open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 12 від 02.02.2001

Про перейменування Одеського іподрому

З метою приведення назви підприємства у відповідність до
основних напрямків діяльності, керуючись Декретом Кабінету
Міністрів України від 15 грудня 1992 р. N 8-92 ( 8-92 ) "Про
управління майном, що є у загальнодержавній власності",
Н А К А З У Ю:
1. Перейменувати Одеський іподром на Одеський державний
сільськогосподарський іподром. 2. Затвердити Статут Одеського державного
сільськогосподарського іподрому (додається). 3. Директору Одеського державного сільськогосподарського
іподрому Кушніру О.В. у двотижневий термін забезпечити державну
реєстрацію Статуту та подати Юридичному управлінню копію свідоцтва
про державну реєстрацію підприємства. 4. Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки
(Мельник) у встановленому порядку внести відповідні зміни до
контракту з директором Одеського державного сільськогосподарського
іподрому Кушніром О.В. 5. Департаменту стратегії розвитку аграрної економіки
(Дробот), Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Ніколаєнко), Управлінню державною власністю та приватизації
(Чорноус) разом з іншими підрозділами міністерства врахувати
зміни, пов'язані з перейменуванням Одеського іподрому, при
розробці планів економічного і соціального розвитку та фінансових
планів і внести відповідні зміни в Перелік державних підприємств,
установ і організацій, які входять до сфери управління
Мінагрополітики України. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра С.Рижука.
Міністр І.Кириленко
Зареєстровано
рішенням виконавчого комітету
Приморської райради народних
депутатів
N 683 від 24.04.92
Перереєстровано Затверджено
Приморською районною державною Наказ Міністерства аграрної
адміністрацією м. Одеси політики України
Голова районної держадміністрації 2 лютого 2001 року N 12 ________________ О.І.Олійник ____________________
Реєстраційний N Р04056931Ю0031498 Перший заступник міністра
13 лютого 2001 року
Статут

Одеського державного

сільськогосподарського іподрому
Зареєстровано Прийнято
Юридичним управлінням загальними зборами
Міністерства аграрної трудового колективу
політики України протокол N 3
N 66-02/2001 від 23 листопада
від 2 лютого 2001 р. 2000 р.
м. Одеса - 2001
Підприємство Одеський державний іподром (надалі -
Підприємство) засноване на державній власності у відповідності з
Постановою Ради Міністрів СРСР від 7 грудня 1953 року N 2895 і
підпорядковане Міністерству аграрної політики України (надалі -
Орган управління майном).
Стаття 1. Найменування та місцезнаходження Підприємства
1.1. Найменування Підприємства: повна - Одеський державний сільськогосподарський іподром; скорочена - Одеський ДСІ; російською мовою: Одесский государственный
сельскохозяйственный ипподром. 1.2. Місцезнаходження Підприємства: 65009, Україна, м. Одеса - 9, вул. Фонтанська дорога, 6
Стаття 2. Мета та предмет діяльності Підприємства
2.1. Підприємство створюється з метою виробництва
сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації,
підвищення рівня конярства і якостей коней та здійснення інших
видів господарської діяльності з метою отримання прибутку на
основі раціонального використання землі і виробничо-ресурсного
потенціалу. 2.2. Предметом діяльності Підприємства є: - вирощування зернових та кормових культур; - тренування та випробовування племінних коней; - створення культурно-розважальних та оздоровчих комплексів; - надання послуг по переробці сільськогосподарської продукції
юридичним і фізичним особам; - реалізація продукції власного виробництва, відходів від її
виробництва, інших продовольчих та непродовольчих товарів
юридичним і фізичним особам через власну та торговельну мережу; - закупівля за готівку та по безготівковому розрахунку у
населення та юридичних осіб сільськогосподарської продукції, її
зберігання, переробка та реалізація; - розведення, вирощування та дорощування племінних коней; - організація навчально-тренувальних центрів,
кінно-спортивних шкіл із навчанням всіх видів їзди та прокатом
коней; - організація та проведення виставок, ярмарок, аукціонів,
участь в них; - поєднання видовищних ігрових заходів з роботою
тоталізатора; - надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів
автомобільним транспортом; - виробництво продукції для здійснення будівельно-монтажних
робіт; - проектно-дослідницька та конструкторсько-технологічна
діяльність; - надання послуг зв'язку та охорони власності; - виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт власними
силами та на правах генпідрядчика та субпідрядчика; - створення та відкриття цехів для виробництва товарів
народного споживання; - зовнішньоекономічна діяльність відповідно до чинного
законодавства на принципах валютної самоокупності; - посередницька та комерційна діяльність в організації та
здійсненні будівництва, реалізація збудованих об'єктів
виробничого, соціально-культурного, господарського та
агропромислового призначення, об'єктів транспорту, зв'язку,
охорони здоров'я та житла; - проведення комерційної діяльності, організація та
здійснення оптової, роздрібної і комісійної торгівлі
продовольчими, промисловими, сільськогосподарськими товарами,
товарами народного споживання, паливно-мастильними матеріалами та
іншими (в т.ч. такими, що потребують спеціального дозволу) через
мережу власних і орендованих магазинів, виїзна торгівля на
підприємствах, ярмарках, базарах; - проведення експортно-імпортних операцій, укладення
контрактів, в тому числі на продажу та оренду коней; - створення готельно-розважальних комплексів, в тому числі:
готелів, казіно; - надання туристичних послуг; - проведення лотерей та участь в кінодіяльності; - рекламно-посередницькі, агентські, консигнаційні,
управлінські, правові послуги; - організація пунктів обміну валюти; - відкриття бюро, контор, агенцій, магазинів, кіосків,
пунктів прокату, відеосалонів в Україні та за її межами; - медична практика; - інвестиційна діяльність (сукупність практичних дій по
реалізації інвестицій згідно з Законом України "Про інвестиційну
діяльність" ( 1560-12 ), включаючи будівництво та використання (в
т.ч. комерційне) об'єктів, в які проводилось інвестування; - організація та надання послуг громадського харчування з
правом відкриття власних їдалень, ресторанів, кафе та реалізація в
них власних та покупних товарів; - здійснення будь-якої іншої підприємницької діяльності, яка
пов'язана з цілями Підприємства і сприяє їх досягненню згідно з
чинним законодавством України. 2.3. Види діяльності, щодо яких законодавством передбачено
ліцензування, Підприємство здійснює після одержання відповідних
ліцензій в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
3. Юридичний статус Підприємства 3.1. Підприємство є юридичною особою та правонаступником
Одеського іподрому Виробничого об'єднання по конярству
Міністерства сільського господарства України. Права і обов'язки
юридичної особи Підприємство набуло з дня його державної
реєстрації. 3.2. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до
чинного законодавства України та цього Статуту, який
затверджується Органом управління майном за участю трудового
колективу. 3.3. Підприємство використовує цехову структуру управління. В
його складі функціонують агроцех з земельною ділянкою 1337,30 га,
тренувальні бригади, іподром, тоталізатор, транспортний цех,
майстерні, кафе-столова, житлово-комунальне господарство та інші
підрозділи. Структурні підрозділи підприємства складають його
єдиний майновий комплекс незалежно від їх місцезнаходження.
Структура управління підприємством може бути змінена за рішенням
керівника Підприємства. 3.4. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах
та інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це
не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним
актам України. Створення будь-яких спільних підприємств за участю
Підприємства здійснюється Фондом державного майна за згодою Органу
управління майном. 3.5. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий,
валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм
найменуванням. Підприємство може мати товарний знак, який
реєструється відповідно до чинного законодавства. 3.6. Підприємство несе відповідальність за своїми
зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним
законодавством. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями
держави та Органу управління майном. 3.7. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові
та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і
відповідачем в суді, в арбітражному та третейському суді.
Стаття 4. Майно Підприємства
4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні
кошти, а також цінності, вартість яких відображається у
самостійному балансі Підприємства. 4.2. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється
за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право
повного господарського відання, Підприємство володіє, користується
та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо
нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та
цьому статуту. 4.3. Джерелами формування майна Підприємства є: - майно, передане йому органами державного управління; - доходи, одержані від реалізації продукції, а також від
інших видів фінансово-господарської діяльності; - доходи від цінних паперів; - кредити банків та інших кредиторів; - капітальні вкладення і дотації з бюджетів; - безоплатні або благодійні внески, пожертвування
організацій, підприємств і громадян; - придбання майна іншого підприємства, організації; - інше майно, набуте на підставах, не заборонених
законодавством. 4.4. Відчуження засобів виробництва, що є державною власністю
і закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням з
Органом управління майном у порядку, встановленому чинним
законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна
кошти спрямовуються виключно на інвестиції Підприємства і є
державною власністю. 4.5. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до
чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів його
структурних підрозділів, філіалів, цехів, а також нежилих
приміщень) підприємствам, організаціям та установам, а також
громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші
матеріальні цінності, які йому належать, а також списувати їх з
балансу. 4.6. Підприємство здійснює володіння, користування землею, в
т.ч. сільськогосподарського призначення, і іншими природними
ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного
законодавства. 4.7. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його
майнових прав громадянами, юридичними особами і державними
органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або
арбітражного суду.
Стаття 5. Права та обов'язки Підприємства
5.1. Права Підприємства 5.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність,
визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно
до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів,
кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної
ситуації. 5.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки
від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов
економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством
України, - за фіксованими державними цінами. 5.1.3. Підприємство має право на випуск цінних паперів та
реалізацію їх юридичним особам і громадянам України та інших
держав у відповідності з чинним законодавством. Підприємство може придбавати цінні папери юридичних осіб
України та інших держав, випускати, реалізовувати та купувати
цінні папери відповідно до законодавства України. 5.1.4. Підприємство вправі створювати філіали,
представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом
відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджує Положення
про них. 5.2. Обов'язки Підприємства 5.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності
Підприємство повинно враховувати державні контракти, державні
замовлення та інші договірні зобов'язання. Доведені у встановленому порядку державні контракти і
державні замовлення є обов'язковими до виконання. 5.2.2. Підприємство: - забезпечує своєчасну оплату податків та інших відрахувань
згідно з чинним законодавством; здійснює будівництво,
реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів,
забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та
якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання; здійснює
оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню
виробництва; - придбаває необхідні матеріальні ресурси у підприємств,
організацій та установ незалежно від форм власності, а також у
фізичних осіб; - відповідно до державного контракту та державного
замовлення, укладених договорів забезпечує виробництво та поставку
продукції і товарів; - створює належні умови для високопродуктивної праці,
забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм
охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування; - здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної
плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості
як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках
роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне
використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з
працівниками Підприємства; - виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання і відтворення
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. У разі порушення Підприємством законодавства про охорону
навколишнього природного середовища його діяльність може бути
обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного
законодавства. 5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік
та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть
персональну відповідальність за додержання порядку ведення і
достовірність обліку та статистичної звітності.
Стаття 6. Управління Підприємством і самоврядування трудового

колективу
6.1. Управління Підприємством здійснює його керівник. 6.2. Наймання керівника здійснюється Органом управління
майном шляхом укладення з ним контракту. Підприємство самостійно
визначає структуру управління і встановлює штати. 6.3. Керівник Підприємства самостійно вирішує питання
діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені статутом до
компетенції Органу управління майном та інших органів управління
даного Підприємства. Керівник Підприємства: - несе повну відповідальність за стан та діяльність
Підприємства; - діє без довіреності від імені Підприємства, представляє
його в усіх установах та організаціях; - розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного
законодавства; - укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах
банків розрахунковий та інші рахунки; - несе відповідальність за формування та виконання фінансових
планів. Орган управління майном не має права втручатися в оперативну
і господарську діяльність Підприємства. 6.4. Заступник керівника Підприємства, керівники та
спеціалісти підрозділів апарату управління і структурних
підрозділів (виробництв, цехів, відділів, відділень дільниць, ферм
та інших аналогічних підрозділів Підприємства), а також старші
майстри і майстри призначаються на посаду і звільняються з посади
керівником Підприємства. 6.5. Повноваження трудового колективу державного Підприємства
реалізуються загальними зборами (конференцією) через їх виборні
органи. Для представництва інтересів трудового колективу на
загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати
органи колективного самоврядування, до складу яких не може
обиратися керівник Підприємства. Вибори здійснюються таємним
голосуванням строком на 2 роки не менш як 2/3 голосів. Члени
виборного органу не можуть звільнятися з роботи або переводитися
на інші посади з ініціативи адміністрації Підприємства без згоди
відповідного виборного органу цього колективу. Трудовий колектив
приймає рішення про оренду Підприємства, створення на своїй основі
органу для переходу на оренду і викупу Підприємства. 6.6. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються
діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його органами
управління за участю трудового колективу та уповноважених ним
органів і відображаються у колективному договорі. Колективним
договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та
трудові відносини трудового колективу з адміністрацією
Підприємства. 6.7. Право укладення колективного договору від імені власника
надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу
- уповноваженому ним органу.
Стаття 7. Господарська та соціальна діяльність Підприємства
7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Підприємства є прибуток (доход). 7.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після
покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на
оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внеску
передбачених законодавством України податків та інших платежів до
бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, залишається у
повному його розпорядженні. 7.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для
покриття витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю: фонд розвитку виробництва; фонд оплати праці; резервний фонд; інші фонди. 7.3.1. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок
коштів відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбаченому
чинним законодавством. Кошти Фонду використовуються для розвитку
матеріально-технічної бази Підприємства. Напрямки витрат Фонду
визначаються кошторисом. 7.3.2. Фонд оплати праці створюється у розмірах, які
визначаються згідно з чинним законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є
частина доходу, одержаного в результаті його господарської
діяльності. Керівник Підприємства обирає форми і системи оплати праці,
встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок,
відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок
і доплат на умовах, передбачених колективним договором з
дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством,
генеральною та галузевою угодами. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче
встановленого законодавством України мінімального розміру
заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника
Підприємства встановлені в контракті. 7.3.3. Резервний фонд Підприємства утворюється в розмірі 5
відсотків Фонду споживання і призначається для покриття витрат,
які пов'язані з відшкодуванням збитків та позапланових втрат. 7.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є
прибуток (доход), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від
продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів
трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші
надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та
кредити. 7.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами,
організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності
здійснюються на основі договорів. 7.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність
згідно з чинним законодавством України. 7.7. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов
праці, життя та здоров'я, гаранти обов'язкового медичного
страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються
трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо інше не
передбачене законодавством. 7.8. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється
згідно з чинним законодавством України.
Стаття 8. Ліквідація і реорганізація Підприємства
8.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням
Органу управління майном та за участю трудового колективу або
арбітражного суду згідно з чинним законодавством. 8.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною
комісією, яка утворюється Органом управління майном. До складу
ліквідаційної комісії входять представники Органу управління
майном і Підприємства в особі його органу управління. Порядок і
строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензії
кредиторам визначаються Органом управління майном. В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться
згідно з Законом України "Про відновлення платоспроможності або
визнання його банкрутом" ( 2343-12 ). 8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї
переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна
комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його
органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші
юридичні особи, які, перебувають у договірних відносинах з
Підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його
ліквідацію у письмовій формі. 8.4. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам,
які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів
відповідно до трудового законодавства України.
Директор О.В.Кушнір

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: