open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
П О С Т А Н О В А
15.04.2010 N 12

Про бюджет Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності на 2010 рік

(Витяг)
Відповідно до Законів України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням" ( 2240-14 )
(далі - базовий Закон), "Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного соціального страхування"
( 2213-14 ) (далі - Закон N 2213), із змінами та доповненнями, з
урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України
від 29.12.2009 р. N 1414 ( 1414-2009-п ) "Про заходи щодо
організації бюджетного процесу у 2010 році" та з метою виконання
у 2010 році обов'язків, покладених на Фонд соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності законодавством, в умовах
дефіциту його бюджету, правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити бюджет Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності на 2010 рік по доходах на
суму 7355071 тис.грн. з урахуванням від'ємного результату
виконання бюджету Фонду за 2009 рік на суму - 494893 тис.грн. та
видатках на суму 7849629 тис. гривень (додатки N 1 та N 2).
2. З 1 січня 2010 року установити в штатних розписах органів
Фонду розміри посадових (місячних) окладів виходячи з розміру
посадового (місячного) окладу працівника першого тарифного розряду
Тарифної сітки ( 1298-2002-п ) оплати праці керівних працівників
та спеціалістів Фонду, який діяв у грудні 2009 року. Для працівників органів Фонду, у яких розміри посадових
(місячних) окладів менші ніж розмір мінімальної заробітної плати
визначений законодавством, посадові (місячні) оклади установити на
рівні мінімальної заробітної плати.
3. Виконавчим дирекціям відділень Фонду, на обліку яких
знаходяться санаторії-профілакторії працівників залізничного
транспорту, що обслуговують застрахованих осіб цієї галузі інших
областей, у 2010 році здійснювати їх часткове фінансування за
рахунок коштів Фонду наступним чином:
3.1. Виконавчій дирекції Одеського обласного відділення
Фонду - санаторію-профілакторію Одеської дорожньої профспілкової
організації залізничників та транспортних будівельників на
суму 1395 тис.грн., у тому числі для оздоровлення працівників
залізниці Кіровоградської області на суму 135 тис.грн.,
Миколаївської - 123 тис.грн., Херсонської - 152 тис.грн.,
Черкаської - 45 тис. гривень.
3.2. Виконавчій дирекції Луганського обласного відділення
Фонду - санаторію-профілакторію "Сосновий" Донецької залізниці на
суму 1953 тис.грн., у тому числі для оздоровлення працівників
залізниці Донецької області на суму 1258 тис. гривень.
4. Передбачити кошти для здійснення Виконавчою дирекцією
Фонду розрахунків із санаторно-курортними закладами, в
реабілітаційні відділення яких направляються хворі із стаціонарів
клінік Державної установи "Інститут травматології та ортопедії
АМН України", Національного наукового центру "Інститут кардіології
імені академіка М.Д.Стражеска" АМН України, Державної установи
"Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П.Філатова
АМН України", Державної установи "Національний інститут
серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова АМН України",
Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології
АМН України", Державної установи "Інститут ендокринології та
обміну речовин імені В.П.Комісаренка АМН України", Державної
установи "Національний інститут хірургії і трансплантології
імені О.О.Шалімова", Київської міської клінічної офтальмологічної
лікарні "Центр мікрохірургії ока" на суму 22035 тис. гривень.
5. З метою приведення окремих нормативних актів Фонду у
відповідність до діючого законодавства продовжити на 2010 рік дію
пунктів 4.1, 4.2 постанови правління Фонду від 27.12.2006 р. N 207
( v0207598-06 ), із змінами, внесеними постановою правління Фонду
від 26.06.2007 р. N 32 ( v0032598-07 ), щодо виплати допомоги при
народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.
7. Виконавчій дирекції Фонду, відділенням Фонду:
7.1. Продовжити співпрацю з органами Державної податкової
адміністрації, Пенсійного фонду щодо обміну даними про
страхувальників, погашення простроченої заборгованості
страхувальників, виявлення прихованого фонду оплати праці,
стягнення несплачених страхових внесків та штрафних санкцій.
7.2. Активізувати роботу комісій (уповноважених)
страхувальників із соціального страхування. Взяти до уваги, що на
них покладено обов'язок ведення обліку працівників, які часто і
довго хворіють, та вжиття заходів по зменшенню захворюваності в
трудових колективах. Органам Фонду надавати практичну допомогу комісіям
(уповноваженим) із соціального страхування згідно з діючим
Положенням про ці комісії.
7.3. Забезпечити виконання заходів щодо економного та
раціонального використання коштів Фонду.
7.4. Організувати роботу щодо погашення заборгованості перед
Фондом страхувальниками вугільної галузі, які отримували
у 2009 році субвенції з державного бюджету на виплату заробітної
плати і мали при цьому відстрочку по сплаті страхових внесків.
7.5. Посилити роботу по контролю за видачею (подовженням)
листків непрацездатності, правильністю розрахунку середнього
заробітку для надання застрахованим особам матеріального
забезпечення, передбаченого базовим Законом ( 2240-14 ), з метою
забезпечення виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності у
відділеннях Фонду на рівні 2009 року. Залучити до цієї роботи відповідні підрозділи Міністерства
охорони здоров'я, Державного департаменту нагляду за додержанням
законодавства про працю.
8. За підсумками роботи Фонду за перше півріччя 2010 року
провести якісний аналіз показників виконання бюджету та
підготувати пропозиції щодо коригування доходної та витратної
частин бюджету Фонду на 2010 рік.
9. Утворити резерв страхових коштів у сумі, необхідній для
фінансування всіх видів матеріального забезпечення, передбачених
законом, в розрахунку на п'ять календарних днів. Виконавчій дирекції Фонду використовувати резерв страхових
коштів для фінансування відділень Фонду згідно заявок для
погашення заборгованості перед страхувальниками, яка виникла
внаслідок виплати ними застрахованим особам допомоги
(по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на
поховання).
10. Для забезпечення ефективного та раціонального
використання коштів Фонду вийти з клопотанням до суб'єктів
законодавчої ініціативи, зокрема до Кабінету Міністрів України,
сторін соціального партнерства з пропозиціями:
10.1. Збільшити розмір страхового тарифу на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, який з 2009 року було зменшено відповідно до
Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України щодо
зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості
населення" від 25.12.2008 р. N 799 ( 799-17 ).
10.2. Внести зміни до Закону N 2213 ( 2213-14 ), передбачивши
сплату страхових внесків до Фонду всіма найманими працівниками у
розмірі 1,0 відсотка від суми оплати праці.
10.3. Доопрацювати та подати на розгляд Верховної
Ради України для ухвалення проекти законів України: - "Про внесення змін до деяких законів України (щодо надання
допомоги за державним соціальним страхуванням)" (реєстр. N 5159
від 23.09.2009 р.); - "Про внесення змін до деяких законів України (щодо
забезпечення дієвого контролю у сфері загальнообов'язкового
державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням)" (реєстр. N 5254 від 21.10.2009 р.).
10.4. Внести зміни до базового Закону ( 2240-14 ), зменшивши
максимальний розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності
зі 100 до 85 відсотків втраченого заробітку.
10.5. Збільшити асигнування в Державному бюджеті України
на 2010 рік для компенсації витрат Фонду на виплату допомоги
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
до 74982,5 тис. гривень.
10.6. Виключити з базового Закону ( 2240-14 ) положення щодо
казначейської форми обслуговування коштів загальнообов'язкового
державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням.
10.7. Виділити в Державному бюджеті України на 2010 рік
цільові асигнування для стабілізації роботи Фонду у 2010 році на
суму 370867 тис.грн., які мають гарантувати фінансування всіх
видів матеріального забезпечення, передбачених статтею 34 базового
Закону ( 2240-14 ), у тому числі передбачити в Законі України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік" статтю щодо погашення
заборгованості державного бюджету перед Фондом на
суму 100,4 млн.грн., витрачених на виплату допомоги при народженні
дитини у 2006 році.
Голова правління В.В.Іванкевич

Додаток N 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Фонду соціального

страхування з тимчасової

втрати працездатності

15.04.2010 N 12

БЮДЖЕТ

Фонду соціального страхування з тимчасової

втрати працездатності на 2010 рік

(тис.грн.) ----------------------------------------------------------------- N | Показники | Сума | п/п | | | ------+------------------------------------------------+--------| 1 | 2 | 3 | ------+------------------------------------------------+--------| 1 |Результат виконання бюджету за попередній рік |- 494893| ------+------------------------------------------------+--------| 2 |Доходи: |7849964 | ------+------------------------------------------------+--------| 2.1 |страхові внески |7027800 | ------+------------------------------------------------+--------| 2.2 |від сплати єдиного податку | 468036 | ------+------------------------------------------------+--------| 2.3 |від часткової сплати за путівки | 233238 | ------+------------------------------------------------+--------| 2.4 |інші надходження, у тому числі: | 120890 | ------+------------------------------------------------+--------| 2.4.1.|надходження на виплату допомоги в пільгових | 74983 | |розмірах громадянам, які постраждали внаслідок | | |Чорнобильської катастрофи | | ------+------------------------------------------------+--------| |Всього доходів (сума р. 1, 2) |7355071 | ------+------------------------------------------------+--------| 3 |Витрати: | | ------+------------------------------------------------+--------| 3.1 |по тимчасовій непрацездатності |3955340 | ------+------------------------------------------------+--------| 3.2 |по вагітності і пологах |1608188 | ------+------------------------------------------------+--------| 3.3 |на поховання | 28325 | ------+------------------------------------------------+--------| 3.4 |резерв страхових коштів | 76601 | ------+------------------------------------------------+--------| 3.5 |на оздоровчі заходи, у тому числі: |1633075 | ------+------------------------------------------------+--------| 3.5.1.|санаторно-курортне лікування |1061062 | ------+------------------------------------------------+--------| 3.5.2.|часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв | 147050 | ------+------------------------------------------------+--------| 3.5.3.|часткове фінансування дитячих оздоровчих | 195356 | |закладів | | ------+------------------------------------------------+--------| 3.5.4.|часткове фінансування ДЮСШ | 143933 | ------+------------------------------------------------+--------| 3.5.5.|позашкільне обслуговування | 85674 | ------+------------------------------------------------+--------| 3.6 |на організаційно-управлінські заходи | 437242 | ------+------------------------------------------------+--------| 3.7 |по виконанню обов'язків страховика | 74392 | ------+------------------------------------------------+--------| 3.8 |на виплату допомоги громадянам, які постраждали | 36466 | |внаслідок Чорнобильської катастрофи | | ------+------------------------------------------------+--------| |Всього витрат |7849629 | ------+------------------------------------------------+--------| |Дефіцит бюджету Фонду |- 494558| ------+------------------------------------------------+--------| 4 |Фонд оплати праці (млн.грн.), у тому числі: | | ------+------------------------------------------------+--------| 4.1 |фонд оплати праці, з якого утримуються страхові | 303316 | |внески, без грошового забезпечення | | |військовослужбовців (млн.грн.) | | ------+------------------------------------------------+--------| 4.2 |фонд оплати праці, на який нараховуються | 292975 | |страхові внески (млн.грн.) | | ------+------------------------------------------------+--------| 4.3 |фонд оплати праці платників єдиного податку | 10341 | |(млн.грн.) | | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток N 2 не наводиться }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: