open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.01.2005 N 12

Про затвердження Розподілу коштів, передбачених

у Державному бюджеті України на 2005 рік

на здійснення фінансової підтримки підприємств

агропромислового комплексу через механізм

здешевлення коротко- і довгострокових кредитів,

та інших документів щодо здійснення фінансової

підтримки підприємств агропромислового комплексу

через механізм здешевлення коротко-

і довгострокових кредитів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

аграрної політики

N 124 ( v0124555-05 ) від 01.04.2005

N 679 ( v0679555-05 ) від 06.12.2005

N 728 ( v0728555-05 ) від 21.12.2005 )

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 15 січня 2005 р. N 34 ( 34-2005-п ) "Про порядок використання
коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2005 рік на
здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення коротко- і довгострокових
кредитів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Розподіл коштів, передбачених у Державному бюджеті
України на 2005 рік на здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу через механізм здешевлення коротко- і
довгострокових кредитів.
1.2. Форму реєстру підприємств агропромислового комплексу на
здійснення фінансової підтримки через механізм здешевлення
коротко- і довгострокових кредитів.
1.3. Інформаційну довідку про діяльність кредитної спілки.
1.4. Форму реєстру Міністерства агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, головних управлінь сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій,
Головного управління промисловості та сільського господарства
Севастопольської міської державної адміністрації на здійснення
фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через
механізм здешевлення коротко- і довгострокових кредитів.
2. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб Г.І.) в установленому порядку довести наказ до відома
структурних підрозділів Міністерства аграрної політики України,
Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки
Крим, головних управлінь сільського господарства і продовольства
обласних державних адміністрацій, Головного управління
промисловості та сільського господарства Севастопольської міської
державної адміністрації.
3. Міністерству агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій. Головному
управлінню промисловості та сільського господарства
Севастопольської міської державної адміністрації подавати
Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики до 20-го
числа щомісячний звіт про здійснення фінансової підтримки
підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення
коротко- і довгострокових кредитів за формою, що додається.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника Ю.Ф.
В.о. Міністра Ю.Я.Лузан

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

17.01.2005 N 12

РОЗПОДІЛ

коштів, передбачених у Державному бюджеті України

на 2005 рік на здійснення фінансової підтримки

підприємств агропромислового комплексу через механізм

здешевлення коротко- і довгострокових кредитів
тис. грн.
------------------------------------------------------------------ Регіони | Всього | ----------------------------------------+-----------------------| АР Крим | 16090 | ----------------------------------------------------------------| Області: | ----------------------------------------------------------------| Вінницька | 22901 | ----------------------------------------+-----------------------| Волинська | 11000 | ----------------------------------------+-----------------------| Дніпропетровська | 19054 | ----------------------------------------+-----------------------| Донецька | 24400 | ----------------------------------------+-----------------------| Житомирська | 12384 | ----------------------------------------+-----------------------| Закарпатська | 1749 | ----------------------------------------+-----------------------| Запорізька | 18200 | ----------------------------------------+-----------------------| Івано-Франківська | 21649 | ----------------------------------------+-----------------------| Київська | 25000 | ----------------------------------------+-----------------------| Кіровоградська | 18771 | ----------------------------------------+-----------------------| Луганська | 13569 | ----------------------------------------+-----------------------| Львівська | 8775 | ----------------------------------------+-----------------------| Миколаївська | 10747 | ----------------------------------------+-----------------------| Одеська | 25804 | ----------------------------------------+-----------------------| Полтавська | 32829 | ----------------------------------------+-----------------------| Рівненська | 8550 | ----------------------------------------+-----------------------| Сумська | 8286 | ----------------------------------------+-----------------------| Тернопільська | 17557 | ----------------------------------------+-----------------------| Харківська | 21393 | ----------------------------------------+-----------------------| Херсонська | 12670 | ----------------------------------------+-----------------------| Хмельницька | 16256 | ----------------------------------------+-----------------------| Черкаська | 23300 | ----------------------------------------+-----------------------| Чернівецька | 7936 | ----------------------------------------+-----------------------| Чернігівська | 16500 | ----------------------------------------+-----------------------| м. Севастополь | 330 | ----------------------------------------+-----------------------| УСЬОГО | 415700 | ----------------------------------------------------------------- Розподіл в редакції Наказів Міністерства аграрної політики N 124
( v0124555-05 ) від 01.04.2005, N 679 ( v0679555-05 ) від
06.12.2005, N 728 ( v0728555-05 ) від 21.12.2005 )
Начальник Департаменту
фінансово-кредитної
та податкової політики Г.І.Зуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

17.01.2005 N 12
РЕЄСТР

підприємств агропромислового комплексу

на здійснення фінансової підтримки через

механізм здешевлення короткострокових

кредитів _______________ області

(Автономної Республіки Крим / м. Севастополя),

виданих банком / кредитною

спілкою ________________________

за _________ 2005 року

гривень ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N |Район| Підприємства | Сума кредиту | Кількість | Процентна | Розмір |Нарахована сума плати за |3 належної компенсації| п/п| |агропромислового|----------------------| днів |ставка, під|компенсації,| кредит | | | | комплексу, |всього|залишок |користування|яку виданий| % |--------------------------+----------------------| | |сільськогоспо- | |позичкової | кредитом в | кредит | |усього|сума, яка|сума, яку| сплачено | підлягає | | | дарські | |заборгованості,|розрахунко- | | | | підлягає| сплачує | згідно з |сплаті за | | | товаровиробники| |на яку |вому періоді| | | |відшкоду-|позичаль-|попереднім| даним | | | | |нараховується | | | | | ванню | ник | реєстром | реєстром | | | | |компенсація | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
РАЗОМ по банку (кредитній спілці) _________________________________________________________________
Підпис керівника кредитної установи (ініціали, прізвище)
Печатка __ _______ 2005 р.
Підпис начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації (підпис Міністра
агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим /
начальника Головного управління (ініціали, прізвище)
промисловості та сільського господарства
Севастопольської міськдержадміністрації)
Підпис головного бухгалтера (ініціали, прізвище)
Печатка __ _______ 2005 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

17.01.2005 N 12

РЕЄСТР

підприємств агропромислового комплексу

на здійснення фінансової підтримки через

механізм здешевлення довгострокових кредитів _____________області (Автономної Республіки Крим

/ м. Севастополя), виданих банком /

кредитною спілкою ________________________

за __________ 2005 року

гривень ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Район| Підприємства | Сума кредиту |користуван-|Процентна| Розмір |Нарахована сума плати за | 3 належної компенсації | п/п| |агропромислово-|----------------------| ння | ставка, |компенсації,| кредит | | | | го комплексу |всього|залишок |кредитом в | під яку | % |--------------------------+------------------------------| | | | |позичкової |розрахунко-| виданий | |усього|сума, яка|сума, яку| сплачено |підлягає |у тому | | | | |заборгованості,| вому | кредит | | |підлягає | сплачує | згідно з |сплаті за|числі за | | | | |на яку | періоді | | | |відшкоду-|позичаль-|попереднім| даним |кредитами| | | | |нараховується | | | | | ванню | ник | реєстром |реєстром | 2004 р. | | | | |компенсація | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
РАЗОМ по банку
__________________________________________________________________
Підпис керівника кредитної установи (ініціали, прізвище)
Печатка __ _______ 2005 р.
Підпис начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації (підпис Міністра
агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим / начальника Головного
управління промисловості та сільського
господарства Севастопольської
міськдержадміністрації) (ініціали, прізвище)
Підпис головного бухгалтера (ініціали, прізвище)
Печатка __ _______ 2005 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

17.01.2005 N 12

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

про діяльність кредитної спілки

1. Назва кредитної спілки ___________________________________
2. Місцезнаходження кредитної спілки ________________________ _____________________________________________________________
3. Код за ЄДПРОУ ____________________________________________
4. Банківські реквізити _____________________________________
5. Контактні телефони _______________________________________
6. Дані про керівника кредитної спілки (прізвище, ім'я, по
батькові, освіта) ________________________________________________
7. Дані про головного бухгалтера кредитної спілки (прізвище,
ім'я, по батькові, освіта) _______________________________________
8. Статистичні дані на останню звітну дату: а) кількість членів _______; б) усього активів _______ тис. грн.; в) усього кредитів _______ тис. грн.; г) усього вкладів _______ тис. грн.; є) усього капіталу _______ тис. грн.; у тому числі пайового ____ тис. грн.; д) кількість кредитів, наданих протягом попереднього звітного
періоду, _______, на загальну суму _________ тис. грн., у тому числі кількість кредитів, наданих протягом
попереднього звітного періоду мешканцям села, ____, на загальну суму _________ тис. гривень.
Підпис керівника кредитної спілки
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

17.01.2005 N 12

РЕЄСТР

Головного управління сільського господарства

і продовольства _________________

облдержадміністрації (Автономної Республіки

Крим / м. Севастополя) на здійснення фінансової

підтримки підприємств агропромислового комплексу

через механізм здешевлення короткострокових кредитів

за __________ 2005 року

гривень ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Назва комерційного| Сума кредиту | Термін | Процентна |Дата погашення| Нарахована сума плати за |3 належної компенсації| з/п| банку / кредитної|----------------------|користування|ставка, під| процентної | кредит | | | спілки |всього| залишок | кредитом |яку виданий| ставки |--------------------------+----------------------| | | | позичкової | | кредит | |усього|сума, яка|сума,яку | сплачено | підлягає | | | |заборгованості,| | | | |підлягає | сплачує | згідно з |сплаті за | | | | на яку | | | | |відшкоду-|позичаль-|попереднім| даним | | | | нараховується | | | | | ванню | ник | реєстром | реєстром | | | | компенсація | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
РАЗОМ по області _________________________________________________________________
Підпис начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації (підпис Міністра
агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим / начальника Головного
управління промисловості та сільського
господарства Севастопольської
міськдержадміністрації) (ініціали, прізвище)
Підпис головного бухгалтера (ініціали, прізвище)
Печатка __ _______ 2005 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

17.01.2005 N 12

РЕЄСТР

Головного управління сільського господарства

і продовольства __________________

облдержадміністрації (Автономної Республіки

Крим / м. Севастополя) на здійснення фінансової

підтримки підприємств агропромислового комплексу

через механізм здешевлення довгострокових

кредитів за _________ 2005 року

гривень ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Назва | Сума кредиту | Термін |Процентна | Дата |Нарахована сума плати за | 3 належної компенсації | з/п| комерційного |-------------------------------|користування| ставка, |погашення | кредит | | |банку/кредитно|всього|з них, у| залишок | кредитом | під яку |процентної|--------------------------+------------------------------| | ї спілки | |2004 р. | позичкової | | виданий | ставки |усього|сума, яка|сума, яку| сплачено |підлягає | утому | | | | |заборгованості,| | кредит | | |підлягає | сплачує | згідно з |сплаті за|числі за | | | | | на яку | | | | |відшкоду-|позичаль-|попереднім| даним | кредити | | | | | нараховується | | | | | ванню | ник | реєстром |реєстром | 2004 р. | | | | | компенсація | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
РАЗОМ по області _________________________________________________________________
Підпис начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації (підпис Міністра
агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим / начальника Головного
управління промисловості та сільського
господарства Севастопольської
міськдержадміністрації) (ініціали, прізвище)
Підпис головного бухгалтера (ініціали, прізвище)
Печатка __ _______ 2005 р.

ДОДАТОК

до пункту 3 наказу

Мінагрополітики

17.01.2005 N 12

ЗВІТ

про здійснення фінансової підтримки підприємств

агропромислового комплексу через механізм

здешевлення короткострокових кредитів станом

на _________ 2005 року

тис. грн. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Кількість |Узгоджено кредитів| У тому числі видано| Фактично|Процентна ставка|Погашення відсотків за| | підприємств | | кредитів |повернуто|за користування | кредити | | | |--------------------| кредитів| кредитом |----------------------| | | |усього| терміном | | |усього|компенсовано з | | | | |користування | | | | бюджету | | | | |до 01.12.2005| | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Комерційні банки:

Сільськогосподарські
підприємства
Рибницькі, рибальські та
Риболовецькі господарства
Інші підприємства АПК
Організації та підприємства
Споживчої кооперації
Кредитні спілки
Сільгосптоваровиробники
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- РАЗОМ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Підпис начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації (підпис Міністра
агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим / начальника Головного
управління промисловості та сільського
господарства Севастопольської
міськдержадміністрації) (ініціали, прізвище)
Печатка __ __________ 2005 р.

ДОДАТОК

до пункту 3 наказу

Мінагрополітики

17.01.2005 N 12

ЗВІТ

про здійснення фінансової підтримки підприємств

агропромислового комплексу через механізм

здешевлення довгострокових кредитів станом

на _________ 2005 року

тис. грн. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Кількість |Узгоджено| У тому числі видано | Фактично | Процентна | Погашення відсотків за кредити | |підприємств| кредитів| кредитів |повернуто | ставка за |-----------------------------------------| | | |---------------------------| кредитів |користування|усього|позичальни-|компенсовано| у тому | | | |усього|з них, | терміном | | кредитом | | ком | з бюджету | числі за| | | | | у |користування| | | | | |кредитами| | | | |2004 р.| до | | | | | | 2004 р. | | | | | | 01.12.2005 | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Комерційні банки:
Сільськогосподарські
Підприємства
кредити використані на:
будівництво
реконструкцію
закупку техніки
інші основні засоби
платежі фінансового
лізингу
Ремонтні та сервісні
підприємства
Риболовецькі господарства
Інші підприємства АПК
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- РАЗОМ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Підпис начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації (підпис Міністра
агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим / начальника Головного
управління промисловості та сільського
господарства Севастопольської
міськдержадміністрації) (ініціали, прізвище)
Печатка __ __________ 2005 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: