open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
03.06.2010 N 11

Про досвід реформування

житлово-комунального господарства України

на прикладі Донецької області

Розглянувши питання про досвід реформування
житлово-комунального господарства України на прикладі Донецької
області, колегія зазначає. Реформування житлово-комунального господарства здійснюється
відповідно до Закону України "Про Загальнодержавну програму
реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009
- 2014 роки" ( 1869-15 ). Проте на сьогодні не у всіх регіонах
скориговано регіональні програми відповідно до нової редакції
Загальнодержавної програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства, що не дає можливості комплексно
і системно вирішувати існуючі проблеми галузі, підвищувати якість
послуг та доступність до них різних верств населення. Фінансово-економічний стан підприємств житлово-комунального
господарства залишається нестабільним. Так, за січень - березень
поточного року підприємства галузі отримали збитки у сумі
603,9 млн. грн., що на 6,1% більше порівняно з відповідним
періодом 2009 року. Загальна сума дебіторської заборгованості
підприємств галузі збільшилась з початку року на 2,6 млрд. грн.
(або на 23,2%) і станом на 01.04.2010 року складає 13,6 млрд. грн.
Станом на 01.04.2010 сума кредиторської заборгованості зросла на
22% і складає 13,9 млрд. гривень. Наслідком цього є незадовільний технічний стан комунальної
інфраструктури. Площа ветхого та аварійного житлового фонду
складає 5,1 млн. кв. м. (або 1,0%). Ліфтове господарство налічує
близько 90,2 тис. ліфтів, з них 37,7% (або 34 тис. од)
експлуатуються понад 25 років, 5% (або 4,4 тис. од.) складають
непрацюючі ліфти. В аварійному стані знаходяться 35,9% водопровідних мереж, які
потребують заміни. Через незадовільну якість води в джерелах
водопостачання гострою залишається проблема забезпечення населених
пунктів якісною питною водою. Разом з тим, нераціональні витрати
та втрати питної води в зовнішніх мережах сягають 40,4%. На підприємствах комунальної теплоенергетики біля 23% котлів
та 15,7% мереж відпрацювали нормативні строки і потребують
негайної заміни. Через аварійний стан мереж втрати теплової
енергії в інженерних теплових мережах сягають 13,5%. Незадовільним є стан полігонів та звалищ побутових відходів,
які негативно впливають на довкілля, відсутні земельні площі, які
можна використати для нових полігонів. Однак, органи місцевого
самоврядування не поспішають із впровадженням роздільного збирання
побутових відходів, їх утилізації та переробки. У житловому фонді повільними темпами здійснюється формування
реального власника житла. Станом на 01.04.2010 в Україні
налічується 10604 об'єднань співвласників багатоквартирних
будинків, що становить 13,7% житлових будинків країни, які мають
п'ять і більше поверхів. За перший квартал цього року кількість
ОСББ в країні зросла на 372 одиниці. Найвищий показник збільшення
кількості об'єднань протягом 2009 року мають Донецька (505),
Дніпропетровська (102) та Львівська (119) області. Повільно продовжується процес реалізації проектів управління
комунальним житловим фондом через утворення служб єдиного
замовника. В Україні станом на 01.04.2010 діє 66 служб єдиного
замовника, з яких в м. Києві створено 10 од., у Донецькій області
- 33 од., у тому числі 32 в містах і 1 в районах, які є
посередниками між споживачами і виробниками житлово-комунальних
послуг. Станом на 01.04.2010 в Україні налічується 512 приватних
підприємств з утримання житлових будинків і прибудинкових
територій. За 2009 рік в цілому по країні до утримання житлового
фонду було залучено 101 приватне підприємство. У Донецькій
(+18 одиниць), Полтавській (+12 одиниць) областях та місті Києві
(+58 одиниць) спостерігалася тенденція до зростання їх кількості. Заслуговує на увагу досвід Донецької області в питаннях
реформування житлово-комунального господарства. В області
розроблена і затверджена рішенням сесії обласної ради від
14.05.2010 N 5/28-875 регіональна програма реформування та
розвитку області. Проводиться значна робота щодо створення
розвиненого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла
технічного переоснащення житлово-комунального господарства та
особлива увага приділяється питанню енергозбереження. Розглянувши досвід реформування житлово-комунального
господарства України на прикладі Донецької області та враховуючи
невідкладність та соціальну значимість інституційних та
економічних перетворень на шляху інтегрування галузі до ринкових
умов господарювання, колегія Мінжитлокомунгоспу В И Р І Ш И Л А:
1. Схвалити досвід Донецької області щодо реформування
житлово-комунального господарства та рекомендувати Раді міністрів
АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям поширювати позитивний досвід з реформування
житлово-комунального господарства Донецької області
2. Департаменту забезпечення реформування
житлово-комунального господарства (Бойко-Бойчуку О.В.)
забезпечити:
2.1. Організацію здійснення відповідних заходів для
забезпечення виконання завдань Загальнодержавної програми
реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009
- 2014 роки ( 1869-15 )
термін: протягом року;
2.2. Заключити Угоди про партнерство та співробітництво щодо
реформування житлово-комунального господарства з
містами-партнерами, передбачивши в Угодах про партнерство та
співробітництво щодо реформування житлово-комунального
господарства конкретні спільні заходи по забезпеченню ефективного
впровадження Загальнодержавної програми реформування та розвитку
житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки ( 1869-15 )
в містах-партнерах
термін: вересень 2010;
2.3. Надання методичної та практичної допомоги з питань
взаємодії органів місцевого самоврядування з неурядовими
організаціями та донорами щодо реалізації Загальнодержавної
програми реформування та розвитку житлово-комунального
господарства на 2009 - 2014 роки ( 1869-15 )
термін: постійно;
2.4. Проведення моніторингу реалізації першочергових
енергозберігаючих заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів
відповідно до завдань Галузевої програми енергозбереження у
житлово-комунальному господарстві
термін: кожні півроку;
2.5. Проведення аналізу стану виконання Загальнодержавної
програми з реформування житлово-комунального господарства по
регіонах за I півріччя 2010 року
термін: 25 липня 2010;
2.6. Проведення аналізу кращих практик міст і районів з
реформування житлово-комунального господарства та їх відбір з
метою створення інформаційних матеріалів (статей, брошур,
відеосюжетів) для подальшого тиражування, розповсюдження
позитивного досвіду запровадження реформи через комунікаційні
канали Мінжитлокомунгоспу (офіційний веб-сайт, журнали, бюлетені,
засновником яких є Міністерство з питань житлово-комунального
господарства України) тощо
термін: вересень 2010;
2.7. У межах фінансування заходів Загальнодержавної програми
реформування і розвитку житлово-комунального господарства України
на 2009 - 2014 роки ( 1869-15 ) - забезпечити організаційне,
ресурсне, інформаційне, супроводження реалізації пілотних проектів
у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на зменшення
технологічних витрат та втрат ресурсів, впровадження прогресивних
технологій енергозбереження, створення ОСББ та вдосконалення
системи управління житловим фондом та державного регулювання у
сфері природних монополій
термін: постійно.
3. Департаменту благоустрою, комунального обслуговування та
міського електротранспорту (Ігнатенку О.П.):
3.1. Підготувати зміни до Закону України "Про благоустрій
населених пунктів" ( 2807-15 )
термін: грудень 2010;
4. Департаменту економіки та тарифної політики
(Пастухову І.А.):
4.1. Опрацювати з центральними органами виконавчої влади
проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 2 Закону
України "Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені
за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги" та
подання його в установленому порядку до Кабінету Міністрів України
термін: до 1 вересня 2010;
4.2. Опрацювати з центральними органами виконавчої влади
проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до
Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування,
постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення
і постачання гарячої води і Порядку формування тарифів на послуги
з централізованого водопостачання та водовідведення" (щодо
коригування тарифів на житлово-комунальні послуги залежно від
зміни цін на енергоносії та збільшення рівня мінімальної
заробітної плати)
термін: до 1 вересня 2010;
4.3. Вжити заходів щодо зменшення заборгованості за спожиті
житлово-комунальні послуги підприємств, які фінансуються з
державного бюджету
термін: до 1 вересня 2010.
5. Управлінню житлової політики (Охримчуку А.В.):
5.1. Розробити проект порядку визначення меж прибудинкових
територій та передачі їх об'єднанням співвласників
багатоквартирних будинків, у тому числі для вбудованих та
прибудованих приміщень, що використовуються суб'єктами
господарювання
термін: 01.11.2010;
5.2. Розробити проект методичних рекомендацій щодо створення
ОСББ (кроки для скликання і проведення установчих зборів,
державної реєстрації, початок роботи)
термін: 01.09.2010;
5.3. Завершити розроблення законодавчої і нормативно-правової
бази з питань передачі гуртожитків до комунальної власності
територіальних громад
термін: 01.07.2010;
5.4. Розвиток нормативно-методичної бази діяльності бюро
технічної інвентаризації
термін: постійно;
5.5. Внести пропозиції щодо удосконалення звітності з питань
створення та діяльності ОСББ, ДЕЗ (СЕЗ), підприємств приватної
форми власності
термін: 01.07.2010.
6. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства
(Бригадиру М.І.):
6.1. Розробити та в установленому порядку затвердити: - порядок розроблення та затвердження технологічних
нормативів використання питної води підприємствами
житлово-комунальної сфери та Методичні рекомендації розрахунку
технологічних нормативів використання питної води у
водопровідно-каналізаційному господарстві - форми звітності ліцензіатів, що провадять діяльність з
централізованого водопостачання та водовідведення, та інструкції з
їх заповнення
термін: III квартал 2010 року;
6.2. Запровадити моніторинг якості питної води та стану
систем безперебійного питного водопостачання
термін: III квартал 2010 року;
6.3. Здійснювати моніторинг стану розрахунків підприємств
водопровідно-каналізаційного господарства за спожиті енергоносії
термін: постійно.
7. Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
7.1. Відкоригувати регіональні та місцеві програми
реформування житлово-комунального господарства у відповідності до
Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і
розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки"
( 1869-15 )
термін: липень 2010;
7.2. Забезпечити створення у регіональних управліннях з
питань житлово-комунального господарства окремого підрозділу з
реформування житлово-комунального господарства
термін: серпень 2010;
7.3. Організувати і впроваджувати ефективне інформаційне
супроводження реформування житлово-комунального господарства
шляхом: - створення спеціалізованої сторінки на офіційному
веб-порталі місцевої державної адміністрації, офіційних сайтах
муніципалітетів та районних адміністрацій; постійно діючих рубрик
"Реформа ЖКГ" у засобах масової інформації, що знаходяться у
комунальній власності (газетах, радіо, телебаченні обласного,
міського, районного рівня); - спрямування роботи щодо регулярного інформаційного
наповнення спеціалізованих сторінок і рубрик фахівцями прес-служб
місцевих адміністрації, міськвиконкомів, райдержадміністрацій; - залучення до співпраці з підтримки реформування і розвитку
суспільно значущої галузі - житлово-комунального господарства -
популярних приватних регіональних ЗМІ та авторитетних журналістів,
лідерів громадських організацій, визнаних фахівців підприємств
житлово-комунального господарства регіону та фахівців
спеціалізованих підрозділів з питань реформування ЖКГ, які
створені у виконкомах міських рад та райдержадміністраціях
термін: постійно;
7.4. Забезпечити організацію ефективного управління житлом
шляхом збільшення частки загальної площі багатоквартирного
житлового фонду, що передана об'єднанням співвласників
багатоквартирних будинків до 18%
термін: грудень 2010;
7.5. Сприяти утворенню при органах місцевого самоврядування
підрозділів з питань організації та діяльності об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків
термін: протягом року;
7.6. Забезпечити залучення регіональних навчальних закладів
для підготовки голів та бухгалтерів об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків
термін: серпень 2010;
7.7. Забезпечити поглиблення демонополізації
житлово-комунального господарства шляхом збільшення частки площі
багатоквартирного житлового фонду, що передана в управління
управителям майном житлового комплексу, до 30%
термін: грудень 2010;
7.8. При формуванні плану робіт з підготовки об'єктів
житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий
період в обов'язковому порядку включити заходи з енергозбереження,
які передбачені Галузевою та регіональною програмами
термін: щорічно;
7.9. Довести рівень оснащення наявного житлового фонду
засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії
до 45%
термін: протягом року;
7.10. Вжити заходів щодо запровадження обов'язкового
технологічного обліку води на всіх ділянках її добудування,
транспортування та реалізації споживачам
термін: протягом року;
7.11. Забезпечити розроблення схем теплопостачання міст,
інших населених пунктів з урахуванням принципу оптимального
поєднання централізованих, помірно централізованих,
децентралізованих та автономних систем, запровадження
енергозберігаючих технологій теплопостачання з використанням
нетрадиційних і альтернативних видів палива та регіональних
програм модернізації систем теплозабезпечення
термін: протягом року;
7.12. Вивчити досвід співпраці Донецької області з Інститутом
технічної теплофізики Національної академії наук України щодо
регіональної програми реабілітації комунальної теплоенергетики та
розповсюдити його на відповідні регіони
термін: вересень 2010;
7.13. Завершити розробку регіональних програм модернізації
комунальної теплоенергетики
термін: грудень 2010;
7.14. Забезпечити за рахунок заходів з енергозбереження
зменшення споживання електроенергії, що використовується для
надання комунальних послуг, на 5%
термін: грудень 2010;
7.15. Забезпечити зменшення споживання природного газу на 5%
шляхом впровадження енергозберігаючих заходів
термін: грудень 2010;
7.16. Забезпечити застосування на підприємствах
водопровідно-каналізаційного господарства новітніх
енергоефективних технологій, обладнання та матеріалів, зокрема
щодо автоматизації технологічних процесів, впровадження частотного
регулювання електроенергії, спрямованих на зменшення використання
енергоресурсів, витрат та втрат питної води
термін: постійно;
7.17. Здійснити моніторинг реалізації Загальнодержавної
програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства
на 2009 - 2014 роки ( 1869-15 ) у регіоні та інформувати
Мінжитлокомунгосп про хід виконання її завдань
термін: до 01.07.2010;
7.18. Запровадити аналіз, з виїздом на місце, стану
реформування житлово-комунального господарства регіону відповідно
до проведеного моніторингу та за результатами аналізу готувати
зазначені питання для розгляду на засіданнях колегії регіональних
управлінь з питань житлово-комунального господарства,
термін: щоквартально;
7.19. Сформувати механізми залучення недержавних інвестицій в
реформування житлово-комунального господарства
термін: вересень 2010.
7.20. Забезпечити проведення консультацій з громадськістю з
питань реалізації державної політики у галузі реформування і
розвитку житлово-комунального господарства, вирішення місцевих
питань у цій сфері шляхом: - створення календарного плану консультацій у містах і
районах узгодженого із заходами регіональних і місцевих Програм
реформування і розвитку житлово-комунального господарства; - організації і проведення, за методичної підтримки фахівців
місцевих управлінь житлово-комунального господарства, громадських
слухань, "круглих столів", конференцій, семінарів; - оприлюднення прийнятих рекомендацій, рішень зазначених
заходів у ЗМІ
термін: постійно;
7.21. Забезпечити організацію заходів щодо підняття престижу
працівників житлово-комунального господарства серед широких кіл
громадськості
термін: постійно;
7.22. Переглянути відповідно до прийнятих нормативно-правових
актів місцеві програми у сфері поводження з побутовими відходами
та погодити їх в установленому порядку
термін: грудень 2010.
8. Рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити
заходів щодо:
8.1. Стимулювання утворення об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків та доведення до 18% багатоквартирних
будинків, що передано до об'єднань співвласників багатоквартирних
будинків;
8.2. Передбачення у місцевих бюджетах коштів на відшкодування
різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги у разі, коли
встановлені тарифи не повністю відшкодовують економічно
обґрунтовані витрати суб'єктів господарювання, що
виробляють/надають ці послуги;
8.3. Забезпечення оплати житлово-комунальних послуг на рівні
не нижчому 95 - 98%;
8.4. Розроблення і впровадження стратегічних планів дій
підприємств водо-, теплопостачання та водовідведення;
8.5. Розроблення та затвердження оптимізованих схем
теплозабезпечення населеного пункту;
8.6. Передбачення у місцевих бюджетах кошти на реалізацію
пілотних проектів з енергозбереження;
8.7. Запровадження механізму кредитного фінансування
інвестиційних проектів на зворотній основі з пільговим розміром
відсоткової ставки, розмір якої встановлюється залежно від
енергоефективності проекту;
8.8. Ліквідації заборгованості із заробітної плати
працівникам підприємств житлово-комунального господарства;
8.9. Забезпечення в установлених законодавством розмірах
співфінансування з місцевих бюджетів заходів з реконструкції
централізованих систем водопостачання та водовідведення, що
фінансуватимуться у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного
фонду для реалізації Загальнодержавної програми реформування і
розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки
( 1869-15 );
8.10. Посилення роботи з інформування населення через ЗМІ,
органи соціального забезпечення, служби житлово-комунального
господарства міст і районів області, інші комунікації щодо цінової
політики держави та програми житлових субсидій як гарантії
соціального захисту малозабезпечених громадян у разі збільшення
тарифів на житлово-комунальні послуги;
8.11. Визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які
повинні здійснювати у межах певної території збирання та
перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього
транспортними засобами;
8.12. Проведення роботи по зобов'язанню власників або
наймачів користувачів, у тому числі орендарів, житлових будинків,
земельних ділянок укласти договори з юридичною особою, яка в
установленому порядку визначена виконавцем послуг з вивезення
побутових відходів.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступників Міністра з питань житло-комунального господарства
відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
Голова колегії О.П.Попов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: