open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 12 від 08.09.2000

м.Київ
vd20000908 vn12
Затверджено

постановою правління Фонду

соціального страхування від

нещасних випадків на

виробництві та професійних

захворювань України

від 08.09.2000 N 12
( Інструкція втратила чинність на підставі Постанови

Фонду соцстраху від нещасних випадків на

виробництві та професійних захворювань

N 9 ( v0009583-01 ) від 20.04.2001 )

Інструкція про порядок передачі страхувальником

виконавчій дирекції Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань документів, що підтверджують право працівника

на страхову виплату, інші соціальні послуги внаслідок

нещасного випадку на виробництві або професійного

захворювання

1. Відповідно до цієї Інструкції здійснюється передача
страхувальником відділенню виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань в районах та містах обласного значення (далі -
відділення виконавчої дирекції Фонду) документів, які
підтверджують право працівників на страхові виплати, Інші
соціальні послуги внаслідок нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання. 2. Відділення виконавчої дирекції Фонду приймають від
страхувальників документи на тих працівників, чиє право на
відшкодування шкоди було встановлено до 01.01.2000 року відповідно
до "Правил відшкодування власником підприємства, установи і
організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної
працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним
трудових обов'язків", затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 23 червня 1993 року N 472 ( 472-93-п ) (із змінами і
доповненнями до них, затвердженими постановами Міністрів України
від 18 липня 1994 року N 492 ( 492-94-п ) та від 3 жовтня 1997
року N 1100 ( 1100-97-п ). 3. Документи, які подаються страхувальниками, мають бути
оформлені на кожного потерпілого на виробництві окремо,
відповідати вимогам законодавства України про відшкодування
працівникові шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я від час
виконання цим трудових обов'язків, з пронумерованими листами та
внутрішнім описом. Якщо у разі смерті потерпілого відшкодування
шкоди було призначено кільком особам, документи, що підтверджують
право зазначених осіб на відшкодування шкоди у зв'язку зі смертю
годувальника, формуються в одну справу. 4. Прийняття особових справ потерпілих від страхувальників
здійснюється відділеннями виконавчої дирекції Фонду за графіками,
які затверджуються начальниками цих відділень і доводяться до
страхувальників за 15 діб до встановленої дати. 5. Особова справа потерпілого від нещасного випадку на
виробництві чи професійного захворювання повинна містити такі
документи: а) заяву потерпілого у довільній формі на ім'я начальника
відділення виконавчої дирекції Фонду, в якій вказується дата
народження потерпілого, поштова адреса, обраний спосіб одержання
страхових виплат (по пошті, через касу роботодавця, установу
банку) із зазначенням номера рахунку чи реквізитів установи банку; б) акт про нещасний випадок на виробництві (форма Н-1) або
акт про професійне захворювання (форма П-4); в) висновок МСЕК чи лікарсько-трудової експертної комісії
(ЛТЕК) про ступінь втрати потерпілим професійної працездатності і
у відповідних випадках - про потребу потерпілого у додаткових
видах допомоги, соціальних послуг; г) розрахунки та перерахунки сум щомісячних компенсацій
потерпілому втраченого ним заробітку із зазначенням розміру його
середньомісячного заробітку, з якого робилися ці нарахування; д) довідка органу Пенсійного фонду про розміри пенсії, яка
виплачувалася потерпілому за період його інвалідності у зв'язку з
трудовим каліцтвом чи професійним захворюванням; е) накази роботодавця: - про первинне призначення відшкодування шкоди потерпілому, а
також про компенсацію витрат на медичну, професійну та соціальну
його реабілітацію; - про перерахування платежів та про індексацію сум, що
виплачуються на відшкодування шкоди; є) відомості про фактичні виплати потерпілому на
відшкодування шкоди (по кожній виплаті окремо), види проведеної
медичної, професійної та соціальної реабілітації, дату та суму
останнього платежу і суму заборгованості з виплат, у тому числі по
кожній з них окремо. 6. Справи осіб, які отримують відшкодування шкоди у зв'язку
зі смертю годувальника, повинні містити такі документи: а) заяву(и) зазначених осіб (колективну чи індивідуальні) у
довільній формі на ім'я начальника відділення виконавчої дирекції
Фонду, в якій вказується дата народження, поштова адреса, обраний
спосіб одержання страхових виплат (по пошті, через установу банку)
із зазначенням номера рахунку чи реквізитів установи банку; б) акт спеціального розслідування нещасного випадку зі
смертельним наслідком (форма Н-1) чи акт про професійне
захворювання (форма П-4); в) розрахунки чи перерахунки сум щомісячних страхових виплат
особам, які одержують відшкодування шкоди у зв'язку зі смертю
годувальника, із зазначенням розміру його середньомісячного
заробітку, з якого робилися ці нарахування; г) накази роботодавця: - про первинне призначення виплат особам, які одержують
відшкодування шкоди у зв'язку зі смертю годувальника; - про перерахування платежів та про індексацію сум, що
виплачуються на відшкодування шкоди; д) відомості про фактичні виплати особам, які одержують
відшкодування шкоди у зв'язку зі смертю годувальника (по кожній
виплаті окремо), дату та суму останнього платежу і суму
заборгованості з цих виплат, у тому числі по кожній окремо; е) свідоцтво про смерть годувальника, видане органом запису
актів громадянського стану (ЗАГС); є) довідку житлово-експлуатаційної організації, а за її
відсутності - виконавчого органу ради про батьків або іншого члена
сім'ї померлого, який не працює і доглядає дітей, братів, сестер
чи онуків померлого, які не досягли 8-річного віку; ж) довідку навчального закладу про те, що член сім'ї
потерпілого у віці від 18 до 23 років, який має право на
відшкодування шкоди, навчається за денною формою навчання; з) довідку навчального закладу інтернатного типу про те, що
член сім'ї потерпілого, який має право на відшкодування шкоди,
перебуває на утриманні цього закладу; і) рішення суду про факт перебування на утриманні померлого
тієї чи іншої особи, якщо відсутні документи, що підтверджують це,
і відновити їх не уявляється можливим; ї) довідку органу Пенсійного фонду про розмір призначеної
пенсії; й) довідку установи медико-соціальної експертизи про
встановлення інвалідності (копія пенсійного посвідчення) - для
осіб, визнаних у встановленому порядку інвалідами. 7. Документи, що подають страхувальники до органів
реєстрації, подаються у нотаріально-завірених копіях (крім заяв)
або в копіях, які завіряють органи реєстрації за пред'явленням
оригіналу. 8. У разі, коли відділення Фонду неспроможне перевірити
правильність оформлення одночасно усіх особових справ потерпілих,
поданих однією юридичною особою в день їх передачі, перевірка та
прийняття цих справ проводяться поетапно з оформленням проміжного
акта (додаток 1). 9. Якщо в особовій справі потерпілого або особи, яка одержує
відшкодування шкоди у зв'язку зі смертю годувальника, відсутні
деякі документи, передбачені пунктами 5 та 6 цього Порядку, то
така справа відділенням виконавчої дирекції Фонду від
страхувальника не приймається до повного її укомплектування. 10. Якщо в ході перевірки буде виявлено невідповідність
поданих документів вимогам чинних нормативно-правових актів або
недостовірність поданих даних, вони повертаються страхувальнику
(додаток 2, 3). 11. Прийняття особових справ потерпілих оформлюється актом
приймання-передачі (додаток 4). 12. При передачі відділенню виконавчої дирекції Фонду
документів, що підтверджують право потерпілих на виробництві на
страхові виплати та інші соціальні послуги, страхувальники також
подають відділенню виконавчої Дирекції Фонду окремо відомості про
кожного потерпілого на паперових та магнітних носіях за формою
згідно з додатком 5. При цьому витрати, пов'язані з перенесенням
зазначених відомостей на магнітні носії, ідуть в залік його
страхових внесків. 13. Документи, передбачені у додатках 1-5, складаються у двох
примірниках, завіряються підписами керівника підприємства
(установи, організації), яке передало справи потерпілих (або його
довіреної особи), та начальника відділення виконавчої дирекції
Фонду, скріплюються печатками страхувальника та страховика. 14. Робота з прийнятими особовими справами потерпілих
здійснюється у відділеннях виконавчої дирекції Фонду відповідно до
нормативних та інших розпорядчих документів Фонду.
(Додатки відсутні).
Директор виконавчої дирекції В.Піддубний
"Ориентир", N 1, 05.01.2001 г.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: