open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

01.03.2012  № 12

Про затвердження звіту про виконання Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2011 рік

Відповідно до абзацу сьомого частини сьомої статті 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", підпункту сьомого "е" пункту 12 Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд), затвердженого постановою правління Фонду від 18.04.2000 № 4 (зі змінами), правління Фонду ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити звіт про виконання Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2011 рік, затвердженої постановою правління Фонду від 19.04.2011 р. № 2 (додається).

Голова правління

Б. Райков
Додаток 1
до постанови правління Фонду
01.03.2012 № 12 "Про затвердження
звіту про виконання Програми робіт
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань
України на 2011 рік"

ЗВІТ
про виконання Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2011 рік

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Стан виконання

1

2

3

4

5

1. Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

1.

Підготувати проекти постанов правління Фонду:

1.1.

- про затвердження заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2011 - 2012 роки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

I квартал

Виконавча дирекція Фонду; постійні комісії: з питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду

Виконано.
Постанова правління Фонду від 19.04.2011 р. № 18 "Про затвердження заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2011 - 2012 роки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України". Постанова правління Фонду від 20.07.2011 р. № 39 "Про внесення змін до Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України". Постанова правління Фонду від 20.12.2011 р. № 75 "Про затвердження Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2012 рік Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України"

1.2.

- про внесення змін до Порядку розроблення та затвердження заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженого постановою правління Фонду від 25.04.2005 р. № 10

I квартал

Виконавча дирекція Фонду; постійні комісії: з питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду

Проект постанови правління Фонду "Про внесення змін до Порядку розроблення та затвердження заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженого постановою правління Фонду від 25.04.2005 р. № 10" 08.04.2011 р. було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань профілактики нещасних випадків на виробництві та профзахворювань. За рішеннями комісії питання було виключено з порядку денного засідання правління Фонду. Відповідно до постанови правління Фонду від 20.12.2011 р. № 77 "Про затвердження плану проведення засідань правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2012 рік" розгляд питання перенесено на II квартал 2012 р.

1.3.

- про затвердження Положення про службу страхових експертів з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

III квартал

Виконавча дирекція Фонду; постійні комісії: з питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; з питань вирішення спорів та правового забезпечення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Виконано.
Положення про службу страхових експертів з охорони праці та Положення про профілактику нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань об'єднано в один документ - Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактику нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Постанова правління Фонду від 20.12.2011 р. № 63 "Про затвердження Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактику нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань"

1.4.

- про затвердження Положення про профілактику нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, яка проводиться страховими експертами з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

III - IV квартал

Виконавча дирекція Фонду; постійні комісії: з питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; з питань вирішення спорів та правового забезпечення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

2.

Організувати та провести навчання і перевірку знань страхових експертів з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду

Виконано.
Відповідно до договору № 79-Ф-11 від 28.04.2011 р. на базі Київського міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації організовано та проведено навчання 263 страхових експертів з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду (47 осіб - первинне навчання, 216 осіб - навчання перед перевіркою знань)

2. Розвиток сфери медико-соціальних послуг і страхових виплат потерпілим на виробництві

2.1. Надання медико-соціальних послуг потерпілим на виробництві

3.

Підготувати проекти постанов правління Фонду:

3.1.

- про затвердження Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за інвалідами внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

I - II квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації; з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду

Виконано.
Постанова правління Фонду від 03.11.2011 р. № 41 "Про затвердження Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за інвалідами внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання"

3.2.

- про затвердження Положення про забезпечення додатковим харчуванням інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

II - III квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації; з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду

Виконано.
Постанова правління Фонду від 03.11.2011 р. № 42 "Про затвердження Положення про забезпечення додатковим харчуванням інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання"

3.3.

- про затвердження Положення про професійну реабілітацію потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

III - IV квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації

Не виконано.
При підготовці проекту Положення про професійну реабілітацію потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання виникло ряд питань, які потребують нормативного врегулювання та погодження із установами та організаціями, зокрема, з Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством соціальної політики України. З метою приведення порядку забезпечення професійною реабілітацією потерпілих на виробництві у відповідність із чинним законодавством України, розгляд зазначеного питання перенесено на 2012 рік

2.2. Забезпечення страхових виплат потерпілим на виробництві

4.

Підготувати проект постанови правління Фонду "Про внесення доповнень до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат", затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2007 р. № 24, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.2007 р. за № 715/13982

I квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації; з питань вирішення спорів та правового забезпечення; з питань членства, страхових тарифів і бюджету Фонду

Виконано.
Постанова правління Фонду від 19.04.2011 р. № 8 "Про внесення доповнень до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат", зареєстрована в Мін'юсті України 29.04.2011 р. за № 531/19269

3. Забезпечення надходження коштів

3.1. Тарифна політика

5.

Підготувати проект постанови правління Фонду "Про затвердження Порядку віднесення страхувальника до іншого класу професійного ризику"

IV квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань вирішення спорів та правового забезпечення; з питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; з питань членства, страхових тарифів і бюджету Фонду

Не виконано.
Пунктом 4 постанови правління Фонду від 20.07.2011 р. № 35 "Про пропозиції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань щодо зміни розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині його перерозподілу за класами професійного ризику" надано доручення виконавчій дирекції Фонду підготувати пропозиції щодо запровадження індивідуальних страхових тарифів для підприємств, установ та організацій, які не передбачають розробку зазначеного Порядку. Ці пропозиції дозволять запровадити нові дієві механізми стимулювання роботодавців створювати безпечні умови праці

6.

Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення класів професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності"

Липень

Виконавча дирекція Фонду

Виконано.
Постанова правління Фонду від 20.07.2011 р. № 35 "Про пропозиції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань щодо зміни розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині його перерозподілу за класами професійного ризику"

7.

Підготувати пропозиції щодо розміру соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання в складі єдиного соціального внеску на 2012 рік

Липень

Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань вирішення спорів та правового забезпечення; з питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; з питань членства, страхових тарифів і бюджету Фонду

3.2. Робота із страхувальниками

8.

Підготувати пропозиції щодо внесення змін до Законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду

Виконано.
Підготовлено пропозиції щодо внесення змін до Законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

9.

Удосконалити методологію формування та ведення бази даних показників для визначення класу професійного ризику виробництва страхувальникам

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду

Виконано.
Постанова правління Фонду від 20.12.2011 р. № 59 "Про затвердження Порядку ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва"

10.

Забезпечити стягнення заборгованості із сплати страхових внесків та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи

Виконується постійно.
Фондом ведеться постійна робота по погашенню страхувальниками заборгованості із сплати страхових внесків та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року. З метою стягнення заборгованості у поточному році станом на 01.10.2011 р., робочими органами виконавчої дирекції Фонду подано позовних заяв до суду на суму 10580,2 тис. грн., у виконавчому провадженні знаходиться недоїмка на суму 711841,5 тис.грн., на 28816,1 тис.грн. недоїмки заявлено кредиторські вимоги до страхувальників-банкрутів. Робочими органами виконавчої дирекції Фонду в установленому порядку проводилися перевірки страхувальників, за результатами яких донараховано страхових внесків на суму 1785,7 тис.грн., нараховано пені - 57469,1 тис.грн.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: