open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.01.2016  № 11

Про затвердження плану заходів Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо запобігання корупції на 2016 рік

Відповідно до підпункту 1 пункту 5 та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо запобігання корупції на 2016 рік (далі - план заходів), що додається.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Мінагрополітики забезпечити виконання плану заходів відповідно до встановлених термінів.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

Міністр

О.М. Павленко

ПОГОДЖЕНО
Т. в. о. Урядового уповноваженого
з питань антикорупційної політики
________________ Сігріянська В.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики
та продовольства України
18.01.2016  № 11

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо запобігання корупції на 2016 рік

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

I. Завдання і заходи з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265

Забезпечення доброчесності на публічній службі
(розділ II додатка 2 до Програми)

1.1.1.

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору відповідно до вимог законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" та за результатами проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави

Упродовж року

Департамент роботи з персоналом

1.1.2.

Організація підвищення кваліфікації державних службовців міністерства за професійними програмами, а також участь у проведенні занять з перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, до посадових обов'язків яких належить здійснення заходів з контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, з питань запобігання та виявлення корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів

За планом Нацдержслужби України

Департамент роботи з персоналом, Сектор запобігання та виявлення корупції, самостійні структурні підрозділи

1.1.3.

Проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства, відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950

У разі виявлення таких фактів

Сектор запобігання та протидії корупції, самостійні структурні підрозділи

1.1.4.

Ведення обліку працівників міністерства, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Упродовж року

Сектор запобігання та виявлення корупції

1.1.5.

Інформування правоохоронних органів у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками міністерства, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

У разі виявлення таких фактів

Департамент роботи з персоналом, Сектор запобігання та виявлення корупції

1.2. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність міністерства
(розділ II додатка 2 до Програми)

1.2.1.

Забезпечення процедури інформаційної підтримки офіційного веб-сайту міністерства, його регулярного наповнення інформаційними матеріалами з актуальних питань основних напрямів діяльності міністерства

Упродовж року

Самостійні структурні підрозділи

1.2.2.

Організація своєчасного реагування на повідомлення про факти корупційних правопорушень, вчинених працівниками міністерства, та інформування громадськості про результати такого реагування

У разі надходження повідомлень

Сектор запобігання та виявлення корупції, Відділ публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян

1.2.3.

Забезпечення кваліфікованого та об'єктивного розгляду звернень і запитів, що надходять до міністерства відповідно до законів України "Про звернення громадян" та "Про доступ до публічної інформації", своєчасності та повноти надання відповідей

Упродовж року

Відділ публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян, самостійні структурні підрозділи

1.2.4.

Проведення за участю керівництва міністерства прес-конференцій, нарад, семінарів, засідань круглого столу, брифінгів, "гарячих" телефонних ліній із запрошенням представників засобів масової інформації, громадських організацій, регулярне висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань розвитку аграрного та продовольчого ринку країни та зовнішньоекономічної діяльності

Упродовж року

Самостійні структурні підрозділи

1.2.5.

Забезпечення організації та проведення особистого прийому громадян Міністром аграрної політики та продовольства України в приймальній громадян Кабінету Міністрів України, а також першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату та заступником Міністра з питань європейської інтеграції

За встановленим графіком особистого прийому громадян

Відділ публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян

1. 3. Створення системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
(розділ II додатка 2 до Програми)

1.3.1.

Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, вчинених в таких умовах

Упродовж року

Сектор запобігання та виявлення корупції

1.4. Формування громадської підтримки дій у запобіганні і протидії корупції
(розділ II додатка 2 до Програми)

1.4.1.

Оприлюднення на офіційному веб-сайті міністерства інформації про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції

Упродовж року

Сектор запобігання та виявлення корупції

1.5. Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в заподіянні і протидії корупції (викривач)
(розділ II додатка 2 до Програми)

1.5.1.

Забезпечити можливість для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку

Упродовж року

Сектор запобігання та виявлення корупції

2. Забезпечення фінансового контролю
(розділ II додатка 2 до Програми)

2.1.

Надання необхідних рекомендацій, роз'яснень та практичної допомоги працівникам міністерства щодо заповнення відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Упродовж року

Сектор запобігання та виявлення корупції

2.2.

Підготовка довідок про доходи, одержані працівниками міністерства у 2015 році, з метою їх використання при заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Січень-березень 2016 року

Відділ бухгалтерського обліку звітності та господарського забезпечення апарата

2.3.

Подання до Департаменту роботи з персоналом декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік

До 01 квітня 2016 року

Самостійні структурні підрозділи

2.4.

Проведення перевірки декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру на предмет їх своєчасного подання, наявності конфлікту інтересів

Упродовж 5 робочих днів з дня подання декларації

Сектор запобігання та виявлення корупції

2.5.

Забезпечення подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру особами, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави

В день видання наказів

Сектор запобігання та виявлення корупції

3. Проведення роз'яснювальної та інформаційної роботи щодо запобігання корупції
(розділ II додатка 2 до Програми)

3.1.

Організація роботи, спрямованої на забезпечення доброчесності на державній службі, додержання працівниками міністерства правил етичної поведінки, неприпустимість вчинення ними корупційних діянь, шляхом проведення роз'яснювальної роботи щодо виконання антикорупційного законодавства

Упродовж року

Сектор запобігання та виявлення корупції, Департамент роботи з персоналом, самостійні структурні підрозділи

3.2.

Надання працівникам міністерства методологічної та консультативної допомоги щодо дотримання окремих положень антикорупційного законодавства

Упродовж року

Сектор запобігання та виявлення корупції

3.3.

Інформаційна підтримка рубрики "Запобігання та протидія корупції", утвореної на офіційному веб-сайті міністерства, наповнення її відповідними матеріалами

Упродовж року

Сектор запобігання та виявлення корупції

3.4.

Участь у нарадах, семінарах, конференціях, засіданнях круглого столу та інших заходах з питань запобігання та протидії корупції

Упродовж року

Сектор запобігання та виявлення корупції

4. Здійснення заходів щодо запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління міністерства
(розділ II додатка 2 до Програми)

4.1.

Координація діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, утворених (визначених) на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління міністерства, надання їм методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

Упродовж року

Сектор запобігання та виявлення корупції

4.2.

Контроль за ефективністю використання закріпленого за підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління міністерства, державного майна, у тому числі шляхом погодження із Сектором запобігання та виявлення корупції проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів щодо розпоряджання державним майном

Упродовж року

Департамент з управління державною власністю, Управління внутрішнього аудиту Сектор запобігання та виявлення корупції

4.3.

Залучення працівників Сектору запобігання та виявлення корупції до проведення службового розслідування (перевірки) на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління міністерства, у частині перевірки дотримання вимог антикорупційного законодавства

У разі необхідності

Управління внутрішнього аудиту, Сектор запобігання та виявлення корупції

Завідувач Сектору запобігання
та виявлення корупціїВ.І. Редченко

{Текст взято з сайту Мінагрополітики України http://www.minagro.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: