open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

НАКАЗ

16.01.2017  № 11

Про внесення змін до наказу Держгеокадастру від 01.03.2016 № 73

Відповідно до статей 8, 9 та 19 Закону України "Про адміністративні послуги", керуючись Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до типових Інформаційних карток адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, та типових Технологічних карток адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, затверджених наказом Держгеокадастру від 01.03.2016 № 73 "Про затвердження типових Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг, які надаються територіальними органами Держгеокадастру", що додаються.

2. Керівникам головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві до 23 січня 2017 року:

внести зміни до Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг;

поінформувати Юридичний департамент Держгеокадастру про стан виконання цього наказу на електронну адресу yurist@land.gov.ua.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови

О.М. Цвях


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України
з питань геодезії, картографії
та кадастру
16.01.2017  № 11

ЗМІНИ
до типових Інформаційних карток адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, та типових Технологічних карток адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг

1. Доповнити типові Інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, новою карткою такого змісту:

"ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ВИДАЧА ДОЗВОЛУ НА ЗНЯТТЯ ТА ПЕРЕНЕСЕННЯ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ (РОДЮЧОГО ШАРУ ҐРУНТУ) ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

____________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Головні управління Держгеокадастру в областях

___________________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження Центру надання адміністративних послуг

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Статті 166, 168 Земельного кодексу України; Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"; Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"; стаття 6 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель"

5.

Акти Кабінету Міністрів України

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.01.2005 № 1 "Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 № 70/10350)

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстави для отримання адміністративної послуги

Заява суб'єкта господарювання та документи, необхідні для отримання адміністративної послуги

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

- заява на отримання дозволу;
- копія документа, що посвідчує право власності чи право користування земельною ділянкою;
- копія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб), код ЄДРПОУ для юридичної особи, інформація щодо прізвища, імені та по батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону; представників - копія документа, що посвідчує особу, довіреність на отримання дозволу, інформація щодо прізвища, імені та по батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону);
- робочий проект землеустрою, затверджений в установленому законом порядку, із зазначенням його розробника;
- копія агрохімічного паспорта земельної ділянки;
- копія договору на виконання земляних робіт (у разі якщо заявник уклав договір на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки з іншою фізичною чи юридичною особою), прізвище, ім'я та по батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону;
- копія документа, що підтверджує сплату коштів за відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (у разі їх наявності).

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто заявником або уповноваженою ним особою.
Заява та документи, що додаються до неї, можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не більше 10 робочих днів
Не більше 5 робочих днів у разі повторного звернення.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставами для відмови у видачі документа дозвільного характеру є:
- подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
- виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
- негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

14.

Результат надання адміністративної послуги

- видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки;
- відмова у видачі дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки з зазначенням визначених законом підстав

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Документ дозвільного характеру або письмова відмова видається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі при пред'явленні документа, що засвідчує його особу під підпис про одержання.
У разі нез'явлення суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи для одержання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру протягом двох робочих днів з дня закінчення встановленого законом строку розгляду заяви та документів, що додаються до неї, адміністратор направляє письмове повідомлення дозвільного органу про відмову у видачі документа дозвільного характеру суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення.

16.

Примітки

".

2. Доповнити типові Технологічні картки адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, новою карткою такого змісту:

"ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі дозволу на зняття та перенесення родючого шару ґрунту

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1

Прийом і перевірка пакета документів, реєстрація заяви

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

Протягом першого робочого дня в день надходження заяви в порядку черговості

2

Передача пакета документів суб'єкту надання адміністративної послуги

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В день реєстрації заяви

3

Прийом пакета документів суб'єктом надання адміністративної послуги, реєстрація заяви в територіальному органі Держгеокадастру, накладання відповідної резолюції і передача документів до відділу, відповідального за напрям оцінки земель

Спеціаліст відповідного територіального органу Держгеокадастру
Начальник/заступник начальника відповідного територіального органу Держгеокадастру

В

В день надходження заяви в порядку черговості

4

Розгляд заяви та поданих документів, прийняття рішення про видачу/про відмову у видачі дозволу на зняття

Управління з контролю за використанням та охороною земель

В

Протягом 7 (3) робочих днів

5

Передача адміністратору рішення дозвільного органу та перенесення родючого шару ґрунту

Управління контролю за використанням та охороною земель

В

Протягом 1 робочого дня після прийняття рішення

6

Видача заявнику дозволу на знаття та перенесення родючого шару ґрунту

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

Протягом 10-го (5) робочого дня

Загальна кількість днів надання послуги -

10 (5) робочих днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

10 (5) робочих днів

__________
Примітка:дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; З - затверджує.".

{Текст взято з сайту Держгеокадастру http://land.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: