open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
11.05.2007 N 12

Про затвердження

орієнтовного плану засідань

президії науково-технічної ради

на II квартал 2007 року

З метою організації роботи науково-технічної ради
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити орієнтовний план засідань президії
науково-технічної ради Міністерства на II квартал 2007 року згідно
з додатком.
2. Керівникам структурних підрозділів, членам президії
науково-технічної ради, які визначені відповідальними виконавцями,
забезпечити вчасну підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях
президії науково-технічної ради.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кужель О.В.
Міністр В.Яцуба

Додаток

до наказу Мінрегіонбуду

України

11.05.2007 N 12

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

засідань президії науково-технічної ради

Мінрегіонбуду України

на II квартал 2007 року
------------------------------------------------------------------------------ N |Питання, що виносяться на| Відповідальні за |Термін подання | з/п | розгляд | підготовку | матеріалів | ----------------------------------------------------------------------------| Засідання 31 травня | ----------------------------------------------------------------------------| 1. |Про розгляд проектів |Управління ціноутворення, | 25 | |будівництва, які |експертизи та контролю | травня | |затверджуються Кабінетом |вартості у будівництві | | |Міністрів України: | | | |- проект "Розширення та | | | |реконструкції центральних| | | |каналізаційних очисних | | | |споруд Лівого берега | | | |(ЦОС-1) м. Запоріжжя "; | | | |- ТЕО будівництва | | | |парогазової | | | |електростанції потужністю| | | |30-50 МВт" у м. Болграді | | | |Одеської області. | | | ------+-------------------------+---------------------------+---------------| 2. |Про погодження проекту |Управління ціноутворення, | 25 | |розпорядження Кабінету |експертизи та контролю | травня | |Міністрів України "Про |вартості у будівництві | | |затвердження проекту та | | | |титулу будови будівництва| | | |нової штучної | | | |злітно-посадкової смуги у| | | |комунальному підприємстві| | | |"Міжнародний аеропорт | | | |"Донецьк" | | | ------+-------------------------+---------------------------+---------------| 3. |Про розгляд пропозицій |Управління | 25 | |щодо експериментального |архітектурно-конструктивних| травня | |проектування |та інженерних систем | | |50-поверхового | | | |багатофункціонального | | | |комплексу "Брама" в | | | |кварталі вулиць | | | |Плеханова, Харківської, | | | |Глинки, Миронова в | | | |м. Дніпропетровськ | | | ------+-------------------------+---------------------------+---------------| 4. |Про заходи щодо |Управління | 25 | |проведення робіт з |архітектурно-конструктивних| травня | |підтвердження придатності|та інженерних систем | | |конструкцій нової | | | |архітектурно-будівельної | | | |системи безригельного | | | |каркаса на основі | | | |"КУБ-2,5" для | | | |застосування у | | | |будівництві | | | ------+-------------------------+---------------------------+---------------| 5. |Про проекти |Управління | 25 | |ДСТУ Б.В.1.1.-...200х: |архітектурно-конструктивних| травня | |- "Захист від пожежі. |та інженерних систем | | |Споруди та фрагменти | | | |будівель. Метод | | | |натуральних вогневих | | | |випробувань. Загальні | | | |вимоги."; | | | |- "Захист від пожежі. | | | |Балки. Метод | | | |випробовування на | | | |вогнестійкість"; | | | |- "Захист від пожежі. | | | |Перегородки. Метод | | | |випробовування на | | | |вогнестійкість."; | | | |- "Захист від пожежі. | | | |Колони. Метод | | | |випробовування на | | | |вогнестійкість."; | | | |- "Захист від пожежі. | | | |Перекриття та покриття. | | | |Метод випробовування на | | | |вогнестійкість." | | | ------+-------------------------+---------------------------+---------------| 6. |Про розгляд проекту |Управління технічного | 25 | |ДБН В.2.3...-200х |регулювання у будівництві | травня | |"Споруди транспорту. | | | |Норми відведення | | | |земельних ділянок для | | | |будівництва | | | |реконструкції | | | |автомобільних доріг." | | | ------+-------------------------+---------------------------+---------------| 7. |Про коригування плану |Відділ наукового розвитку | 25 | |фінансування | | травня | |науково-дослідних та | | | |проектно-конструкторських| | | |робіт, які плануються | | | |фінансувати у 2007 році | | | ----------------------------------------------------------------------------| Розглядається у робочому порядку | ----------------------------------------------------------------------------| 8. |Про розгляд проектів |Управління технічного | 25 | |Технічних свідоцтв |регулювання у будівництві | травня | |підтвердження придатності| | | |будівельних виробів для | | | |застосування в | | | |будівництві (за | | | |надходженням) | | | ------+-------------------------+---------------------------+---------------| 9. |Про розгляд проектів |Управління технічного | 25 | |технічних умов та |регулювання у будівництві | травня | |проектів змін технічних | | | |умов на продукцію | | | |будівельного призначення | | | |(за надходженням) | | | ------+-------------------------+---------------------------+---------------| 10. |Про розгляд проектів |Управління ціноутворення, | 25 | |стандартів організацій |експертизи та контролю | травня | |України або відомчих |вартості у будівництві | | |ресурсних норм та їх |Управління технічного | | |погодження (за |регулювання у будівництві | | |надходженням) | | | ------+-------------------------+---------------------------+---------------| 11. |Про проект ДСТУ |Управління | 25 | |"Інженерне обладнання |архітектурно-конструктивних| травня | |будинків і споруд. |та інженерних систем | | |Сміттєпроводи житлових і | | | |громадських будинків. | | | |Загальні технічні умови" | | | ----------------------------------------------------------------------------| Засідання 28 червня | ----------------------------------------------------------------------------| 12. |Про розгляд проектів |Управління ціноутворення, | 22 | |будівництва, які |експертизи та контролю | червня | |затверджуються Кабінетом |вартості у будівництві | | |Міністрів України: | | | |- проект "Завершення | | | |будівництва Ташлицької | | | |ГАЕС" | | | ------+-------------------------+---------------------------+---------------| 13. |Про розгляд проекту |Управління планування та | 22 | |комплексної забудови |забудови територій | червня | |острова Зміїний | | | ------+-------------------------+---------------------------+---------------| 14. |Про проект ДСТУ | | 22 | |"Вогнезахисні покриття |Управління | червня | |для будівельних несучих |архітектурно-конструктивних| | |металевих конструкцій. |та інженерних систем | | |Метод визначення | | | |вогнезахисної здатності" | | | ------+-------------------------+---------------------------+---------------| 15. |Про проект |Управління | 22 | |ДСТУ Б.В.1.1-....-200х |архітектурно-конструктивних| червня | |"Повітроводи. Методи |та інженерних систем | | |випробовування на | | | |вогнестійкість." | | | ------+-------------------------+---------------------------+---------------| 16. |Про проект ДСТУ |Управління | 22 | |"Будівельні матеріали. |архітектурно-конструктивних| червня | |Блоки з ніздрюватого |та інженерних систем | | |бетону стінові дрібні" | | | ------+-------------------------+---------------------------+---------------| 17. |Про затвердження проектів|Управління технічного | 22 | |державних будівельних |регулювання у будівництві | червня | |норм (за надходженням) | | | ------+-------------------------+---------------------------+---------------| 18. |Про прийняття проектів |Управління технічного | 22 | |національних стандартів |регулювання у будівництві | червня | |(за надходженням) | | | ------+-------------------------+---------------------------+---------------| 19. |Про проект |Управління | 22 | |ДСТУ Б.В.2.5-хх:2007 |архітектурно-конструктивних| червня | |"Поквартирне |та інженерних систем | | |теплопостачання житлових | | | |будинків з | | | |теплогенераторами на | | | |газовому паливі з | | | |закритою камерою згорання| | | |з колективними димоходами| | | |і димохідними системами. | | | |Загальні технічні умови."| | | ------+-------------------------+---------------------------+---------------| 20. |Про проект Положення про |Державна | 22 | |порядок надання дозволу |архітектурно-будівельна | червня | |на виконання будівельних |інспекція | | |робіт | | | ----------------------------------------------------------------------------| Розглядається у робочому порядку | ----------------------------------------------------------------------------| 21. |Про призначення статусу |Управління технічного | 22 | |базової організації з |регулювання у будівництві | червня | |науково-технічної | | | |діяльності у сферах | | | |будівництва, | | | |промисловості, | | | |будівельних матеріалів, | | | |архітектури і | | | |містобудування (за | | | |надходженням) | | | ------+-------------------------+---------------------------+---------------| 22. |Про розгляд та погодження|Управління ціноутворення, | 22 | |усереднених показників |експертизи та контролю | червня | |термінів корисного |вартості у будівництві | | |використання будівельних | | | |машин і механізмів | | | ------+-------------------------+---------------------------+---------------| 23. |Зміни до ДБН В.2.6.-14-95|Управління | 22 | |"Покриття будинків і |архітектурно-конструктивних| червня | |споруд" |та інженерних систем | | ------+-------------------------+---------------------------+---------------| 24. |Про розгляд проектів |Управління ціноутворення, | 22 | |стандартів організації |експертизи та контролю | червня | |України або відомчих |вартості у будівництві, | | |ресурсних кошторисних |Управління технічного | | |норм та їх погодження (за|регулювання | | |надходження) | | | ------+-------------------------+---------------------------+---------------| 25. |Про розгляд проектів |Управління технічного | 22 | |Технічних умов та Змін до|регулювання у будівництві | червня | |технічних умов (за | | | |надходженням) | | | ------+-------------------------+---------------------------+---------------| 26. |Про розгляд проектів |Управління технічного | 22 | |Технічних свідоцтв |регулювання у будівництві | червня | |придатності будівельних | | | |виробів для застосування | | | |в будівництві (за | | | |надходженням) | | | -----------------------------------------------------------------------------
Начальник Відділу
наукового розвитку Л.Котова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: