open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
10.05.2007 N 12

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
26.04.2007 N 229-р ( 229-2007-р ) та з метою забезпечення
своєчасної підготовки об'єктів житлово-комунального господарства
до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2007-2008 років
Н А К А З У Ю:
1. Забезпечити виконання Плану заходів Мінжитлокомунгоспу з
підготовки житлово-комунального господарства до роботи в зимових
умовах 2007-2008 років з метою сталого проходження опалювального
сезону (додаток 1).
2. За згодою відповідних центральних органів виконавчої влади
затвердити персональний склад оперативного штабу з підготовки до
роботи підприємств житлово-комунального господарства в зимових
умовах 2007-2008 років (додаток 2) та форми звітності про
підготовку об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в
зимових умовах 2007-2008 років (додаток 3).
3. Управлінню теплоенергетики (В.М.Бербенець):
3.1. Спільно зі структурними підрозділами Мінжитлокомунгоспу
відповідно до компетенції з 1 липня по 15 жовтня цього року
забезпечувати збір та узагальнення інформації про хід виконання
робіт з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та
соціальної сфери до роботи в зимових умовах 2007-2008 років станом
на 1 та 15 числа кожного місяця.
4. Заступникам Міністра, керівникам структурних підрозділів,
відповідальним за виконання заходів, узяти під постійний контроль
їх реалізацію.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра А.О.Орлова.
Міністр О.П.Попов

Додаток 1

до наказу Мінжитлокомунгоспу

10.05.2007 N 12

ПЛАН ЗАХОДІВ

Міністерства з питань житлово-комунального

господарства з підготовки житлово-комунального

господарства до роботи в зимових умовах

2007-2008 років з метою сталого

проходження опалювального сезону

------------------------------------------------------------------------------- N | Заходи |Відповідальні виконавці | Термін |Примітки| з/п| | |виконання | | ---+----------------------------+------------------------+----------+--------| 1.|Узагальнення та аналіз |Перший заступник | Червень -| | |інформації щодо стану: |Міністра (Орлов А.О.), |жовтень | | |- підготовки об'єктів |Управління |2007 року | | |житлово-комунального |теплоенергетики |станом на | | |господарства до |(Бербенець В.М.), | 1 та 15 | | |опалювального сезону |структурні підрозділи | число | | |2007-2008 років; |Мінжитлокомунгоспу, | | | | |Міністерство житлово- | | | | |комунального | | | | |господарства АР Крим, | | | | |облжитлокомунуправління,| | | | |відповідні підрозділи | | | | |Київської та | | | | |Севастопольської МДА | | | |----------------------------+------------------------+----------| | |- розрахунків за надані |Перший заступник |Щомісячно | | |житлово-комунальні послуги; |Міністра (Орлов А.О.), | | | |- розрахунків підприємств |заступники Міністра, | | | |житлово-комунального |Управління економіки та | | | |господарства за спожиті |тарифної політики | | | |енергоносії |(Кулеша А.А.), | | | | |структурні підрозділи | | | | |Мінжитлокомунгоспу, | | | | |Міністерство житлово- | | | | |комунального | | | | |господарства АР Крим, | | | | |облжитлокомунуправління,| | | | |відповідні підрозділи | | | | |Київської та | | | | |Севастопольської МДА | | | |----------------------------+------------------------+----------| | |- погашення заборгованості |Перший заступник |Щомісячно | | |за житлово-комунальні |Міністра (Орлов А.О.), | | | |послуги |заступники Міністра, | | | | |Управління економіки та | | | | |тарифної політики | | | | |(Кулеша А.А.), | | | | |структурні підрозділи | | | | |Мінжитлокомунгоспу, | | | | |Міністерство житлово- | | | | |комунального | | | | |господарства АР Крим, | | | | |облжитлокомунуправління,| | | | |відповідні підрозділи | | | | |Київської та | | | | |Севастопольської МДА | | | ---+----------------------------+------------------------+----------+--------| 2.|Вжиття заходів щодо |Перший заступник | Серпень | | |запровадження двоставкових |Міністра (Орлов А.О.), |2007 року | | |тарифів на послуги |заступники Міністра, | | | |теплопостачання для кінцевих|Управління економіки та | | | |споживачів до початку |тарифної політики | | | |опалювального сезону |(Кулеша А.А.), | | | |2007-2008 років |структурні підрозділи | | | | |Мінжитлокомунгоспу, | | | | |Міністерство житлово- | | | | |комунального | | | | |господарства АР Крим, | | | | |облжитлокомунуправління,| | | | |відповідні підрозділи | | | | |Київської та | | | | |Севастопольської МДА | | | ---+----------------------------+------------------------+----------+--------| 3.|Проведення аналізу |Міністерство житлово- | Травень -| | |фінансово-господарської |комунального | червень | | |діяльності підприємств |господарства АР Крим, |2007 року | | |комунальної теплоенергетики |облжитлокомунуправліня, | | | |(проаналізувати статті |відповідні підрозділи | | | |витрат у собівартості послуг|Київської та | | | |з теплопостачання та при |Севастопольської МДА | | | |необхідності внести | | | | |відповідні корективи) | | | | ---+----------------------------+------------------------+----------+--------| 4.|Здійснення перевірок у |Перший заступник |За окремим| | |регіонах стану підготовки до|Міністра (Орлов А.О.), | графіком | | |роботи підприємств житлово- |структурні підрозділи | | | |комунального господарства в |Мінжитлокомунгоспу | | | |зимових умовах | | | | |2007-2008 років | | | | ---+----------------------------+------------------------+----------+--------| 5.|Розгляд проблемних питань |Перший заступник | Постійно | | |роботи галузі та надання |Міністра (Орлов А.О.), | | | |допомоги у їх вирішенні |структурні підрозділи | | | |Міністерству житлово- |Мінжитлокомунгоспу | | | |комунального господарства | | | | |АР Крим, | | | | |облжитлокомунуправлінням, | | | | |відповідним підрозділам | | | | |Київської та | | | | |Севастопольської МДА, | | | | |підприємствам житлово- | | | | |комунального господарства | | | | ---+----------------------------+------------------------+----------+--------| 6.|Проведення селекторних нарад|Міністр з питань | 2 та 4 | | |за участю керівництва |житлово-комунального | п'ятниця| | |обл/міськ/держадміністрацій,|господарства | щомісяця | | |органів місцевого |(Попов О.П.), заступники| | | |самоврядування, Міністерства|Міністра, структурні | | | |житлово-комунального |підрозділи | | | |господарства АР Крим, |Мінжитлокомунгоспу | | | |начальників | | | | |облжитлокомунуправлінь, | | | | |керівників підприємств | | | | |житлово-комунального | | | | |господарства, керівництва | | | | |міністерств, інших | | | | |центральних органів | | | | |виконавчої влади з питань: | | | | |- стану підготовки об'єктів | | | | |житлово-комунального | | | | |господарства до роботи в | | | | |зимових умовах | | | | |2007-2008 років; | | | | |- стану розрахунків за | | | | |надані житлово-комунальні | | | | |послуги; | | | | |- стану розрахунків | | | | |підприємств житлово- | | | | |комунального господарства за| | | | |спожиті енергоносії; | | | | |- стану погашення | | | | |заборгованості за житлово- | | | | |комунальні послуги; | | | | |- інше | | | | ---+----------------------------+------------------------+----------+--------| 7.|Проведення Всеукраїнської |Перший заступник | Вересень | | |наради з питання стану |Міністра (Орлов А.О.), | 2007 р. | | |підготовки підприємств |Управління | | | |житлово-комунального |теплоенергетики | | | |господарства до роботи в |(Бербенець В.М.) | | | |осінньо-зимовий період | | | | |2007-2008 років у м. Івано- | | | | |Франківську за участю | | | | |представників зацікавлених | | | | |центральних та місцевих | | | | |органів виконавчої влади, | | | | |органів місцевого | | | | |самоврядування, начальників | | | | |облжитлокомунуправлінь, | | | | |керівників підприємств | | | | ---+----------------------------+------------------------+----------+--------| 8.|Розроблення та затвердження |Міністерство житлово- | Травень | | |першочергових заходів з |комунального |2007 року | | |підготовки підприємств |господарства АР Крим, | | | |житлово-комунального |облжитлокомунуправліня, | | | |господарства до роботи в |відповідні підрозділи | | | |осінньо-зимовий період |Київської та | | | |2007-2008 років, у тому |Севастопольської МДА | | | |числі сільських, селищних | | | | |та відомчих об'єктів, з | | | | |урахуванням проведених | | | | |обстежень об'єктів | | | | |теплопостачання та недоліків| | | | |минулого опалювального | | | | |сезону | | | | ---+----------------------------+------------------------+----------+--------| 9.|Вжиття невідкладних заходів | - " - | Постійно | | |щодо: | | | | |- поліпшення стану | | | | |розрахунків за надані | | | | |житлово-комунальні послуги; | | | | |- поліпшення стану | | | | |розрахунків підприємств | | | | |житлово-комунального | | | | |господарства за спожиті | | | | |енергоносії; | | | | |- погашення заборгованості | | | | |підприємствами за спожиті | | | | |природний газ, електричну і | | | | |теплову енергію | | | | ---+----------------------------+------------------------+----------+--------| 10.|Забезпечення укладення | - " - | Вересень | | |договорів на постачання | |2007 року | | |природного газу на | | | | |опалювальний сезон | | | | |2007-2008 років | | | | ---+----------------------------+------------------------+----------+--------| 11.|Розроблення схем | - " - |2007- | | |теплопостачання міст, інших | |2008 рр. | | |населених пунктів України з | | | | |урахуванням оптимального | | | | |поєднання помірно- | | | | |централізованих і | | | | |децентралізованих систем, | | | | |впровадження | | | | |енергозберігаючих технологій| | | | |в теплопостачанні з | | | | |використанням нетрадиційних | | | | |і альтернативних видів | | | | |палива | | | | ---+----------------------------+------------------------+----------+--------| 12.|Розроблення та узгодження з | - " - | До | | |регіональними підрозділами | |15 вересня| | |МНС оперативних планів дій, | |2007 року | | |спрямованих на локалізацію | | | | |можливих наслідків аварій на| | | | |системах газо-, електро-, | | | | |тепло- і водопостачання | | | | |усіх форм власності | | | | ---+----------------------------+------------------------+----------+--------| 13.|Здійснення перевірок з | - " - |Щомісячно | | |питань дотримання | | | | |підприємствами і | | | | |організаціями житлово- | | | | |комунального господарства | | | | |вимог нормативів та умов | | | | |договорів на технічне | | | | |обслуговування обладнання і | | | | |надання послуг | | | | ---+----------------------------+------------------------+----------+--------| 14.|Вжиття заходів щодо | - " - | Вересень | | |забезпечення котелень | |2007 року | | |резервним паливом | | | | |(створювати запаси палива з | | | | |оптимальним заповненням | | | | |резервних ємностей та | | | | |вугільних складів) | | | | ---+----------------------------+------------------------+----------+--------| 15.|Вжиття вичерпних заходів | - " - | Постійно | | |щодо дотримання на | | | | |підприємствах житлово- | | | | |комунального господарства | | | | |правил техніки безпеки та | | | | |пожежної безпеки згідно з | | | | |чинним законодавством | | | | ---+----------------------------+------------------------+----------+--------| 16.|Забезпечення виконання робіт| - " - | В | | |на об'єктах, фінансування | |установле-| | |яких здійснюється за рахунок| |ні | | |бюджетних коштів відповідно | |терміни | | |Закону України "Про | | | | |Державний бюджет України на | | | | |2007 рік" ( 489-16 ) | | | | ---+----------------------------+------------------------+----------+--------| 17.|Організація висвітлення у |Управління |Щомісячно | | |місцевих та |організаційно- | | | |загальнодержавних засобах |аналітичного | | | |масової інформації стану |забезпечення апарату | | | |підготовки житлово- |(Сачко В.В.), | | | |комунального господарства до|Міністерство житлово- | | | |роботи в осінньо-зимовий |комунального | | | |період |господарства АР Крим, | | | | |облжитлокомунуправління,| | | | |відповідні підрозділи | | | | |Київської та | | | | |Севастопольської МДА | | | ------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до наказу Мінжитлокомунгоспу

10.05.2007 N 12

СКЛАД

оперативного штабу з підготовки до роботи

підприємств житлово-комунального господарства

в зимових умовах 2007-2008 років

1. Голова штабу - Орлов А.О. - перший заступник Міністра з
питань житлово-комунального господарства України.
2. Заступник Голови штабу - Бербенець В.М. - начальник
Управління теплоенергетики Мінжитлокомунгоспу.
3. Секретар - Атаманюк О.В. - головний спеціаліст відділу
розвитку теплоенергетики Управління теплоенергетики
Мінжитлокомунгоспу.
Члени штабу:
4. Малежик О.М. - заступник начальника Управління
теплоенергетики Мінжитлокомунгоспу;
5. Буславець О.А. - начальник відділу енергетичних балансів
та методології енергозбутової діяльності Департаменту з питань
електроенергетики Мінпаливенерго (за згодою);
6. Хребтова Л.І. - начальник відділу охорони праці
навколишнього середовища та пожежної безпеки Мінпромполітики (за
згодою);
7. Петренко Д.Д. - заступник Міністра вугільної промисловості
України (за згодою);
8. Орда О.М. - перший заступник Міністра охорони здоров'я
України (за згодою);
9. Куліков П.М. - директор Департаменту економіки та
фінансування МОН (за згодою);
10. Пантелішин О.І.- начальник господарського Управління МВС
(за згодою);
11. Богдан В.П. - директор Департаменту капітального
будівництва та забезпечення житлом МНС (за згодою);
12. Стоєцький В.Ф. - начальник Державної інспекції цивільного
захисту та техногенної безпеки МНС (за згодою);
13. Заря А.Ф. - начальник Управління експлуатації Головного
квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України (за
згодою);
14. Єфімчук В.І. - заступник начальника Управління
експлуатації Головного квартирно-експлуатаційного управління
Збройних Сил України (за згодою);
15. Терлецька І.В. - начальник відділу екологічної, пожежної
безпеки, ліцензування та сертифікації Департаменту безпеки у
галузі Мінтрансу (за згодою);
16. Петровський С.О. - головний спеціаліст відділу
екологічної, пожежної безпеки, ліцензування та сертифікації
Департаменту безпеки у галузі Мінтрансу (за згодою);
17. Яхнович С.М. - начальник Управління інженерного
забезпечення Державного Департаменту України з питань виконання
покарань (за згодою);
18. Шепель О.Л. - начальник Управління ресурсного, побутового
та комунально-експлуатаційного забезпечення Державного
Департаменту України з питань виконання покарань (за згодою);
19. Комаров П.О. - начальник фінансового Управління
Державного Департаменту України з питань виконання покарань (за
згодою);
20. Коваленко В.О. - заступник директора ОДУ ДК "Укртрансгаз"
НАК "Нафтогаз України" (за згодою);
21. Скляр О.А. - директор з питань газопостачання ДК "Газ
України" (за згодою);
22. Конащук П.П. - заступник генерального директора
ДП "Укргазмережі" ДК "Газ України" (за згодою).

Додаток 3

до наказу Мінжитлокомунгоспу

10.05.2007 N 12

Область _______________

ЗВІТ

про підготовку об'єктів теплопостачання

до роботи в зимових умовах

станом на ___ ____________ ____

Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних
та відомчих котелень ___________________ одиниць ____________
МВт/год.
Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських,
селищних та відомчих теплових мереж ______________ км ______________
-------------------------------------------------------------------------------------- N | Види робіт | Код |Одиниця| Всього в |Завдання з| Фактично | % | з/п| |рядка |виміру |експлуатації|підготовки|підготовлено|підготовки| ---+-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | ---+-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| 1 |Підготовка | 1 |одиниць| | | | | |котелень - | | | | | | | |всього | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |у тому числі: | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |1.1. Комунальні | 2 |одиниць| | | | | |котельні | | | | | | | |місцевих рад (з | | | | | | | |врахуванням | | | | | | | |сільських та | | | | | | | |селищних | | | | | | | |котелень) | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |1.2. Відомчі | 3 |одиниць| | | | | |котельні - | | | | | | | |всього | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |у тому числі: | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго | 4 |одиниць| | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Мінпромполітики| 5 |одиниць| | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- МОЗ | 6 |одиниць| | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- МОН | 7 |одиниць| | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Міноборони | 8 |одиниць| | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Мінтрансу | 9 |одиниць| | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Інші | 10 |одиниць| | | | | ---+-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| 2 |Підлягають | 11 |одиниць| Х | | | | |капітальному | | | | | | | |ремонту або | | | | | | | |реконструкції - | | | | | | | |всього | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |у тому числі: | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |2.1. Комунальні | 12 |одиниць| Х | | | | |котельні | | | | | | | |місцевих рад | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |2.2. Відомчі | 13 |одиниць| Х | | | | |котельні - | | | | | | | |всього | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |у тому числі: | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго | 14 |одиниць| Х | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго | 15 |одиниць| Х | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- МОЗ | 16 |одиниць| Х | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- МОН | 17 |одиниць| Х | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Міноборони | 18 |одиниць| Х | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Мінтранс | 19 |одиниць| Х | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Інші | 20 |одиниць| Х | | | | ---+-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| 3 |Заміна котлів - | 21 |одиниць| | | | | |всього | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |у тому числі: | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |3.1. На | 22 |одиниць| | | | | |комунальних | | | | | | | |котельнях | | | | | | | |місцевих рад | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |3.2. На відомчих | 23 |одиниць| | | | | |котельнях - | | | | | | | |всього | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |у тому числі: | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго | 24 |одиниць| | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго | 25 |одиниць| | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- МОЗ | 26 |одиниць| | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- МОН | 27 |одиниць| | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Міноборони | 28 |одиниць| | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Мінтранс | 29 |одиниць| | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Інші | 30 |одиниць| | | | | ---+-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| 4 |Капітальний | 31 |одиниць| Х | | | | |ремонт котлів | | | | | | | |комунальних | | | | | | | |котелень | | | | | | | |місцевих рад | | | | | | | ---+-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| 5 |Підготовка | 32 | км | | | | | |теплових мереж | | | | | | | |(у двотрубному | | | | | | | |обчисленні), | | | | | | | |випробування - | | | | | | | |всього | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |у тому числі: | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |5.1. Мережі | 33 | км | | | | | |комунальних | | | | | | | |котелень | | | | | | | |місцевих рад | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |5.2. Мережі | 34 | км | | | | | |відомчих | | | | | | | |котелень - | | | | | | | |всього | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |у тому числі: | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго | 35 | км | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго | 36 | км | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- МОЗ | 37 | км | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- МОН | 38 | км | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Міноборони | 39 | км | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Мінтранс | 40 | км | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Інші | 41 | км | | | | | ---+-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| 6 |Протяжність | 42 | км | Х | | | | |теплових мереж, | | | | | | | |що підлягає | | | | | | | |заміні (у | | | | | | | |двотрубному | | | | | | | |обчисленні) - | | | | | | | |всього | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |у тому числі: | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |6.1. Мережі | 43 | км | Х | | | | |комунальних | | | | | | | |котелень | | | | | | | |місцевих рад - | | | | | | | |всього | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |з них: | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- на попередньо | 44 | км | Х | | | | |теплоізольовані | | | | | | | |ППУ | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |6.2. Мережі | 45 | км | Х | | | | |відомчих | | | | | | | |котелень - | | | | | | | |всього | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |у тому числі: | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго | 46 | км | Х | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго | 47 | км | Х | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- МОЗ | 48 | км | Х | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- МОН | 49 | км | Х | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Міноборони | 50 | км | Х | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Мінтранс | 51 | км | Х | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |- Інші | 52 | км | Х | | | | ---+-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| 7 |Підготовка | 53 |одиниць| | | | | |центральних | | | | | | | |теплових пунктів | | | | | | | |місцевих рад | | | | | | | ---+-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| 8 |Загальні обсяги | 54 | тис. | Х | | | | |коштів на | | грн. | | | | | |виконання | | | | | | | |підготовчих та | | | | | | | |ремонтних робіт | | | | | | | |теплопостачання | | | | | | | |місцевих рад (за | | | | | | | |рахунок всіх | | | | | | | |джерел | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------| Створення запасу палива на початок опалювального сезону | ------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Вугілля - | 55 | тонн | Х | | | | |всього | | | | | | | ---+-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |у тому числі: | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |1.1. На | 56 | тонн | Х | | | | |комунальних | | | | | | | |котельнях | | | | | | | |місцевих рад | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |1.2. На відомчих | 57 | тонн | Х | | | | |котельнях | | | | | | | ---+-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| 2 |Рідке паливо - | 58 | тонн | Х | | | | |всього | | | | | | | ---+-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |у тому числі: | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |2.1. На | 59 | тонн | Х | | | | |комунальних | | | | | | | |котельнях | | | | | | | |місцевих рад | | | | | | | |-----------------+------+-------+------------+----------+------------+----------| |2.2. На відомчих | 60 | тонн | Х | | | | |котельнях | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------- ___________________________

(підпис керівника)

Область __________________

ЗВІТ

про комплексну підготовку житлового

фонду до роботи в осінньо-зимовий

період 2007-2008 років

станом на ___ ____________ ____

Загальна кількість будинків з врахуванням сільського,
селищного та відомчого житлового фонду _____________ одиниць _______ млн.кв.м.
-------------------------------------------------------------------------- N | Види робіт | Код |Одиниця|Завдання з| Фактично | % | з/п| |рядка |виміру |підготовки|підготовлено|підготовки| ---+------------------+------+-------+----------+------------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+------------------+------+-------+----------+------------+----------| 1 |Комплексна | 1 |Одиниць| | | | |підготовка | | | | | | |будинків до зими з| | | | | | |видачею паспортів | | | | | | |готовності - | | | | | | |всього | | | | | | |------------------+------+-------+----------+------------+----------| |у тому числі: | | | | | | |------------------+------+-------+----------+------------+----------| |1. Житловий фонд | 2 |Одиниць| | | | |комунальної | | | | | | |власності | | | | | | |------------------+------+-------+----------+------------+----------| |2. Житловий фонд | 3 |Одиниць| | | | |ОСББ, ЖБК | | | | | | |------------------+------+-------+----------+------------+----------| |3. Житловий фонд | 4 |Одиниць| | | | |громадської | | | | | | |(колективної) | | | | | | |власності | | | | | | |------------------+------+-------+----------+------------+----------| |4. Відомчий | 5 |Одиниць| | | | |житловий фонд - | | | | | | |всього | | | | | | |------------------+------+-------+----------+------------+----------| |У тому числі: | | | | | | |------------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго | 6 |Одиниць| | | | |------------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінпромполітики | 7 |Одиниць| | | | |------------------+------+-------+----------+------------+----------| |- МОЗ | 8 |Одиниць| | | | |------------------+------+-------+----------+------------+----------| |- МОН | 9 |Одиниць| | | | |------------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Міноборони | 10 |Одиниць| | | | |------------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінтранс | 11 |Одиниць| | | | |------------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Інші | 12 |Одиниць| | | | ---+------------------+------+-------+----------+------------+----------| 2 |Житловий фонд | | | | | | |комунальної | | | | | | |власності, з | | | | | | |нього, у якому | | | | | | |проводиться: | | | | | | |------------------+------+-------+----------+------------+----------| |- ремонт покрівлі | 13 |Одиниць| | | | |------------------+------+-------+----------+------------+----------| |- ремонт (заміна) | 14 |Одиниць| | | | |опалювальних | | | | | | |систем | | | | | | |------------------+------+-------+----------+------------+----------| |- промивання | 15 |Одиниць| | | | |опалювальних | | | | | | |систем | | | | | | |------------------+------+-------+----------+------------+----------| |- ремонт систем | 16 |Одиниць| | | | |гарячого | | | | | | |водопостачання | | | | | | |------------------+------+-------+----------+------------+----------| |- ремонт систем | 17 |Одиниць| | | | |холодного | | | | | | |водопостачання | | | | | | |------------------+------+-------+----------+------------+----------| |- ремонт | 18 |Одиниць| | | | |енергозабезпечення| | | | | | |будинків | | | | | | |(електрощитових) | | | | | | |------------------+------+-------+----------+------------+----------| |- ремонт | 19 |Одиниць| | | | |опалювальних | | | | | | |печей | | | | | | ---+------------------+------+-------+----------+------------+----------| 3 |Підготовка | 20 |Одиниць| | | | |об'єктів | | | | | | |соціально- | | | | | | |культурного | | | | | | |призначення - | | | | | | |всього | | | | | | |------------------+------+-------+----------+------------+----------| |у тому числі: | | | | | | |------------------+------+-------+----------+------------+----------| |- школи | 21 |Одиниць| | | | |------------------+------+-------+----------+------------+----------| |- дитячі садки | 22 |Одиниць| | | | |------------------+------+-------+----------+------------+----------| |- лікарні | 23 |Одиниць| | | | ---+------------------+------+-------+----------+------------+----------| 4 |Загальні обсяги | 24 | тис. | | | | |коштів (за рахунок| | грн. | | | | |всіх джерел | | | | | | |фінансування) на | | | | | | |виконання | | | | | | |підготовчих та | | | | | | |ремонтних робіт у | | | | | | |житловому фонді | | | | | | |комунальної | | | | | | |власності. | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
______________________

(підпис керівника)

Область _________________

ЗВІТ

про підготовку об'єктів

водопровідно-каналізаційного

господарства до роботи в зимових умовах

станом на ___ ___________ ____

Загальна кількість водопровідних мереж з врахуванням
сільських, селищних та відомчих мереж _______ км Загальна кількість каналізаційних мереж з врахуванням
сільських, селищних та відомчих мереж _______ км Загальна кількість водопровідних насосних станцій з
врахуванням сільських, селищних та відомчих ______ од. Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з
врахуванням сільських, селищних та відомчих ______ од. Загальна кількість водопровідних очисних споруд з врахуванням
сільських, селищних та відомчих ______ од. Загальна кількість каналізаційних очисних споруд з
врахуванням сільських, селищних та відомчих ____ од. Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з
врахуванням сільських, селищних та відомчих водозаборів ______ од. Загальна кількість свердловин з врахуванням сільських,
селищних та відомчих свердловин ______ од.
------------------------------------------------------------------------ N | Види робіт | Код |Одиниця|Завдання з| Фактично | % | з/п| |рядка |виміру |підготовки|підготовлено|підготовки| ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| 1 |Підготовка | | | | | | |водопровідно- | | | | | | |каналізаційної | | | | | | |мережі | | | | | | |----------------+------+-------+----------+------------+----------| |Ремонт або | 1 | км | | | | |заміна | | | | | | |водопровідних | | | | | | |мереж, всього | | | | | | |----------------+------+-------+----------+------------+----------| |у тому числі: | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |комунальних | 2 | км | | | | |мереж | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |відомчих мереж | 3 | км | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |У тому числі: | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго| 4 | км | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго| 5 | км | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- МОЗ | 6 | км | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- МОН | 7 | км | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Міноборони | 8 | км | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінтранс | 9 | км | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Інші | 10 | км | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |Ремонт або | 11 | км | | | | |заміна | | | | | | |каналізаційних | | | | | | |мереж, всього | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |у тому числі: | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |комунальних | 12 | км | | | | |мереж | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |відомчих мереж | 13 | км | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |У тому числі: | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго| 14 | км | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго| 15 | км | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- МОЗ | 16 | км | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- МОН | 17 | км | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Міноборони | 18 | км | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінтранс | 19 | км | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Інші | 20 | км | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| 2 |Підготовка | | | | | | |споруд та | | | | | | |обладнання | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |Водопровідних | 21 |одиниць| | | | |насосних станцій| | | | | | |/ВНС/, всього | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |у тому числі: | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |комунальних ВНС | 22 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |відомчих ВНС | 23 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |У тому числі: | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго| 24 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго| 25 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- МОЗ | 26 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- МОН | 27 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Міноборони | 28 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінтранс | 29 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Інші | 30 |одиниць| | | | |(вказати) | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |Каналізаційних | 31 |одиниць| | | | |насосних станцій| | | | | | |/КНС/, всього | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |у тому числі: | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |комунальних КНС | 32 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |відомчих КНС | 33 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |У тому числі: | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго| 34 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго| 35 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- МОЗ | 36 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- МОН | 37 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Міноборони | 38 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінтранс | 39 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Інші | 40 |одиниць| | | | |(вказати) | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |Водопровідних | 41 |одиниць| | | | |очисних споруд | | | | | | |/ВОС/, всього | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |у тому числі: | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |комунальних ВОС | 42 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |відомчих ВОС | 43 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |У тому числі: | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго| 44 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго| 45 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- МОЗ | 46 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- МОН | 47 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Міноборони | 48 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінтранс | 49 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Інші | 50 |одиниць| | | | |(вказати) | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |Каналізаційних | 51 |одиниць| | | | |очисних споруд | | | | | | |/КОС/, всього | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |у тому числі: | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |комунальних КОС | 52 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |відомчих КОС | 53 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |У тому числі: | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |-Мінпаливенерго | 54 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго| 55 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- МОЗ | 56 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- МОН | 57 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Міноборони | 58 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінтранс | 59 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Інші | 60 |одиниць| | | | |(вказати) | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |Водозаборів з | 61 |одиниць| | | | |поверхневих | | | | | | |джерел, всього | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |у тому числі: | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |комунальних | 62 |одиниць| | | | |водозаборів | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |відомчих | 63 |одиниць| | | | |водозаборів | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |У тому числі: | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго| 64 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго| 65 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- МОЗ | 66 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- МОН | 67 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Міноборони | 68 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінтранс | 69 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Інші | 70 |одиниць| | | | |(вказати) | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |Свердловин, | 71 |одиниць| | | | |всього | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |у тому числі: | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |комунальних | 72 |одиниць| | | | |свердловин | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |відомчих | 73 |одиниць| | | | |свердловин | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |У тому числі: | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго| 74 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінпаливенерго| 75 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- МОЗ | 76 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- МОН | 77 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Міноборони | 78 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Мінтранс | 79 |одиниць| | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| |- Інші | 80 |одиниць| | | | |(вказати) | | | | | | ---+----------------+------+-------+----------+------------+----------| 3 |Загальні обсяги | 81 | тис. | Х | | | |коштів на | | грн. | | | | |виконання | | | | | | |підготовчих та | | | | | | |ремонтних робіт | | | | | | |водопостачання | | | | | | |та | | | | | | |водовідведення | | | | | | |місцевих рад (за| | | | | | |рахунок всіх | | | | | | |джерел | | | | | | |фінансування) | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
_____________________

(підпис керівника)

Область _________________

ЗВІТ

про підготовку об'єктів міського

електротранспорту та дорожньо-мостового

господарства до роботи в зимових умовах

станом на ___ ____________ ____

-------------------------------------------------------------------------------------------- N | Види робіт | Код |Одиниця |Завдання з| Фактично | % | Обсяг | з/п| |рядка|виміру |підготовки|підготовлено|підготовки|фінансування| | | | | | | | фактичний | | | | | | | | тис.грн. | | | | | | | | | ---+-----------------------+-----+--------+----------+------------+----------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---+-------------------------------------------------------------------------+------------| Д |Підготовка об'єктів міського електротранспорту | | ---+-------------------------------------------------------------------------+------------| 1.|Капітальний та | | | | | | | |середній ремонти: | | | | | | | ---+-----------------------+-----+--------+----------+------------+----------+------------| |- тролейбусів | 1 |одиниць | | | | | ---+-----------------------+-----+--------+----------+------------+----------+------------| |- трамваїв | 2 |одиниць | | | | | ---+-----------------------+-----+--------+----------+------------+----------+------------| |- трамвайних колій | 3 | км | | | | | ---+-----------------------+-----+--------+----------+------------+----------+------------| |- контактної мережі | 4 | км | | | | | ---+-----------------------+-----+--------+----------+------------+----------+------------| 2.|Підготовка | 5 |одиниць | | | | | |снігоочисників | | | | | | | |трамвайних колій | | | | | | | ---+-----------------------+-----+--------+----------+------------+----------+------------| 3.|Загальні обсяги коштів| 6 | тис. | | | | | |на підготовку об'єктів | | грн. | | | | | |міськелектротран спорту| | | | | | | |(за рахунок всіх | | | | | | | |джерел фінансування) | | | | | | | ---+-------------------------------------------------------------------------+------------| Е |Підготовка об'єктів дорожньо-мостового господарства | | ---+-------------------------------------------------------------------------+------------| |Ремонт міських вулиць | | | | | | | |та доріг: | | | | | | | ---+-----------------------+-----+--------+----------+------------+----------+------------| |Капітальний ремонт | 7 |тис. | | | | | | | |кв.м | | | | | ---+-----------------------+-----+--------+----------+------------+----------+------------| |Середній ремонт | 8 |тис. | | | | | | | |кв.м | | | | | ---+-----------------------+-----+--------+----------+------------+----------+------------| |Дрібний ремонт | 9 |тис. | | | | | | | |кв.м | | | | | ---+-----------------------+-----+--------+----------+------------+----------+------------| |Підготовка | 10 |одиниць | | | | | |спеціалізованої | | | | | | | |прибиральної техніки | | | | | | | ---+-----------------------+-----+--------+----------+------------+----------+------------| |Заготівля посипочного | 11 | тис. | | | | | |матеріалу та | | тонн | | | | | |реагентів | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
____________________ (підпис керівника)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: