open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Держспоживстандарту

України

14.01.2005 N 11
{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

економічного розвитку і торгівлі N 792 ( v0792731-16 ) від 10.05.2016 }
П О Л О Ж Е Н Н Я

про Головний центр державної

метрологічної служби України

1. Загальні положення
1.1 Це Положення поширюється на Головний центр Державної
метрологічної служби України (далі - ГЦДМС) і регламентує основні
завдання, функції, права, відповідальність, структуру і джерела
фінансування діяльності ГЦДМС.
1.2 Основною метою діяльності ГЦДМС є здійснення
науково-методичного та науково-технічного керівництва роботами із
забезпечення подальшого удосконалення та підвищення ефективності
діяльності Державної метрологічної служби України.
1.3 У своїй діяльності ГЦДМС керується Законом України "Про
метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) та іншими
нормативно-правовими актами України в галузі метрології, наказами
і розпорядженнями Держспоживстандарту України, а також державними
та міждержавними нормативними документами з метрології.
2. Основні завдання ГЦДМС
2.1 Основними завданнями ГЦДМС є: 2.1.1 Розвиток, удосконалення та забезпечення діяльності
Державної метрологічної служби, спрямованої на забезпечення
єдності вимірювань в Україні. 2.1.2 Створення наукових, організаційних, нормативних та
методичних основ функціонування Державної метрологічної служби за
наступними видами метрологічної діяльності: - державні випробування, затвердження типу та повірка засобів
вимірювальної техніки, атестація методик виконання вимірювань за
закріпленими видами та підвидами вимірювань; - метрологічне забезпечення контролю якості харчових
продуктів і лікарських засобів (у тому числі робіт з оцінки
відповідності цієї продукції). - уповноваження та атестація у державній метрологічній
системі (далі - уповноваження та атестація). 2.1.3 Методичне забезпечення діяльності державних наукових
метрологічних центрів і територіальних органів Держспоживстандарту
України та головних і базових організацій метрологічних служб
центральних органів виконавчої влади, повірочних лабораторій
підприємств і організацій у сфері уповноваження на проведення
державних випробувань, повірки засобів вимірювальної техніки,
атестації методик виконання вимірювань в межах повноважень ГЦДМС
та повноважень, що надаються ГЦДМС Держспоживстандартом України. 2.1.4 Участь в роботах з методичного та
організаційно-технічного забезпечення міжнародного співробітництва
України в галузі метрології. 2.1.5 Участь у створенні методичних, організаційних та
нормативних основ метрологічного забезпечення робіт з оцінки
відповідності продукції, процесів, послуг. 2.1.6 Методичне та організаційне забезпечення підготовки та
підвищення кваліфікації кадрів у галузі уповноваження та
атестації. 2.1.7 Забезпечення функціонування постійної секції
Науково-технічної комісії з метрології Держспоживстандарту України
з питань державного метрологічного контролю та нагляду (далі -
секція НТКМ).
3. Функції ГЦДМС
3.1 У галузі стандартизації з питань метрології ГЦДМС виконує
наступні функції: - проводить розроблення (бере участь у розробленні) та
експертизу нормативних документів з метрології; - проводить експертизу міждержавних та міжнародних стандартів
(інших документів) з метрології та готує пропозиції щодо їх
застосування в Україні; - проводить експертизу наданих пропозицій і підготовку
експертних висновків до проектів річних планів стандартизації в
галузі метрології; - проводить аналіз стану нормативної бази з метрології і
готує пропозиції щодо її удосконалення, актуалізації та
гармонізації з міжнародними документами з метрології; - проводить атестацію методик виконання вимірювань, що
застосовуються у сфері та поза сферою поширення державного
метрологічного нагляду; - проводить експертизу та реєстрацію методичних документів з
метрології (методик виконання вимірювань, методик повірки засобів
вимірювальної техніки, типових програм державних приймальних
випробувань засобів вимірювальної техніки, типових програм
метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки); - створює і веде реєстр та банк даних щодо методичних
документів з метрології.
3.2 ГЦДМС, відповідно до покладених на нього завдань, виконує
такі функції у відповідних сферах метрологічної діяльності: 3.2.1 У галузі забезпечення діяльності Державної
метрологічної служби України: - бере участь в розробленні науково-технічних прогнозів
розвитку Державної метрологічної служби; - бере участь у розробленні та виконанні комплексних наукових
та науково-технічних програм забезпечення єдності вимірювань в
Україні; - проводить наукові прикладні дослідження у сфері метрології
та науково-дослідні роботи, пов'язані із створенням систем
передачі розміру одиниць вимірювань у закріплених видах і підвидах
вимірювань; - організовує проведення та проводить звірення еталонів з
еталонами інших країн; - здійснює науково-технічне співробітництво
з науковими установами Національної академії наук України та
іншими науковими організаціями країни щодо впровадження наукових
досліджень у метрологічну практику; - здійснює науково-методичне керівництво роботами наукових
метрологічних центрів і територіальних органів Держспоживстандарту
України з забезпечення єдності вимірювань по закріплених видах і
підвидах вимірювань. 3.2.2 В галузі державних випробувань, затвердження типу та
повірки засобів вимірювальної техніки: - розглядає заявки на проведення державних приймальних
випробувань засобів вимірювальної техніки та готує проекти
листів-доручень Держспоживстандарту України на проведення цих
випробувань; - розглядає матеріали за результатами державних випробувань
засобів вимірювальної техніки та готує проекти рішень
Науково-технічної комісії з метрології (далі - Комісія з
метрології) Держспоживстандарту України; - веде Державний реєстр засобів вимірювальної техніки (далі -
Державний реєстр), допущених до застосування в Україні; - готує видання офіційних матеріалів щодо засобів
вимірювальної техніки, занесених до Державного реєстру; - готує проекти сертифікатів затвердження типу засобів
вимірювальної техніки, сертифікатів відповідності засобів
вимірювальної техніки затвердженому типу та свідоцтв про визнання
затвердження типу засобів вимірювальної техніки; - проводить узагальнення матеріалів за результатами державних
випробувань засобів вимірювальної техніки та надає
Держспоживстандарту України відповідні пропозиції; - проводить роботи, пов'язані з впровадженням системи
сертифікатів МОЗМ для засобів вимірювальної техніки; - надає територіальним органам Держспоживстандарту України,
метрологічним службам центральних органів виконавчої влади,
підприємствам і організаціям зразки наклейок, відбитків тавр, форм
сертифікатів, протоколів та інші матеріали, що підтверджують
результати повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки
іноземного виробництва, типи яких занесено до Державного реєстру; - організовує і координує роботи щодо експертизи документів з
метою визначення можливості визнання результатів державних
випробувань та затвердження типу засобів вимірювальної техніки на
підставі міждержавних угод і готує проекти відповідних рішень
Комісії з метрології; - здійснює інформаційне обслуговування державних наукових
метрологічних центрів та територіальних органів
Держспоживстандарту України, метрологічних служб центральних
органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій щодо
змісту Державного реєстру; - організовує роботи щодо оптимізації періодичності повірки
засобів вимірювальної техніки, а також організує і координує
проведення робіт по визначенню норм часу і вартості робіт з
повірки засобів вимірювальної техніки; - розробляє порядок встановлення приналежності технічних
засобів до засобів вимірювальної техніки; - проводить експертизу технічної документації на технічні
засоби, що розробляються в Україні або ввозяться на її територію
партіями, з метою визначення приналежності цих технічних засобів
до засобів вимірювальної техніки. 3.2.3 У галузі метрологічного забезпечення контролю якості
харчових продуктів і лікарських засобів (у тому числі робіт з
оцінки відповідності цієї продукції): - здійснює методичне забезпечення робіт, пов'язаних із
розробленням методик виконання вимірювань, координує проведення
робіт з атестації методик виконання вимірювань, а також проводить
атестацію методик виконання вимірювань у зазначеній галузі; - організовує проведення звірень результатів вимірювань,
результати яких використовуються під час контролю якості харчових
продуктів і лікарських засобів (у тому числі робіт з оцінки
відповідності зазначеної продукції), проводить аналіз результатів
цих звірень. 3.2.4 В галузі уповноваження та атестації у державній
метрологічній системі: - готує пропозиції щодо графіків проведення робіт з
уповноваження державних наукових метрологічних центрів і
територіальних органів Держспоживстандарту України на проведення
державних випробувань, повірки засобів вимірювальної техніки та
атестації методик виконання вимірювань; - готує проекти графіків перевірки уповноважених наукових
метрологічних центрів, територіальних органів Держспоживстандарту
України, головних і базових організацій центральних органів
виконавчої влади, повірочних лабораторій підприємств і
організацій; - проводить експертизу матеріалів державних наукових
метрологічних центрів і територіальних органів Держспоживстандарту
України по їх уповноваженню на проведення державних випробувань,
повірки засобів вимірювальної техніки та атестації методик
виконання вимірювань і готує експертні висновки за результатами
експертизи документації; - готує проекти програм та методик проведення перевірок з
метою оцінки технічної компетентності державних наукових
метрологічних центрів і територіальних органів Держспоживстандарту
України по їх уповноваженню на проведення державних випробувань,
повірки засобів вимірювальної техніки та атестації методик
виконання вимірювань; - бере участь в роботі комісій з уповноваження державних
наукових метрологічних центрів і територіальних органів
Держспоживстандарту України на проведення державних випробувань,
повірки засобів вимірювальної техніки та атестації методик
виконання вимірювань; - готує свідоцтва про уповноваження встановленого
Держспоживстандартом України зразка для видачі державним науковим
метрологічним центрам і територіальним органам Держспоживстандарту
України; - веде реєстри: державних наукових метрологічних центрів і
територіальних органів Держспоживстандарту України, уповноважених
на проведення державних випробувань, повірки засобів вимірювальної
техніки та атестації методик виконання вимірювань; повірочних
лабораторій іноземних виробників на проведення повірки засобів
вимірювальної техніки, призначених для ввезення на території
України партіями; підприємств та організацій, уповноважених на
проведення атестації методик виконання вимірювань, що
використовуються у сфері та/або поза сферою поширення державного
метрологічного нагляду; - здійснює науково-методичну допомогу головним і базовим
організаціям метрологічних служб центральних органів виконавчої
влади з питань уповноваження на проведення державних приймальних
випробувань засобів вимірювальної техніки, на які не поширюється
державний метрологічний нагляд; - проводить експертизу та погоджує галузеві документи, що
стосуються питань уповноваження та атестації; - здійснює науково-методичну допомогу повірочним лабораторіям
підприємств та організацій з питань уповноваження на проведення
повірки засобів вимірювальної техніки; - проводить роботи з уповноваження повірочних лабораторій
іноземних виробників на проведення повірки засобів вимірювальної
техніки, призначених для ввезення на територію України партіями; - проводить роботи з уповноваження повірочних лабораторій
підприємств та організацій на проведення повірки засобів
вимірювальної техніки; - здійснює уповноваження підприємств та організацій на
проведення атестації методик виконання вимірювань, що
використовуються у сфері та/або поза сферою поширення державного
метрологічного нагляду; - проводить експертизу матеріалів лабораторій підприємств і
організацій або їх підрозділів по їх уповноваженню на проведення
повірки засобів вимірювальної техніки та атестації методик
виконання вимірювань; - проводить перевірку підприємств і організацій,
уповноважених на проведення атестації методик виконання
вимірювань.
3.3 В галузі міжнародного співробітництва з питань
метрології: - проводить аналіз стану законодавчої, організаційної та
нормативної бази з метрології в країні і готує пропозиції щодо її
удосконалення та гармонізації з міжнародними документами з
метрології; - здійснює технічне забезпечення діяльності Національного
секретаріату по взаємодії з Міжнародною організацією законодавчої
метрології (МОЗМ) та Науково-технічною комісією з метрології
Міждержавної ради з стандартизації, метрології і сертифікації
(НТКМетр МДР); - організовує та бере участь у проведенні експертизи
міжнародних стандартів (інших документів) з метрології та готує
пропозиції щодо їх застосування в Україні; - за дорученням Держспоживстандарту України бере участь у
роботі міжнародних, європейських та інших регіональних організацій
з питань метрології.
3.4 Функції ГЦДМС щодо метрологічного забезпечення робіт з
оцінки відповідності та сертифікації продукції, процесів, послуг: - здійснює методичне забезпечення робіт, пов'язаних із
розробленням методик виконання вимірювань, які використовуються
при проведенні обов'язкової сертифікації продукції; - бере участь в організації проведення звірень результатів
вимірювань, які виконуються при проведенні обов'язкової
сертифікації продукції, проводить аналіз результатів цих звірень.
3.5 Для забезпечення функціонування постійної секції НТКМ
ГЦДМС виконує наступні функції: - формує проекти порядку денного чергових засідань та проекти
протоколів засідань НТКМ; - готує матеріали відповідно до порядку
денного засідань НТКМ; - надсилає письмові повідомлення і
необхідну інформацію членам НТКМ щодо наступного її засідання; - готує проекти витягів з протоколів НТКМ і надсилає їх у
відповідні адреси.
3.6 ГЦДМС виконує роботи щодо науково-методичного керівництва
з підготовки та підвищення кваліфікації, обміну досвідом
спеціалістів-метрологів, аудиторів з метрології.
3.7 На ГЦДМС можуть бути покладені інші функції відповідно до
наказів та розпоряджень Держспоживстандарту України.
4. Права ГЦДМС
4.1 ГЦДМС має право: 4.1.1 Отримувати від національного наукового метрологічного
центру та державних наукових метрологічних центрів і
територіальних органів Держспоживстандарту України, підприємств,
установ і організацій матеріали, документи та інформацію,
необхідні для здійснення функцій, передбачених цим Положенням. 4.1.2 Затверджувати та погоджувати документи відповідно до
функцій, передбачених цим Положенням. 4.1.3 Надавати Держспоживстандарту України, державним
науковим метрологічним центрам і територіальним органам
Держспоживстандарту України, метрологічним службам центральних
органів виконавчої влади, підприємствам, установам і організаціям
пропозиції та рекомендації, що пов'язані з виконанням функцій,
передбачених цим Положенням. 4.1.4 Проводити експертизу учбових програм і методичних
документів, що використовуються в учбових закладах при підготовці
спеціалістів-метрологів, аудиторів з метрології.
4.2 Права ГЦДМС відповідно до додатково покладених на нього
функцій визначаються наказами і розпорядженнями
Держспоживстандарту України.
5. Відповідальність ГЦДМС
Керівник ГЦДМС несе відповідальність перед
Держспоживстандартом України за невиконання або за неналежне
виконання наданих йому цим Положенням функцій, а також за
перевищення делегованих прав.
6. Структура ГЦДМС
6.1 Керівництво роботою ГЦДМС здійснює генеральний директор
Державного підприємства Всеукраїнський державний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації
та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт) безпосередньо, а
також через свого першого заступника.
6.2 Робочим органом з координації робіт щодо виконання
функцій ГЦДМС є Інститут метрологічної служби України, що є
структурним підрозділом Укрметртестстандарту.
6.3 Функції ГЦДМС, передбачені цим Положенням, виконують
відповідні науково-виробничі інститути Укрметртестстандарту та їх
підрозділи відповідно до порядку, що встановлюється генеральним
директором Укрметртестстандарту, за поданням першого заступника
генерального директора.
6.4 Для виконання метрологічних робіт, покладених на ГЦДМС, в
якості експертів можуть залучатися спеціалісти: - підрозділів центрального апарату Держспоживстандарту
України; - державних наукових метрологічних центрів
Держспоживстандарту України; - територіальних органів Держспоживстандарту України; - наукових закладів НАН України, підприємств та організацій
(за згодою); - метрологічних служб центральних органів виконавчої влади,
підприємств, установ і організацій (за згодою).
7. Фінансування діяльності ГЦДМС
Фінансування діяльності ГЦДМС здійснюється за рахунок: - коштів державного бюджету; - надходжень від виконання метрологічних робіт та надання
метрологічних послуг; - інших надходжень, передбачених законом.
Начальник управління
метрології Р.Домницький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: