open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.02.2006 N 11
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

судової адміністрації

N 118 ( v0118750-13 ) від 13.09.2013 }
Про затвердження Правил обліку

нормативно-правових актів законодавства

та матеріалів судової практики в місцевих

і апеляційних загальних судах, органах

державної судової адміністрації

На виконання частини 2 статті 125 Закону України "Про
судоустрій України" ( 3018-14 ), Положення про Державну судову
адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України від
03.03.2003 N 182 ( 182/2003 ), із змінами, з метою встановлення
єдиного порядку обліку, зберігання нормативно-правових актів
законодавства, матеріалів судової практики в місцевих та
апеляційних загальних судах, органах державної судової
адміністрації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила обліку нормативно-правових актів
законодавства та матеріалів судової практики в місцевих і
апеляційних загальних судах, органах державної судової
адміністрації (далі - Правила), що додаються.
2. Затвердити Класифікатор систематичної картотеки
нормативних актів, що додається.
3. Затвердити Класифікатор судової практики, що додається.
4. Юридичному управлінню (Мягкоход Ю.В.):
4.1. Організувати роботу з обліку нормативно-правових актів
законодавства, матеріалів судової практики відповідно до Правил,
Класифікатора систематичної картотеки нормативних актів та
Класифікатора судової практики.
4.2. Довести цей наказ до відома керівників структурних
підрозділів центрального апарату, голів відповідних судів,
начальників територіальних управлінь державної судової
адміністрації.
5. Начальникам територіальних управлінь державної судової
адміністрації, головам судів організувати роботу з дотримання
працівниками судів, територіальних управлінь державної судової
адміністрації вимог, установлених Правилами.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Державної судової адміністрації України
Гашицького О.В.
Голова І.Балаклицький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної судової

адміністрації України

10.02.2006 N 11

ПРАВИЛА

обліку нормативно-правових актів законодавства

та матеріалів судової практики в місцевих

і апеляційних загальних судах, органах

державної судової адміністрації України

1. Загальні положення
1.1. Облік нормативно-правових актів, матеріалів судової
практики в судах, органах державної судової адміністрації ведеться
для вчасного забезпечення суддів, працівників апарату судів,
центрального апарату Державної судової адміністрації України
(далі - центральний апарат), територіальних управлінь державної
судової адміністрації (далі - територіальні управління) точною і
повною інформацією про законодавство України, а також для
своєчасного доведення до відома змін та доповнень, які вносяться у
нормативно-правові акти.
1.2. Систематизація нормативно-правових актів - це процес
упорядкування та зведення нормативно-правових актів до єдності та
певної узгодженої системи.
1.3. Правилами визначається порядок обліку, зберігання
нормативно-правових актів законодавства, матеріалів судової
практики в місцевих та апеляційних загальних судах (далі - суди),
центральному апараті, територіальних управліннях, які будуть
міститися в фондах бібліотек суду, в органах державної судової
адміністрації та становлять друковані видання.
1.4. Робота з обліку нормативно-правових актів безпосередньо
здійснюється працівниками, які мають вищу юридичну освіту та
визначені наказом Голови центрального апарату, начальником
територіального управління, головою суду для здійснення
систематизації законодавства, зокрема: у центральному апараті - головним (провідним) спеціалістом
юридичного управління; у територіальних управліннях - головним (провідним)
спеціалістом; у судах - головним (провідним) консультантом апарату суду.
1.5. Працівник центрального апарату, який здійснює
систематизацію законодавства, зобов'язаний: - вести систематичні картотеки нормативних актів, судової
практики; - підтримувати нормативні акти в контрольному стані; - забезпечувати облік та збереження законів, інших
нормативно-правових актів; - своєчасно інформувати працівників центрального апарату,
територіальних управлінь, які здійснюють систематизацію
законодавства, про нове законодавство; - надавати методичну допомогу працівникам територіальних
управлінь щодо організації роботи з систематизації законодавства
та проводити перевірки щодо дотримання вимог, встановлених
Правилами; - організовувати стажування працівників управлінь та апарату
судів, які здійснюють систематизацію законодавства.
1.6. Працівник територіального управління, який здійснює
систематизацію законодавства, зобов'язаний: - вести систематичні картотеки нормативних актів, судової
практики; - підтримувати нормативні акти в контрольному стані; - забезпечувати облік та збереження законів, інших
нормативно-правових актів; - своєчасно інформувати працівників територіального
управління та працівників апарату судів, які здійснюють
систематизацію законодавства, про нове законодавство; - надавати методичну допомогу працівникам апарату судів, які
здійснюють систематизацію законодавства, щодо організації
систематизації законодавства та проводити перевірки щодо
дотримання вимог, встановлених Правилами; - відвідувати семінари та проходити стажування, що
проводяться для працівників, які здійснюють систематизацію
законодавства; - організовувати стажування працівників апарату судів, які
здійснюють систематизацію законодавства.
1.7. Працівник апарату суду, який здійснює систематизацію
законодавства, зобов'язаний: - вести систематичні картотеки нормативних актів, судової
практики; - підтримувати нормативні акти в контрольному стані; - забезпечувати облік та збереження законів, інших правових
актів; - своєчасно інформувати працівників апарату суду, суддів про
нове законодавство; - відвідувати семінари та проходити стажування, що
проводяться для працівників, які здійснюють систематизацію
законодавства.
1.8. При звільненні працівника, який здійснює систематизацію
законодавства, всі офіційні видання передаються за актом
працівникові, на якого покладаються ці обов'язки, у порядку,
передбаченому пунктом 1.4 цих Правил.
1.9. Відповідальність за стан роботи з обліку
нормативно-правових актів покладається безпосередньо на Голову чи
заступника Голови центрального апарату, відповідного суду,
територіального управління.
2. Ведення систематичної картотеки

нормативно-правових актів, судової практики
2.1. Систематична картотека нормативних актів ведеться
відповідно до Класифікатора систематичної картотеки нормативних
актів. Класифікатор - це перелік розділів та підрозділів, які в
основному відповідають системі законодавства. Розділи та
підрозділи мають числові позначення - індекси (розділи
позначаються римськими числами, підрозділи - арабськими).
2.2. Зміни до Класифікатора вносяться центральним апаратом за
обґрунтованими пропозиціями більшості територіальних управлінь.
2.3. Обліку в систематичній картотеці підлягають акти,
прийняті Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом
Міністрів України, центральними органами виконавчої влади,
зареєстровані у Міністерстві юстиції; рішення і висновки
Конституційного Суду України, постанови і роз'яснення Пленуму
Верховного Суду України, а також накази Державної судової
адміністрації України.
2.4. Обліку не підлягають: - акти господарсько-розпорядчого характеру (про випуск та
поставку продукції, будівництво конкретних споруд, виділення
коштів та інше); акти персонального характеру (про нагороди,
призначення, переміщення та ін.); - акти про втрату чинності та про зміну раніше прийнятих
актів; - акти про зміну в адміністративно-територіальному поділі.
3. Правила ведення контрольних примірників

нормативних актів та заповнення картки обліку
3.1. На нормативному акті, який підлягає обліку,
проставляється чітко і розбірливо індекс (числове позначення
розділу та підрозділу Класифікатора) відповідно до основних
питань, які регулюються актом.
3.2. Якщо статті та пункти акта мають норми, які належать до
інших розділів та підрозділів Класифікатора, відповідні індекси
проставляються проти цих статей, пунктів.
3.3. Відповідно до проставленого індексу на акт заповнюється
карта обліку за встановленою формою. Картка має розмір
12,5х6,5 см. У картці зазначається індекс акта (статті, пункту),
заголовок, вид акта та орган, який його прийняв, дата, номер,
джерело опублікування (додаток 1).
3.4. Картки обліку складаються і тиражуються: - на акти законодавства України, висновки і рішення
Конституційного Суду України та постанови і роз'яснення Пленуму
Верховного Суду України - працівниками, які здійснюють
систематизацію законодавства в центральному апараті,
територіальному управлінні та апараті суду. В Автономній Республіці Крим додатково: - на акти законодавства Республіки Крим - працівником
територіального управління в Автономній Республіці Крим та
місті Севастополі, працівниками апарату суду, які здійснюють
систематизацію законодавства в місцевих та апеляційних судах
Автономної Республіки Крим та місті Севастополі.
3.5. Картки розміщуються в картотеці послідовно відповідно до
зазначених на них індексів за розділами і підрозділами
Класифікатора. Розділи і підрозділи Класифікатора розділяються
картками-роздільниками, які повинні бути на 1,5 см вище облікових
і відрізняються за кольором. На картках-роздільниках зазначається
індекс і назва розділу та підрозділу (додаток 2). Індекси розділів
зазначаються також на карткових ящиках.
3.6. Картотеки опублікованої судової практики ведуться окремо
від картотеки за законодавством відповідно до Класифікатора
судової практики. У центральному апараті та територіальних управліннях облік за
цими Класифікаторами ведеться відповідно до потреб їх практичної
діяльності.
3.7. До контрольних примірників нормативних актів вносяться
позначки про всі зміни, доповнення або визнання нормативних актів
(статей, пунктів, абзаців) нечинними.
3.8. Контрольні позначки повинні точно відображати норму
акта, яким вносяться зміни, та мати посилання на його вид, дату,
номер, джерело, в якому він опублікований.
3.9. При внесенні контрольної позначки дозволяються такі
скорочення: - акт втратив чинність "втр. чин."; - акт частково втратив чинність "ч. втр. чин."; - дію акта продовжено "продов. до ___ (на)"; - дію акта зупинено "акт зуп."; - дію акта поширено "пошир."; - акт доповнено "доп."; - викладено в новій редакції "нов. ред."; - виключено пункт, статтю, абзац "викл."; - заміна слів, цифр "зам. ел."; - дивись рішення Конституційного Суду України "див. РКСУ"; - Закон України "ЗУ"; - Постанова Верховної Ради України "ПВРУ"; - Указ Президента України "УПУ"; - Розпорядження Президента України "РПУ"; - постанова Кабінету Міністрів України "ПКМУ"; - розпорядження Кабінету Міністрів України "РКМУ"; - Декрет Кабінету Міністрів України "ДКМУ"; - Постанова Пленуму Верховного Суду України "ППВСУ"; - Відомості Верховної Ради України "ВВРУ"; - Зібрання постанов Уряду України "ЗПУ"; - Офіційний вісник України "ОВУ"; - Систематичне зібрання чинного законодавства "СЗЧЗУ";

України - Вісник Конституційного Суду України "ВВСУ"; - Вісник Верховного Суду України "ВВСУ"; - Збірник законодавства Автономної Республіки Крим "ЗЗАРК"; - Голос України "ГУ"; - Урядовий кур'єр "УК".
3.10. Контрольні позначки до всього акта в цілому виконуються
на верхньому полі першої сторінки, а при значній кількості
відміток - на окремій вклейці. Контрольні позначки до статей,
пунктів робляться на полях проти відповідних статей, пунктів.
3.11. У разі визнання акта (статей, пунктів) нечинним або
викладення його в новій редакції текст акта (статей, пунктів)
перекреслюється лінією по діагоналі. При визнанні нечинним акта
(статті, пункту), яким затверджуються як додатки положення,
статути, інструкції, тексти таких додатків також повністю
перекреслюються і під їх заголовками робиться контрольна позначка.
Текст акта (статті, пункту) не перекреслюється, якщо він
визнається, що втратив чинність частково.
3.12. При доповненні, зміні редакції статей кодексів та інших
нормативних актів, крім відповідних позначок на полях, у
нормативні акти вклеюються тексти нової редакції статей або
доповнень.
3.13. При отриманні нового видання кодексів, збірників або
довідників контрольний примірник попереднього видання змінюється
новим, у якому відповідні позначки робляться починаючи від дати,
яка зазначена в передмові до видання (станом на яке число вміщені
діючі акти). Контрольний примірник попереднього видання
зберігається для необхідних довідок.
3.14. Нормативні акти та інші видання із грифом "для
службового користування" та секретні підлягають обліку і
зберіганню відповідно до установленого законодавством порядку.
3.15. Офіційні видання можуть обліковуватись в бібліотечному
фонді та оправляються в зручні для користування комплекти по
рокам.
3.16. Відповідальність за збереження нормативного матеріалу
покладається на працівника, який здійснює систематизацію
законодавства.
4. Порядок обліку юридичної літератури

та користування бібліотечним фондом
4.1. Уся юридична література, яка надходить до судів, органів
державної судової адміністрації, підлягає обліку в інвентарній
книзі, яка зберігається нарівні з кошторисними документами
(додаток 4). Юридична література групується згідно з
класифікаторами: ББК та УДК (БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ та
УНІВЕРСАЛЬНОЇ ДЕСЯТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЙ).
4.2. На першій і на сімнадцятій сторінках юридичного видання
проставляється штамп суду, органу державної судової адміністрації
із зазначенням номера, за яким зареєстровано видання в інвентарній
книзі, та рік придбання видання.
4.3. Списання застарілої та зіпсованої юридичної літератури
проводиться в міру потреби згідно з наказом Голови центрального
апарату, суду, начальника територіального управління, з
обов'язковим складанням акта про списання.
4.4. Література бібліотечного фонду зберігається в окремих
шафах, як правило, у службових приміщеннях осіб, що ведуть їх
облік. Вони несуть відповідальність за збереження фонду
бібліотеки.
4.5. Видача літератури здійснюється лише суддям, працівникам
апарату суду, органів державної судової адміністрації з
реєстрацією в окремому журналі або в книжковому формулярі.
4.6. Голова центрального апарату, суду, начальник
територіального управління зобов'язаний створити належні умови для
зберігання книжкового фонду бібліотеки.

Додаток 1
Зразок заповнення картки

------------------------------------------------------------------ Х/1 Про судоустрій України | ----------------------------------------------------------------| Закон України від 12.07.2002 |ВВР, 2002, N 27 | |ст. 180 | -----------------------------------------------------------------

Додаток 2
Зразок заповнення картки -

роздільника розділу

------------------------------------------------------------------ I. Основи конституційного ладу. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 3
Зразок заповнення картки -

роздільника підрозділу

------------------------------------------------------------------ 1/2 Державні символи України. Герб, прапор, гімн. Столиця. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 4

КНИГА

реєстрації надходжень офіційних видань

------------------------------------------------------------------ Дата | Назва видання |Номер випуску| Примітка | надходження | | | | -----------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної судової

адміністрації України

10.02.2006 N 11

КЛАСИФІКАТОР

систематичної картотеки нормативних актів

I. Основи конституційного ладу
1. Конституція України ( 254к/96-ВР ). Конституційні акти
2. Державні символи України. Герб, прапор, гімн. Столиця
3. Державна мова. Мови національних меншин
4. Державні нагороди. Державні премії. Почесні грамоти
5. Ювілеї. Свята. Вшанування пам'яті видатних людей та
історичних подій
6. Громадянство. Реєстрація і перепис населення
7. Вибори. Виборча система
8. Верховна Рада України. Організація і порядок діяльності,
повноваження
9. Президент України. Повноваження Президента України
10. Органи виконавчої влади. Кабінет Міністрів України. Склад
і порядок формування. Повноваження. Організація діяльності
11. Адміністративна реформа в Україні
12. Місцеві державні адміністрації
13. Місцеве самоврядування
14. Організація судової влади
15. Порядок розгляду звернень громадян в органах державної
влади та органами місцевого самоврядування, на підприємствах,
установах і організаціях. Індивідуальні й колективні письмові
звернення громадян. Депутатські запити
16. Об'єднання громадян
16-А. Політичні партії
6-Б. Громадські організації
17. Свобода інформації
18. Свобода совісті та релігійні організації
19. Національний архівний фонд. Архівні установи. Архівна
справа
19-А. Діловодство
20. Збори, мітинги, походи, демонстрації
21. Державний контроль. Органи державного контролю
II. Цивільне законодавство
1. Основні положення
2. Суб'єкти цивільних прав
2-А. Фізичні особи
2-Б. Юридичні особи
2-В. Участь держави, Автономної Республіки Крим,
територіальних громад у цивільних відносинах
3. Об'єкти цивільних прав
3-А. Речі. Майно
3-Б. Нематеріальні блага
4. Правочини. Представництво
5. Строки та терміни. Позовна давність
5-А. Визначення та обчислення строків
6. Особисті немайнові права фізичної особи
6-А. Особисті немайнові права, що забезпечують природне
існування фізичної особи
6-Б. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне
буття фізичної особи
7. Право власності та інші речові права
7-А. Набуття і припинення права власності
7-Б. Право спільної власності
7-В. Захист права власності та інших речових прав
8. Речові права на чуже майно
8-А. Право володіння та користування чужим майном
8-Б. Право користування чужою земельною ділянкою для
сільськогосподарських потреб
8-В. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови
9. Право інтелектуальної власності
10. Зобов'язальне право
10-А. Забезпечення виконання зобов'язання
10-Б. Правові наслідки порушення зобов'язання.
Відповідальність за порушення зобов'язання
11. Загальні положення про договір
11-А. Поняття та Умови договору
11-Б. Укладення, зміна і розірвання договору
12. Окремі види зобов'язань. Договірні зобов'язання
12-А. Купівля-продаж
12-Б. Дарування
12-В. Рента
12-Г. Довічне утримання
12-Д. Найм (оренда)
12-Е. Інші види договірних зобов'язань
13. Послуги. Загальні положення
14. Недоговірні зобов'язання
14-А Відшкодування шкоди
14-Б. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди
14-В. Інші види зобов'язань
14-Г. Відповідальність за порушення зобов'язань
15. Спадкове право
15-А. Спадкування за заповітом
15-Б. Спадкування за законом
15-В. Здійснення права на спадкування
15-Г. Виконання заповіту
15-Д. Оформлення права на спадщину
15-Е. Спадковий договір
III. Сімейне законодавство
1. Загальні положення. Сім'я. Регулювання сімейних відносин
1-А. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних
обов'язків. Захист сімейних прав та інтересів
2. Шлюб. Права та обов'язки подружжя
2-А. Загальні положення. Поняття шлюбу
2-Б. Державна реєстрація шлюбу
2-В. Недійсність шлюбу
2-Г. Особисті майнові права та обов'язки подружжя
2-Д. Право особистої приватної власності дружини та чоловіка
2-Е. Право спільної сумісної власності подружжя
2-Є. Права та обов'язки подружжя по утриманню
2-Ж. Шлюбний договір
2-З. Припинення шлюбу
3. Права та обов'язки матері, батька і дитини
3-А. Визначення походження дитини
3-Б. Особисті немайнові права і обов'язки батьків та дітей
3-В. Права батьків і дітей на майно
3-Г. Обов'язок матері, батька утримувати дитину та його
виконання
3-Д. Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина та
його виконання
3-Е. Обов'язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків та
його виконання
4. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
4-А. Усиновлення
4-Б. Опіка та піклування над дітьми
4-В. Патронат над дітьми
5. Права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів
5-А. Особисті немайнові права та обов'язки інших членів сім'ї
та родичів
5-Б. Обов'язок по утриманню інших членів сім'ї та родичів
5-В. Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без
громадянства
6. Охорона сім'ї, батьківства, материнства і дитинства
7. Реєстрація актів громадянського стану. Зміна імені, по
батькові та прізвища
8. Питання дитячої безпритульності та бездоглядності
9. Застосування законодавства України про шлюб та сім'ю до
іноземних громадян та осіб без громадянства
10. Молодіжне житлове будівництво. Кредити молодим сім'ям
11. Центр соціальної служби для молоді. Служба у справах
неповнолітніх
IV. Цивільне процесуальне законодавство
1. Загальні положення
2. Підвідомчість. Підсудність
3. Особи, які беруть участь у справі. Представництво в суді
4. Судові витрати. Судовий збір
5. Процесуальні строки
6. Наказне провадження
7. Позовне провадження
8. Провадження у справі до судового розгляду
9. Фіксування цивільного процесу
10. Заочний розгляд справи
11. Окреме провадження
12. Провадження справ у апеляційній та касаційній інстанціях
13. Виконання судових рішень
14. Відновлення втраченого судового провадження
15. Провадження у справах за участю іноземних осіб
V. Адміністративне законодавство.

Законодавство про адміністративні правопорушення
1. Адміністративний процес. Загальні положення
2. Організація адміністративного судочинства
3. Фіксування адміністративного процесу
4. Провадження в суді першої інстанції
5. Судові рішення
6. Особливості провадження в окремих категоріях дміністративних справ
7. Перегляд судових рішень
8. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових
рішень в адміністративних справах
9. Заходи процесуального примусу
10. Адміністративна відповідальність. Адміністративне
стягнення
11. Окремі види адміністративних правопорушень
12. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи
про адміністративні правопорушення
13. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
14. Виконання постанов про накладення адміністративних
стягнень
VI. Кримінальне законодавство
1. Загальні положення
2. Закон про кримінальну відповідальність
3. Злочин, його види та стадії
4. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб'єкт
злочину)
5. Вина та її форми
6. Співучасть у злочині
7. Повторність, сукупність та рецидив злочинів
8. Обставини, що виключають злочинність діяння
9. Звільнення від кримінальної відповідальності
10. Покарання та його види
11. Призначення покарання
12. Звільнення від покарання та його відбування
13. Судимість
14. Примусові заходи медичного характеру та примусове
лікування
15. Особливості кримінальної відповідальності та покарання
неповнолітніх
16. Злочини проти основ національної безпеки України
17. Злочини проти життя та здоров'я особи
18. Злочини проти волі, честі та гідності особи
19. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості
особи
20. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав
і свобод людини і громадянина
21. Злочини проти власності
22. Злочини у сфері господарської діяльності
23. Злочини проти довкілля
24. Злочини проти громадської безпеки
25. Злочини проти безпеки виробництва
26. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
27. Злочини проти громадського порядку та моральності
28. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти
здоров'я населення
29. Злочини у сфері охорони державної таємниці,
недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та
мобілізації
30. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та об'єднань громадян
31. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних
машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж
32. Злочини у сфері службової діяльності
33. Злочини проти правосуддя
34. Злочини проти встановленого порядку несення військової
служби (військові злочини)
35. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку
36. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією
VII. Кримінально-процесуальне законодавство
1. Загальні положення
1-А. Підсудність
1-Б. Учасники процесу, їх права та обов'язки. Забезпечення
безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві
1-В. Обставини, що виключають можливість участі у
кримінальному судочинстві. Відводи
1-Г. Докази
1-Д. Протоколи, строки та судові витрати
2. Порушення кримінальної справи, дізнання і досудове
слідство
2-А. Органи дізнання і досудового слідства
2-Б. Запобіжні заходи
2-В. Оскарження дій слідчого і прокурора
3. Провадження справ у суді першої інстанції
4. Провадження по перевірці вироків, постанов і ухвал суду
5. Виконання вироку, ухвали і постанови суду
6. Застосування примусових заходів медичного характеру
7. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів.
8. Провадження в справах про злочини неповнолітніх
9. Оперативно-розшукова діяльність. Приватно-розшукова
діяльність
10. Державний захист працівників суду та правоохоронних
органів
VII-A. Кримінально-виконавче законодавство
1. Загальні положення
2. Виконання покарання
3. Система виконання судових рішень. Органи і установи
VIII. Господарське законодавство. Підприємства

і підприємницька діяльність
1. Загальні питання регулювання господарської діяльності
2. Антимонопольно-конкурентне законодавство
3. Державне замовлення. Державні потреби. Державний контракт.
Загальнодержавні програми. Концепції
4. Продукція. Стандартизація. Сертифікація. Акредитація.
Захист прав споживачів
5. Нова техніка і технологія. Виставки. Ярмарки
6. Загальні питання цін і ціноутворення. Знижки, надбавки,
націнки
7. Загальні питання обліку і статистики. Звітність
8. Загальні питання регулювання діяльності підприємств і
підприємництва
9. Правове положення суб'єктів господарювання
10. Майно. Фінанси. Розрахунки
11. Основні фонди. Оборотні кошти
12. Гарантії господарської діяльності
13. Створення, реорганізація і ліквідація підприємств
14. Реєстрація підприємницької діяльності. Єдиний реєстр
підприємств та організацій України
15. Ліцензування окремих видів господарської діяльності
16. Зони вільного підприємництва. Спеціальні (вільні)
економічні зони. Спеціальний режим інвестиційної діяльності
17. Банкрутство суб'єктів господарювання
18. Представництва. Філії. Дочірні підприємства
19. Види підприємств
20. Державне підприємство
21. Підприємство з іноземними інвестиціями. Спільне
підприємство
22. Відповідальність за порушення законодавства про
підприємства і підприємницьку діяльність
IX. Господарсько-процесуальне законодавство
1. Загальні положення
2. Судове врегулювання господарських спорів
3. Підвідомчість справ. Підсудність справ
4. Учасники господарського процесу. Представництво в суді
5. Судове провадження. Судові витрати. Процесуальні строки
6. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду
X. Суд і судоустрій
1. Загальні питання суду і судоустрою. Судово-правова
реформа. Академія суддів України
2. Судова система. Суди загальної юрисдикції
3. Місцеві суди
4. Апеляційні суди
5. Вищі спеціалізовані суди
6. Вищий господарський суд України
7. Вищий адміністративний суд України
8. Верховний Суд України
9. Конституційний Суд України
10. Третейські суди
11. Статус суддів, призначення та обрання суддів
12. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення суддів
13. Кваліфікаційні комісії
14. Суддівське самоврядування (з'їзди, конференції, збори)
15. Ради суддів
16. Народні засідателі
17. Присяжні
18. Вища рада юстиції
19. Державна судова адміністрація України та її територіальні
органи
20. Служба судових розпорядників
21. Апарат суду
22. Інші питання судоустрою
XI. Будівництво. Капітальний ремонт
1. Загальні питання. Основи містобудування
2. Договір підряду, титули, списки та ліміти
3. Проекти і кошториси. Норми та розцінки. Експертиза
проектів
4. Будівельний контроль та авторський нагляд
5. Будівельні організації
6. Будівельні матеріали
7. Монтажні роботи
8. Промислове і непромислове будівництво
9. Житлове будівництво. Кооперативне та індивідуальне
будівництво. Самовільне будівництво
10. Знесення (перенесення) будинків і будівель
11. Порядок здачі та прийому будівель
12. Капітальний ремонт
13. Архітектура. Планування та забудівля міст
XII. Земельне законодавство
1. Загальні положення. Управління в галузі використання та
охорони земель
2. Склад земель. Категорії земель. Державний земельний
кадастр
3. Право власності та інші права на землю
4. Права та обов'язки, захист і гарантії прав власників землі
та землекористувачів
5. Використання земель
6. Охорона земель
7. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
і втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
8. Контроль за використанням і охороною земель та їх
моніторинг
9. Землеустрій
10. Відповідальність за порушення земельного законодавства
11. Вирішення земельних спорів
XIII. Охорона навколишнього середовища.

Природні ресурси
1. Основні принципи охорони навколишнього середовища. Органи
охорони довкілля
2. Екологічна стандартизація і нормування
3. Права та обов'язки природокористувачів
4. Екологічна безпека
4-А. Екологічні вимоги до розміщення, проектування,
будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації
об'єктів і до іншої діяльності
5. Природоохоронні заходи. Охорона природних комплексів
окремих регіонів
6. Природні території та об'єкти, що особливо охороняються
6-А. Природно-заповідний фонд (заповідники, заказники,
національні парки тощо)
6-Б. Природні лікувальні ресурси
6-В. Природні лікувальні ресурси
6-Г. Курортні місцевості
6-Д. Червона книга України. Зелена книга України
7. Зони надзвичайної екологічної ситуації
8. Захоронення радіоактивних відходів
9. Правовий режим континентального шельфу та виключної
(морської) економічної зони
10. Екологічний контроль
10-А. Державний контроль
10-Б. Громадський контроль
10-В. Екологічна експертиза
10-Г. Система моніторингу довкілля
11. Економічний механізм забезпечення охорони та
відповідальність за порушення законодавства про охорону
навколишнього середовища
12. Загальні питання охорони і використання надр. Управління
в галузі охорони і використання надр. Контроль за охороною і
використанням надр
13. Державний фонд надр. Державний кадастр родовищ і проявів
корисних копалин
14. Право власності на надра. Користування надрами. Види
користування
14-А. Права та обов'язки користувачів надр
14-Б. Плата за користування надрами
15. Охорона надр
16. Державна експертиза запасів корисних копалин. Державний
фонд надр. Державний кадастр родових і проявів корисних копалин
17. Відповідальність за порушення законодавства про надра.
Вирішення спорів з питань користування надрами
18. Загальні питання охорони лісів. Управління в галузі
охорони лісів. Контроль за охороною лісів
19. Ведення лісового господарства. Лісовий фонд України
20. Лісокористування. Види лісокористування
20-А. Оренда лісів
20-Б. Рубка лісу. Відпуск лісу на пні
20-В. Такси відпуску лісу на пні, на лісову продукцію тощо
21. Охорона і захист лісів від пожеж, шкідників та хвороб
22. Державний облік лісів. Державний лісовий кадастр
23. Відповідальність за порушення лісового законодавства.
Відшкодування шкоди. Вирішення спорів про лісокористування
24. Загальні питання охорони водних об'єктів і водних
ресурсів. Управління і контроль в галузі охорони, використання та
відтворення водних об'єктів і водних ресурсів
25. Водний фонд України
26. Права на водні об'єкти і водні ресурси
27. Водокористування. Види і порядок водокористування
28. Охорона вод
28-А. Охорона джерел питного водопостачання та порядок
скидання виробничих стічних вод
29. Протипаводкові заходи і захист від шкідливої дії вод.
Закріплення берегів. Протизсувні роботи
30. Державний облік вод. Державний водний кадастр
31. Відповідальність за порушення водного законодавства.
Вирішення спорів з питань використання і охорони вод та
відтворення водних ресурсів
32. Загальні питання охорони тваринного світу. Управління в
галузі охорони тваринного світу. Контроль за охороною тваринного
світу
33. Права на тваринний світ
34. Використання тваринного світу, його види
35. Мисливство та ведення мисливського господарства
35-А. Ліцензії. Такси
36. Державний облік тварин. Державний кадастр тварин
37. Охорона рибних запасів. Регулювання рибальства та
рибництва
38. Відповідальність за порушення законодавства про охорону
тваринного світу. Вирішення спорів у галузі охорони тваринного
світу
39. Загальні питання охорони атмосферного повітря. Охорона
атмосфери від забруднення, радіаційного, теплового та іншого
шкідливого впливу
40. Моніторинг стану атмосферного повітря. Служба
спостереження за станом атмосферного повітря
41. Контроль за охороною атмосферного повітря
42. Відповідальність за порушення законодавства про охорону
атмосферного повітря. Вирішення спорів у галузі охорони
атмосферного повітря
XIV. Адвокатура. Юстиція. Прокуратура
1. Загальні положення. Адвокатська діяльність та види
2. Адвокатські об'єднання
3. Права, обов'язки та відповідальність адвокатів
4. Інші питання діяльності адвокатури
5. Органи юстиції. Загальні питання
6. Нормотворча діяльність Міністерства юстиції України.
Нормативне забезпечення європейської інтеграції
7. Державна реєстрація нормативних актів. Офіційне
оприлюднення нормативно-правових актів та набрання чинності
нормативно-правовими актами
8. Облік та систематизація законодавства. Єдиний державний
реєстр нормативно-правових актів. Правова інформатизація. Правова
робота та правова освіта населення
9. Легалізація об'єднань громадян. Реєстрація політичних
партій
10. Реєстрація актів громадянського стану. Легалізація
документів
11. Державна виконавча служба. Виконавче провадження
12. Організаційні основи діяльності нотаріату. Загальні
положення
12-А. Права, обов'язки та відповідальність нотаріуса
12-Б. Приватна нотаріальна діяльність. Нотаріальна палата
12-В. Нотаріальні дії та правила їх вчинення
12-Г. Контроль за діяльністю нотаріуса
13. Представництво інтересів України в судах, закордонних
юрисдикційних органах
14. Прокуратура. Загальні питання
15. Система, структура і штат органів прокуратури
15-А. Заохочення та відповідальність прокурорів і слідчих.
Класні чини
16. Прокурорський нагляд
16-А. Підтримання державного обвинувачення в суді
16-Б. Захист прав і свобод людини та представництво інтересів
громадянина або держави у суді у випадках, визначених законом
16-В. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять
оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство,
провадження слідства в кримінальних справах
16-Г. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових
рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших
заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої
свободи громадян
17. Матеріальне і соціальне забезпечення працівників органів
прокуратури. Обов'язкове державне страхування
18. Інші питання організації і діяльності органів прокуратури
XV. Транспорт. Зв'язок, інформація

та інформатизація
1. Загальні питання транспорту
2. Залізничний транспорт
2-А. Залізничні та під'їзні колії. Залізничні станції,
вокзали, депо
3. Водний транспорт
3-А. Морський транспорт
3-Б. Річковий транспорт
3-В. Порти, пристані, причали, переправи. Пароплавства
4. Повітряний транспорт
4-А. Авіатранспортні підприємства. Аеропорти. Аеродроми
5. Автомобільний транспорт
5-А. Автотранспортні підприємства
6. Міський транспорт
6-А. Метрополітен
6-Б. Наземний міський транспорт
7. Трубопровідний транспорт та інші спеціалізовані види
транспорту
8. Транспортне обслуговування населення
8-А. Сервісне обслуговування
8-Б. Перевезення пасажирів та багажу
9. Перевезення вантажів. Вантажно-розвантажувальні роботи
10. Тарифи, збори, штрафи, пільги на транспорті. Безоплатний
проїзд
11. Безпека на транспорті. Безпека руху
12. Відповідальність за порушення законодавства про транспорт
13. Загальні питання зв'язку
14. Поштовий зв'язок
15. Електричний зв'язок. Інші види зв'язку
16. Технічні засоби радіомовлення та телебачення
17. Спеціальні види зв'язку. Спеціальні телекомунікаційні
системи
18. Тарифи, збори, пільги на послуги зв'язку
19. Законодавство про інформацію, інформатизацію та засоби
масової інформації
19-А. Інформаційна політика України в галузі інформації
19-Б. Інформаційна діяльність та її види. Ліцензування в
інформаційній діяльності
19-В. Засоби масової інформації. Захист інформації. Право
власності на інформацію
19-Г. Інформатизація. Технічні засоби. Електронні мережі
20. Відповідальність за порушення законодавства про зв'язок,
інформацію та інформатизацію
XVI. Торгівля. Громадське харчування

і побутове обслуговування населення
1. Загальні питання торгівлі
2. Міжрегіональні торговельні зв'язки
3. Державна торгівля. Фірмові магазини державних підприємств
4. Спеціалізована торгівля алкогольними, лікеро-горілчаними,
тютюновими виробами
5. Торговельна підприємницька діяльність
6. Ринки. Ринкові фонди. Біржі. Ярмарки. Аукціони. Торги
(тендери)
7. Торгово-промислова палата
8. Зберігання товарів. Норми природних втрат
9. Правила торгівлі і відповідальність за їх порушення.
Торговельне обладнання Контрольно-касові апарати
10. Загальні питання громадського харчування
10-А. Безоплатне харчування
10-Б. Дитяче харчування
10-В. Спеціальне, лікувальне харчування
11. Побутове обслуговування населення
11-А. Похоронна справа, ритуальні послуги
11-Б. Тарифи і пільги на побутові та ритуальні послуги
12. Захист прав споживачів
XVII. Законодавство про працю.

Державна служба. Соціальне страхування

і соціальне забезпечення
1. Загальні положення трудового законодавства
2. Колективний договір
3. Трудовий договір (контракт)
3-А. Прийняття на роботу (переведення)
3-Б. Припинення трудового договору (контракту)
3-В. Вихідна допомога
3-Г. Рішення з кадрових питань (призначення і звільнення)
3-Д. Сумісництво і суміщення професій
3-Е. Трудові книжки та інші документи про роботу
4. Робоче місце
5. Робочий час
6. Час відпочинку
6-А. Вихідні, святкові і неробочі дні
6-Б. Відпустки
7. Нормування праці
8. Оплата праці
8-А. Форми і системи оплати праці. Тарифні сітки
8-Б. Мінімальна заробітна плата. Надбавки, доплати,
компенсації
8-В. Структура заробітної плати (основна і додаткова
заробітна плата)
8-Г. Винагорода за працю (преміювання)
8-Д. Оплата праці окремих категорій працівників
9. Гарантії і компенсації
9-А. Гарантії і компенсації при службових відрядженнях
9-Б. Гарантії і компенсації при переведеннях, звільненні
9-В. Гарантії і компенсації при переїзді на роботу в іншу
місцевість
9-Г. Інші гарантії і компенсації
10. Матеріальна відповідальність працівників за заподіяну
шкоду
11. Трудова дисципліна
11-А. Заохочення за успіхи у роботі
11-Б. Дисциплінарна відповідальність
12. Пільги у сфері праці для окремих категорій працівників
12-А. Пільги для жінок
12-Б. Пільги для молоді, неповнолітніх
12-В. Пільги для працівників, які поєднують роботу з
навчанням
13. Охорона праці
13-А Особливості праці на важких роботах, на роботах із
шкідливими і небезпечними умовами праці
13-Б. Відшкодування власником (уповноваженим ним органом)
працівникам шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я, пов'язаним з
виконанням трудових обов'язків
13-В. Облік нещасних випадків, професійних захворювань та
аварій
14. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації
працівників
15. Атестація працівників
16. Трудові спори
16-А. Індивідуальні трудові спори
16-Б. Колективні трудові спори
17. Особливості регулювання праці окремих категорій
працівників (див. Молоді спеціалісти. Науково-дослідна діяльність)
18. Державна служба. Загальні питання державної служби
18-А. Статус державних службовців
18-Б. Категорії посад та ранги державних службовців. Кадрове
забезпечення державної служби та порядок її проходження
18-В. Соціальний захист державних службовців
19. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю
20. Зайнятість населення. Загальні питання зайнятості
населення
20-А. Служби зайнятості (біржі праці). Працевлаштування
20-Б. Безробітні
20-В. Державний цільовий фонд сприяння зайнятості населення
20-Г. Інші фонди сприяння зайнятості населення
21. Працевлаштування інвалідів
22. Відповідальність за порушення законодавства про працю та
зайнятість населення
23. Міжнародне співробітництво з питань працевлаштування
24. Загальні питання соціального страхування і соціального
забезпечення
24-А. Управління державним соціальним страхуванням і
соціальним забезпеченням
24-Б. Фінансування державного соціального забезпечення.
Страхові тарифи
24-В. Фонди соціального захисту
25. Пенсійний фонд України
26. Недержавні пенсійні фонди
27. Загальні питання пенсійного забезпечення
27-А. Обчислення і призначення пенсій. Перерахунок пенсій
27-Б. Пенсії за віком
27-В. Пенсії по інвалідності
27-Г. Пенсії в разі втрати годувальника
27-Д. Пенсії за вислугу років
27-Е. Соціальні пенсії
27-Є. Пенсії на інших підставах
27-Ж. Виплата пенсії
27-З. Пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей
28. Фінансування державного соціального страхування
28-А. Фонд соціального страхування України
28-Б. Недержавні фонди соціального страхування
28-В. Страхові тарифи
29. Виплати по державному соціальному страхуванню
29-А. Виплати по тимчасовій непрацездатності
29-Б. Виплати по вагітності і пологах
29-В. Виплати при народженні дитини, по догляду за дитиною
тощо
30. Допомога сім'ям з дітьми
31. Допомога на поховання
32. Одноразова матеріальна допомога
33. Інші види допомоги
34. Пільги, компенсації, гарантії окремих категорій громадян
34-А. Пільги для інвалідів
34-Б. Пільги для ветеранів війни, воїнів-інтернаціоналістів,
жертв нацистських переслідувань, сімей загиблих
військовослужбовців
34-В. Пільги для осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною
34-Г. Пільги ветеранам праці
34-Д. Пільги для інших категорій громадян, які потребують
соціального захисту
34-Е. Пільги та компенсації при аваріях, катастрофах і
стихійному лиху
34-Є. Грошова допомога біженцям
34-Ж. Пільги та компенсації особам, які зазнали політичних
репресій
34-З. Соціальна реабілітація репресованих і депортованих осіб
35. Соціальне обслуговування громадян похилого віку,
інвалідів та інших осіб
36. Будинки-інтернати
37. Протезування
38. Відповідальність за порушення законодавства про соціальне
забезпечення
39. Міжнародне співробітництво України з питань соціального
захисту
XVIII. Житлове законодавство.

Житлово-комунальне господарство
1. Загальні питання
2. Управління житловим фондом. Житловий фонд
2-А. Державний житловий фонд (відомчий)
2-Б. Комунальний житловий фонд
2-В. Приватний житловий фонд
2-Г. Фонд житлово-будівельних, житлових, дачно-будівельних
кооперативів
3. Забезпечення громадян житловими приміщеннями
3-А. Забезпечення житловими приміщеннями окремих категорій
громадян
3-Б. Додаткова житлова площа
4. Найом, оренда, обмін житла. Бронювання житлових приміщень
5. Плата за користування житловими приміщеннями (компенсації,
субсидії, пільги)
6. Приватизація квартир (будинків). Ринок житла
7. Виселення із житлових приміщень. Відселення
8. Службові житлові приміщення
9. Готелі. Гуртожитки
10. Нежитлові приміщення. Адміністративні будівлі
11. Дачне господарство
12. Відповідальність за порушення житлового законодавства
13. Комунальне господарство. Комунальні послуги
13-А. Електропостачання. Газопостачання. Опалювання. Паливо
для населення
13-Б. Прибирання сміття
13-В. Радіоточки, телеантена
13-Г. Ліфти
13-Д. Водопостачання
13-Е. Тарифи і пільги
14. Інші питання житлово-комунального господарства
XIX. Освіта. Наука. Культура
1. Загальні питання освіти
2. Органи управління освітою. Система освіти
2-А. Дошкільне виховання. Дошкільні навчальні заклади
2-Б. Загальна середня освіта. Середні загальноосвітні заклади
(школи, гімназії, ліцеї). Позашкільна освіта. Позашкільні
навчальні заклади
2-В. Навчальні заклади для осіб, які потребують соціальної
допомоги та соціальної реабілітації
2-Г. Професійно-технічна освіта. Професійно-технічні
навчальні заклади
2-Д. Вища освіта. Вищі навчальні заклади
2-Е. Аспірантура, докторантура
3. Платні послуги освіти. Недержавні заклади освіти
4. Підвищення кваліфікації і перепідготовка кадрів.
Самоосвіта. Екстернат
5. Учасники навчально-виховного процесу, їхні права та
обов'язки
6. Матеріально-побутове забезпечення учнів і студентів
6-А. Стипендії. Пільги
6-Б. Підручники та навчальні посібники
6-В. Канікули. Літній відпочинок
6-Г. Практика. Стажування
6-Д. Працевлаштування випускників
7. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна
база навчальних закладів
8. Навчання іноземних громадян в освітніх закладах України.
Навчання громадян України за кордоном
9. Відповідальність за порушення законодавства про освіту
10. Загальні питання наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності. Управління у сфері наукової,
науково-технічної та інноваційної діяльності
11. Інноваційна робота. Державний інноваційний фонд.
Українська державна інноваційна компанія. Фінансування наукової,
науково-технічної та інноваційної діяльності
12. Система наукових закладів. Наукові установи та наукова
робота
12-А. Академії
12-Б. Наукові установи Національної академії наук України.
Науково-дослідні, дослідно-конструкторські,
конструкторсько-технологічні організації
12-В. Наукові центри. Науково-дослідна робота
13. Статус наукових працівників. Атестація наукових кадрів.
Підготовка наукових кадрів. Вища атестаційна комісія. Наукові
ступені і вчені звання
14. Наукові експедиції, відрядження. Наукові експерименти
15. Індивідуальна наукова діяльність. Наукова спадщина
визначних діячів. Міжнародне співробітництво у галузі науки і
техніки
16. Загальні питання культури. Управління у сфері культури
17. Національна культурна спадщина народу України. Культурні
цінності. Правовий статус окремих об'єктів культури
17-А. Бібліотеки. Книжкові палати. Бібліотечний фонд і
бібліотечна справа
17-Б. Видавнича справа. Видавництва. Типографії
17-В. Музеї і виставки. Музейна справа
17-Г. Конкурси. Огляди. Фестивалі. Дні культури
17-Д. Театрально-видовищні організації і підприємства
(театри, цирки, кінотеатри, фільмотеки, концертні зали тощо)
18. Охорона і використання пам'яток історії та культури
19. Культурні зв'язки із зарубіжними країнами
XX. Охорона здоров'я. Фізична

культура і спорт. Туризм
1. Загальні питання охорони здоров'я населення. Органи
управління у системі охорони здоров'я населення
2. Медичне страхування
2-А. Обов'язкове медичне страхування
2-Б. Добровільне медичне страхування
3. Державні, відомчі, приватні заклади охорони здоров'я.
Ліцензування, надання дозволів в медичній діяльності
4. Підготовка і перепідготовка працівників охорони здоров'я.
5. Соціальні гарантії та забезпечення працівників органів
охорони здоров'я
6. Реєстрація лікарських засобів. Лікувально-профілактична
допомога населенню
7. Охорона здоров'я матері та дитини
8. Санітарно-епідемічне благополуччя населення. Державний
санітарно-епідеміологічний нагляд. Профілактика масових
інфекційних і неінфекційних захворювань
9. Санаторно-курортне лікування (будинки відпочинку,
санаторії тощо)
10. Приватна медична практика. Нетрадиційна медицина
11. Благодійна медична допомога. Фонди
12. Відповідальність за порушення законодавства про охорону
здоров'я населення
13. Загальні питання фізичної культури і спорту. Управління у
сфері фізичної культури і спорту
14. Добровільні спортивні товариства. Види спорту
15. Олімпійський рух. Параолімпійські ігри. Дефлімпійські
ігри
16. Професійний спорт. Спортивні споруди
17. Працівники закладів фізкультури і спорту. Соціальні
гарантії
18. Туризм. Екскурсії
XXI. Митне законодавство
1. Загальні питання організації митної справи
2. Державна митна справа
3. Органи управління митною справою
4. Митний контроль
5. Митне оформлення
6. Переміщення і пропуск через митний кордон товарів та інших
предметів
7. Митні платежі
7-А. Митний тариф ( 2371-14, 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 )
7-Б. Мито
7-В. Митні збори
7-Г. Митні пільги
8. Порушення митних правил і відповідальність за такі
порушення
9. Міжнародне співробітництво по митних справах
XXII. Бюджетна система. Фінанси.

Кредит. Банки
1. Загальні положення фінансової системи. Основи бюджетного
устрою та бюджетного процесу
1-А. Державний бюджет України. Бюджет Автономної Республіки
Крим. Місцевий бюджет
1-Б. Бюджетна класифікація. Бюджетне регулювання (субвенції,
дотації, субсидії, асигнування)
1-В. Бюджетний процес
1-Г. Фінансові нормативи
1-Д. Цільові фонди. Резервні фонди. Позабюджетні фонди
1-Е. Державне мито
1-Є. Державне казначейство
2. Система оподаткування України. Загальні положення
оподаткування
2-А. Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі)
2-Б. Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі)
2-В. Спеціальні податкові режими
2-Г. Порядок здійснення розрахунків з бюджетом та державними
цільовими фондами
2-Д. Податкові пільги
2-Е. Податковий контроль
2-Є. Відповідальність за порушення у сфері оподаткування
3. Податкові органи. Податкова міліція
4. Загальнодержавні витрати і витрати місцевого
самоврядування
5. Страхування. Загальні питання страхової діяльності
5-А. Органи, що проводять страхову діяльність
5-Б. Обов'язкове страхування
5-В. Добровільне страхування
5-Д. Особисте страхування
5-Е. Страхування майна
5-Є. Страхування відповідальності. Інші види особистого і
майнового страхування
5-Ж. Нагляд за страховою діяльністю
6. Банківська діяльність. Загальні питання банківської
діяльності
6-А. Національний банк України
6-Б. Інші кредитні установи
6-В. Ліцензування банківської діяльності
6-Г. Порядок відкриття банківських рахунків
6-Д. Кредити юридичним особам. Кредити фізичним особам
6-Е. Гарантії під кредит
6-Є. Ломбарди
6-Ж. Банківські розрахунки
7. Ощадна справа. Позики, лотереї тощо
8. Грошова система України. Національна валюта України
(гривня)
9. Інвестиційна діяльність
9-А. Фонди, компанії. Кліринг, лізинг
10. Цінні папери
10-А. Національна депозитарна система. Депозитарій
10-Б. Приватизаційні цінні папери. Акції. Облігації. Векселі
10-В. Інші цінні папери
11. Валютне регулювання
11-А. Іноземна валюта
11-Б. Валютні фонди і рахунки. Валютні біржі
11-В. Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння
12. Державний борг
12-А. Державний зовнішній борг
12-Б. Державний внутрішній борг
13. Фінансовий контроль
13-А. Банківський контроль
13-Б. Валютний контроль
14. Аудит
15. Відповідальність за порушення фінансового законодавства
XXIII. Оборона. Національна безпека
1. Загальні положення про оборону
2. Управління у сфері оборони
3. Збройні Сили України. Склад Збройних Сил України
4. Військова служба правопорядку у Збройних Силах України
5. Соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів
їхніх сімей
6. Особливий період
7. Стан війни і воєнний час
8. Підготовка та перепідготовка військових кадрів
9. Озброєння і військова техніка
10. Військове майно. Оренда військового майна
11. Загальний військовий обов'язок і військова служба
12. Відповідальність за порушення законодавства про
військовий обов'язок і військову службу
13. Альтернативна (невійськова) служба
14. Питання міжнародного військового співробітництва
15. Загальні положення національної безпеки
16. Система національної безпеки
17. Розвідувальна та контррозвідувальна діяльність органів
державної безпеки
18. Охорона державного кордону
19. Державна таємниця. Охорона державної таємниці
20. Забезпечення безпеки органів державної влади і посадових
осіб
21. Зовнішня розвідка
22. Соціальне забезпечення працівників і військовослужбовців
національної безпеки
XXIV. Охорона громадського порядку

і громадської безпеки
1. Загальні питання охорони громадського порядку і
громадської безпеки. Управління в галузі охорони громадського
порядку і громадської безпеки
2. Міліція
3. Державна автомобільна інспекція
4. Пожежна безпека. Пожежна охорона. Протипожежні заходи
5. Громадські формування з охорони громадського порядку
6. Охорона підприємств, установ та організацій. Державна
служба охорони при Міністерстві внутрішніх справ України.
Недержавна охоронна діяльність
7. Порядок продажу, придбання, зберігання, використання та
перевезення зброї, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів,
сильнодіючих отруйних речовин
8. Боротьба з правопорушеннями неповнолітніх
9. Міжнародне співробітництво в питаннях охорони громадського
порядку і громадської безпеки
XXV. Міжнародні відносини.

Угоди держав Співдружності
1. Загальні питання міжнародного права
2. Міжнародне економічне право
3. Міжнародне морське право
4. Міжнародне повітряне право
5. Міжнародне космічне право
6. Міжнародне гуманітарне право
7. Міжнародне екологічне право
8. Міжнародне приватне право
8-А. Колізійні норми в міжнародному приватному праві
(цивільному, сімейному, трудовому тощо)
9. Імунітет іноземної держави та її власності
10. Правове становище іноземців та осіб без громадянства
10-А. В'їзд, виїзд і перебування іноземців в Україні
11. Громадяни України, які проживають за кордоном
11-А. В'їзд і виїзд громадян України з України
12. Міжнародний цивільний процес
12-А. Міжнародна підсудність
12-Б. Застосування іноземного права
12-В. Судові доручення
12-Г. Визнання і виконання іноземних судових та господарських
рішень
12-Д. Міжнародний комерційний арбітраж

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної судової

адміністрації України

10.02.2006 N 11

КЛАСИФІКАТОР

судової практики

1. Висновки та рішення Конституційного Суду України.
I. Конституційне законодавство
2. Роз'яснення Пленуму Верховного Суду України з окремих
питань судової практики.
II. Цивільне законодавство
II-1. Загальні положення
II-2. Особи (суб'єкти). Об'єкти цивільних прав
II-3. Правочини. Представництво
II-4. Строки та терміни. Позовна давність
II-5. Особисті немайнові права фізичної особи
II-6. Право власності та інші речові права А. Право спільної власності Б. Захист права власності
II-7. Речові права на чуже майно
II-8. Право інтелектуальної власності
II-9. Зобов'язальне право А. Загальні положення про зобов'язання Б. Загальні положення про договір В. Окремі види зобов'язань В-1. Договірні зобов'язання (купівля-продаж, дарування,
послуги тощо) В-2. Недоговірні зобов'язання (публічна обіцянка винагороди,
відшкодування шкоди тощо)
II-10. Спадкове право А. Спадкування за заповітом Б. Спадкування за законом В. Здійснення права на спадкування Г. Виконання заповіту Д. Оформлення права на спадщину Е. Спадковий договір
II-11. Застосування цивільних законів іноземних держав та
міжнародних договорів
III. Сімейне законодавство
III-1. Загальні положення. Сім'я. Регулювання сімейних
відносин А. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов'язків.
Захист сімейних прав та інтересів
III-2. Шлюб. Права та обов'язки подружжя А. Загальні положення. Поняття шлюбу Б. Державна реєстрація шлюбу В. Недійсність шлюбу Г. Особисті майнові права та обов'язки подружжя Д. Право особистої приватної власності дружини та чоловіка Е. Право спільної сумісної власності подружжя Є. Права та обов'язки подружжя по утриманню Ж. Шлюбний договір З. Припинення шлюбу
III-3. Права та обов'язки матері, батька і дитини А. Визначення походження дитини Б. Особисті немайнові права і обов'язки батьків та дітей В. Права батьків і дітей на майно Г. Обов'язок матері, батька утримувати дитину та його
виконання Д. Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина та
його виконання Е. Обов'язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків та
його виконання
III-4. Влаштування дітей, позбавлених батьківського
піклування А. Усиновлення Б. Опіка та піклування над дітьми В. Патронат над дітьми
III-5. Права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів А. Особисті немайнові права та обов'язки інших членів сім'ї
та родичів Б. Обов'язок по утриманню інших членів сім'ї та родичів В. Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без
громадянства
IV. Законодавство про працю
IV-1. Загальні питання застосування законодавства про працю
при вирішенні трудових спорів
IV-2. Індивідуальні трудові спори А. Колективний договір Б. Трудовий договір В. Оплата праці Г. Переведення Д. Звільнення Е. Поновлення на роботі Є. Підвідомчість
IV-3. Колективні трудові спори
V. Житлове законодавство
V-1. Договір найму
V-2. Виселення із наданням іншого житлового приміщення
V-3. Виселення з дитячих будинків сімейного типу
V-4. Виселення без надання житлового приміщення
V-5. Виселення із службових житлових приміщень
V-6. Виселення із гуртожитків
V-7. Визнання ордеру недійсним
VI. Кримінальне законодавство
VI-1. Загальні положення
VI-2. Закон про кримінальну відповідальність
VI-3. Злочин, його види та стадії
VI-4. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності
(суб'єкт злочину)
VI-5. Вина та її форми
VI-6. Співучасть у злочині
VI-7. Повторність, сукупність та рецидив злочинів
VI-8. Обставини, що виключають злочинність діяння
VI-9. Звільнення від кримінальної відповідальності
VI-10. Покарання та його види
VI-11. Призначення покарання
VI-12. Звільнення від покарання та його відбування
VI-13. Судимість
VI-14. Примусові заходи медичного характеру та примусове
лікування
VI-15. Особливості кримінальної відповідальності та покарання
неповнолітніх
VI-16. Злочини проти основ національної безпеки України А. Державна зрада Б. Диверсія В. Шпигунство Г. Інші злочини проти основ національної безпеки України
VI-17. Злочини проти життя та здоров'я А. Вбивство А-1. Вбивство через необережність А-2. Доведення до самогубства Б. Тілесні ушкодження Б-1. Заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Б-2. Заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень Б-3. Легке тілесне ушкодження Б-4. Інші насильницькі дії В. Статеві злочини Г. Інші проти життя та здоров'я особи
VI-18. Злочини проти волі, честі та гідності особи А. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини Б. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі
людини В. Експлуатація дітей Г. Інші злочини проти волі, честі та гідності особи
VI-19. Злочини проти статевої свободи та статевої
недоторканності особи А. Зґвалтування Б. Розбещення неповнолітніх В. Інші злочини проти статевої свободи та статевої
недоторканності особи
VI-20. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих
прав і свобод людини і громадянина А. Перешкоджання здійсненню виборчого права А-1. Порушення законодавства про референдум А-2. Інші злочини проти виборчих прав громадян Б. Злочини проти особистих прав і свобод людини і громадянина В. Грубе порушення законодавства про працю В-1. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших
установлених законом виплат Г. Інші злочини проти особистих прав і свобод людини і
громадянина
VI-21. Злочини проти власності А. Крадіжка Б. Грабіж В. Розбій Г. Вимагання Д. Шахрайство Е. Знищення або пошкодження майна Є. Інші злочини проти власності
VI-22. Злочини у сфері господарської діяльності А. Контрабанда Б. Фіктивне підприємництво В. Протидія законній господарській діяльності Г. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом Д. Порушення законодавства про бюджетну систему України Е. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових
платежів Є. Фіктивне банкрутство Ж. Шахрайство з фінансовими ресурсами З. Обман покупців та замовників И. Розголошення комерційної таємниці І. Незаконна приватизація державного, комунального майна Й. Інші злочини у сфері господарської діяльності
VI-23. Злочини проти довкілля А. Порушення правил екологічної безпеки Б. Порушення правил охорони надр В. Порушення правил охорони вод Г. Знищення або пошкодження лісових масивів Д. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним
добувним промислом Е. Інші злочини проти довкілля
VI-24. Злочини проти громадської безпеки А. Бандитизм Б. Терористичний акт В. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або
вибуховими речовинами Г. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами Д. Інші злочини проти громадської безпеки
VI-25. Злочини проти безпеки виробництва А. Порушення вимог законодавства про охорону праці Б. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки В. Інші злочини проти громадської безпеки
VI-26. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
VI-27. Злочини проти громадського порядку та моральності А. Групове порушення громадського порядку Б. Хуліганство В. Нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або
культури Г. Інші злочини проти громадського порядку та моральності
VI-28. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини
проти здоров'я населення А. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів Б. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання,
зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів В. Незаконна організація або утримання місць для вживання
одурманюючих засобів Г. Інші злочини проти здоров'я населення
VI-29. Злочини у сфері охорони державної таємниці,
недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та
мобілізації
VI-30. Злочини проти авторитету органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян А. Наруга над державними символами Б. Втручання у діяльність В. Самоправство Г. Інші злочини проти авторитету органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян
VI-31. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних
машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мережі
електрозв'язку
VI-32. Злочини у сфері службової діяльності А. Зловживання владою або службовим становищем Б. Одержання хабара В. Інші злочини у сфері службової діяльності
VI-33. Злочини проти правосуддя А. Завідомо незаконні затримання, привід або арешт Б. Втручання в діяльність судових органів В. Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи
присяжного Г. Невиконання судового рішення Д. Ухилення від покарання Е. Втручання в діяльність захисника чи представника особи Є. Інші злочини проти правосуддя
VI-34. Злочини проти встановленого порядку несення військової
служби (військові злочини) А. Порушення статутних правил взаємовідносин між
військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості Б. Ухилення від військової служби В. Пошкодження військового майна Г. Бездіяльність військової влади Д. Інші злочини проти встановленого порядку несення
військової служби
VI-35. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку
VII. Цивільне процесуальне законодавство
VII-1. Загальні положення А. Цивільна юрисдикція Б. Склад суду. Відводи В. Учасники цивільного процесу Г. Докази Д. Процесуальні строки Е. Судові виклики і повідомлення Є. Судові витрати Ж. Заходи процесуального примусу
VII-2. Наказне провадження
VII-3. Позовне провадження
VII-4. Окреме провадження А. Обмеження та поновлення цивільної дієздатності Б. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення
її померлою В. Усиновлення Г. Встановлення фактів, що мають юридичне значення Д. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника
та векселі Е. Передача безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність Є. Визнання спадщини від умерлою
Ж. Надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку
З. Обов'язкова госпіталізація до протитуберкульозного закладу
И. Розкриття банками інформації, яка містить банківську
таємницю щодо юридичних та фізичних осіб
VII-5. Перегляд судових рішень А. Апеляційне провадження Б. Касаційне провадження В. Провадження у зв'язку з винятковими обставинами Г. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами
VII-6. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових
рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових
осіб)
VII-7. Судовий контроль за виконанням судових рішень
VII-8. Про визнання та виконання рішень іноземних судів в
Україні
VII-9. Відновлення втраченого судового провадження
VII-10. Провадження у справах за участю іноземних осіб
VIII. Кримінально-процесуальне законодавство
VIII-1. Загальні положення А. Підсудність Б. Учасники процесу, їх права і обов'язки В. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному
судочинстві. Відводи Г. Докази Д. Протоколи Е. Строки, судові витрати
VIII-2. Порушення кримінальної справи. Дізнання і досудове
слідство
VIII-3. Провадження справ у суді першої інстанції
VIII-4. Провадження по перевірці вироків, постанов і ухвал
суду А. Розгляд справи за апеляцією Б. Касаційне провадження В. Перегляд судових рішень в порядку виключного провадження
VIII-5. Виконання вироку, ухвали і постанови суду
VIII-6. Застосування примусових заходів медичного характеру
VIII-7. Застосування примусових заходів медичного характеру
VIII-8. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів
VIII-9. Провадження в справах про злочини неповнолітніх
VIII-10. Цивільний позов в кримінальній справі
IX. Розгляд судами справ

про адміністративні правопорушення
X-1. Загальні положення А. Порушення вимог законодавства про працю Б. Порушення пов'язані із забрудненням продукції В. Порушення пов'язані з наркотичними засобами або
психотропними речовинами. Ухилення від медичного огляду Г. Приховування джерела зараження венеричною хворобою Д. Правопорушення щодо власності. Ухилення від відшкодування
майнової шкоди Е. Порушення правил використання об'єктів тваринного світу Є. Порушення щодо незаконного поводження із посівами
снотворного маку чи конопель Ж. Порушення правил дорожнього руху З. Порушення законодавства про підприємницьку діяльність И. Порушення правил поводження зі зброєю І. Порушення порядку працевлаштування, надання житла,
реєстрації іноземців та осіб без громадянства Й. Порушення права на інформацію К. Інші правопорушення, що розглядаються судами
X-2. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
X-3. Виконання постанов про накладення адміністративних
стягнень А. Провадження по виконанню постанови про застосування
виправних робіт
X. Адміністративне судочинство
X-1. Загальні положення
X-2. Адміністративна юрисдикція і підсудність
адміністративних справ
X-3. Склад суду. Відводи
X-4. Судові виклики і повідомлення
X-5. Фіксування адміністративного процесу
X-6. Учасники адміністративного процесу
X-7. Докази
X-8. Судові витрати
X-9. Строки
X-10. Провадження в суді першої інстанції А. Підготовче провадження Б. Судовий розгляд справи В. Залишення позовної заяви без розгляду. Зупинення, закриття
провадження у справі Г. Судові рішення Д. Особливості провадження в окремих категоріях
адміністративних справ
X-11. Перегляд судових рішень А. Апеляційне провадження Б. Касаційне провадження В. Провадження за винятковими обставинами Г. Провадження за нововиявленими обставинами
X-12. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових
рішень в адміністративних справах А. Судовий контроль за виконанням судових рішень в
адміністративних справах
X-13. Заходи процесуального примусу
XI. Господарська практика
XI-1. Господарські спори А. Укладення, зміна, розірвання і виконання господарських
договорів Б. Недійсність актів ненормативного характеру В. Погодження стандартів та технічних умов Г. Встановлення цін на продукцію, тарифів на послуги Д. Інші спори
XI-2. Питання застосування Господарського процесуального
кодексу ( 1798-12 ) А. Підвідомчість господарських спорів Б. Учасники господарського процесу В. Докази Г. Процесуальні строки Д. Подання позову і порушення провадження Е. Перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими
обставинами
Перший заступник Голови Державної
судової адміністрації України О.Гашицький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: