open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

НАГЛЯДОВА РАДА ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ПОСТАНОВА

26.09.2014  № 12

Про виконання бюджету Фонду за I півріччя 2014 року та про стан забезпечення застрахованих осіб страховими виплатами та соціальними послугами за рахунок коштів Фонду

Наглядова рада Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію щодо виконання бюджету Фонду за I півріччя 2014 року, надану Виконавчою дирекцією Фонду (додається, додаток 1), взяти до відома.

2. Інформацію про стан забезпечення застрахованих осіб страховими виплатами та соціальними послугами за рахунок коштів Фонду, надану Виконавчою дирекцією Фонду (додається, додаток 2), взяти до відома.

Голова

А.В. Кубраченко
Додаток 1
до постанови Наглядової ради Фонду
26.09.2014  № 12

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за I півріччя 2014 року

З метою виконання у 2014 році обов'язків, покладених на Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності чинним законодавством, постановою правління Фонду від 31.07.2013 № 29 (зі змінами) затверджено бездефіцитний бюджет Фонду на 2014 рік.

За I півріччя 2014 року доходна частина бюджету Фонду складає 4925,4 млн. гривень або 98,0 % до плану. У порівнянні з надходженнями I півріччя 2013 року, які становили 5069,8 млн. гривень, цей показник складає 97,2 %.

Сума єдиного внеску, що акумульована Фондом у I півріччі 2014 року, складає 4746,3 млн. гривень або 97,6 % до плану. В порівнянні з надходженнями до Фонду від єдиного внеску за I півріччя 2013 року (4927,8 млн. гривень) це складає 96,3 %.

Інші надходження (часткова оплата за путівки, пеня, штрафи, не прийняті до заліку витрати, надходження з державного бюджету) за I півріччя 2014 року складають 179,1 млн. гривень або 111,1 % до плану (126,1 % до показника I півріччя 2013 року). Протягом I півріччя 2014 року з Державного бюджету надійшли кошти на відшкодування видатків Фонду по виплаті матеріального забезпечення застрахованим особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС у сумі 8690 тис. гривень або 46,7 % до плану.

Протягом I півріччя 2014 року кількість страхувальників, що обліковуються в органах Фонду, збільшилась на 21,9 тисячі і станом на 01.07.2014 становить 1523,9 тисячі юридичних і фізичних осіб - суб'єктів господарювання, у тому числі 30650 фізичних осіб, які беруть участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності на добровільних засадах.

Витратна частина бюджету Фонду за I півріччя 2014 року складає 4824,7 млн. гривень (89,3 % до плану) або 98,2 % до показника I півріччя 2013 року.

Видатки Фонду на матеріальне забезпечення застрахованих осіб за I півріччя 2014 року складають 3680,1 млн. гривень, що на 186,6 млн. гривень або на 4,8 % менше, ніж за I півріччя 2013 року. Без урахування резерву страхових коштів витрати на виплату допомоги складають 92,0 % до планових показників. Питома вага витрат на виплату всіх видів допомоги за звітний період у загальній сумі витрат Фонду склала 76,3 %.

Витрати Фонду на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за I півріччя 2014 року складають 67,4 % від витрат на всі види допомоги та 51,4 % від усіх витрат Фонду і становлять 2478,6 млн. гривень або 90,9 % до плану. Ці витрати на 238,1 млн. гривень або на 8,8 % менше, ніж за I півріччя 2013 року.

Витрати на виплату допомоги по вагітності та пологах за I півріччя 2014 року складають 1186,0 млн. гривень або 94,5 % до планового показника. Витрати на виплату допомоги по вагітності та пологах за I півріччя 2014 року в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року збільшились на 52,0 млн. гривень або на 4,6 відсотка.

Витрати на виплату допомоги на поховання протягом I півріччя 2014 року складають 15,5 млн. гривень або 80,2 % до плану. Фактичні витрати Фонду на виплату цієї допомоги за звітний період зменшилися порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 645 тис. гривень або на 4,0 %.

Відповідно до кошторисів регіональних програм щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей для надання соціальних послуг застрахованим особам протягом I півріччя 2014 року здійснено видатків на суму 888,9 млн. гривень, що складає 91,4 % від запланованих асигнувань або 113,7 % до відповідного показника I півріччя 2013 року за статтею бюджету Фонду "Оздоровчі заходи".

Протягом звітного періоду на придбання путівок до санаторно-курортних закладів використано 593,2 млн. гривень, що становить 94,0 % від запланованих асигнувань на зазначені цілі або 120,4 % до відповідного показника I півріччя 2013 року. За рахунок коштів Фонду здійснювалося часткове фінансування 122 санаторіїв-профілакторіїв на загальну суму 55,2 млн. гривень (89,7 % до плану).

У дитячих закладах оздоровлення оздоровлено більше 70 тисяч дітей. Для цього використано 151,9 млн. гривень або 83,2 % від суми, передбаченої кошторисами відділень Фонду. Цей показник на 9,2 млн. гривень або на 6,4 % більше, ніж використано на оздоровлення дітей протягом шести місяців 2013 року.

У звітному періоді за рахунок коштів Фонду часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл склало 88,6 млн. гривень або 90,7 % до планового показника (101,7 % до відповідного показника I півріччя 2013 року).

Організаційно-управлінські видатки Фонду у I півріччі 2014 року профінансовано на суму 229,6 млн. гривень або 88,2 % до планового показника. Посадові оклади працівників Фонду, які були встановлені 01.04.2012, протягом звітного періоду не підвищувалися.

За статтею "Витрати по виконанню обов'язків страховика" за I півріччя 2014 року використано 2953 тис. гривень (16,2 % до плану).

Виконавчими дирекціями відділень Фонду щоденно здійснюється моніторинг руху коштів на рахунках органів Фонду, в тому числі централізованому рахунку Фонду в Державній казначейській службі України.Додаток
до інформації "Про виконання бюджету
Фонду за I півріччя 2014 року"

ПОКАЗНИКИ
виконання бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за I півріччя 2014 року

(тис. грн.)

№ п/п

Назва статті

I півріччя 2014 року

план

фактичне виконання

% виконання (к. 4 / к. 3 * 100)

1

2

3

4

6

1.

Результат виконання бюджету Фонду за минулий рік

954618

954618

х

2.

ДОХОДИ:

5026272

4925388

98,0 %

2.1.

Частка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхові внески

4865101

4746310

97,6 %

2.2.

Надходження від часткової сплати за путівки

116385

131263

112,8 %

2.3.

Інші надходження

44786

47815

106,8 %

ВСЬОГО доходів з урахуванням залишку на початок року:

5980890

5880006

98,3 %

3.

ВИТРАТИ:

3.1.

На виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності

2725326

2478605

90,9 %

3.2.

На виплату допомоги по вагітності та пологах

1255390

1186025

94,5 %

3.3.

На виплату допомоги на поховання

19338

15516

80,2 %

3.4.

Резерв страхових коштів

121170

х

3.5.

Разом допомоги без урахування резерву

4000054

3680146

92,0 %

3.6.

На виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

27748

22949

82,7 %

3.7.

По статті "Оздоровчі заходи", в т. ч.:

972645

888867

91,4 %

3.7.1.

Путівки на санаторно-курортне лікування

630943

593198

94,0 %

3.7.2.

Часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв

61559

55191

89,7 %

3.7.2.1.

в т. ч. санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних та профтех. закладів

37854

34666

91,6 %

3.7.3.

Фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення

182528

151899

83,2 %

3.7.4.

Часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл

97615

88579

90,7 %

3.8.

На організаційно-управлінські заходи

260335

229602

88,2 %

3.9.

По виконанню обов'язків страховика

18251

2953

16,2 %

3.10.

Інші витрати

х

211

х

ВСЬОГО ВИТРАТ

5400203

4824728

89,3 %

4.

Результат виконання бюджету Фонду на кінець звітного періоду

580687

1055278

х

Примітка: В аналізі виконання бюджету Фонду враховано звіти відділень Фонду в АР Крим, м. Севастополі за I квартал 2014 року. Звітні показники Луганського обласного відділення Фонду за перше півріччя 2014 року складаються з фактичних даних за I квартал 2014 року з додаванням планових показників відділення за II квартал 2014 року.Додаток 2.1
до постанови Наглядової ради Фонду
26.09.2014 № 12

АНАЛІЗ
витрачання коштів на виплату допомоги по соціальному страхуванню за I півріччя 2014 року

Згідно звітних даних за I півріччя 2014 року витрати на всі види допомоги по соціальному страхуванню склали 3573806,6 тис. грн., що на 370759,4 тис. грн. менше ніж передбачено планом (3944566,0 тис. грн.).

У I півріччі 2014 року за рахунок коштів Фонду забезпечувались виплати наступних видів допомог:

- по тимчасовій непрацездатності - 2396326,4 тис. грн., що складає 67,1 % від суми всіх видів допомог;

- по вагітності та пологах - 1162415,5 тис. грн. або 32,5 %;

- на поховання - 15064,6 тис. грн. або 0,4 %.

У I півріччі 2014 року фактичні витрати на всі види допомог (3573806,6 тис. грн.) не перевищують плановий показник (3944566,0 тис. грн.) у всіх регіонах України.

Загалом по Україні простежується економія коштів, передбачених на всі види допомоги в сумі 370759,4 тис. грн. або 9,4 % планового показника (без врахування резерву страхових коштів).

Витрати на всі види допомоги загалом по Україні за I півріччя 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зменшились на 292982,0 тис. грн. або на 7,6 %. Збільшення витрат простежується у Дніпропетровській області на 231,6 тис. грн. або 0,1 % та у Закарпатській - на 157,5 тис. грн. або 0,3 %.

Фактичні витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за I півріччя 2014 року загалом по Україні менше на 203683,6 тис. грн. (7,8 %) ніж передбачено планом (2600010,0 тис. грн.). В розрізі регіонів України перевищення фактичних витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності над плановим показником простежується лише в Івано-Франківській області на 208,5 тис. грн. або 0,4 %.

Витрати Фонду на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за I півріччя 2014 року, в порівнянні з відповідним періодом 2013 року, також зменшились в усіх регіонах України. Зменшення витрат Фонду на виплату зазначеної допомоги відбулося у зв'язку із зменшенням числа оплачених днів по тимчасовій непрацездатності в усіх регіонах та України в цілому. У I півріччі 2014 року число оплачених днів по тимчасовій непрацездатності загалом по Україні зменшились на 3170756 днів або 16,7 %. Зменшення числа оплачених днів по тимчасовій непрацездатності відбулося у зв'язку із тим, що тимчасово окуповані території України подали звіт лише за I квартал 2014 року. Виконавча дирекція Луганського обласного відділення Фонду не мала технічної можливості подати звіт за I півріччя 2014 року у зв'язку із військовими діями. Так, у АР Крим число оплачених днів, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зменшилось на 293490 днів або 55,4 %, у м. Севастополі - на 79195 днів або 53,4 %, в Луганській області - на 559727 днів або 52,7 %.

Розмір середньоденної допомоги по Україні станом на 01.07.2014 р. склався на рівні 151,83 грн. проти 143,36 грн. за I півріччя 2014 року. Темп росту середньої допомоги по тимчасовій непрацездатності загалом по Україні становить 115,9 %.

Розмір середньоденної допомоги по тимчасовій непрацездатності збільшився у всіх регіонах та коливається від 116,56 грн. у Тернопільській області до 207,03 грн. у м. Києві.

Витрати на виплату допомоги по вагітності та пологах планом на I півріччя 2014 року передбачені в сумі 1205000,0 тис. грн., а фактично витрачено 1162415,5 тис. грн., що менше на 42584,5 тис. грн. або 3,5 %. Перевищення фактичних витрат на виплату допомоги по вагітності та пологах над запланованим показником простежується у 2-х регіонах України, а саме: м. Києві на 3407,4 тис. грн. або на 1,1 % та у м. Севастополі - на 227,0 тис. грн. або на 5,3 % (по м. Севастополю дані згідно із звітом за I квартал 2014 року).

Витрати на виплату допомоги по вагітності та пологах за I півріччя 2014 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року, загалом по Україні збільшились на 28460,9 тис. грн. або на 2,5 %. Зменшення витрат на виплату допомоги по вагітності та пологах у порівнянні з відповідним періодом минулого року простежується у трьох регіонах України, а саме: АР Крим, Волинській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській, Тернопільській областях та у м. Севастополі.

Число оплачених днів по вагітності та пологах загалом по Україні зменшилось на 685159 днів або 4,7 %. При цьому в деяких регіонах України зазначений показник збільшився, а саме: в Дніпропетровській області число оплачених днів по вагітності та пологах збільшилось на 16424 дні або 1,4 %, Запорізькій - на 10871 день або 2,4 %, Київській - на 4218 днів або 0,7 %, Львівській - на 4296 днів або 0,5 %, Одеській - на 37040 днів або 5,8 %, Полтавській - на 1413 днів або 0,3 %, Хмельницькій - на 4036 днів або 1,1 %, Чернівецькій - на 3086 день або 1,1 %. Зростання витрат на виплату допомоги по вагітності та пологах обумовлене збільшенням розміру середньоденної допомоги в усіх регіонах України.

Витрати на виплату допомоги по вагітності та пологах в максимальних розмірах (середньоденний розмір допомоги більше 550,00 грн.) за I півріччя 2014 року, за даними виконавчих дирекцій відділень Фонду, становили 40212,4 тис. грн. або 3,5 % від загальної суми витрат Фонду по 540 виплатах (63839 днів) при розмірі середньоденної допомоги 629,90 грн. Такі витрати мають майже всі регіони України, крім АР Крим, Волинської, Закарпатської, Луганської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької областей та м. Севастополя.

Найбільша кількість таких виплат в м. Києві - 396 або 2,2 % від загальної кількості виплат по відділенню на суму 29562,9 тис. грн., що становить 9,8 % від загальних витрат відділення на виплату допомоги по вагітності та пологах. За поясненнями Виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду велика кількість витрат в максимальних розмірах в місті Києві пов'язана з великою кількістю підприємств, на яких заробітна плата значно більша за середню заробітну плату не лише по Україні, а й по м. Києву. Також в останні роки спостерігається тенденція щодо глобалізації окремих підприємств, які згортають філії в регіонах України і розрахунки з оплати праці провадяться головними представництвами, які знаходяться в м. Києві.

Найбільший розмір середньоденної допомоги по вагітності та пологах в максимальних розмірах склався в Сумській області та становить 667,94 грн. (1 виплата на суму 84,2 тис. грн.).

За I квартал 2014 року робочими органами відділень Фонду призначено 11 виплат найманим працівникам відповідно до п. 17 Порядку № 1266, а саме: у Запорізькій області 1 виплата на суму 20,8 тис. грн. за 126 днів, Київській - 2 виплати на суму 119,8 тис. грн. за 252 дні, Одеській - 2 виплати на суму 15,6 тис. грн. за 252 дні, Полтавській - 1 виплата на суму 8,9 тис. грн. за 126 днів, Сумській - 2 виплати на суму 63,6 тис. грн. за 252 дні та у м. Києві - 3 виплати на суму 125,4 тис. грн. за 378 днів. Слід зазначити, що після застосування п. 17 Порядку № 1266 при нарахуванні допомоги по вагітності та пологах виплати застрахованим особам збільшились на 201,9 тис. грн.

Витрати на виплату допомоги на поховання за I півріччя 2014 року склали 15064,6 тис. грн., що менше на 3321,4 тис. грн. або 18,1 % від планового показника (18386,0 тис. грн.). Майже в усіх регіонах України фактичні витрати на допомогу на поховання не перевищують планові показники, крім міст Києва та Севастополя. Так, у м. Києві фактичні витрати перевищують плановий показник на виплату допомоги на поховання на 31,0 тис. грн. або 2,1 % та у м. Севастополі перевищення склало 4,2 тис. грн. або 5,6 %.

Витрати на поховання за I півріччя 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року також зменшились на 1096,6 тис. грн. або на 6,8 %. Кількість виплат на виплату допомоги на поховання, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зменшилась на 501 або на 6,8 %.

Середній розмір допомоги на поховання за I півріччя 2014 року по Фонду становить 2199,53 грн. проти 2198,80 грн. за аналогічний період 2013 року. При цьому розмір допомоги на поховання в розрізі відділень Фонду менший, ніж встановлений постановою правління Фонду від 16.11.2011 р. № 55 в розмірі 2200,00 грн., оскільки у I півріччі 2014 року в поодиноких випадках виплачувалась допомога на поховання по страховим випадкам, що сталися в 2011 році, в розмірі 1400,00 грн. В розрізі робочих органів відділень Фонду заниження допомоги на поховання немає.Додаток 2.2
до постанови Наглядової ради Фонду
26.09.2014 № 12

АНАЛІЗ
виконання статті "Оздоровчі заходи" бюджету Фонду в розрізі програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей за I півріччя 2014 року

Виконання статті "Оздоровчі заходи" відповідно до програм щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей регіональних відділень Фонду на I півріччя 2014 року рік становить 869984 тис. грн. або 89,4 % до плану.

Луганське обласне відділення Фонду не надало інформації щодо виконання програми щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей за I півріччя 2014 року у зв'язку з проведенням на їх території АТО.

Виконання показників в розрізі статей витрат наступне:

- по статті "придбання путівок до санаторно-курортних закладів" - 578784 тис. грн. або 91,7 % до плану, у тому числі реабілітація - 51461 тис. грн. або близько 90,5 %;

- по статті "часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв" - 51766 тис. грн. або 84,1 % до плану, в тому числі по санаторіях-профілакторіях підприємств, установ, організацій - 18453 тис. грн. або 77,8 %; по санаторіях-профілакторіях навчальних закладів - 33313 тис. грн. або 88 %;

- по статті "часткове фінансування дитячих закладів оздоровлення" - 151484 тис. грн. або 83 %;

- по статті "часткове фінансування ДЮСШ" - 87950 тис. грн. або 90,1 % від асигнувань, запланованих за цим напрямком фінансування.

Виконання статті витрат "придбання путівок до санаторно-курортних закладів" складає 91,7 %.

Загалом за I півріччя застрахованими особами та членами їх сімей було використано 83876 путівок, у т. ч. 5977 путівок до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів за направленнями лікувально-профілактичних закладів та клінік науково-дослідних інститутів, що дало можливість отримати санаторно-курортне лікування 89294 застрахованим особам та членам їх сімей, у тому числі 6437 безкоштовно, у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів.

За рахунок коштів Фонду санаторно-курортне лікування отримав 1791 працівник, що працює на підземних роботах. Виконання по цьому напрямку фінансування склало 45 %. Це пов'язано з низкою причин: затримкою у виплаті заробітної плати і відповідно неможливістю оплати часткової вартості за путівку, скороченням працівників; можливістю шахтарів отримувати путівки безкоштовно або за 10 % вартості, а також оздоровленням зазначеної категорії працівників у санаторіях-профілакторіях підприємств.

Виконання статті витрат "часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв" складає 84,1 %.

Найменший показник використання коштів Фонду склався у:

- Закарпатському обласному відділенні (74,7 %) по причині непроведення одного заїзду санаторію-профілакторію "Скалка";

- Одеському обласному відділенні (78 %) через відсутність підтверджених заявок у повному обсязі від інших областей України по санаторію-профілакторію Одеської дорожньої організації профспілки залізничників і транспортних будівельників.

За I півріччя видано 41557 путівок до 122 санаторіїв-профілакторіїв, що частково фінансуються за рахунок коштів Фонду, у т. ч. 24020 путівок до 63 санаторіїв-профілакторіїв навчальних закладів.

Виконання статті витрат "часткове фінансування дитячих закладів оздоровлення" виконана на 83 %.

Найменший показник використання коштів Фонду склався у:

- Донецькому обласному відділенні (33 %) планувалося, але не проводилося оздоровлення у 22 ДЗО, що розташовані у північній зоні області (м. Святогірськ);

- Київському міському відділенні (36,1 %);

- Чернівецькому обласному відділенні (62,5 %) по причині пізнього початку першої оздоровчої зміни.

Крім того, деякі області, а саме: Волинська (112 %), Житомирська (170 %), Івано-Франківська (103 %), Тернопільська (134 %) та Хмельницька (113 %) використали коштів більше, ніж було заплановано. Така ситуація склалася по причині того, що відбулося списання коштів по путівках, терміни заїзду починалися з кінця 2 кварталу.

Всього за I півріччя 2014 року в дитячих закладах оздоровилося 71278 дітей, у тому числі 35195 по путівках, придбаних за повну вартість.

Стаття "часткове фінансування ДЮСШ" виконана на 90,1 % до плану.

Найменший показник використання коштів Фонду склався у:

- Житомирському обласному відділенні (32,5 %) по причині затримки фінансування Державною казначейською службою України у Житомирській області;

- Запорізькому обласному відділенні (42,2 %) не фінансувалося 4 ДЮСШ, що не надали оновлені документи для укладення договорів на часткове фінансування у 2014 році, крім того, договори з українського рукопашу "Спас" та КДЮСШ СК "Першотравневець" укладені з запізненням, фінансування розпочалося з березня - квітня;

- Львівському обласному відділенні (49,9 %), це склалося внаслідок затримки фінансування Державною казначейською службою України у Львівській області та через зміни в календарному плані змагань.

За рахунок коштів Фонду було часткового профінансовано 556 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що підпорядковуються фізкультурно-спортивним товариствам, Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, комунальної та приватної форми власності (далі - ДЮСШ) на загальну суму 87951 тис. гривень.

Вихованням у ДЮСШ охоплено 162262 вихованців. До роботи залучено більше 10 тисяч працівників.

{Текст взято з сайту Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності http://www.fse.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: