open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.01.2012 N 12

Про заходи щодо забезпечення реалізації

прав дітей в Україні

На виконання пунктів 1, 2 статті 4 Указу Президента України
від 16 грудня 2011 року N 1163 ( 1163/2011 ) "Про питання щодо
забезпечення реалізації прав дітей в Україні" та з метою створення
належних умов для забезпечення реалізації прав та законних
інтересів дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів з реалізації плану організації
виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року N 1163
( 1163/2011 ) "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей
в Україні", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів 28 грудня
2011 року (протокол N 96), що додається.
2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної
Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити
виконання Плану заходів, затверджених пунктом 1 цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра Б.М.Жебровський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту

України

11.01.2012 N 12

ПЛАН ЗАХОДІВ

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту щодо реалізації плану

організації виконання Указу Президента України

від 16 грудня 2011 року N 1163

( 1163/2011 )

"Про питання щодо забезпечення

реалізації прав дітей в Україні"

------------------------------------------------------------------------------------- N | Положення акта | Зміст заходу | Строк | Відповідальні за | з/п| законодавства |з реалізації відповідних |виконання | виконання | | | завдань | | | ---+---------------------+-------------------------+----------+--------------------| 1 |Стаття 1: | | | | |---------------------+-------------------------+----------+--------------------| |Пункт 1. | | | | |---------------------+-------------------------+----------+--------------------| |Ужити невідкладних |Забезпечити виконання | До |Департамент | |заходів щодо |завдань, визначених |12.01.2012|загальної середньої | |активізації |пунктом 1 статті 1 Указу | |та дошкільної | |діяльності |( 1163/2011 ) | |освіти, Міністерство| |центральних та |щодо активізації | |освіти і науки, | |місцевих органів |діяльності структурних | |молоді та спорту | |виконавчої влади, |підрозділів Міністерства | |Автономної | |спрямованої на |та Міністерства освіти і | |Республіки Крим, | |поліпшення захисту |науки, молоді та спорту | |управління освіти і | |особистих і майнових |Автономної Республіки | |науки обласних, | |прав дітей, їх |Крим, управлінь освіти і | |Київської та | |соціального захисту, |науки обласних, Київської| |Севастопольської | |забезпечення |та Севастопольської | |міських державних | |врахування в такій |міських державних | |адміністрацій | |роботі рекомендацій |адміністрацій, | | | |Заключних |спрямованої на | | | |спостережень Комітету|поліпшення захисту | | | |ООН з прав дитини за |особистих і майнових прав| | | |підсумками розгляду |дітей, їх соціального | | | |третьої та четвертої |захисту, а також | | | |зведених періодичних |посилення | | | |доповідей про |відповідальності за | | | |реалізацію Україною |виконання вимог | | | |положень Конвенції |законодавства у сфері | | | |ООН про права дитини |охорони дитинства. | | | |( 995_021 ), |-------------------------| | | |а також посилення |Інформувати Міністерство | | | |відповідальності за |соціальної політики | | | |виконання вимог | | | | |законодавства у сфері| | | | |охорони дитинства. | | | | ---+---------------------+-------------------------+----------+--------------------| 2 |Пункт 4. | | | | |---------------------+-------------------------+----------+--------------------| |Запровадити у |Підготувати та подати в | До |Департамент | |двомісячний строк |установленому пропозиції |30.01.2012|загальної середньої | |оцінку результатів |відповідних змін до | |та дошкільної | |діяльності Ради |постанови Кабінету | |освіти, Міністерство| |міністрів Автономної |Міністрів України | |освіти і науки, | |Республіки Крим, |від 9 червня 2011 р. | |молоді та спорту | |обласних, Київської |N 650 "Про ( 650-2011-п )| |Автономної | |та Севастопольської |запровадження проведення | |Республіки Крим, | |міських державних |оцінки результатів | |управління освіти і | |адміністрацій за |діяльності Ради міністрів| |науки обласних, | |напрямом "Захист прав|Автономної Республіки | |Київської та | |дитини" |Крим, обласних, Київської| |Севастопольської | | |та Севастопольської | |міських державних | | |міських державних | |адміністрацій | | |адміністрацій" | | | | |-------------------------| | | | |Інформувати Міністерство | | | | |економічного розвитку і | | | | |торгівлі | | | ---+---------------------+-------------------------+----------+--------------------| 3 |Стаття 4: | | | | |---------------------+-------------------------+----------+--------------------| |Пункт 1. | | | | |---------------------+-------------------------+----------+--------------------| |Переглянути Положення|Забезпечити виконання | До |Департамент | |про центральну та |завдання, визначеного |30.01.2012|загальної середньої | |республіканську |пунктом 1 статті 4 Указу | |та дошкільної | |(Автономної |( 1163/2011 ), | |освіти, Міністерство| |Республіки Крим), |щодо перегляду Положення | |освіти і науки, | |обласні, Київську та |про центральну та | |молоді та спорту | |Севастопольську |республіканську | |Автономної | |міські, районні |(Автономної Республіки | |Республіки Крим, | |(міські) психолого- |Крим), обласні, Київську | |управління освіти і | |медико-педагогічні |та Севастопольську | |науки обласних, | |консультації щодо |міські, районні (міські) | |Київської та | |посилення гарантій |психолого-медико- | |Севастопольської | |реалізації права |педагогічні консультації | |міських державних | |дитини на сімейне |щодо посилення гарантій | |адміністрацій | |виховання при |реалізації права дитини | | | |вирішенні питань |на сімейне виховання при | | | |направлення дітей до |вирішенні питань | | | |відповідних |направлення дітей до | | | |навчальних закладів |відповідних навчальних | | | |для дітей дошкільного|закладів для дітей | | | |і шкільного віку, |дошкільного і шкільного | | | |лікувально- |віку, лікувально- | | | |профілактичних, |профілактичних, | | | |реабілітаційних |реабілітаційних | | | |закладів. |закладів. | | | | |-------------------------| | | | |Інформувати Кабінет | | | | |Міністрів України | | | ---+---------------------+-------------------------+----------+--------------------| 4 |Пункт 2. | | | | |---------------------+-------------------------+----------+--------------------| |Ужити у тримісячний |Забезпечити виконання | До |Департамент | |строк заходів до |завдання, визначеного |30.03.2012|загальної середньої | |приведення офіційних |пунктом 2 статті 4 Указу | |та дошкільної | |назв закладів для |( 1163/2011 ) | |освіти, Міністерство| |дітей-сиріт та дітей,|в частині здійснення у | |освіти і науки, | |позбавлених |тримісячний строк | |молоді та спорту | |батьківського |заходів, щодо приведення | |Автономної | |піклування, у |офіційних назв закладів | |Республіки Крим, | |відповідність із |для дітей-сиріт та дітей,| |управління освіти і | |вимогами закону щодо |позбавлених батьківського| |науки обласних, | |заборони зазначення в|піклування, у | |Київської та | |офіційних назвах |відповідність із вимогами| |Севастопольської | |таких закладів |закону щодо заборони | |міських державних | |категорій осіб, які |зазначення в офіційних | |адміністрацій | |утримуються і |назвах таких закладів | | | |виховуються в цих |категорій осіб, які | | | |закладах. |утримуються і виховуються| | | | |в цих закладах. | | | | |-------------------------| | | | |Інформувати Кабінет | | | | |Міністрів України | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту О.В.Єресько

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: