open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

02.02.2012  № 11

Про затвердження Порядку прийняття Агентством держмайна України рішень щодо списання державного майна

З метою забезпечення єдиного системного підходу по порядку розгляду Агентством держмайна України документів щодо списання державного майна і прийняття відповідних рішень, керуючись Законом України "Про управління об'єктами державної власності", Порядком списання об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийняття Агентством держмайна України рішень щодо списання державного майна (далі - Порядок), що додається.

2. Довести Порядок до відома керівників підприємств, що належать до сфери управління Агентства держмайна України, господарських товариств, на балансах яких перебуває державне майно, що не увійшло до статутних капіталів цих товариств і управління яким здійснює Агентство держмайна України.

3. Керівникам підприємств, що належать до сфери управління Агентства держмайна України та господарських товариств, на балансах яких перебуває державне майно, що не увійшло до статутних капіталів цих товариств і управління яким здійснює Агентство держмайна України, враховувати в роботі вимоги Порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Агентства держмайна
УкраїниД.В. Колєсніков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Агентства держмайна
України
02.02.2012 № 11

ПОРЯДОК
прийняття Агентством держмайна України рішень щодо списання державного майна

1. Загальні положення

1.1. Порядок прийняття Агентством держмайна України рішень щодо списання державного майна (далі - Порядок) розроблено відповідно до положень Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року № 1314, та інших нормативно-правових актів.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на майно підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Агентства держмайна України, а також на державне майно, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, але перебуває на їх балансах і управління яким здійснює Агентство держмайна України (далі - майно).

1.3. Дія цього Порядку не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об'єкти житлового фонду, військове майно, державний матеріальний резерв, об'єкти цивільної оборони, цілісні майнові комплекси підприємств тощо).

1.4. Усі терміни та поняття, що вживаються в цьому Порядку, застосовуються в розумінні Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року № 1314.

1.5. Прийняття Агентством держмайна України, як уповноваженим органом управління, рішення про надання згоди на списання майна чи рішення про відмову у наданні згоди на списання майна відбувається на підставі протоколу Комісії, яка створюється і діє відповідно до окремого наказу Агентства держмайна України (далі - Комісія).

2. Прийняття рішення про списання державного майна

2.1. Списання майна здійснюється суб'єктом господарювання, на балансі якого воно перебуває, лише після отримання на це згоди Агентства держмайна України як уповноваженого органу управління відповідним державним майном.

Рішення про надання згоди на списання майна приймається Агентством держмайна України у формі розпорядчого акта (наказу), а про відмову в наданні такої згоди - у формі листа.

2.2. Рішення про надання згоди на списання об'єктів незавершеного будівництва приймається Агентством держмайна України за погодженням з державним органом приватизації за місцезнаходженням суб'єкта господарювання, що передує прийняттю рішення Агентством держмайна України.

2.3. Списання майна, що перебуває на балансі Агентства держмайна України як суб'єкта управління, здійснюється Агентством відповідно до Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року № 1314.

2.4. Для отримання згоди на списання майна суб'єкт господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, звертається до Агентства держмайна України листом, який реєструється в Агентстві держмайна України і направляється на розгляд керівництву Агентства держмайна України.

Суб'єкт господарювання подає разом із зверненням стосовно списання майна документи, визначені п. 6 Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року № 1314.

У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії, крадіжки, стихійного лиха тощо суб'єктом господарювання надаються Агентству держмайна України такі документи, зокрема, у випадку:

- аварії - копія належним чином оформленого акта про аварію, в якій зазначаються причини, що призвели до неї;

- крадіжки - копії звернень суб'єкта господарювання до слідчих органів про розшук майна та копії відповідей на ці звернення;

- пожежі - копія належним чином оформленого акта про пожежу, в якій зазначаються причини, що призвели до неї;

природного стихійного лиха - довідка метеослужби або райдержадміністрації, які підтверджують характер стихійного лиха та завдані збитки;

- списання майна, яке перебуває під наглядом державних інспекцій, - письмовий висновок за підписом представника відповідної інспекції або підписаний ним акт про списання;

- списання майна, яке виявлено за результатами інвентаризації як нестача, - довідка про відшкодування його вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування неможливо;

- списання багаторічних насаджень у зв'язку з хворобами, метеоумовами тощо - письмовий висновок за підписом представників відповідних державних служб, завірений печатками цих організацій.

У разі необхідності Агентство держмайна України може затребувати від суб'єкта господарювання додаткові документи, необхідні для прийняття рішення про списання майна (технічні паспорти, судові документи, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори або їх проекти, фотоматеріали тощо).

3. Порядок розгляду документів щодо списання майна

3.1. За дорученням керівництва Агентства держмайна України пакет документів щодо списання майна направляється дня опрацювання до структурного підрозділу, який згідно з функціональним розподілом взаємодіє з суб'єктом господарювання за галузевим (профільними напрямом (далі - галузеві структурні підрозділи).

Одночасно копія супровідного листа до пакету документів направляється для відома і контролю до Управління реструктуризації та реформування власності та до відома Режимно-секретному сектору і секретарю Комісії.

Секретар комісії після отримання копій супровідних листів має право запитувати та отримати протягом одного робочого дня від структурних підрозділів, в яких документи знаходяться на розгляді чи погодженні, інформацію (в тому числі й письмову) про розгляд документів.

3.2. Відповідний галузевий структурний підрозділ опрацьовує пакет документів та протягом п'яти робочих днів зобов'язаний надати відповідні висновки за формою, встановленою додатком 1 до цього Порядку, і разом з отриманим пакетом документів передати ці висновки до Департаменту фінансового забезпечення.

3.3. Департамент фінансового забезпечення опрацьовує пакет документів та протягом п'яти робочих днів з дня надання висновку галузевого структурного підрозділу зобов'язаний надати відповідно свій висновок та передати пакет документів щодо списання майна у повному обсязі разом з висновками до Управління реструктуризації та реформування власності.

3.4. Управління реструктуризації та реформування власності розглядає пакет документів і висновки відповідних структурних підрозділів та протягом семи робочих днів з дати надходження пакету документів від Департаменту фінансового забезпечення готує і забезпечує здійснення погодження проекту пропозицій для Комісії та проекту рішення Агентства держмайна України щодо списання майна.

У разі якщо суб'єкт господарювання подав не в повному обсязі документи, передбачені чинним законодавством та цим Порядком, а також за наявності у документах суперечностей або виявлення в них недостовірної інформації, Агентство держмайна України залишає документи без розгляду, про що суб'єкт господарювання повідомляється листом (проект якого готує Управління реструктуризації та реформування власності) із зазначенням виявлених недоліків, який підписується керівництвом Агентства держмайна України.

3.5. Проекти пропозицій та відповідного рішення візуються Управлінням реструктуризації та реформування власності та погоджуються з:

Галузевим структурним підрозділом;

Департаментом фінансового забезпечення;

Режимно-секретним сектором;

Сектором запобігання проявам корупції та злочинним проявам;

Департаментом юридичного забезпечення.

У разі непогодження проекту рішення структурний підрозділ повинен обов'язково надати свої письмові зауваження за підписом керівника цього структурного підрозділу або його заступника, а копію зауважень одночасно направити до Комісії.

3.6. Після погодження проектів пропозицій та відповідного рішення (наказу чи листа) згідно з пп. 3.5 цього Порядку Управління реструктуризації та реформування власності протягом одного робочого дня вносить (через секретаря Комісії) питання до порядку денного засідання Комісії для розгляду та прийняття відповідного рішення.

У разі необхідності на засідання Комісії може бути запрошено представників суб'єктів господарювання, які несуть відповідальність за передчасне виведення основних засобів з експлуатації.

3.7. Після розгляду Комісією усіх документів щодо списання майна та прийняття нею відповідного рішення, яке оформлюється протоколом, Голова Агентства держмайна України підписує, відповідно, розпорядчий акт (наказ) про надання згоди на списання майна або лист - відмову м наданні такої згоди. Проекти відповідних рішень Агентства як суб'єкта управління готуються Управлінням реструктуризації та реформування власності.

3.8. Про прийняте рішення щодо списання майна Агентство держмайна України повідомляє заявника в офіційному порядку.

4. Особливості розгляду питань при списанні окремих видів державного майна

4.1. У разі коли списання державного майна, що не ввійшло до статутних капіталів господарських товариств, але перебуває на їх балансі (в тому числі у процедурах банкрутства), здійснюється з ініціативи Агентства держмайна України, то обов'язок щодо організації проведення процедури списання покладається на галузевий структурний підрозділ.

Процедура списання вищевказаного майна за ініціативи Агентства держмайна України здійснюється відповідно до вимог, встановлених Порядком списання об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року № 1314, та відповідно до цього Порядку.

5. Розгляд документів уповноваженими структурними підрозділами

5.1. Уповноважені цим Порядком структурні підрозділи Агентства держмайна України розглядають в межах своєї компетенції пакет документів щодо списання державного майна та, зокрема:

- перевіряють відповідність пакета документів вимогам чинного законодавства та цього Порядку;

- перевіряють відомості щодо наявності обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати;

визначають доцільність списання державного майна, при цьому враховуючи можливість та необхідність використання такого майна балансоутримувачем за цільовим призначенням з метою збільшення обсягів виробництва;

- аналізують зміни виробничої програми в результаті списання відповідного майна, вплив на діяльність підприємства-балансоутримувача;

- аналізують техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, інформацію про очікуваний фінансовий результат списання майна та про те, як воно вплине на фінансовий план (для державних підприємств), а також напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;

- перевіряють, чи провадить балансоутримувач діяльність, пов'язану з державною таємницею, наявність та чинність спеціального дозволу на провадження такої діяльності.

6. Звітність суб'єктів господарювання

6.1. Суб'єкти господарювання, на балансі яких перебувало майно, яке списано, звітують про його списання Агентству держмайна України відповідно до вимог Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року № 1314.

6.2. Прийняття та опрацювання звітності про списання майна здійснюється галузевим структурним підрозділом та Департаментом фінансового забезпечення.Додаток 1
до Порядку прийняття
Агентством держмайна України
рішень щодо списання
державного майна

ВИСНОВОК
щодо можливості списання майна складено станом на "___" ____________ 20__ р.

___________________________________________________________
(назва структурного підрозділу, який згідно з функціональним розподілом взаємодіє з суб'єктом господарювання)

розглянуто лист ________________ (назва і код ЄДРПОУ суб'єкта господарювання)  __________________ від ____________ №________з доданими до нього документами та встановлено наступне:

№ п/п

Умови погодження списання майна

Відмітка про відповідність

Відмітка про невідповідність із зазначенням причин

1

майно не може бути в установленому порядку відчужене

2

майно не може бути безоплатно передане державним підприємствам, установам чи організаціям

3

до майна не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне)

4

майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання суб'єктом господарювання

5

майно пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає

6

майно виявлене в результаті інвентаризації як нестача

7

врахування особливостей правового режиму майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном (крім випадків, коли встановлено заборону розпорядження майном)

8

можливість визначення інших шляхів використання майна, що пропонується до списання

9

обґрунтованість суб'єктом господарювання доцільності списання майна, наявність економічних та/або технічних розрахунків, що підтверджують необхідність списання майна

10

наявність/відсутність відповідно до законодавства заборон щодо розпорядження майном

Висновок щодо можливості надання згоди на списання:
(погоджує або не погоджує)

Керівник

підпис

дата

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: