open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
П О С Т А Н О В А
29.03.2002 N 12

Про затвердження Положення

про Веб-сайт Фонду
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду

соціального страхування з тимчасової втрати

працездатності

N 10 ( v0010598-07 ) від 15.03.2007 }

Відповідно до Основ законодавства України про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( 16/98-ВР ),
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ),
Указу Президента України "Про заходи щодо розвитку національної
складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення
широкого доступу до цієї мережі в Україні" ( 928/2000 ) та з метою
забезпечення прозорості і гласності у діяльності органів Фонду,
правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про Веб-сайт Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності у глобальній
інформаційній мережі Інтернет (додається).
2. Виконавчій дирекції Фонду забезпечити розміщення і
постійне оновлення інформації про діяльність органів Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на
Веб-сайті у мережі Інтернет відповідно до цього Положення.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника директора виконавчої дирекції Фонду Аксьонова А.М.
Голова правління В.А.Куліченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування

з тимчасової втрати

працездатності

29.03.2002 N 12

ПОЛОЖЕННЯ

про Веб-сайт Фонду соціального

страхування з тимчасової втрати працездатності

у глобальній інформаційній мережі Інтернет

1. Це Положення відповідно до Основ законодавства України про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( 16/98-ВР ),
законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ),
"Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про захист інформації в
автоматизованих системах" ( 80/94-ВР ), "Про державну таємницю"
( 3855-12 ), "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ),
"Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"
( 2782-12 ), "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), Указу
Президента України "Про заходи щодо розвитку національної
складової глобальної інформаційної мережі Інтернет (далі - мережа
Інтернет) та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в
Україні" ( 928/2000 ), визначає статус Веб-сайту Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності як інформаційного
ресурсу про діяльність органів Фонду у мережі Інтернет та
встановлює порядок розміщення на ньому інформації.
2. Веб-сайт Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності є офіційним джерелом інформації Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонду),
який утворюється для висвітлення діяльності Фонду та його органів,
взаємообміну інформацією з органами державної влади України та
органами місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з
діяльністю Фонду, інформаційної взаємодії з урядовими і
неурядовими організаціями, громадськістю.
3. Оприлюднення у мережі Інтернет інформації на Веб-сайті про
діяльність органів Фонду здійснюється з метою підвищення
ефективності та прозорості діяльності органів Фонду шляхом
розміщення і періодичного оновлення інформації відповідно до вимог
цього Положення, впровадження та використання сучасних
інформаційних технологій.
4. Забороняється використовувати Веб-сайт Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності в цілях, не
пов'язаних з діяльністю Фонду. Не допускається розміщення на
Веб-сайті інформації, розповсюдження чи оприлюднення якої
заборонено законодавством. Контроль за дотриманням вимог цього
пункту здійснюється юридичним управлінням виконавчої дирекції
Фонду.
5. Координація робіт із створення Веб-сайту, його
інформаційне наповнення, технічна підтримка, супроводження та
встановлення регламенту і стандартів обміну інформацією між його
складовими частинами здійснюється виконавчою дирекцією Фонду.
6. Інформація, яка розміщується на Веб-сайті Фонду, повинна
мати захист від несанкціонованої модифікації. Контроль за
дотриманням вимог щодо захисту інформації, доступної через
Веб-сайт, здійснюється управлінням розвитку інформаційних
технологій виконавчої дирекції Фонду. { Пункт 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності N 10 ( v0010598-07 ) від
15.03.2007 }
7. Структура, дизайн Веб-сайту та регламент його
функціонування визначаються виконавчою дирекцією Фонду відповідно
до вимог цього Положення. Відповідальний за створення і
супроводження Веб-сайту призначається директором виконавчої
дирекції Фонду.
8. На Веб-сайті розміщується така інформація: - найменування Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності; - основні завдання та нормативно-правові засади діяльності
Фонду; - структура Фонду та його керівництво; - нормативно-правові акти з питань, що належать до
компетенції Фонду; - основні функції структурних підрозділів, а також прізвища,
імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх
керівників; - місцезнаходження робочих органів Фонду (поштові адреси,
номери телефонів, факсів та адреси електронної пошти), розпорядок
їх роботи; - порядок реєстрації страхувальників; - зразки документів та інших матеріалів, необхідних для
звернення громадян до органів Фонду; - бюджет Фонду на поточний рік та звіт про виконання бюджету
Фонду за минулий рік; - цільові програми Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності; - відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг)
за державні кошти; - консультації з питань застосування законодавства про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням; - інформація для застрахованих осіб про призначення (відмову)
і розмір матеріального забезпечення, порядок виплати, види та
умови надання матеріального забезпечення і соціальних послуг, а
також про порядок оскарження рішень у разі відмови в наданні
матеріального забезпечення і соціальних послуг; - інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції
органів Фонду; - поточні та заплановані заходи і події Фонду.
9. На Веб-сайті Фонду може розміщуватися інша інформація, яку
виконавча дирекція Фонду вважає за доцільне оприлюднити.
10. Інформація, розміщена на Веб-сайті, оновлюється одразу
після зміни відомостей, зазначених у пункті 8 цього Положення.
11. На Веб-сайті Фонду розміщується адреса електронної пошти
структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстрацію
вхідної кореспонденції, а також надається можливість добровільної
реєстрації відвідувачів для забезпечення ведення статистики
відвідувань та підтримки функції зворотного зв'язку.
12. Інформація, яка розміщується на Веб-сайті, підлягає
літературному редагуванню відділом організаційно-інформаційного
забезпечення управління організаційного та документального
забезпечення виконавчої дирекції Фонду. { Пункт 12 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності N 10 ( v0010598-07 ) від
15.03.2007 }
13. На початку головної сторінки Веб-сайту розміщується
символіка Фонду.
14. На головній сторінці Веб-сайту розміщується адреса
Веб-сайту.
15. Інформація на Веб-сайті подається державною, а також
іншими мовами (за потребою).
16. Веб-сайт Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності є складовою частиною єдиної інформаційної
технології Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: