open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.01.2006 N 12

Про створення групи з керівництва

пуском гідроагрегатів Ташлицької ГАЕС

З метою забезпечення найбільш ефективної організації процесу
завершення будівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт на
спорудженні Ташлицької ГАЕС ВП "Южноукраїнська АЕС" ДП НАЕК
"Енергоатом" та проведення під час введення гідроагрегатів станції
в експлуатацію Н А К А З У Ю:
1. Створити групу з керівництва пуском гідроагрегатів
Ташлицької ГАЕС ВП "Южноукраїнська АЕС" ДП НАЕК "Енергоатом"
(далі - Група).
2. Призначити керівником Групи голову правління ДАТ ДАК
"Укргідроенерго" Поташніка Семена Ізрайлевича.
3. Затвердити Положення про групу з керівництва пуском
гідроагрегатів Ташлицької ГАЕС ВП "Южноукраїнська АЕС" ДП НАЕК
"Енергоатом" (додається).
4. ДАТ ДАК "Укргідроенерго" (Поташнік С.І.), ДП НАЕК
"Енергоатом" (Недашковський Ю.О.) протягом тижня з дня підписання
цього наказу підготувати та затвердити в Мінпаливенерго України
персональний склад Групи.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
міністра Штейнберга М.О.
Міністр І.Плачков

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Мінпаливенерго

України

16.01.2006 N 12

ПОЛОЖЕННЯ

про групу з керівництва пуском

гідроагрегатів Ташлицької

ГАЕС ВП "Южноукраїнська АЕС"

ДП "НАЕК "Енергоатом"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення про групу з керівництва пуском
гідроагрегатів Ташлицької ГАЕС (далі - Положення) розроблене з
метою створення ефективної системи організації процесів завершення
будівельних і монтажних робіт на гідроагрегатах Ташлицької ГАЕС і
проведення пусконалагоджувальних операцій при введенні
гідроагрегатів в експлуатацію.
1.2. Це Положення визначає задачі, склад, права і обов'язки
групи з керівництва пуском (далі - ГКП) при проведенні
пусконалагоджувальних робіт (ПНР) на гідроагрегатах Ташлицької
ГАЕС.
1.3. ГКП організовується в період проведення ПНР і працює,
починаючи з етапу індивідуальних випробувань обладнання і
закінчуючи прийманням гідроагрегатів у промислову експлуатацію.
1.4. ГКП здійснює координацію проведення ПНР і введення
гідроагрегатів Ташлицької ГАЕС в експлуатацію відповідно до
затверджених програм, графіків проведення ПНР тощо.
1.5. Персональний склад ГКП затверджується наказом
Мінпаливенерго України за поданням ДП "НАЕК "Енергоатом".
1.6. ГКП здійснює свою діяльність безпосередньо на майданчику
Ташлицької ГАЕС.
1.7. Рішення ГКП є обов'язковими для виконання всіма
організаціями, що беруть участь у підготовці пусків гідроагрегатів
та реалізуються через відповідні розпорядчі процедури ДП "НАЕК
"Енергоатом".
1.8. Рішення ГКП оформляються актами і протоколами,
підписаними членами ГКП, і затверджуються головою ГКП або його
заступником. Акти і протоколи реєструються у виробничо-технічному
відділі ВП "Южноукраїнська АЕС", один примірник надається ДП "НАЕК
"Енергоатом".
2. СКЛАД ГРУПИ З КЕРІВНИЦТВА ПУСКОМ
2.1. Персональний склад ГКП Ташлицької ГАЕС затверджується
наказом Мінпаливенерго України. До складу ГКП обов'язково входять представники: - ВП "Южноукраїнська АЕС"; - генерального підрядника; - генерального проектувальника; - пусконалагоджувальних підприємств; - ВАТ ДАГТ "Укргідроенерго".
2.2. До складу ГКП можуть входити представники підприємств і
організацій, які здійснюють будівельно-монтажні і
пусконалагоджувальні роботи та авторський нагляд при пусках
гідроагрегатів.
2.3. Організації, представники яких включаються до складу
ГКП, повинні надати письмове підтвердження (листом) повноважень
своїх представників.
2.4. Зміни персонального складу ГКП оформляються наказами
Мінпаливенерго України.
2.5. Адміністрація ВП "Южноукраїнська АЕС", керівники
підприємств і організацій несуть відповідальність відповідно до
чинного законодавства за кваліфікацію і атестацію персоналу, що
входить до складу ГКП або залучається до її роботи.
3. ОБОВ'ЯЗКИ ГРУПИ З КЕРІВНИЦТВА ПУСКОМ
3.1. Здійснення координації введення в експлуатацію
гідроагрегатів Ташлицької ГАЕС.
3.2. Координація і контроль за ходом підготовки і проведенням
ПНР відповідно до затверджених програм і графіків ПНР, розпорядчих
і організаційних документів.
3.3. Визначення готовності систем, вузлів і обладнання до
початку або закінчення етапу ПНР на підставі відповідних
документів.
3.4. Перевірка технічної готовності гідроагрегатів Ташлицької
ГАЕС до проведення етапів ПНР.
3.5. Контроль за дотриманням персоналом підприємств і
організацій, що виконують роботи на етапі введення в експлуатацію
гідроагрегатів, загальних правил з техніки безпеки та пожежної
безпеки.
3.6. Розгляд технічних рішень щодо відхилень від робочої,
пусконалагоджувальної документації і вимог проекту.
3.7. Контроль випуску і оформлення документації з
пусконалагоджувальних робіт.
3.8. Контроль виконання вимог робочої, пусконалагоджувальної
документації.
3.9. Контроль за підготовкою експлуатаційного персоналу до
етапів ПНР.
3.10. Здійснення контролю за роботою пусконалагоджувального
та експлуатаційного персоналу в частині дотримання ними
встановлених режимів роботи обладнання і систем, режимів роботи
гідроагрегатів в цілому.
3.11. Контроль за забезпеченням персоналу, що бере участь в
ПНР, необхідною експлуатаційною та пусконалагоджувальною
документацією.
3.12. Контроль за проведенням ПНР в обсягах і в терміни, що
відповідають нормативно-технічній документації, затвердженій в
установленому порядку.
3.13. Підготовка рішень щодо відступів від етапних програм і
графіків проведення ПНР.
3.14. Координація робіт і здійснення контролю за оформленням
звітної документації, що складається за результатами ПНР.
4. ПРАВА ГРУПИ З КЕРІВНИЦТВА ПУСКОМ
4.1. Керівник ГКП має право: - проводити засідання ГКП і затверджувати рішення ГКП; - готувати протоколи, акти за результатами ПНР, а також
технічні рішення щодо відхилень від робочої пусконалагоджувальної
документації; - давати пропозиції щодо припинення або заборони проведення
ПНР у разі невиконання вимог робочої пусконалагоджувальної
документації; - залучати до роботи фахівців будь-яких організацій (за
погодженням з їх керівником) і підрозділів ВП "Южноукраїнська
АЕС", що беруть участь у проведенні ПНР; - вимагати надання ВП "Южноукраїнська АЕС" та підрядними
організаціями в строк звітної документації, а також будь-якої
документації і первинної інформації для оперативного вирішення
поточних питань.
4.2. Члени ГКП мають право через керівника ГКП: - вимагати надання ВП "Южноукраінська АЕС" та підрядними
організаціями звітної документації за результатами завершення
етапу ПНР, а також іншої документації для оперативного вирішення
технічних питань; - вимагати припинення проведення будь-яких робіт і
випробувань, якщо вони виконуються з порушенням вимог програм ПНР
та інструкцій з експлуатації обладнання систем; - вимагати виконання додаткових заходів, якщо не забезпечені
необхідні умови для проведення ПНР; - знайомитися з оперативною документацією на робочих місцях
персоналу, що бере участь в ПНР; - бути присутніми при проведенні випробувань і виконанні ПНР; - контролювати правильність дії персоналу, що бере участь в
ПНР, і одержувати від нього необхідні відомості про хід ПНР; - вимагати від персоналу, що бере участь в ПНР, надання
повної інформації про хід випробувань, включаючи відхилення від
нормального ходу випробувань; - вимагати прибуття представників заводів-виробників
обладнання і апаратури для здійснення доробок обладнання і
апаратури у разі його невідповідності проекту або за наявності
браку; - вимагати прибуття представників підприємств-розробників
програм, алгоритмів проведення ПНР; - вимагати повного завершення ПНР по всіх системах до
приймання гідроагрегату в експлуатацію; - вимагати проведення ревізії обладнання, якщо виявлені
порушення при проведенні випробувань створюють небезпеку
пошкодження обладнання або зниження його гарантійних показників; - вимагати виконання і надання звітної документації за
результатами завершення етапу ПНР, а також іншої документації і
первинної інформації для оперативного вирішення технічних питань; - брати участь у виробничих нарадах з питань ПНР, а також у
роботі комісій з розслідування причин відмов і аварій у період
проведення ПНР; - вимагати повторення окремих випробувань, якщо одержані
результати не відповідають вимогам робочої пусконалагоджувальної
документації або проекту; - вимагати усунення недоліків, а також припинення робіт або
заборони їх проведення у випадках невиконання вимог проекту,
документації ПНР або порушення вимог загальної безпеки. Вимоги
можуть бути висловлені усно або письмово у вигляді службових
записок; - направляти в організації, що беруть участь в пусках
гідроагрегатів, свої пропозиції і зауваження із забезпечення
технічного керівництва пуском; - вимагати внесення змін у робочі креслення в установленому
порядку при виявленні недоліків у період монтажу, наладки, пуску і
освоєння потужності; - відвідувати виробничі приміщення, в яких виконуються ПНР; - користуватися тією, що є на ВП ЮУАЕС організаційною
технікою і засобами зв'язку.
4.3. ГКП має право вносити пропозиції щодо перенесення
термінів проведення окремих видів випробувань на подальші етапи
ПНР, з обов'язковим оформленням відповідних документів.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРУПИ З КЕРІВНИЦТВА ПУСКОМ
5.1. Керівник ГКП несе відповідальність за: - організацію і керівництво роботою ГКП у повному обсязі та у
суворій відповідності до робочої пусконалагоджувальної
документації; - контроль за звітною документацією до почату етапу ПНР і
після закінчення кожного етапу; - контроль за підготовкою і затвердженням технічних рішень
щодо відхилень від робочої пусконалагоджувальної документації; - контроль за досягненням гідроагрегатом проектних
параметрів; - координацію виконання проектних і технічним нормативів у
процесі проведення ПНР; - контроль за об'єктивністю ухвалених рішень.
5.2. Члени ГКП несуть відповідальність за організацію роботи
із введення в експлуатацію гідроагрегатів Ташлицької ГАЕС у межах
відповідальності організацій, представниками яких вони є.
6. ПОРЯДОК РОБОТИ ГРУПИ З КЕРІВНИЦТВА ПУСКОМ
6.1. Формою роботи ГКП є засідання.
6.2. Засідання ГКП проводяться не рідше одного разу на
місяць, а також перед початком кожного етапу ПНР.
6.3. Дата наступного засідання ГКП визначається на поточному
засіданні ГКП.
6.4. У разі необхідності керівник ГКП може ухвалити рішення
про проведення позачергового засідання і визначити його тему.
6.5. Для ведення поточної роботи на засіданні ГКП обирається
її секретар.
6.6. Повідомлення членів ГКП, фахівців ВП ЮУАЕС і підрядних
організацій, участь яких необхідна в роботі засідання, про дату і
порядок денний засідання ГКП здійснює секретар ГКП.
6.7. Секретар ГКП веде облік присутності членів ГКП на
засіданнях. У випадках періодичної відсутності на засіданнях
членів ГКП керівник ГКП може звернутися в організації,
представниками яких є дані члени ГКП, і в Мінпаливенерго України з
пропозицією про заміну членів ГКП, що не беруть участь у її
роботі.
6.8. У разі відсутності керівника ГКП його обов'язки виконує
заступник керівника ГКП.
7. ДОКУМЕНТАЦІЯ ГРУПИ З КЕРІВНИЦТВА ПУСКОМ
7.1. Рішення ГКП оформляються протоколами, які підписуються
всіма членами ГКП і затверджуються керівником ГКП.
7.2. У разі відсутності керівника ГКП протоколи можуть бути
затверджені його заступником.
7.3. Протоколи засідань ГКП повинні містити: - реєстраційний номер і дату засідання; - список присутніх на засіданні членів ГКП; - список присутніх на засіданні фахівців ВП ЮУАЕС і підрядних
організацій, що не є членами ГКП; - список присутніх на засіданні представників організацій
вищого рівня або органів державного нагляду; - порядок денний засідання; - рішення ГКП; - список розсилки протоколу засідання ГКП.
7.4. Відповідальність за оформлення протоколів засідань ГКП
покладається на секретаря ГКП.
7.5. Протоколи засідань ГКП оформляються в одному примірнику.
Копії протоколів засідань ГКП мають бути розіслані в установленому
порядку, через канцелярію ВП ЮУАЕС, всім членам ГКП, підприємствам
і посадовцям, яких стосується рішення ГКП.
7.6. Реєстрацію, комплектацію і зберігання оригіналів
протоколів засідань ГКП здійснює секретар ГКП.
7.7. Реєстрація протоколів засідань ГКП здійснюється в
"Журналах реєстрації протоколів засідань ГКП". Оригінали
протоколів засідань ГКП підшиваються у справу "Протоколи засідання
ГКП".
7.8. Протягом 3 тижнів після підписання ГКП актів приймання
гідроагрегатів в експлуатацію секретар ГКП повинен в установленому
порядку передати на зберігання до архіву ВП ЮУАЕС протоколи
засідань ГКП та "Журнал реєстрації протоколів засідань ГКП".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: