | |видовищних заходів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11023500 | 332 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток іноземних юридичних осіб | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11023600 | 334 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток банківських організацій, | | | | |включаючи філіали аналогічних | | | | |організацій, розташованих на | | | | |території України | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11023700 | 338 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток страхових організацій, | | | | |включаючи філіали аналогічних | | | | |організацій, розташованих на | | | | |території України | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11023900 | 339 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток організацій і підприємств | | | | |споживчої кооперації, кооперативів | | | | |та громадських об'єднань | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11024000 | 347 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток приватних підприємств | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11024100 | 348 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток від інших платників | | | | |податку на прибуток | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 11024600 | 349 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток фінансових установ, | | | | |включаючи філіали аналогічних | | | | |організацій, розташованих на | | | | |території України, за винятком | | | | |страхових організацій | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 13010100 | 354 |Рентна плата за спеціальне |змінити назву| | | |використання лісових ресурсів в |коду | | | |частині деревини, заготовленої в | | | | |порядку рубок головного | | | | |користування | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 13010200 | 502 |Рентна плата за спеціальне |змінити назву| | | |використання лісових ресурсів (крім|коду | | | |рентної плати за спеціальне | | | | |використання лісових ресурсів в | | | | |частині деревини, заготовленої в | | | | |порядку рубок головного | | | | |користування) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 13010201 | 880 |Рентна плата за спеціальне |змінити назву| | | |використання лісових ресурсів (крім|коду, | | | |рентної плати за спеціальне |відкрито | | | |використання лісових ресурсів в |тільки в ГУ | | | |частині деревини, заготовленої в |ДКСУ у | | | |порядку рубок головного |Київській | | | |користування) (бюджети: районний |області | | | |бюджет Іванківського району | | | | |Київської області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 13010300 | 503 |Надходження сум реструктурованої |змінити назву| | | |заборгованості рентної плати за |коду | | | |спеціальне використання лісових | | | | |ресурсів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 13010301 | 355 |Надходження сум реструктурованої |змінити назву| | | |заборгованості рентної плати за |коду | | | |спеціальне використання лісових | | | | |ресурсів (за платежами, що | | | | |розподіляються між державним та | | | | |місцевими бюджетами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 13020100 | 357 |Рентна плата за спеціальне |змінити назву| | | |використання води (крім рентної |коду | | | |плати за спеціальне використання | | | | |води водних об'єктів місцевого | | | | |значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 13020200 | 504 |Рентна плата за спеціальне |змінити назву| | | |використання води водних об'єктів |коду | | | |місцевого значення | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 13020300 | 358 |Рентна плата за спеціальне |змінити назву| | | |використання води для потреб |коду | | | |гідроенергетики | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 13020400 | 505 |Надходження рентної плати за |змінити назву| | | |спеціальне використання води від |коду | | | |підприємств житлово-комунального | | | | |господарства | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 13020401 | 359 |Надходження рентної плати за |змінити назву| | | |спеціальне використання води від |коду | | | |підприємств житлово-комунального | | | | |господарства (за платежами, що | | | | |розподіляються між державним та | | | | |місцевими бюджетами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 13020500 | 506 |Надходження сум реструктурованої |змінити назву| | | |заборгованості зі сплати рентної |коду | | | |плати за спеціальне використання | | | | |води | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 13020501 | 360 |Надходження сум реструктурованої |змінити назву| | | |заборгованості зі сплати рентної |коду | | | |плати за спеціальне використання | | | | |води (за платежами, що | | | | |розподіляються між державним та | | | | |місцевими бюджетами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 13020600 | 361 |Рентна плата за спеціальне |змінити назву| | | |використання води в частині |коду | | | |використання поверхневих вод для | | | | |потреб водного транспорту (крім | | | | |стоянкових і службово-допоміжного | | | | |флотів) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 13030100 | 366 |Рентна плата за користування |змінити назву| | | |надрами для видобування корисних |коду | | | |копалин загальнодержавного значення| | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 13030200 | 829 |Рентна плата за користування |змінити назву| | | |надрами місцевого значення |коду, | | | | |відкрито | | | | |тільки в ГУ | | | | |ДКСУ у | | | | |Житомирській | | | | |області | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 13030200 | 507 |Рентна плата за користування |змінити назву| | | |надрами для видобування корисних |коду | | | |копалин місцевого значення | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 13030500 | 508 |Надходження сум реструктурованої |змінити назву| | | |заборгованості зі сплати рентної |коду | | | |плати за користування надрами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 13030501 | 367 |Надходження сум реструктурованої |змінити назву| | | |заборгованості зі сплати рентної |коду | | | |плати за користування надрами (за | | | | |платежами, що розподіляються між | | | | |державним та місцевим бюджетами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 13030600 | 509 |Рентна плата за користування |змінити назву| | | |надрами в цілях, не пов'язаних з |коду | | | |видобуванням корисних копалин | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 13030600 | 840 |Рентна плата за користування |змінити назву| | | |надрами в цілях, не пов'язаних з |коду, | | | |видобуванням корисних копалин |відкрито | | | | |тільки в ГУ | | | | |ДКСУ у | | | | |Львівській | | | | |області | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 14040002 | 536 |Акцизний податок з реалізації |доповнити, | | | |суб'єктами господарювання |відкривається| | | |роздрібної торгівлі підакцизних |тільки в ГУ | | | |товарів (бюджети: районний бюджет |ДКСУ у | | | |Іванківського району Київської |Київській | | | |області) |області | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18010500 | 811 |Земельний податок з юридичних осіб |змінити номер| | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18010600 | 812 |Орендна плата з юридичних осіб |змінити номер| | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18010700 | 813 |Земельний податок з фізичних осіб |змінити номер| | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18010800 | 814 |Реструктурована сума заборгованості|змінити номер| | | |плати за землю |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18010900 | 815 |Орендна плата з фізичних осіб |змінити номер| | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18010100 | 612 |Податок на нерухоме майно, відмінне|доповнити | | | |від земельної ділянки, сплачений | | | | |юридичними особами, які є | | | | |власниками об'єктів житлової | | | | |нерухомості | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18010101 | 877 |Податок на нерухоме майно, відмінне|доповнити, | | | |від земельної ділянки, сплачений |відкривається| | | |юридичними особами, які є |тільки для | | | |власниками об'єктів житлової |міст з | | | |нерухомості |районним | | | | |поділом | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18010200 | 617 |Податок на нерухоме майно, відмінне|доповнити | | | |від земельної ділянки, сплачений | | | | |фізичними особами, які є власниками| | | | |об'єктів житлової нерухомості | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18010201 | 878 |Податок на нерухоме майно, відмінне|доповнити, | | | |від земельної ділянки, сплачений |відкривається| | | |фізичними особами, які є власниками|тільки для | | | |об'єктів житлової нерухомості |міст з | | | | |районним | | | | |поділом | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18011001 | 868 |Транспортний податок з фізичних |доповнити, | | | |осіб |відкривається| | | | |тільки для | | | | |міст з | | | | |районним | | | | |поділом | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18011101 | 869 |Транспортний податок з юридичних |доповнити, | | | |осіб |відкривається| | | | |тільки для | | | | |міст з | | | | |районним | | | | |поділом | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18011102 | 548 |Транспортний податок з юридичних |доповнити, | | | |осіб (бюджети: районний бюджет |відкривається| | | |Іванківського району Київської |тільки в ГУ | | | |області) |ДКСУ у | | | | |Київській | | | | |області | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18040100 | 514 |Збір за провадження торговельної |змінити назву| | | |діяльності (роздрібна торгівля), |коду | | | |сплачений фізичними особами, що | | | | |справлявся до 1 січня 2015 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18040200 | 515 |Збір за провадження торговельної |змінити назву| | | |діяльності (роздрібна торгівля), |коду | | | |сплачений юридичними особами, що | | | | |справлявся до 1 січня 2015 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18040201 | 876 |Збір за провадження торговельної |змінити назву| | | |діяльності (роздрібна торгівля), |коду, | | | |сплачений юридичними особами, що |відкрито | | | |справлявся до 1 січня 2015 року |тільки в ГУ | | | |(бюджети: районний бюджет |ДКСУ у | | | |Іванківського району Київської |Київській | | | |області) |області | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18040300 | 516 |Збір за здійснення торгівлі |змінити назву| | | |валютними цінностями, що справлявся|коду | | | |до 1 січня 2015 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18040500 | 517 |Збір за провадження торговельної |змінити назву| | | |діяльності (оптова торгівля), |коду | | | |сплачений фізичними особами, що | | | | |справлявся до 1 січня 2015 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18040600 | 518 |Збір за провадження торговельної |змінити назву| | | |діяльності (ресторанне |коду | | | |господарство), сплачений фізичними | | | | |особами, що справлявся до 1 січня | | | | |2015 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18040700 | 519 |Збір за провадження торговельної |змінити назву| | | |діяльності (оптова торгівля), |коду | | | |сплачений юридичними особами, що | | | | |справлявся до 1 січня 2015 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18040800 | 520 |Збір за провадження торговельної |змінити назву| | | |діяльності (ресторанне |коду | | | |господарство), сплачений юридичними| | | | |особами, що справлявся до 1 січня | | | | |2015 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18040900 | 521 |Збір за провадження торговельної |змінити назву| | | |діяльності із придбанням пільгового|коду | | | |торгового патенту, що справлявся до| | | | |1 січня 2015 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18041000 | 522 |Збір за провадження торговельної |змінити назву| | | |діяльності із придбанням |коду | | | |короткотермінового торгового | | | | |патенту, що справлявся до 1 січня | | | | |2015 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18041300 | 523 |Збір за провадження діяльності з |змінити назву| | | |надання платних послуг, сплачений |коду | | | |фізичними особами, що справлявся до| | | | |1 січня 2015 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18041400 | 524 |Збір за провадження діяльності з |змінити назву| | | |надання платних послуг, сплачений |коду | | | |юридичними особами, що справлявся | | | | |до 1 січня 2015 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18041500 | 826 |Збір за провадження торговельної |доповнити | | | |діяльності нафтопродуктами, | | | | |скрапленим та стиснутим газом на | | | | |стаціонарних, малогабаритних і | | | | |пересувних автозаправних станціях, | | | | |заправних пунктах, що справлявся | | | | |до 1 січня 2015 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18041600 | 525 |Надходження сум реструктурованої |змінити назву| | | |заборгованості із сплати збору за |коду | | | |провадження деяких видів | | | | |підприємницької діяльності, що | | | | |справлявся до 1 січня 2015 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18041700 | 526 |Збір за здійснення діяльності у |змінити назву| | | |сфері розваг, сплачений юридичними |коду | | | |особами, що справлявся до 1 січня | | | | |2015 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18041800 | 527 |Збір за здійснення діяльності у |змінити назву| | | |сфері розваг, сплачений фізичними |коду | | | |особами, що справлявся до 1 січня | | | | |2015 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18050300 | 698 |Єдиний податок з юридичних осіб |доповнити | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18050301 | 865 |Єдиний податок з юридичних осіб |доповнити, | | | | |відкривається| | | | |тільки для | | | | |міст з | | | | |районним | | | | |поділом | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18050400 | 699 |Єдиний податок з фізичних осіб |доповнити | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 18050401 | 866 |Єдиний податок з фізичних осіб |доповнити, | | | | |відкривається| | | | |тільки для | | | | |міст з | | | | |районним | | | | |поділом | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 19010101 | 362 |Надходження від викидів |доповнити | | | |забруднюючих речовин в атмосферне | | | | |повітря стаціонарними джерелами | | | | |забруднення | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 19010102 | 333 |Надходження від викидів |доповнити, | | | |забруднюючих речовин в атмосферне |відкривається| | | |повітря стаціонарними джерелами |тільки в ГУ | | | |забруднення (бюджети: обласний |ДКСУ у | | | |бюджет Київської області, районний |Київській | | | |бюджет Іванківського району |області | | | |Київської області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 19010201 | 363 |Надходження від скидів забруднюючих|доповнити | | | |речовин безпосередньо у водні | | | | |об'єкти | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 19010202 | 336 |Надходження від скидів забруднюючих|доповнити, | | | |речовин безпосередньо у водні |відкривається| | | |об'єкти (бюджети: обласний бюджет |тільки в ГУ | | | |Київської області, районний бюджет |ДКСУ у | | | |Іванківського району Київської |Київській | | | |області) |області | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 19010301 | 364 |Надходження від розміщення відходів|доповнити | | | |у спеціально відведених для цього | | | | |місцях чи на об'єктах, крім | | | | |розміщення окремих видів відходів | | | | |як вторинної сировини | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 19010302 | 337 |Надходження від розміщення відходів|доповнити, | | | |у спеціально відведених для цього |відкривається| | | |місцях чи на об'єктах, крім |тільки в ГУ | | | |розміщення окремих видів відходів |ДКСУ у | | | |як вторинної сировини (бюджети: |Київській | | | |обласний бюджет Київської області, |області | | | |районний бюджет Іванківського | | | | |району Київської області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 19040100 | 530 |Фіксований сільськогосподарський |виключити | | | |податок, нарахований після 1 січня | | | | |2001 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 21081500 | 561 |Адміністративні штрафи та штрафні |доповнити | | | |санкції за порушення законодавства | | | | |у сфері виробництва та обігу | | | | |алкогольних напоїв та тютюнових | | | | |виробів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 22012500 | 879 |Плата за надання інших |доповнити | | | |адміністративних послуг | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 22090200 | 700 |Державне мито, не віднесене до |доповнити | | | |інших категорій | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 22090300 | 701 |Державне мито за дії, пов'язані з |доповнити | | | |одержанням патентів на об'єкти | | | | |права інтелектуальної власності, | | | | |підтриманням їх чинності та | | | | |передаванням прав їхніми власниками| | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 22120000 | 851 |Плата за надані в оренду ставки, що|виключити | | | |знаходяться в басейнах річок | | | | |загальнодержавного значення | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 22130000 | 540 |Плата за надані в оренду водні |виключити | | | |об'єкти місцевого значення | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 22130000 | 805 |Орендна плата за водні об'єкти (їх |доповнити | | | |частини), що надаються в | | | | |користування на умовах оренди Радою| | | | |міністрів Автономної Республіки | | | | |Крим, обласними, районними, | | | | |Київською та Севастопольською | | | | |міськими державними | | | | |адміністраціями, місцевими радами | | | | |(області, міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 22130001 | 854 |Орендна плата за водні об'єкти (їх |доповнити | | | |частини), що надаються в | | | | |користування на умовах оренди Радою| | | | |міністрів Автономної Республіки | | | | |Крим, обласними, районними, | | | | |Київською та Севастопольською | | | | |міськими державними | | | | |адміністраціями, місцевими радами | | | | |(області, міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 22130002 | 859 |Орендна плата за водні об'єкти (їх |доповнити | | | |частини), що надаються в | | | | |користування на умовах оренди Радою| | | | |міністрів Автономної Республіки | | | | |Крим, обласними, районними, | | | | |Київською та Севастопольською | | | | |міськими державними | | | | |адміністраціями, місцевими радами | | | | |(району у місті, міста районного | | | | |значення, села, селища чи їх | | | | |об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41010600 | 553 |Кошти, що надходять до районних та |виключити | | | |міських (міст Києва і Севастополя, | | | | |міст республіканського і обласного | | | | |значення) бюджетів з міських (міст | | | | |районного значення), селищних, | | | | |сільських та районних у містах | | | | |бюджетів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41021400 | 568 |Додаткова дотація з державного |виключити | | | |бюджету місцевим бюджетам на | | | | |здійснення повноважень, | | | | |встановлених Законом України "Про | | | | |затвердження Конституції Автономної| | | | |Республіки Крим" ( 350-14 ) | | | | |(бюджети: АРК, обласний, міст Києва| | | | |та Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41021401 | 569 |Додаткова дотація з державного |виключити | | | |бюджету місцевим бюджетам на | | | | |здійснення повноважень, | | | | |встановлених Законом України "Про | | | | |затвердження Конституції Автономної| | | | |Республіки Крим" ( 350-14 ) | | | | |(бюджети: районів та міст | | | | |республіканського (в АРК) та | | | | |обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41021402 | 570 |Додаткова дотація з державного |виключити | | | |бюджету місцевим бюджетам на | | | | |здійснення повноважень, | | | | |встановлених Законом України "Про | | | | |затвердження Конституції Автономної| | | | |Республіки Крим" ( 350-14 ) | | | | |(бюджети: районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41021403 | 571 |Додаткова дотація з державного |виключити | | | |бюджету місцевим бюджетам на | | | | |здійснення повноважень, | | | | |встановлених Законом України "Про | | | | |затвердження Конституції Автономної| | | | |Республіки Крим" ( 350-14 ) | | | | |(бюджети: міст районного значення, | | | | |сіл, селищ чи їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41021500 | 690 |Додаткова дотація з державного |виключити | | | |бюджету місцевим бюджетам на | | | | |компенсацію втрат доходів внаслідок| | | | |розміщення Чорноморського флоту | | | | |Російської Федерації на території | | | | |міст Севастополя, Феодосії та смт | | | | |Гвардійське Сімферопольського | | | | |району (бюджети: АРК, обласний, | | | | |міст Києва та Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41021501 | 691 |Додаткова дотація з державного |виключити | | | |бюджету місцевим бюджетам на | | | | |компенсацію втрат доходів внаслідок| | | | |розміщення Чорноморського флоту | | | | |Російської Федерації на території | | | | |міст Севастополя, Феодосії та смт | | | | |Гвардійське Сімферопольського | | | | |району (бюджети: районів та міст | | | | |республіканського (в АРК) та | | | | |обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41021502 | 692 |Додаткова дотація з державного |виключити | | | |бюджету місцевим бюджетам на | | | | |компенсацію втрат доходів внаслідок| | | | |розміщення Чорноморського флоту | | | | |Російської Федерації на території | | | | |міст Севастополя, Феодосії та смт | | | | |Гвардійське Сімферопольського | | | | |району (бюджети: районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41021503 | 693 |Додаткова дотація з державного |виключити | | | |бюджету місцевим бюджетам на | | | | |компенсацію втрат доходів внаслідок| | | | |розміщення Чорноморського флоту | | | | |Російської Федерації на території | | | | |міст Севастополя, Феодосії та смт | | | | |Гвардійське Сімферопольського | | | | |району (бюджети: міст районного | | | | |значення, сіл, селищ чи їх | | | | |об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41021600 | 586 |Додаткова дотація з державного |виключити | | | |бюджету обласному бюджету Донецької| | | | |області на здійснення видатків, | | | | |пов'язаних із реалізацією заходів | | | | |щодо підвищення рівня надання | | | | |суспільних послуг | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41033501 | 717 |Субвенція на підготовку робітничих |доповнити | | | |кадрів з державного бюджету | | | | |місцевим бюджетам (бюджети: районів| | | | |та міст обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41033502 | 718 |Субвенція на підготовку робітничих |доповнити | | | |кадрів з державного бюджету | | | | |місцевим бюджетам (бюджети: районів| | | | |у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41033503 | 719 |Субвенція на підготовку робітничих |доповнити | | | |кадрів з державного бюджету | | | | |місцевим бюджетам (бюджети: міст | | | | |районного значення, сіл, селищ чи | | | | |їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41033902 | 720 |Освітня субвенція з державного |доповнити | | | |бюджету місцевим бюджетам (бюджети:| | | | |районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41034202 | 722 |Медична субвенція з державного |доповнити | | | |бюджету місцевим бюджетам (бюджети:| | | | |районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41034600 | 600 |Субвенція з державного бюджету |виключити, | | | |місцевим бюджетам на розвиток |відкрито | | | |соціально-економічної сфери міста |тільки в ГУ | | | |Севастополя та інших населених |ДКСУ у м. | | | |пунктів, в яких дислокуються |Севастополі | | | |військові формування Чорноморського| | | | |флоту Російської Федерації на | | | | |території України (бюджети: АРК, | | | | |обласний, міст Києва та | | | | |Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41034601 | 621 |Субвенція з державного бюджету |виключити, | | | |місцевим бюджетам на розвиток |відкрито | | | |соціально-економічної сфери міста |тільки в ГУ | | | |Севастополя та інших населених |ДКСУ у м. | | | |пунктів, в яких дислокуються |Севастополі | | | |військові формування Чорноморського| | | | |флоту Російської Федерації на | | | | |території України (бюджети: районів| | | | |та міст республіканського (в АРК) | | | | |та обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41034603 | 622 |Субвенція з державного бюджету |виключити, | | | |місцевим бюджетам на розвиток |відкрито | | | |соціально-економічної сфери міста |тільки в ГУ | | | |Севастополя та інших населених |ДКСУ в АРК | | | |пунктів, в яких дислокуються | | | | |військові формування Чорноморського| | | | |флоту Російської Федерації на | | | | |території України (бюджети: міст | | | | |районного значення, сіл, селищ чи | | | | |їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41035100 | 710 |Субвенція з державного бюджету |доповнити | | | |місцевим бюджетам на фінансування | | | | |заходів соціально-економічної | | | | |компенсації ризику населення, яке | | | | |проживає на території зони | | | | |спостереження (бюджети: області та | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41035101 | 711 |Субвенція з державного бюджету |доповнити | | | |місцевим бюджетам на фінансування | | | | |заходів соціально-економічної | | | | |компенсації ризику населення, яке | | | | |проживає на території зони | | | | |спостереження (бюджети: районів та | | | | |міст обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41035102 | 712 |Субвенція з державного бюджету |доповнити | | | |місцевим бюджетам на фінансування | | | | |заходів соціально-економічної | | | | |компенсації ризику населення, яке | | | | |проживає на території зони | | | | |спостереження (бюджети: районів у | | | | |містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41035103 | 713 |Субвенція з державного бюджету |доповнити | | | |місцевим бюджетам на фінансування | | | | |заходів соціально-економічної | | | | |компенсації ризику населення, яке | | | | |проживає на території зони | | | | |спостереження (бюджети: міст | | | | |районного значення, сіл, селищ чи | | | | |їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41035200 | 597 |Субвенція на проведення видатків |виключити | | | |місцевих бюджетів, що враховуються | | | | |при визначенні обсягу міжбюджетних | | | | |трансфертів (бюджети: АРК, | | | | |обласний, міст Києва та | | | | |Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41035201 | 598 |Субвенція на проведення видатків |виключити | | | |місцевих бюджетів, що враховуються | | | | |при визначенні обсягу міжбюджетних | | | | |трансфертів (бюджети: районів та | | | | |міст республіканського (в АРК) та | | | | |обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41035202 | 605 |Субвенція на проведення видатків |виключити | | | |місцевих бюджетів, що враховуються | | | | |при визначенні обсягу міжбюджетних | | | | |трансфертів (бюджети: районів у | | | | |містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41035203 | 606 |Субвенція на проведення видатків |виключити | | | |місцевих бюджетів, що враховуються | | | | |при визначенні обсягу міжбюджетних | | | | |трансфертів (бюджети: міст | | | | |районного значення, сіл, селищ чи | | | | |їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41035600 | 645 |Субвенція на проведення видатків |виключити | | | |місцевих бюджетів, що не | | | | |враховуються при визначенні обсягу | | | | |міжбюджетних трансфертів (бюджети: | | | | |АРК, обласний, міст Києва та | | | | |Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41035601 | 649 |Субвенція на проведення видатків |виключити | | | |місцевих бюджетів, що не | | | | |враховуються при визначенні обсягу | | | | |міжбюджетних трансфертів (бюджети: | | | | |районів та міст республіканського | | | | |(в АРК) та обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41035602 | 650 |Субвенція на проведення видатків |виключити | | | |місцевих бюджетів, що не | | | | |враховуються при визначенні обсягу | | | | |міжбюджетних трансфертів (бюджети: | | | | |районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3141 | 41035603 | 659 |Субвенція на проведення видатків |виключити | | | |місцевих бюджетів, що не | | | | |враховуються при визначенні обсягу | | | | |міжбюджетних трансфертів (бюджети: | | | | |міст районного значення, сіл, селищ| | | | |чи їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 12030100 | 881 |Збір за першу реєстрацію колісних |виключити | | | |транспортних засобів (юридичних | | | | |осіб) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 12030101 | 856 |Збір за першу реєстрацію колісних |виключити, | | | |транспортних засобів (юридичних |відкрито | | | |осіб) |тільки в ГУ | | | | |ДКСУ у | | | | |Київській | | | | |області | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 12030200 | 882 |Збір за першу реєстрацію колісних |виключити | | | |транспортних засобів (фізичних | | | | |осіб) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 12030300 | 883 |Збір за першу реєстрацію суден |виключити | | | |(юридичних осіб) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 12030301 | 887 |Збір за першу реєстрацію суден |виключити, | | | |(юридичних осіб) (бюджети: обласний|відкрито | | | |бюджет Київської області, районний |тільки в ГУ | | | |бюджет Іванківського району |ДКСУ у | | | |Київської області) |Київській | | | | |області | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 12030400 | 884 |Збір за першу реєстрацію суден |виключити | | | |(фізичних осіб) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 12030500 | 885 |Збір за першу реєстрацію літаків і |виключити | | | |вертольотів (юридичних осіб) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 12030600 | 886 |Збір за першу реєстрацію літаків і |виключити | | | |вертольотів (фізичних осіб) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 12030700 | 385 |Збір за першу реєстрацію колісних |виключити | | | |транспортних засобів (юридичних | | | | |осіб), зареєстрованих у місті Києві| | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 12030800 | 386 |Збір за першу реєстрацію колісних |виключити | | | |транспортних засобів (фізичних | | | | |осіб), зареєстрованих у місті Києві| | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 12030900 | 387 |Збір за першу реєстрацію суден |виключити | | | |(юридичних осіб), зареєстрованих у | | | | |місті Києві | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 12031000 | 388 |Збір за першу реєстрацію суден |виключити | | | |(фізичних осіб), зареєстрованих у | | | | |місті Києві | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 12031100 | 389 |Збір за першу реєстрацію літаків і |виключити | | | |вертольотів (юридичних осіб), | | | | |зареєстрованих у місті Києві | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 12031200 | 390 |Збір за першу реєстрацію літаків і |виключити | | | |вертольотів (фізичних осіб), | | | | |зареєстрованих у місті Києві | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 18010100 | 901 |Податок на нерухоме майно, відмінне|виключити | | | |від земельної ділянки, сплачений | | | | |юридичними особами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 18010200 | 909 |Податок на нерухоме майно, відмінне|виключити | | | |від земельної ділянки, сплачений | | | | |фізичними особами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 18041500 | 826 |Збір за провадження торговельної |виключити | | | |діяльності нафтопродуктами, | | | | |скрапленим та стиснутим газом на | | | | |стаціонарних, малогабаритних і | | | | |пересувних автозаправних станціях, | | | | |заправних пунктах | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 18050300 | 969 |Єдиний податок з юридичних осіб |виключити | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 18050301 | 865 |Єдиний податок з юридичних осіб |виключити, | | | | |відкрито | | | | |тільки для | | | | |міст з | | | | |районним | | | | |поділом | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 18050400 | 970 |Єдиний податок з фізичних осіб |виключити | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 18050401 | 866 |Єдиний податок з фізичних осіб |виключити, | | | | |відкрито | | | | |тільки для | | | | |міст з | | | | |районним | | | | |поділом | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 19010101 | 362 |Надходження від викидів |виключити | | | |забруднюючих речовин в атмосферне | | | | |повітря стаціонарними джерелами | | | | |забруднення | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 19010102 | 333 |Надходження від викидів |виключити, | | | |забруднюючих речовин в атмосферне |відкрито | | | |повітря стаціонарними джерелами |тільки в ГУ | | | |забруднення (бюджети: обласний |ДКСУ у | | | |бюджет Київської області, районний |Київській | | | |бюджет Іванківського району |області | | | |Київської області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 19010201 | 363 |Надходження від скидів забруднюючих|виключити | | | |речовин безпосередньо у водні | | | | |об'єкти | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 19010202 | 336 |Надходження від скидів забруднюючих|виключити, | | | |речовин безпосередньо у водні |відкрито | | | |об'єкти (бюджети: обласний бюджет |тільки в ГУ | | | |Київської області, районний бюджет |ДКСУ у | | | |Іванківського району Київської |Київській | | | |області) |області | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 19010301 | 364 |Надходження від розміщення відходів|виключити | | | |у спеціально відведених для цього | | | | |місцях чи на об'єктах, крім | | | | |розміщення окремих видів відходів | | | | |як вторинної сировини | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 19010302 | 337 |Надходження від розміщення відходів|виключити, | | | |у спеціально відведених для цього |відкрито | | | |місцях чи на об'єктах, крім |тільки в ГУ | | | |розміщення окремих видів відходів |ДКСУ у | | | |як вторинної сировини (бюджети: |Київській | | | |обласний бюджет Київської області, |області | | | |районний бюджет Іванківського | | | | |району Київської області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 19010500 | 365 |Надходження від здійснення торгівлі|виключити | | | |на митній території України паливом| | | | |власного виробництва та/або | | | | |виробленим з давальницької сировини| | | | |податковими агентами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 19010600 | 356 |Надходження від ввезення палива на |виключити | | | |митну територію України податковими| | | | |агентами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 41034400 | 983 |Субвенція з державного бюджету |виключити | | | |місцевим бюджетам на будівництво, | | | | |реконструкцію, ремонт та утримання | | | | |вулиць і доріг комунальної | | | | |власності у населених пунктах | | | | |(бюджети: АРК, обласний, міст Києва| | | | |та Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 41034401 | 984 |Субвенція з державного бюджету |виключити | | | |місцевим бюджетам на будівництво, | | | | |реконструкцію, ремонт та утримання | | | | |вулиць і доріг комунальної | | | | |власності у населених пунктах | | | | |(бюджети: районів та міст | | | | |республіканського (в АРК) та | | | | |обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 41034402 | 985 |Субвенція з державного бюджету |виключити | | | |місцевим бюджетам на будівництво, | | | | |реконструкцію, ремонт та утримання | | | | |вулиць і доріг комунальної | | | | |власності у населених пунктах | | | | |(бюджети: районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 41034403 | 986 |Субвенція з державного бюджету |виключити | | | |місцевим бюджетам на будівництво, | | | | |реконструкцію, ремонт та утримання | | | | |вулиць і доріг комунальної | | | | |власності у населених пунктах | | | | |(бюджети: міст районного значення, | | | | |сіл, селищ чи їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 41034600 | 940 |Субвенція з державного бюджету |виключити | | | |місцевим бюджетам на розвиток | | | | |соціально-економічної сфери міста | | | | |Севастополя та інших населених | | | | |пунктів, в яких дислокуються | | | | |військові формування Чорноморського| | | | |флоту Російської Федерації на | | | | |території України (бюджети: АРК, | | | | |обласний, міст Києва та | | | | |Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 41034900 | 675 |Субвенція з державного бюджету |виключити | | | |місцевим бюджетам на реформування | | | | |регіональних систем охорони | | | | |здоров'я для здійснення заходів з | | | | |виконання спільного з Міжнародним | | | | |банком реконструкції та розвитку | | | | |проекту "Поліпшення охорони | | | | |здоров'я на службі у людей" | | | | |(бюджети: обласний та міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 41034901 | 676 |Субвенція з державного бюджету |виключити | | | |місцевим бюджетам на реформування | | | | |регіональних систем охорони | | | | |здоров'я для здійснення заходів з | | | | |виконання спільного з Міжнародним | | | | |банком реконструкції та розвитку | | | | |проекту "Поліпшення охорони | | | | |здоров'я на службі у людей" | | | | |(бюджети: районів та міст обласного| | | | |значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 41034902 | 677 |Субвенція з державного бюджету |виключити | | | |місцевим бюджетам на реформування | | | | |регіональних систем охорони | | | | |здоров'я для здійснення заходів з | | | | |виконання спільного з Міжнародним | | | | |банком реконструкції та розвитку | | | | |проекту "Поліпшення охорони | | | | |здоров'я на службі у людей" | | | | |(бюджети: районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 41034903 | 678 |Субвенція з державного бюджету |виключити | | | |місцевим бюджетам на реформування | | | | |регіональних систем охорони | | | | |здоров'я для здійснення заходів з | | | | |виконання спільного з Міжнародним | | | | |банком реконструкції та розвитку | | | | |проекту "Поліпшення охорони | | | | |здоров'я на службі у людей" | | | | |(бюджети: міст районного значення, | | | | |сіл, селищ чи їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 41034900 | 963 |Субвенція з державного бюджету |доповнити | | | |місцевим бюджетам на реформування | | | | |регіональних систем охорони | | | | |здоров'я для здійснення заходів з | | | | |виконання спільного з Міжнародним | | | | |банком реконструкції та розвитку | | | | |проекту "Поліпшення охорони | | | | |здоров'я на службі у людей" | | | | |(бюджети: обласний та міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 41034901 | 964 |Субвенція з державного бюджету |доповнити | | | |місцевим бюджетам на реформування | | | | |регіональних систем охорони | | | | |здоров'я для здійснення заходів з | | | | |виконання спільного з Міжнародним | | | | |банком реконструкції та розвитку | | | | |проекту "Поліпшення охорони | | | | |здоров'я на службі у людей" | | | | |(бюджети: районів та міст обласного| | | | |значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 41034902 | 965 |Субвенція з державного бюджету |доповнити | | | |місцевим бюджетам на реформування | | | | |регіональних систем охорони | | | | |здоров'я для здійснення заходів з | | | | |виконання спільного з Міжнародним | | | | |банком реконструкції та розвитку | | | | |проекту "Поліпшення охорони | | | | |здоров'я на службі у людей" | | | | |(бюджети: районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 41034903 | 966 |Субвенція з державного бюджету |доповнити | | | |місцевим бюджетам на реформування | | | | |регіональних систем охорони | | | | |здоров'я для здійснення заходів з | | | | |виконання спільного з Міжнародним | | | | |банком реконструкції та розвитку | | | | |проекту "Поліпшення охорони | | | | |здоров'я на службі у людей" | | | | |(бюджети: міст районного значення, | | | | |сіл, селищ чи їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 41035100 | 987 |Субвенція з державного бюджету |виключити | | | |місцевим бюджетам на фінансування | | | | |заходів соціально-економічної | | | | |компенсації ризику населення, яке | | | | |проживає на території зони | | | | |спостереження (бюджети: області та | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 41035101 | 988 |Субвенція з державного бюджету |виключити | | | |місцевим бюджетам на фінансування | | | | |заходів соціально-економічної | | | | |компенсації ризику населення, яке | | | | |проживає на території зони | | | | |спостереження (бюджети: районів та | | | | |міст обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 41035102 | 989 |Субвенція з державного бюджету |виключити | | | |місцевим бюджетам на фінансування | | | | |заходів соціально-економічної | | | | |компенсації ризику населення, яке | | | | |проживає на території зони | | | | |спостереження (бюджети: районів у | | | | |містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 41035103 | 990 |Субвенція з державного бюджету |виключити | | | |місцевим бюджетам на фінансування | | | | |заходів соціально-економічної | | | | |компенсації ризику населення, яке | | | | |проживає на території зони | | | | |спостереження (бюджети: міст | | | | |районного значення, сіл, селищ чи | | | | |їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 41035600 | 922 |Субвенція на проведення видатків |виключити | | | |місцевих бюджетів, що не | | | | |враховуються при визначенні обсягу | | | | |міжбюджетних трансфертів (бюджети: | | | | |АРК, обласний, міст Києва та | | | | |Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 41035601 | 953 |Субвенція на проведення видатків |виключити | | | |місцевих бюджетів, що не | | | | |враховуються при визначенні обсягу | | | | |міжбюджетних трансфертів (бюджети: | | | | |районів та міст республіканського | | | | |(в АРК) та обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 41035602 | 954 |Субвенція на проведення видатків |виключити | | | |місцевих бюджетів, що не | | | | |враховуються при визначенні обсягу | | | | |міжбюджетних трансфертів (бюджети: | | | | |районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 41035603 | 955 |Субвенція на проведення видатків |виключити | | | |місцевих бюджетів, що не | | | | |враховуються при визначенні обсягу | | | | |міжбюджетних трансфертів (бюджети: | | | | |міст районного значення, сіл, селищ| | | | |чи їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 42020000 | 906 |Гранти (дарунки), що надійшли до |доповнити | | | |бюджетів усіх рівнів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 42030100 | 913 |Надходження в рамках програм |доповнити | | | |секторальної бюджетної підтримки | | | | |Європейського Союзу | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3151 | 42030200 | 919 |Інша допомога, надана Європейським |доповнити | | | |Союзом | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11010100 | 340 |Податок на доходи фізичних осіб, що|змінити назву| | | |сплачується податковими агентами, |коду | | | |із доходів платника податку у | | | | |вигляді заробітної плати | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11010101 | 310 |Податок на доходи фізичних осіб, що|доповнити, | | | |сплачується податковими агентами, |відкривається| | | |із доходів платника податку у |тільки в ГУ | | | |вигляді заробітної плати (бюджети: |ДКСУ у | | | |державний, обласний бюджет |Київській | | | |Київської області, районний бюджет |області | | | |Іванківського району Київської | | | | |області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11010200 | 346 |Податок на доходи фізичних осіб з |змінити назву| | | |грошового забезпечення, грошових |коду | | | |винагород та інших виплат, | | | | |одержаних військовослужбовцями та | | | | |особами рядового і начальницького | | | | |складу, що сплачується податковими | | | | |агентами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11010201 | 311 |Податок на доходи фізичних осіб з |доповнити, | | | |грошового забезпечення, грошових |відкривається| | | |винагород та інших виплат, |тільки в ГУ | | | |одержаних військовослужбовцями та |ДКСУ у | | | |особами рядового і начальницького |Київській | | | |складу, що сплачується податковими |області | | | |агентами (бюджети: державний, | | | | |обласний бюджет Київської області, | | | | |районний бюджет Іванківського | | | | |району Київської області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11010300 | 353 |Податок на доходи фізичних осіб із |змінити назву| | | |доходів у формі заробітної плати |коду | | | |шахтарів-працівників | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11010400 | 342 |Податок на доходи фізичних осіб, що|змінити назву| | | |сплачується податковими агентами, |коду | | | |із доходів платника податку інших | | | | |ніж заробітна плата | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11010500 | 341 |Податок на доходи фізичних осіб, що|змінити назву| | | |сплачується фізичними особами за |коду | | | |результатами річного декларування | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11010700 | 343 |Надходження сум реструктурованої |змінити назву| | | |заборгованості зі сплати податку на|коду | | | |доходи фізичних осіб | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11010900 | 345 |Податок на доходи фізичних осіб із |змінити назву| | | |суми пенсійних виплат або |коду | | | |щомісячного довічного грошового | | | | |утримання, що оподатковуються | | | | |відповідно до підпункту 164.2.19 | | | | |пункту 164.2 статті 164 Податкового| | | | |кодексу ( 2755-17 ) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11020300 | 312 |Податок на прибуток підприємств, |доповнити | | | |створених за участю іноземних | | | | |інвесторів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11020400 | 313 |Податок на прибуток від казино, |доповнити | | | |відеосалонів, гральних автоматів, | | | | |концертно-видовищних заходів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11020500 | 314 |Податок на прибуток іноземних |доповнити | | | |юридичних осіб | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11020600 | 315 |Податок на прибуток банківських |доповнити | | | |організацій, включаючи філіали | | | | |аналогічних організацій, | | | | |розташованих на території України | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11020700 | 316 |Податок на прибуток страхових |доповнити | | | |організацій, включаючи філіали | | | | |аналогічних організацій, | | | | |розташованих на території України | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11020900 | 317 |Податок на прибуток організацій і |доповнити | | | |підприємств споживчої кооперації, | | | | |кооперативів та громадських | | | | |об'єднань | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11021000 | 318 |Податок на прибуток приватних |доповнити | | | |підприємств | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11021100 | 319 |Інші платники податку на прибуток |доповнити | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11021300 | 320 |Реструктурована сума заборгованості|доповнити | | | |податку на прибуток підприємств і | | | | |організацій | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11021400 | 321 |Надходження від підприємств податку|доповнити | | | |на прибуток, одержаного від | | | | |виконання інноваційних проектів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11021500 | 322 |Податок на прибуток, одержаний за |доповнити | | | |рахунок знижувального коефіцієнта | | | | |0,8 до норм амортизації | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11021600 | 323 |Податок на прибуток фінансових |доповнити | | | |установ, включаючи філіали | | | | |аналогічних організацій, | | | | |розташованих на території України, | | | | |за винятком страхових організацій | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11023300 | 324 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток підприємств, створених за | | | | |участю іноземних інвесторів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11023400 | 325 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток від казино, відеосалонів, | | | | |гральних автоматів, концертно- | | | | |видовищних заходів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11023500 | 332 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток іноземних юридичних осіб | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11023600 | 334 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток банківських організацій, | | | | |включаючи філіали аналогічних | | | | |організацій, розташованих на | | | | |території України | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11023700 | 338 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток страхових організацій, | | | | |включаючи філіали аналогічних | | | | |організацій, розташованих на | | | | |території України | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11023900 | 339 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток організацій і підприємств | | | | |споживчої кооперації, кооперативів | | | | |та громадських об'єднань | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11024000 | 347 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток приватних підприємств | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11024100 | 348 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток від інших платників | | | | |податку на прибуток | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 11024600 | 349 |Авансові внески з податку на |доповнити | | | |прибуток фінансових установ, | | | | |включаючи філіали аналогічних | | | | |організацій, розташованих на | | | | |території України, за винятком | | | | |страхових організацій | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 13010100 | 354 |Рентна плата за спеціальне |змінити назву| | | |використання лісових ресурсів в |коду | | | |частині деревини, заготовленої в | | | | |порядку рубок головного | | | | |користування | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 13010301 | 355 |Надходження сум реструктурованої |змінити назву| | | |заборгованості рентної плати за |коду | | | |спеціальне використання лісових | | | | |ресурсів (за платежами, що | | | | |розподіляються між державним та | | | | |місцевими бюджетами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 13020100 | 357 |Рентна плата за спеціальне |змінити назву| | | |використання води (крім рентної |коду | | | |плати за спеціальне використання | | | | |води водних об'єктів місцевого | | | | |значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 13020300 | 358 |Рентна плата за спеціальне |змінити назву| | | |використання води для потреб |коду | | | |гідроенергетики | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 13020401 | 359 |Надходження рентної плати за |змінити назву| | | |спеціальне використання води від |коду | | | |підприємств житлово-комунального | | | | |господарства (за платежами, що | | | | |розподіляються між державним та | | | | |місцевими бюджетами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 13020501 | 360 |Надходження сум реструктурованої |змінити назву| | | |заборгованості зі сплати рентної |коду | | | |плати за спеціальне використання | | | | |води (за платежами, що | | | | |розподіляються між державним та | | | | |місцевими бюджетами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 13020600 | 361 |Рентна плата за спеціальне |змінити назву| | | |використання води в частині |коду | | | |використання поверхневих вод для | | | | |потреб водного транспорту (крім | | | | |стоянкових і службово-допоміжного | | | | |флотів) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 13030100 | 366 |Рентна плата за користування |змінити назву| | | |надрами для видобування корисних |коду | | | |копалин загальнодержавного значення| | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 13030501 | 367 |Надходження сум реструктурованої |змінити назву| | | |заборгованості зі сплати рентної |коду | | | |плати за користування надрами (за | | | | |платежами, що розподіляються між | | | | |державним та місцевим бюджетами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 19010500 | 365 |Надходження від здійснення торгівлі|виключити | | | |на митній території України паливом| | | | |власного виробництва та/або | | | | |виробленим з давальницької сировини| | | | |податковими агентами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3311 | 19010600 | 356 |Надходження від ввезення палива на |виключити | | | |митну територію України податковими| | | | |агентами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 11010100 | 800 |Податок на доходи фізичних осіб, що|виключити | | | |сплачується податковими агентами, | | | | |із доходів платника податку у | | | | |вигляді заробітної плати | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 11010101 | 873 |Податок на доходи фізичних осіб, що|виключити, | | | |сплачується податковими агентами, |відкрито | | | |із доходів платника податку у |тільки в ГУ | | | |вигляді заробітної плати (бюджети: |ДКСУ у | | | |обласний бюджет Київської області, |Київській | | | |районний бюджет Іванківського |області | | | |району Київської області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 11010200 | 858 |Податок на доходи фізичних осіб з |виключити | | | |грошового забезпечення, грошових | | | | |винагород та інших виплат, | | | | |одержаних військовослужбовцями та | | | | |особами рядового і начальницького | | | | |складу, що сплачується податковими | | | | |агентами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 11010201 | 874 |Податок на доходи фізичних осіб з |виключити, | | | |грошового забезпечення, грошових |відкрито | | | |винагород та інших виплат, |тільки в ГУ | | | |одержаних військовослужбовцями та |ДКСУ у | | | |особами рядового і начальницького |Київській | | | |складу, що сплачується податковими |області | | | |агентами (бюджети: обласний бюджет | | | | |Київської області, районний бюджет | | | | |Іванківського району Київської | | | | |області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 11010300 | 847 |Податок на доходи фізичних осіб із |виключити | | | |доходів у формі заробітної плати | | | | |шахтарів-працівників | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 11010400 | 802 |Податок на доходи фізичних осіб, що|виключити | | | |сплачується податковими агентами, | | | | |із доходів платника податку інших | | | | |ніж заробітна плата | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 11010500 | 801 |Податок на доходи фізичних осіб, що|виключити | | | |сплачується фізичними особами за | | | | |результатами річного декларування | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 11010700 | 804 |Надходження сум реструктурованої |виключити | | | |заборгованості зі сплати податку на| | | | |доходи фізичних осіб | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 11010900 | 816 |Податок на доходи фізичних осіб із |виключити | | | |суми пенсійних виплат або | | | | |щомісячного довічного грошового | | | | |утримання, що оподатковуються | | | | |відповідно до підпункту 164.2.19 | | | | |пункту 164.2 статті 164 Податкового| | | | |кодексу ( 2755-17 ) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 12030100 | 881 |Збір за першу реєстрацію колісних |виключити | | | |транспортних засобів (юридичних | | | | |осіб) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 12030101 | 856 |Збір за першу реєстрацію колісних |виключити, | | | |транспортних засобів (юридичних |відкрито | | | |осіб) (бюджети: обласний бюджет |тільки в ГУ | | | |Київської області, районний бюджет |ДКСУ у | | | |Іванківського району Київської |Київській | | | |області) |області | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 12030200 | 882 |Збір за першу реєстрацію колісних |виключити | | | |транспортних засобів (фізичних | | | | |осіб) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 12030300 | 883 |Збір за першу реєстрацію суден |виключити | | | |(юридичних осіб) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 12030301 | 887 |Збір за першу реєстрацію суден |виключити, | | | |(юридичних осіб) (бюджети: обласний|відкрито | | | |бюджет Київської області, районний |тільки в ГУ | | | |бюджет Іванківського району |ДКСУ у | | | |Київської області) |Київській | | | | |області | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 12030400 | 884 |Збір за першу реєстрацію суден |виключити | | | |(фізичних осіб) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 12030500 | 885 |Збір за першу реєстрацію літаків і |виключити | | | |вертольотів (юридичних осіб) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 12030600 | 886 |Збір за першу реєстрацію літаків і |виключити | | | |вертольотів (фізичних осіб) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 13010201 | 880 |Рентна плата за спеціальне |змінити назву| | | |використання лісових ресурсів (крім|коду, | | | |рентної плати за спеціальне |відкрито | | | |використання лісових ресурсів в |тільки в ГУ | | | |частині деревини, заготовленої в |ДКСУ у | | | |порядку рубок головного |Київській | | | |користування) (бюджети: обласний |області | | | |бюджет Київської області, районний | | | | |бюджет Іванківського району | | | | |Київської області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 13030200 | 829 |Рентна плата за користування |змінити назву| | | |надрами місцевого значення |коду, | | | | |відкрито | | | | |тільки в ГУ | | | | |ДКСУ у | | | | |Житомирській | | | | |області | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 13030600 | 840 |Рентна плата за користування |змінити назву| | | |надрами в цілях, не пов'язаних з |коду, | | | |видобуванням корисних копалин |відкрито | | | | |тільки в ГУ | | | | |ДКСУ у | | | | |Львівській | | | | |області | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 18010101 | 877 |Податок на нерухоме майно, відмінне|доповнити, | | | |від земельної ділянки, сплачений |відкривається| | | |юридичними особами, які є |тільки для | | | |власниками об'єктів житлової |міст з | | | |нерухомості |районним | | | | |поділом | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 18010201 | 878 |Податок на нерухоме майно, відмінне|доповнити, | | | |від земельної ділянки, сплачений |відкривається| | | |фізичними особами, які є власниками|тільки для | | | |об'єктів житлової нерухомості |міст з | | | | |районним | | | | |поділом | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 18010500 | 811 |Земельний податок з юридичних осіб |змінити номер| | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 18010600 | 812 |Орендна плата з юридичних осіб |змінити номер| | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 18010700 | 813 |Земельний податок з фізичних осіб |змінити номер| | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 18010800 | 814 |Реструктурована сума заборгованості|змінити номер| | | |плати за землю |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 18010900 | 815 |Орендна плата з фізичних осіб |змінити номер| | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 18011001 | 868 |Транспортний податок з фізичних |доповнити, | | | |осіб |відкривається| | | | |тільки для | | | | |міст з | | | | |районним | | | | |поділом | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 18011101 | 869 |Транспортний податок з юридичних |доповнити, | | | |осіб |відкривається| | | | |тільки для | | | | |міст з | | | | |районним | | | | |поділом | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 18040201 | 876 |Збір за провадження торговельної |змінити назву| | | |діяльності (роздрібна торгівля), |коду, | | | |сплачений юридичними особами, що |відкрито | | | |справлявся до 1 січня 2015 року |тільки в ГУ | | | |(бюджети: обласний бюджет Київської|ДКСУ у | | | |області, районний бюджет |Київській | | | |Іванківського району Київської |області | | | |області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 18041500 | 826 |Збір за провадження торговельної |змінити назву| | | |діяльності нафтопродуктами, |коду | | | |скрапленим та стиснутим газом на | | | | |стаціонарних, малогабаритних і | | | | |пересувних автозаправних станціях, | | | | |заправних пунктах, що справлявся до| | | | |1 січня 2015 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 22012500 | 879 |Плата за надання інших |доповнити | | | |адміністративних послуг | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 22120000 | 851 |Плата за надані в оренду ставки, що|виключити | | | |знаходяться в басейнах річок | | | | |загальнодержавного значення | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 22130000 | 805 |Орендна плата за водні об'єкти (їх |доповнити | | | |частини), що надаються в | | | | |користування на умовах оренди Радою| | | | |міністрів Автономної Республіки | | | | |Крим, обласними, районними, | | | | |Київською та Севастопольською | | | | |міськими державними | | | | |адміністраціями, місцевими радами | | | | |(області, міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 22130001 | 854 |Орендна плата за водні об'єкти (їх |доповнити | | | |частини), що надаються в | | | | |користування на умовах оренди Радою| | | | |міністрів Автономної Республіки | | | | |Крим, обласними, районними, | | | | |Київською та Севастопольською | | | | |міськими державними | | | | |адміністраціями, місцевими радами | | | | |(району або міста обласного | | | | |значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3321 | 22130002 | 859 |Орендна плата за водні об'єкти (їх |доповнити | | | |частини), що надаються в | | | | |користування на умовах оренди Радою| | | | |міністрів Автономної Республіки | | | | |Крим, обласними, районними, | | | | |Київською та Севастопольською | | | | |міськими державними | | | | |адміністраціями, місцевими радами | | | | |(району у місті, міста районного | | | | |значення, села, селища чи їх | | | | |об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3421 | 12030700 | 385 |Збір за першу реєстрацію колісних |виключити, | | | |транспортних засобів (юридичних |відкрито | | | |осіб), зареєстрованих у місті Києві|тільки в ГУ | | | | |ДКСУ у | | | | |м. Києві | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3421 | 12030800 | 386 |Збір за першу реєстрацію колісних |виключити, | | | |транспортних засобів (фізичних |відкрито | | | |осіб), зареєстрованих у місті Києві|тільки в ГУ | | | | |ДКСУ у | | | | |м. Києві | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3421 | 12030900 | 387 |Збір за першу реєстрацію суден |виключити, | | | |(юридичних осіб), зареєстрованих у |відкрито | | | |місті Києві |тільки в ГУ | | | | |ДКСУ у | | | | |м. Києві | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3421 | 12031000 | 388 |Збір за першу реєстрацію суден |виключити, | | | |(фізичних осіб), зареєстрованих у |відкрито | | | |місті Києві |тільки в ГУ | | | | |ДКСУ у | | | | |м. Києві | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3421 | 12031100 | 389 |Збір за першу реєстрацію літаків і |виключити, | | | |вертольотів (юридичних осіб), |відкрито | | | |зареєстрованих у місті Києві |тільки в ГУ | | | | |ДКСУ у | | | | |м. Києві | -------+----------+---------+-----------------------------------+-------------| 3421 | 12031200 | 390 |Збір за першу реєстрацію літаків і |виключити, | | | |вертольотів (фізичних осіб), |відкрито | | | |зареєстрованих у місті Києві |тільки в ГУ | | | | |ДКСУ у | | | | |м. Києві | -------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку
та звітності Л.І.Литвиненко
{Текст взято з сайту Казначейства України
http://www.treasury.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: