open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Р І Ш Е Н Н Я
До протоколу N 12

від 02.04.2008

Про роботу органів виконавчої влади

та місцевого самоврядування Сумської області

щодо виконання законів України "Про освіту"

та "Про загальну середню освіту"

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління
освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
Пшеничної Л.В. та голови підкомітету з питань базової освіти
Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
Оробець Л.Ю., Комітет відзначає, що Сумська обласна державна
адміністрація, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування
проводять цілеспрямовану й системну роботу із забезпечення
виконання Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ) та "Про
загальну середню освіту" ( 651-14 ).
Керівництво обласної державної адміністрації посилило увагу і
контроль за ситуацією в освіті, через управлінські рішення
намагається впливати на подолання негативних процесів у цій сфері.
Аналітична й організаційна робота органів місцевої державної
влади, підрозділів обласної державної адміністрації, органів
управління освітою дала змогу дещо мінімізувати кризові явища і
створити необхідні умови для розвитку галузі. Розроблені і
реалізуються заходи щодо здійснення державної освітньої політики,
які спрямовані на забезпечення реалізації прав дітей і молоді на
здобуття гарантованої якісної й загальнодоступної повної середньої
освіти на основі її структурного й змістовного оновлення.
Відновлюється робота дошкільних закладів: в області дошкільним
вихованням охоплено 68,1 відсотка дітей. Проводяться заходи щодо
оптимізації шкільної мережі, поліпшення умов навчання і
організації підвезення школярів до школи, якості
навчально-виховного процесу, організації позашкільної освіти і
освіти дітей з особливими потребами. Реалізується програма
"Подаруй вікно школі", в деяких районах проводиться робота з
переведення шкільних приміщень на альтернативні джерела опалення,
створення належних санітарно-гігієнічних умов для навчання дітей;
організованим підвезенням охоплено 91,5 відсотка школярів, рівень
комп'ютеризації у школах I - III ступенів дорівнює 99,9 відсотка.
Водночас в організації роботи органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування області щодо виконання Законів України
"Про освіту" ( 1060-12 ) та "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ) є упущення і прорахунки. Незбалансованою
залишається мережа загально-освітніх навчальних закладів, більш як
половина шкіл I - II ступенів (53,6 відсотка мають) наповнюваність
менше ніж 40 учнів. Керівники органів місцевої виконавчої влади і
місцевого самоврядування не вживають заходів для їх збереження. У
незадовільному стані дороги, по яких підвозять дітей до місць
навчання, 19 шкільних будівель - в аварійному стані, 76 -
потребують капітального ремонту. Повільно вирішується питання
забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними
засобами навчання, лише 39,4 відсотка шкіл під'єднано до
Інтернету; наявна комп'ютерна техніка практично не
використовується для інтенсифікації навчального процесу, майже
п'ять місяців цього навчального року учні навчалися без
підручників, шкільні бібліотеки вкрай погано забезпечені творами
сучасних українських письменників. У деяких районах не повною
мірою реалізується програма "Шкільний автобус" ( 31-2003-п ).
Збільшується кількість дітей, які навчаються за індивідуальним
планом, що суттєво звужує доступ до якісної освіти. Допускаються
порушення прав дітей, які навчаються в школах-інтернатах. Не
вживаються заходи запобігання порушенням фінансового і бюджетного
законодавства. Контрольно-ревізійні органи протягом 2006 - 2007
років у закладах освіти виявили порушень на загальну суму 35,2
мільйона гривень, зокрема таких, що призвели до втрат фінансових і
матеріальних ресурсів на 3,2 мільйона гривень. Тільки у
загальноосвітніх школах-інтернатах виявлено порушень на загальну
суму 2 353 тисячі гривень. Траплялися факти використання не за
призначенням комп'ютерної техніки, завищення вартості та обсягів
виконаних робіт під час капітальних і поточних ремонтів закладів
освіти Конотопського району і Охтирської міської ради, в
Лебединській і Конотопській школах-інтернатах кошти витрачалися на
придбання обладнання, не передбаченого Базовим переліком
корекційних засобів навчання.
Комітет Верховної Ради України з питань науки освіти
В И Р І Ш И В:
1. Інформацію голови підкомітету з питань базової освіти
Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
Оробець Л.Ю. та начальника управління освіти і науки Сумської
обласної державної адміністрації Пшеничної Л.В. про роботу
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Сумської
області щодо виконання Законів України "Про освіту" ( 1060-12 )
та "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) взяти до відома.
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації та органам
місцевого самоврядування:
2.1. Проаналізувати хід виконання комплексної програми
"Освіта Сумщини. 2007 - 2011 роки", доповнити її конкретними
заходами щодо збільшення обсягів і здешевлення витрат на
проведення капітальних і поточних ремонтів закладів освіти,
залучення до цих робіт профільних будівельних підприємств,
облаштування під'їзних доріг, упровадження енергозберігаючих
технологій, заміни вікон і вхідних дверей тощо, а також виконання
соціальних гарантій педагогічним працівникам, надання житла і
належного преміювання, збереження мережі загальноосвітніх
навчальних закладів, забезпечення доступності навчальних закладів
і установ освіти для людей з фізичними вадами, зокрема обладнання
приміщень пандусами; недопущення необгрунтованого закриття шкіл з
малою наповнюваністю, особливо в сільській місцевості, розвиток
опорних (базових) навчальних закладів та їх інфраструктури.
2.2. Визначити конкретні шляхи вдосконалення форм і методів
роботи органів державної виконавчої влади та місцевого
самоврядування, підпорядкованих їм органів управління освітою на
виконання вимог законів України про освіту, реалізацію державної
освітньої політики, розв'язання проблем, що мають першорядне
значення для підвищення рівня освіченості молоді. Вжити
невідкладних заходів щодо посилення фінансової дисципліни
керівників органів управління освітою, недопущення порушення
фінансового і бюджетного законодавства.
2.3. При перегляді бюджетів 2008 року і при плануванні
бюджетних витрат на 2009 рік передбачити кошти для забезпечення
загальноосвітніх навчальних закладів області сучасними технічними
засобами навчання і науковими приладами для навчальних кабінетів
фізики, хімії та біології. Знайти можливість для видання і
забезпечення загальноосвітніх і професійно-технічних закладів
області навчально-методичним комплексом з фізики "Сучасний
комплекс з фізики для загальноосвітніх і професійно-технічних
навчальних закладів".
3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:
3.1. Проаналізувати хід виконання Постанови Верховної Ради
від 9 січня 2007 р. N 536-V ( 536-16 ) "Про стан і перспективи
розвитку загальної середньої освіти в Україні". Вжити заходів щодо
розробки оптимальних моделей функціонування навчально-освітніх
закладів в умовах демографічної недостатності, створення якісних
умов навчання і виховання учнів, удосконалення системи видання
навчальної літератури, забезпечення завчасного та повним обсягом
видання і доставку до шкіл підручників.
3.2. Вжити додаткових заходів щодо підготовки педагогічних
працівників, підвищення їх професійної підготовки та соціального
захисту, розробити механізми підтримки молодих спеціалістів і
закріплення їх на роботі в загальноосвітніх навчальних закладах.
3.3. Запропонувати внесення відповідних змін до чинного
законодавства щодо уточнення механізму призначення на посаду
керівників закладів освіти комунальної форми власності в частині
попереднього погодження з місцевими органами державної виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування, забезпечення
насамперед педагогічних працівників житлом.
4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
4.1. Вжити невідкладних заходів щодо збереження
загальноосвітніх навчальних закладів. Реорганізацію та ліквідацію
загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у сільській
місцевості, проводити лише за рішенням органів державної
виконавчої влади та місцевого самоврядування.
4.2. При визначенні формульних розрахунків на утримання
загальноосвітніх навчальних закладів збільшити коефіцієнт на
фінансування утримання одного умовного учня в сільській
місцевості, розглянути можливість зменшення нормативів чисельності
в класах для сільських загальноосвітніх шкіл до трьох учнів і
внести відповідні зміни до чинного законодавства про освіту.
Вирішити питання про фінансове забезпечення позашкільної освіти за
формульним розрахунком, як і загальної середньої та дошкільної
освіти. При визначенні обсягів міжбюджетних трансферів передбачити
кошти на фінансування позашкільних навчальних закладів і на
такі типи загальноосвітніх навчальних закладів, як
навчально-виховні комплекси та навчально-виховні об'єднання.
4.3. Вирішити питання про своєчасне і повним обсягом
виділення коштів на друкування підручників.
4.4. При підготовці нової редакції Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 )
спростити механізми проведення тендерних процедур у системі
освіти, перелік товарів, робіт і послуг, закупівля яких
здійснюється з метою забезпечення потреб навчального та виховного
процесу.
4.5. Вирішити питання про встановлення плати за харчування
дітей у дошкільних навчальних закладах, розташованих у селищах
міського типу, на рівні жителів села.
4.6. У зв'язку з переходом на нові інформаційні та
телекомунікаційні технології навчання розробити державну програму
виробництва програм них засобів навчання, забезпечення навчальних
закладів приладами та навчальним обладнанням.
4.7. Передбачити у Державному бюджеті на 2009 рік кошти на
завершення будівництва загальноосвітньої школи N 1 у м. Ромни і
Гребенниківської загальноосвітньої школи у Тростянецькому районі.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на голову
підкомітету з питань базової освіти Комітету Верховної Ради
України з питань науки і освіти Оробець Л.Ю.
Голова комітету В.І.Полохало

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: